Управление на собствеността и социални дейностиДата29.01.2017
Размер31.28 Kb.МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”Рег. № 5785р- 13421, екз. №..2...

30.07.2015 г.

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:

ИВАН ПЕЙКОВ

....................( П )........................
ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

за

„Доставка на специализирани китове за нуждите на МВР”


1. Описание на предмета на пазарното проучване: закупуване на специализирани китове.

2.Общо количество или обем: Специализирани китове, както следва:КИТ/ КОД

ОПИСАНИЕ

К-ВО

lphonepassdtool

IP-BOX iPhonc Pasword Unkock Tool

1

Screenjack

ScreenJack for opening IPhone screens safely when using iOS8 Adapter

1

ip4scr

Torx PLUS Screwdriver For iPhone Dissasembly when using iOS8 Adapter

1

ihold

iHold For Securely holding iPhone 5 / 5s when using iOS8 Adapter

1

Iscabipbox

1X Extra Light Sensor Cable For IP-Box

1

Ipboxad8

iP-Box iOS8 Adapter

1

chargcabforipbox

Upgrade To Special Charging Mode Cable Set For IP-Box allows iPhones to charge while clip is working

1

Mfcdongle

MFC Dongle

1

ip4scr

Torx PLUS Screwdriver For iPhone Dissasembly when using iOS8 Adapter

1

ihold

iHold For Securely holding iPhone 5 / 5s when using iOS8 Adapter

1

mfclightsensor

Extra Light Sensor for MFC Dongle

1

ipoweradapter mfc

iPower iOS8 Adapter for MFC Dongle

1

mfcchargecab

Charging Cable for MFC Dongle

1

Bstdongle

BST Dongle

1

Xpinclip

XPIN CLIP

13. Място на изпълнение: – гр. София, бул. „Александър Малинов” № 1, НИКК-МВР.
4. Срок за изпълнение: посочва се от участника.
5. Начин на образуване на предлаганата цена: съгласно Приложение №1 – „Ценово предложение” - образец.6. Участниците да представят в офертата си информация за:

6.1. Ценово предложение;

6.2. Сведения за участника.
7. Критерий за оценка – най - ниска предложена цена.
8. Условия и начин на плащане:


  • Условие за плащане: след точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя и предоставяне на оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол;

  • Начин на плащане: чрез банков превод на дължимата сума в лева по сметка на Изпълнителя в рамките на 10 (десет) работни дни след точно изпълнения на задълженията му.

Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето ценово предложение и изисканата информация до 12.00 часа на 04.08.2015 г., по е-mail: alatanasov.82@mvr.bg факс: 02/ 981 30 10 или от 9:00 до 12:00 и от 15.00 до 16.30 ч. в Деловодството на ДУССД – МВР на адрес: п.к. 1000; гр. София; ул. “Княз Борис I” № 124, ст. 203.


Приложения: 1. Ценово предложение (образец ) - Приложение № 1;

2. Сведения за участника (образец) - Приложение № 2.

Лица за контакт: Атанас Атанасов – тел. 02/ 982 09 43;

Васил Василев – тел. 02/ 982 20 77.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница