Урок семинар в осми клас. Български език и литература, 1994, №1, с. 39-45Дата23.08.2017
Размер28.11 Kb.
ПУБЛИКАЦИИ
Статии:


 1. Патриотично възпитание чрез обучението по български език в пети клас. – В: Патриотичното въэпитание чрез обучението по литература,български език и фолклор, Силистра, 1987, с. 73-78 .

 2. Ценно методическо помагало (рецензия за книгата на П. Гарушева “Работа над текста при обучението по граматика”). – Български език и литература ,1992, № 2, с. 61-64 .

 3. Речеви грешки в кандидатстудентските писмени работи по български език и литература . – Български език и литература, 1992, № 6, с. 31-38 (в съавторство с доц. Ст. Стефанова).

 4. Урок семинар в осми клас. – Български език и литература, 1994, № 1, с. 39-45 .

 5. За практическата подготовка на студентите българисти. – В: Обучение и квалификация-непрекъснато образование. Сборник доклади, част 1, ИПКУ - Ст. Загора, 1999, с. 105-110.

 6. Описателният текст и учебниците по български език за 4 клас. – В: Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания, Смолян, 2002, с. 48-51.

 7. Работа над текста при изучаване на прилагателното име. – В: Език и стратегии в обучението.Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Ст. Стефанова и доц. д-р М. Тончева, В.Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с.80-84.

 8. Разговорната реч и обучението по български език. – В: Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т.34, кн.2 – Езикозноние, 2004, с. 109-116.

 9. Език мой (Лингвистиката в света на ученика). – В: http://www.belb.net/metodika/dimitrova/ezikmoi.htm ; Във: Филологически сборник II, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 190-193.

 10. Текстът и неговият анализ. – В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев, С, Булвест 2000, 2005, с.178-184; или на http://www.belb.net/metodika/dimitrova/tekstanaliz.htm

11. Текст и реципиент. – Проглас, 2007, №2, 153- 160.

12. Изучаване на сложните прилагателни имена в уроците по български език. – В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. Д. Чизмаров. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 73-77.

13. Юбилеен сборник. – Проглас, 2009, №1, 144-148. (рецензия)

14. Изграждане на смисъл при възприемане на текст(под печат).

15. За ролята на езиковите познания върху някои категории думи при общуване. Във: Филологически сборник IV, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 73-75.

Книги, учебници и учебни помагала:


 1. Методика на обучението по български език (в съавторство с дoц. Ст. Стефанова). В. Търново: Университетско издателство“Св. Св. Кирил и Методий“, 1998. 228 с.

 2. Задачи и упражнения по бълг. език за 5 клас , ( в съавторство с Г. Ангелова ). В. Търново :Абагар , 1996, 1997, 1999, 2000 . 242 с.

 3. Задачи и упражнения по бълг. език за 6 клас (в съавторство с Г. Ангелова, М. Попова, П. Иванов, А. Джажев ). В. Търново: Абагар ,1997, 1999, 2000 . 220 с.,

 4. Задачи и упражнения по бълг. език за 7 клас. В. Търново: Абага ,1999, 2000 . 350 с.

 5. Задачи и упражнения по бълг. език за 8 клас. В. Търново: Абагар ,2000 . 344 с.

 6. Български език. Текстове и задачи за 5. клас. Велико Търново: Абагар, 2004.

 7. Български език. Контрол. 5.клас. Велико Търново: Абагар, 2004. 48 с.

 8. Български език. Текстове и задачи за 6. клас. Велико Търново: Абагар, 2004. 280 с.

 9. Български език. Контрол. 6.клас. Велико Търново: Абагар, 2005. 56 с.

 10. Български език. Текстове и задачи за 7. клас. Велико Търново: Абагар, 2005. 288 с.

 11. Български език. Контрол. 7.клас. Велико Търново: Абагар, 2005. 48 с.

12. Български език. Текстове и задачи за 8. клас. Велико Търново: Абагар, 2004.

13. Български език за 8 клас, задължителна подготовка (в съавторство с В. Жобов и К. Велинова). София: Анубис, 2009. с. 160.

14. Български език за 8. клас. Помагало за ЗИП ( в съавт. В. Жобов, К. Велинова). – С. : ИК „Анубис”, 2009, с. 118.

15. Български език за 7. клас.Учебно помагало за ЗИП (в съавт.). – С.: ИК”Анубис”, 2010, с. 136.

16. Български език за 7. клас. Задачи и тестове (в съавт.). – С.: ИК”Анубис”, 2010, с. 112.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница