Условия за ползванеДата05.08.2018
Размер53.42 Kb.
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно текста по-долу!

Добре дошли в сайта на ФАРА 2013!
Молим всички посетители да спазват правилата и условията за ползване.

Моля, прочетете внимателно условията, преди да използвате този уебсайт. Използването му се счита за приемане, съгласие и задължение за спазване на настоящите Условия и всички последващи промени.


Ако не приемате всички общи условия, моля, не използвайте сайта.

1. Въведение

Този уебсайт е собственост на Българската асоциация на комуникационните агенции. Като потребител вие имате достъп до материалите в различните сектори на сайта. Все пак, Асоциацията запазва правото си да спре или да прекрати достъпа ви и използването на сайта по всяко време, и може да упражни това право с или без предизвестие.2. Правила за поверителност

Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност, налична на началната страница на уебсайта.3. Ограничения за използване на материалите

3.1. Всички материали на сайта и съобщения по електронната поща са собственост на Българската асоциация на комуникационните агенции. Можете да изтегляте и показвате съдържание от сайта на компютърен екран, като разпечатка на отделни страници на хартия (но не като фотокопие) и можете да пазите тези страници в електронна форма на диск (но не на сървър или друго устройство за съхранение, свързано в мрежата) за лични, некомерсиални цели. Можете да разглеждате и показвате видео- и творчески материали само на сайта, без да ги изтегляте, показвате и съхранявате на друг носител.

3.2. С изключение на изрично посоченото в т. 3.1. не можете да възпроизвеждате, публикувате, изпращате, качвате, променяте и да използвате по някакъв начин съдържанието или части от него с търговска цел (разпечатано или на електронен носител). Информация може да бъде използвана като основен материал, като бъде посочено, че източникът е Българската асоциация на комуникационните агенции. Изменяне или използване на материали за всякакви други цели е в нарушение на авторските и правата за собственост на Българската асоциация на комуникационните агенции.

3.3. Базата данни с материали, налични на уебсайта на ФАРА не могат да бъдат изтегляни в своята цялост, нито може потребител да създава база данни в електронна или структурирана форма чрез системно изтегляне и съхраняване на част или на цялото съдържание.4. Информация за търговските марки

Този сайт може да съдържа търговски марки, авторски права и други права на интелектуална собственост на трети лица. Всички тези права са собственост на съответните притежатели. На потребителите е забранено от закона и от тези условия променяне, копиране, разпространяване, предаване, излагане, издателска дейност, продажба, лицензиране, създаване на производни или използване съдържанието на този сайт за комерсиални или обществени цели. Освен ако не е специално разрешено в съответствие с условията и правилата за използването на този сайт, всяко използване на тези търговски марки или търговски наименования е строго забранено без изричното писмено разрешение на техните собственици.5. Отказване и ограничение на отговорността

5.1. Потребителят/посетителят изрично потвърждава и приема, че сайтът е достъпен при спазване на условията за ползване и ограниченията на отговорността, предвидени в настоящите условия и се съгласява да бъде обвързан с тях.

5.2. Българската асоциация на комуникационните агенции разчита на World Wide Web за доставка на сайта до абонати и без да ограничава гореизложеното, ще положи усилия, за да сведе до минимум забавянето и прекъсването на доставката и/или обновяване на сайта. Асоциацията не носи отговорност към потребителите по никакъв начин за каквито и да е последствия, причинени от такова забавяне или прекъсване.

5.3. Всеки потребител, който посещава този сайт, прави това на своя отговорност. Материалите в този сайт са представени така, както са предадени на Българската асоциация на комуникационните агенции. Нито Асоциацията, нито други лица, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт или чиито материали или информация се появят в този сайт, не носят отговорност за вреди или щети, причинени от, включително, но не само, всякаква липса на изпълнение, грешки, пропуски, прекъсване, дефект, забавяне на експлоатацията на преноса, компютърни вируси, технически неточности, печатни грешки или невъзможността за използване на материалите от този сайт, дори и да има небрежност от страна на Българската асоциация на комуникационните агенции или ако упълномощен представител е бил предупреден за възможността от такива щети.

5.4. Собственикът на уебсайта може да прекъсне работата на сайта или част от него незабавно, ако лице, подало материал, съдържащ се в сайта, изтегли или ограничи разрешението или правото този материал да бъде включен в сайта.

6. Форсмажорни обстоятелства

Неизпълнение или забавяне от страна на Българската асоциация на комуникационните агенции при изпълнение на задълженията по настоящото споразумение в резултат на обстоятелства, независещи от Асоциацията, не може да представлява нарушение на настоящото споразумение. Българската асоциация на комуникационните агенции, веднага след като е в състояние, ще предприеме всички разумни стъпки за коригиране на неизпълнението или забавянето при първа възможност.7. Прехвърляне на права

Не можете да прехвърляте, отдавате или по друг начин да предоставяте някое от вашите права или задължения по тези Условия.8. Недействителност

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия се окаже невалидна от даден съд с компетентна юрисдикция, недействителността на тази разпоредба няма да се отрази на валидността на останалите клаузи на тези условия, които остават в пълна сила. Основните точки в тези условия са само за улеснение и няма да имат юридическо значение или ефект.9. Връзки

10.1. Българската асоциация на комуникационните агенции не е отговорна и не поема отговорност за съдържанието на който и да е Интернет уебсайт, който не е част от ФАРА, но към който има връзка от настоящия сайт, както и за каквито и да е последици, възникнали от и във връзка с ползването на подобни линкове. Интернет уебсайтовете, към които има връзка на този сайт, не са под контрола на Асоциацията. Достъпът до тях се осъществява с отговорността на самия потребител.

10.2. В допълнение, наличието на връзка между този сайт и друг Интернет уебсайт не е и няма да се тълкува като одобрение от страна на Българската асоциация на комуникационните агенции към материалите, съдържанието, информацията или към собственика/притежателя и към политиката на поверителност на съответния уебсайт, както и подобни линкове няма да означават или създават каквато и да е връзка между Асоциацията и притежателя на съответните свързани сайтове.

11. Прекратяване

Българската асоциация на комуникационните агенции може да отмени или да ограничи достъпа до сайта и без предизвестие по всяко време да промени или прекрати тези условия.

Българската асоциация на комуникационните агенции запазва правото си да спре достъпа на потребител, който тегли съдържание от сайта по начин, посочен в този документ като неразрешен и в противоречие с Условията за ползване.

12. Приложимо право

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.13. Контакти

Българска асоциация на комуникационните агенции


ул. Сан Стефано 14Б, ап. 10
тел.: 02 944 33 35, 02 943 46 44

Моля, прочетете Политиката за поверителност.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

© 2013 Българска асоциация на комуникационните агенции


Всички права запазени.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница