"Управление на корпоративните Финанси" 06-07. 05. 2006 гДата28.05.2017
Размер56.14 Kb.
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИРЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” ООД

1407 София, кв. Лозенец, жилищна група “Южен Парк”, бл. 27, вх. Б, тел. 866 0391, 866 0393, факс 866 0393;

e-mail: business-pleasure@tea.bg, www.business-pleasure.net
"Управление на корпоративните Финанси"

06-07.05.2006 г.
Днес финансите са сред основите дейности в повечето компании. Мениджърите трябва ежедневно да вземат такива инвестиционни и финансови решения, които увеличават стойността на фирмата и нейните собственици.

Това обучение представя основните принципи на финансовия мениджмънт, занимава се с основните въпроси, пред които са поставени финансовите специалисти във фирмите и обяснява основните инструменти и техники, които се използват в процеса на взимане на финансови решения.


Целта на обучението е да Ви създаде или засили съществуващите вече умения да:

 • Сравнявате и различавате връзката между печалба и генерирани парични постъпления чрез интерпретиране на отчета за паричния поток;

 • Анализирате ролята на финансовите институции, пазари, лихвени проценти и как всеки един от тези фактори оказва влияние върху фирмата;

 • Обяснявате връзката между риска и възвръщаемостта на инвестициите чрез използване на модели за оценка на цената на различните видове капитал;

 • Определяте коя инвестиционна алтернатива генерира най-голяма норма на възвръщаемост чрез използване на метода за оценка на инвестиционни решения базиран на сконтираните парични потоци;

 • Оценявате инвестиционните алтернативи спрямо риска и възвръщаемостта, която носят както и оценка на цените на акции и облигации;

 • Предприемате решения свързани с капиталовото бюджетиране на алтернативни проекти и да оценявате цената на източниците на финансиране;

 • Оценявате капиталовата структура на фирмата и финансовия ливъридж;

 • Подготвяте дългосрочни финансови планове, въз основа на прогнозен разсетж в продажбите и изчисляване на допълнителнителното финансиране за постигането на финансовите планове;

 • Предприемате финансови решения въз основа на анализ на финансовите отчети на фирмата.


Програма: първи ден
9.00-11.00 Преглед на корпоративните финанси. Финансови отчети и анализ на финансовите отчети

 • Същност и основи на корпоративните финанси

 • Видове финансови отчети – отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, баланс и отчет за собствения капитал

 • Основни финансови съотношения


11.00-11.30 Кафе пауза.
11.30-13.00 Финансова среда, пазари, финансови институции и лихвени проценти.

 • Видове финансови институции и техните основни функции

 • Лихвни проценти и тяното влияние върху фирмите


13.00-14.00 Обедна почивка
14.00-16.00 Стойност на парите във времето

 • Принцип на стойността на парите във времето

 • Настояща и бъдеща стойност

 • Видове инструменти и определяне на тяхната цена на основа на настоящата стойност на очакваните парични постъпления


16.00-16.30 Кафе пауза
16.30-18.00 Риск и възвръщаемост


Програма: втори ден
09.00-11.00 Облигации и тяхното оценяване

 • Същност на облигациите

 • Начин на емитиране

 • Метод за оценка на облигациите

 • Възвръщаемост на облигациите


11.00-11.30 Кафе пауза
11.30-13.00 Акции и тяхното оценяване

 • Същност на акциите

 • Начин на емитиране

 • Метод за оценка

 • Възвръщаемост при акциите


13.00-14.00 Обедна почивка
14.00-16.00 Цена на капитала. Капиталово бюджетиране


16.00-16.30 Кафе пауза
16.30-18.00 Решения свързани с капиталовата структура


Водещ: Радослав Недялков

 • Старши Асистент по корпоративни финанси в Стопански Факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” и преподавател по Управление на финансите в Центъра за дистанционно обучение към City University Washington.

 • Преподавал е Дългосрочно финансиране и Икономическа добавена стойност EVA в Международния банков институт, участвал е в международни семинари на теми “Финансиране и банкова система на Япония”, “Корпоративни финанси”, “Финансов Мениджмънт”, “Мениджмънт на Франчайзинга”, “Управление на Pizza Hut ресторанти” в Токио, Лондон, Париж и София.

 • Постижения в развитието на бизнес проекти за многоекранно кино “Арена” и откриването на 8 нови Pizza Hut ресторанти в България. Съставител на счетоводен софтуер, базиран на интернет приложение, и успех в одитирането на компания по Международните счетоводни стандарти. Член на борда на директорите на Ален Мак Пловдив.

 • Дългогодишен опит в мониторинг на инвестициите, съставянето и контрола на бюджета в Ексел Асошиейтс ООД Pizza Hut Franchisee в България, Gatcombe Park Venture Capital London и Инвестиционно Дружество “Надежда”. Реализирани бизнес консултации като Финансов Мениджър на EPIC България, дъщерна компания на EPIC Виена.


Допълнителна информация за обучението :

1.. Място на провеждане: гр. София(Лозен), DITERAMB CONSULT - TRAINING CENTER

2.. Общо часове: 14 астрономически часа

3.. Дати на провеждане: 06-07.05.2006 г.

4.. Група: до 15 участници

5.. Тренери: Радослав Недялков

6.. Цена: 290 лева, без включен ДДС. Включва:

a.. Специфични материали за тренинга

b.. Мултимедийно-интерактивно обучение

c.. Сертификати за обучението

d.. Техническо оборудване и зала

e.. Кафе-паузи и обяд
За включване в семинара е необходимо, да получим по факс или е-mail попълнена и подписана приложената заявка-договор и копие от заверено платежно нареждане за превод на таксата.

За контакти: Борис Дойчиновтелефони: (02) 866 03 91, 866 03 93, факс: (02) 866 03 93, e-mail: ifce@netissat.bg

“МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИРЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” ООД


РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 104 4774 726, ДДС С-КА: 904 4774 715

БАНКОВ КОД: 920 79 423, БПБ КЛОН СОФИЯ - ОКРЪГсеминарът се организира съвместно с фирма “DITERAMB Consult”


ЗАЯВКА – ДОГОВОР До “Межд. Панаирен и Конгресен Център” ООД

Име Презиме Фамилия ЕГН

Месторабота Длъжност Сл.Телефон ФаксСлужебен адрес:Пощ. код и населено място Улица N Моб. телефон Е-mail
Заявявам участие в семинар:………………………………………………………………Дати:…………………,

като приемам условията и превеждам ................... лева, по сметка: 104 4774 726, банков код: 920 79 423 , банка: Пощенска Банка – клон София Окръг, получател:“Международен Панаирен и Конгресен Център” ООД
Данъчнен номер: ……………………………………, БУЛСТАТ:……………………………………………,

МОЛ: ………………………………………………………………………………………………………………………,

Адрес по регистрация на фирмата …………………………………………………………………………………,

Да­та: Управител / Изп. директор:

(под­пис и пе­чат)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница