Упи iii-търговия и услуги на кв. 9, „Варварски минерални бани, сДата26.09.2018
Размер21.17 Kb.


Page |


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕИздаване на Разрешително за водовземане от минерални води

(съгласно чл.75 от Закона за водите)

Обект


„Къща за гости”


Цел на заявеното водовземане


Всички други цели


Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане


Находище „Варвара”


Системите или съоръженията, чрез които

ще се реализира водовземането

Сондаж № 2Местност, административно-

териториална и териториална единица на мястото на водоползване


ЕКАТТЕ

УПИ III-търговия и услуги на кв. 9, „Варварски минерални бани”, с. Варвара, община Септември, област Пазарджик
10104

Заявено водно количество и понижение


Q ПР. = 0,025 л/с.

Годишно водно количество: до 800,0 м3/г.

Самоизлив на кота 358,80 м.
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул.”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница