Урок 11 5 12 декември разврат на границата " Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души."Дата03.08.2017
Размер147.15 Kb.
Урок 11

5 – 12 ДЕКЕМВРИ

Разврат на

границата


Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.”(1 Коринтяни 10:8)Събота

5 ДЕКЕМВРИЧисла 25;

1 Царе 1-10;

11:1-13

Въведение

Възходът и падението

на цар Соломон

В началото на своето управление Соломон имаше съзнание за Божията сила и голяма мъдрост. Когато Бог го посети и го попита какво желае, Соломон поиска нещо, което никой цар преди или след него не бе молил от Бога – мъдрост. Бог удовлетвори молбата му и го благослови още повече, защото царят поиска единственото нещо, което щеше да донесе слава и почит на Бога. В този момент виждаме Соломон смирен, изказващ своето желание да служи на Бога и неспособността си да го направи без Божия помощ.
Той изгуби от поглед Живия Бог, който му бе дал всичко, което имаше.


Известно време Соломон не предприемаше нищо, без да се допита до Бога. Хората откриваха в него един щедър и изключителен водач. Околните народи се учудваха на успеха му. Те дори идваха, за да узнаят на какво се дължи този успех; и в началото той го приписваше на небесния Бог. И така бе способен да служи на Бога.

Соломон обаче се възгордя от своите постижения и започна да вярва, че всичките му постижения се дължат на самия него и затова е достоен за почит. Точно тази гордост и себеупование станаха причина за неговото поражение. „В стремежа си да се прослави пред света, продаде честта и верността си. […] Промени се духът на добросъвестност и благоразумие, с които се характеризираха отношенията му с хората през първата част от неговото царуване. От най-мъдрия и най-милостивия владетел той деградира в обикновен тиран.”* Освен това той си взе много жени от околните народи, които не се покланяха на Йехова. Като резултат изгуби от поглед Живия Бог, който му бе дал всичко, което имаше. Колко много бе заприличал той на своите предшественици!

Докато изследвате в урока за тази седмица неверността на израилтяните, запитайте се дали и вие днес не вървите по същия път. Дали злоупотребявате с даровете, които трябва да ви доведат по-близо до Бога?

____________

*Е.Г.Уайт, Пророци и царе, стр. 29.

Самба Чисея, Кейптаун, Южна Африка
Неделя

6 ДЕКЕМВРИПисано е

Толкова близо и все пак така далеч

Числа 25, 31;

Второзаконие 21:10-14;

1 Коринтяни 10:1-14;

Откровение 2:14


Примамени към непокорство от чужденки (Числа 25)

Израилевото войнство започна да блудствува с моавските дъщери. Мадиамките подмамиха еврейските мъже да се поклонят на Ваал-фегор. Това запали Божия гняв срещу Израил. По Божия заповед Моисей нареди на израилевите съдии да убият всички мъже, които са се привързали към Ваал-фегор и да ги обесят на слънце, за да се отвърне Господният гняв. Като резултат 24 000 мъже умряха.Трябва внимателно да претегляме и думите, и делата на тези, които претендират, че предлагат духовна помощ.”Докато израилтяните плачеха пред входа на шатъра за срещане, Зимрий доведе една мадиамска проститутка в лагера пред очите на Мойсей и на цялото общество. Финеес стана отсред обществото и прониза с копие Зимрий и мадиамката. Поради ревността си за Бога той получи завет на мир. Така Божият гняв се отвърна от израилтяните.

Комбинацията от сексуален грях и идолопоклонство, с която започва 25-та глава на Числа, беше „идея на Валаам (виж Числа 31:16; Откровение 2:14), същия Валаам, който току-що бе благословил Израил и който се беше обявил на негова страна. Лесно е да се разбере заблуждението на израилтяните, тъй като по всичко изглеждаше, че Валаам казва и върши правилните неща… И едва когато им нанесе голяма вреда, израилтяните разбраха, че той бе алчен, служеше си с магии и бе дълбоко обвързан с езически религиозни практики. Трябва внимателно да претегляме и думите, и делата на тези, които претендират, че предлагат духовна помощ.”1
Мадиамците разбити от израилтяните (Числа 31)

По хиляда мъже бяха избрани от всяко от дванайсетте племена, за да се бият с мадиамците. Израилтяните избиха всички мадиамци, а също и петима техни царе. Те взеха в плен всички мадиамски жени и деца, заедно с добитъка и стадата. Унищожиха също и градовете им. Мойсей обаче се разгневи, защото те пощадиха живота на същите жени, които бяха довели израилтяните до поклонение на Ваал-фегор. И така, той заповядва да бъдат избити всички мъжки деца и всички жени, които не са девствени.

Мойсей също нареди всеки израилтянин, който е убил човек или се е докоснал до труп, да остане извън лагера 7 дни и да се очисти на третия и на седмия ден. А също така да очисти дрехите си и всичко, изработено от кожа, козя вълна или дърво. Едва тогава щеше бъде чист и можеше да се върне в лагера.

Днес такива мерки изглеждат жестоки и дори варварски. Когато обаче „открием грях в живота си, трябва да се справим с него изцяло. По-късно, когато израилтяните влезнаха в Обещаната земя, именно равнодушието им спрямо греха бе, което ги доведе до унищожение. Мойсей се справи с греха незабавно и цялостно. Когато Бог посочва грях, действайте бързо, за да го премахнете от живота си.”2Не допускайте историята да се повтори (1 Коринтяни 10:1-14)

Израилтяните трябваше да влезнат във владение на земята, която Бог бе обещал на Авраам преди векове. Те бяха водени от могъщата ръка на Бога и това им гарантираше успех, защото Бог никога не може да бъде победен. Техният дял бе да оставят Бог да им помогне да станат свят народ. Тяхното държание и желания обаче бяха в разрез с поставената цел. Идолопоклонството и блудството ги погубиха.

Ние пък сме на границата на Обещаната небесна земя. Затова нека да се учим от грешките на израилтяните, така че да не попаднем в същите капани.

ТВОЙ РЕД Е!

1. Какви бяха мисленето и мотивите на израилтяните, които ги доведоха до идолопоклонство и сексуално падение? Как това мислене и мотиви се срещат и днес в църквата и в обществото? Какво можем да направим в това отношение?

2. Какви стъпки можем да предприемем, за да сме сигурни, че няма да повторим грешките на израилтяните?

____________

1. New International Version: Life Application Study Bible (Wheaton, Ill.: Tyndale House, 1997), стр. 259.

2. Пак там, стр. 267.

Солуази Кумало, Претория, Южна Африка

Понеделник

7 ДЕКЕМВРИСвидетелство

Да стоим като силните
1 Коринтяни 10:11-13

„Израилтяните бяха въведени в грях, когато бяха в състояние на външно бездействие и сигурност. Изгубиха Божия път от погледа си, пренебрегнаха молитвата и затаиха дух на самонадеяност. Безделието и себеугаждането оставиха душата без охрана и в нея влязоха унизителни мисли. Предатели отвътре събориха крепостите на принципа и предоставиха Израил на сатанинската сила. По този начин Сатана ще се опитва да постигне поражението на душата. Дълъг подготвителен процес, неизвестен за света, протича в сърцето, преди християнинът да извърши открит грях. Умът не пада отведнъж от чистота и святост към нечестие, поквара и престъпление. Необходимо е време, за да деградира създаденият по Божия образ човек до животинско и сатанинско ниво. Чрез отдаване на нечисти мисли човек може така да обучи ума си, че отвратителният по-рано за него грях да му стане приятен."1 

Необходимо е време, за да деградира създаденият по Божия образ човек до животинско и сатанинско ниво.


„Грехът на Израил пред Ваалфегор предизвика Божиите присъди върху народа и макар същите грехове днес да не се наказват така бързо, те със сигурност ще бъдат наказани. “Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали...” (1 Коринтяни 3:17). За тези престъпления природата е определила ужасни наказания, които рано или късно ще засегнат всеки престъпник. Посочените грехове повече от всичко друго са причинили страхотния упадък на човешкия род и теглото от болест и мизерия – проклятие за света.”2

„Ние трябва да бъдем подпомогнати от пребъдващото влияние на Святия Дух, Който ще привлече ума нагоре и ще го привикне да размишлява върху чисти и святи неща. Трябва внимателно да изучаваме Словото Божие.”3

ТВОЙ РЕД Е!

Ваш съученик смята, че щом всички влизат в предбрачни сексуални отношения, няма причина тя/той да бъдат различни? Какъв би бил вашият съвет?

____________

1. Е.Г.Уайт, Патриарси и пророци, стр. 314.

2. Пак там, стр. 315.

3. Пак там, стр. 315.

Текла Кумало, Претория, Южна Африка

Вторник

8 ДЕКЕМВРИ


1 Коринтяни 10:8

Фактите

Чрез гледане ние се променяме

Книгата Числа започва с Божията заповед Израил да бъде преброен според племената като подготовка за заселването в Ханаан. Някои съществени моменти в книгата са оглеждането на земята от дванайсетте съгледвачи; бунтът на Корей, Датан и Авирон; сексуалната неморалност на Израил; горителните змии. Тази седмица ще се фокусираме върху блудството на Израил с моавките.
Ние не винаги сме наясно с опасностите, които Сатана поставя пред нас.
Въпреки че грехът на израилтяните при Ситим се е случил преди много време, можем да се поучим от техния провал на границата на Обещаната земя, защото ние от своя страна се намираме на границата на небесния Ханаан. За съжаление Сатана успя да попречи на израилтяните да влезнат в Обещаната земя, като ги изкуси да влезнат в неморални сексуални отношения с моавките. По подобен начин и адвентистите днес се изправят пред опасността да бъдат примамени в грехове, които да им попречат да влезнат в небето.

Докато лагеруваха край Ситим, само река Йордан отделяше израилтяните от Ханаан. Закрилата на Божието присъствие пребъдваше с тях под формата на облачен стълб денем и огнен стълб нощем. Защо тогава нямаха вярата за да прекосят отвъд?

1.Те живееха живот на „външно бездействие и сигурност.”1 “Пренебрегнаха молитвата и затаиха дух на самонадеяност.”2

2. Изградиха близки приятелски взаимоотношения с околните народи, което в последствие отслаби морала им и ги доведе до падение.

Божият народ е изправен пред подобни опасности днес. Много от знаците, сочещи скорошното завръщане на нашия Господ, са се изпълнили и се изпълняват. От какво още се нуждаем, за да започнем да изучаваме и да се молим? Ние не винаги сме наясно с опасностите, които Сатана поставя пред нас. Затова никога не можем да разчитаме на себе си (1 Коринтяни10:12). Исус обаче е обещал сигурност на тези, които бдят и се молят (Мат. 26:41). Ще дойде ден, когато Бог ще унищожи греха и тези, които са се прилепили към него. Неговата любов обаче ще обкръжава тези, които са приели неговия дар на спасение. Нека в такъв случай да се молим непрестанно (1 Солунци 5:17).
ТВОЙ РЕД Е!

Какви средства ни дава Библията за устояване на изкушенията? Филипяни 4:8; Псалм 119:9,11; Яков 4:7,8.____________

1. Е.Г.Уайт, Патриарси и пророци, стр. 314.

2. Пак там.

Люсил Нонланла Млалази, Кейптаун, Южна Африка


Сряда

9 ДЕКЕМВРИ
Как да

Да стоиш всред отстъпление
Числа 25:1,2;

Яков 4:4


След едно трудно пътуване през пустинята, израилтяните най-после пристигнаха на границата на Обещаната земя. Вече нямаше нужда да дават простор на въображението си. Гледката на хълмистите равнини и пленителният аромат от многообразната растителност би трябвало да ги вдъхновят да изискат обещаната от Бога земя. За съжаление, те се оставиха да бъдат измамени от вечно заплитащия интриги, пресметнал всичко дявол.
Ние също сме склонни да изложим всичко на риск.


Сатана ще изкушава и нас – както израилтяните – да мърморим, да се оплакваме и да се съмняваме в Божията доброта. В момент, когато всичко, подготвено за нас от Бога, е на един хвърлей разстояние, когато сме на границата на небесния Ханаан, ние също сме склонни да изложим всичко на риск.

За да сме сигурни, че ще бъдем сред тези, които ще пристигнат благополучно в небесния Ханаан, всеки от нас трябва с молитва да пази укрепленията си срещу дявола, като използва всеоръжието на вярата. Важно е да бдим, защото дяволът плете злите си мрежи много фино. Следните три стъпки ще ни помогнат за това.

Избягвайте да стоите бездейни. Понякога изоставяме Божиите дела и умовете ни остават бездейни. Това може да бъде резултат от различните примамки, които светът ни предлага. Сетивата ни се сковават за небесните неща. Във Филипяни 4:8 Павел ни насърчава да фокусираме умовете си върху това, което е добродетелно.

Избягвайте злото. Грехът ни заобикаля всеки ден. Не можем обаче да използваме това за оправдание, че сме допуснали да ни завладее. В Йоан 17:15 Исус се моли да бъдем запазени от злото, докато сме в света.

Предприемете действие срещу греха. Колкото и да се опитваме да стоим далеч от греха, той може и ще продължава да се изявява сред нас. И когато това се случва, ние – като отделни личности и като църква – трябва да направим нещо. В Йоан 8 Христос даде пример за това как нежно, но твърдо да се справим с греха.

Грехът е не просто да извършиш нещо погрешно. Мотивите и желанията, които ни тласкат към грях, също са греховни. Христос ни предлага да ни очисти от тези лоши мотиви и желания. В Псалм 51 Давид отправя към Бога молитва за пресътворяване.


ТВОЙ РЕД Е!

Унищожението на мадиамците бе продължителен и обширен процес. Какво означава това за нас?

Синсегани Мабена Нкуб, Претория, Южна Африка

Четвъртък

10 ДЕКЕМВРИ


Юда 17-22

Мнение

Нещата не са се променили много
За Израил беше проблем да се опази от сексуална неморалност по пътя към Обетованата земя. На всяко място се срещаха нови мъже и жени, нови обичаи, нови пороци – и израилтяните явно не можеха да устоят. Въпреки че те са живели преди хиляди години, дали ние сме различни в това отношение? Огледайте се добре около себе си – религиозни водачи отиват в затвора за сексуално насилие над малолетни; пастори признават пристрастяването си към порнографията; църковни членове се борят с отвратителни грехове. Не сме имунизирани.
Не сме сами в борбата си да останем в правия път.


Посланието на Юда ни предлага интересна гледна точка за справяне с неморалността чрез Божията милост. По онова време е имало хора, които изкривявали Божията милост, като подмамвали вярващите да мислят, че имат разрешение да съгрешават, защото Бог ги е спасил. Но точно защото сме спасени, неморалността няма място в нашия живот. Нашата здрава защита срещу примките на Сатана е да се въоръжим с Божието всеоръжие. За вярващите тази концепция не е нова. Вземаме ли я обаче на сериозно?

Юда 17-22 казва: „Но вие, възлюбени, помнете думите, изговорени отпреди от апостолите на нашия Господ Исус Христос: в последно време ще има присмиватели, които ще постъпват, водени от своите нечестиви страсти. Тези хора са, които правят разцепления, със светски ум, които нямат Духа. А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. И към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви; други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня; а към други показвайте милост със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.”

Не сме сами в борбата си да останем в правия път. Както израилтяните преди нас, и ние съгрешаваме и се отклоняваме от Божия план за нас. За щастие, изкуплението и ръководството са достъпни, за да се възползваме от тях.


ТВОЙ РЕД Е!

1. Имало ли е наскоро в християнските среди скандали, които напълно са ви шокирали? Как реагирахте на това?

2. Освен да се браним с оръжието на Христос, какво още можем да направим, за да останем в пътя на чистотата и морала?Уилона Каримабади, Еликът Сити, Мериленд, САЩ


Петък

11 ДЕКЕМВРИИзследване

Отново на границата

1 Коринтяни 10:6-11


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Децата на Израил застанаха в готовност на границата на Обетованата земя. Бяха се подготвяли за този момент в продължение на 40 години, жадни за изпълнението на обещанието. В яростта си Сатана нанесе един последен удар и почти отмъкна трофея от ръцете им. Историята за тяхното духовно прелъстяване към разврат и идолопоклонство е запазена, за да ни укрепи – нас, които стоим на прага на вечността. С небесния Ханаан пред погледа си, можем да се поучим от грешките и слабостите на евреите и да се пазим от същите изкушения – те със сигурност ще дойдат.


ПРОБВАЙ

  • Прегледайте сайта premaritalsex.info и с молитва помислете над някои от „предимствата на въздържанието” и „стратегиите и ръководните принципи”, изброени там. Направете свой собствен списък с причините, поради които искате да запазите тялото си за човека, за когото ще се омъжите/ожените.

  • Пренапишете Числа 25 със съвременно звучене. Как могат да изглеждат днес духовното прелъстяване и идолопоклонството?

  • Поканете някой от групата да разкаже защо е избрал(а) да се съхрани чист(а) до брака и защо не съжалява за този избор.

  • Напишете поема за своето желание да прославите Бога с тяло и дух.

  • Направете списък на неморалните хора, които са се срещнали с Исус, и как Той се е отнесъл с тях.

  • Дискутирайте в своята съботно-училищна група (или в групата за библейско изучаване) следното изказване: „Грехът е незаконно удовлетворяване на законни желания.” Какво отношение има тази концепция към сексуалната неморалност? Как можем да имаме здравословно отношение към Божия дар на сексуалността и все пак да ненавиждаме извратеността?


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Dannah Gresh, And the Bride Wore White: The Seven Secrets to Sexual Purity;

P. Roger Hillerstrom, Intimate Deception: Escaping the Trap of Sexual Impurity;

Elizabeth Elliott, Passion and Purity.


Соня Хойнергард, Бишъп, Калифорния, САЩ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница