Управляващият орган на опрр – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към мррб припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на мс №121 от 31 май 2007 г обнародвано в дв бр. 45 от 8 Юни 2007гДата01.08.2018
Размер17.34 Kb.


Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.
Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

При изготвяне на техническия проект за обект ”Рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино, община Перник”, в участък от км 5+105 до км 5+959 ляво и от км 5+115 до км 5+925 дясно по нарастващия километраж, посока с. Големо Бучино е предвидено направа на необлицовани канавки. В процеса на изпълнение на СМР се установи, че проектирания необлицован окоп се намира върху бивши табани на Мини Перник – изветрял насипен мергел с различна зърнометрия, което не позволява да се запазят проектните характеристики на окопа. Това не дава възможност да се изпълни профилирането на окопите и скатния наклон на пътния профил.
На част от изпълнените участъци, канавката се запълва от късове мергел и се руши, което компрометира отводняването на пътя и крие опасност от бързото му разрушаване. С цел да се предотврати това, предлагаме допълнително изпълнение на нов облицован окоп със стоманобетонови корита.
Стойността на договора с Изпълнителя за ”Рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино, община Перник” е 2 385 680,35 лв. без ДДС. Стойността на реалното изпълнение на техническия проект е 2 190 782,59 лв. без ДДС.
Може ли, в рамките на оставащите средства – 194 897,76 лв. да бъде изпълнен допълнително горепосочения участък на пътя от облицован окоп със стоманобетонови корита?


Моля да се запознаете с реда и Указанията за изпълнение на договори по ОПРР, публикувани на сайта на оперативната програма.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница