Устройствен правилник на регионалните здравни инспекциистраница3/3
Дата15.10.2018
Размер422.87 Kb.
1   2   3

Обща численост 201

Приложение № 3 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Варна

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 40

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 40

Специализирана администрация, в т.ч.: 182

дирекция "Медицински дейности" 22

дирекция "Надзор на заразните болести" 54

дирекция "Здравен контрол" 61

дирекция "Лабораторни изследвания" 36

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 9

Обща численост 225

Приложение № 4 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Велико Търново

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 23

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 23

Специализирана администрация, в т.ч.: 106

дирекция "Медицински дейности" 16

дирекция "Надзор на заразните болести" 26

дирекция "Здравен контрол" 35

дирекция "Лабораторни изследвания" 21

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 8

Обща численост 132

Приложение № 5 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Видин

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 14

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 14

Специализирана администрация, в т.ч.: 52

дирекция "Медицински дейности" 10

дирекция "Надзор на заразните болести" 15

дирекция "Здравен контрол" 27

Обща численост 69

Приложение № 6 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Враца

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 19

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 19

Специализирана администрация, в т.ч.: 90

дирекция "Медицински дейности" 13

дирекция "Надзор на заразните болести" 22

дирекция "Здравен контрол" 30

дирекция "Лабораторни изследвания" 17

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 8

Обща численост 112

Приложение № 7 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Габрово

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 12

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 12

Специализирана администрация, в т.ч.: 59

дирекция "Медицински дейности" 10

дирекция "Надзор на заразните болести" 15

дирекция "Здравен контрол" 34

Обща численост 74

Приложение № 8 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Добрич

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 17

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 17

Специализирана администрация, в т.ч.: 79

дирекция "Медицински дейности" 11

дирекция "Надзор на заразните болести" 21

дирекция "Здравен контрол" 39

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 8

Обща численост 99

Приложение № 9 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Кърджали

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 16

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 16

Специализирана администрация, в т.ч.: 62

дирекция "Медицински дейности" 8

дирекция "Надзор на заразните болести" 16

дирекция "Здравен контрол" 29

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 9

Обща численост 81

Приложение № 10 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Кюстендил

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 13

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 13

Специализирана администрация, в т.ч.: 63

дирекция "Медицински дейности" 10

дирекция "Надзор на заразните болести" 18

дирекция "Здравен контрол" 35

Обща численост 79

Приложение № 11 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Ловеч

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 15

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 15

Специализирана администрация, в т.ч.: 62

дирекция "Медицински дейности" 11

дирекция "Надзор на заразните болести" 14

дирекция "Здравен контрол" 29

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 8

Обща численост 80

Приложение № 12 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Монтана

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 14

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 14

Специализирана администрация, в т.ч.: 64

дирекция "Медицински дейности" 11

дирекция "Надзор на заразните болести" 16

дирекция "Здравен контрол" 27

дирекция "Лабораторни изследвания" 10

Обща численост 81

Приложение № 13 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Пазарджик

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 23

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 23

Специализирана администрация, в т.ч.: 95

дирекция "Медицински дейности" 13

дирекция "Надзор на заразните болести" 22

дирекция "Здравен контрол" 60

Обща численост 121

Приложение № 14 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Перник

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 14

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 14

Специализирана администрация, в т.ч.: 57

дирекция "Медицински дейности" 10

дирекция "Надзор на заразните болести" 15

дирекция "Здравен контрол" 32

Обща численост 74

Приложение № 15 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Плевен

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 21

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 21

Специализирана администрация, в т.ч.: 115

дирекция "Медицински дейности" 16

дирекция "Надзор на заразните болести" 31

дирекция "Здравен контрол" 36

дирекция "Лабораторни изследвания" 24

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 8

Обща численост 139

Приложение № 16 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Пловдив

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 37

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 37

Специализирана администрация, в т.ч.: 216

дирекция "Медицински дейности" 29

дирекция "Надзор на заразните болести" 60

дирекция "Здравен контрол" 74

дирекция "Лабораторни изследвания" 44

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 9

Обща численост 256

Приложение № 17 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Разград

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 15

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 15

Специализирана администрация, в т.ч.: 55

дирекция "Медицински дейности" 8

дирекция "Надзор на заразните болести" 17

дирекция "Здравен контрол" 30

Обща численост 73

Приложение № 18 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Русе

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 20

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 20

Специализирана администрация, в т.ч.: 104

дирекция "Медицински дейности" 14

дирекция "Надзор на заразните болести" 26

дирекция "Здравен контрол" 37

дирекция "Лабораторни изследвания" 19

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 8

Обща численост 127

Приложение № 19 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Силистра

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 11

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 11

Специализирана администрация, в т.ч.: 57

дирекция "Медицински дейности" 10

дирекция "Надзор на заразните болести" 17

дирекция "Здравен контрол" 30

Обща численост 71

Приложение № 20 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Сливен

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 12

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 12

Специализирана администрация, в т.ч.: 77

дирекция "Медицински дейности" 11

дирекция "Надзор на заразните болести" 24

дирекция "Здравен контрол" 42

Обща численост 92

Приложение № 21 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Смолян

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 12

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 12

Специализирана администрация, в т.ч.: 61

дирекция "Медицински дейности" 11

дирекция "Надзор на заразните болести" 14

дирекция "Здравен контрол" 27

дирекция "Лабораторни изследвания" 9

Обща численост 76

Приложение № 22 към чл. 26

Численост на персонала на Столична регионална здравна инспекция

Ръководител - директор на СРЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 46

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 46

Специализирана администрация, в т.ч.: 372

дирекция "Медицински дейности" 46

дирекция "Надзор на заразните болести" 98

дирекция "Здравен контрол" 128

дирекция "Лабораторни изследвания" 86

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 14

Обща численост 421

Приложение № 23 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Софийска област

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 18

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 18

Специализирана администрация, в т.ч.: 97

дирекция "Медицински дейности" 14

дирекция "Надзор на заразните болести" 22

дирекция "Здравен контрол" 61

Обща численост 118

Приложение № 24 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 25

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 25

Специализирана администрация, в т.ч.: 133

дирекция "Медицински дейности" 22

дирекция "Надзор на заразните болести" 37

дирекция "Здравен контрол" 42

дирекция "Лабораторни изследвания" 24

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 8

Обща численост 161

Приложение № 25 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Търговище

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 13

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 13

Специализирана администрация, в т.ч.: 56

дирекция "Медицински дейности" 10

дирекция "Надзор на заразните болести" 15

дирекция "Здравен контрол" 31

Обща численост 72

Приложение № 26 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Хасково

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 20

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 20

Специализирана администрация, в т.ч.: 99

дирекция "Медицински дейности" 11

дирекция "Надзор на заразните болести" 29

дирекция "Здравен контрол" 50

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 9

Обща численост 122

Приложение № 27 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Шумен

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 15

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 15

Специализирана администрация, в т.ч.: 75

дирекция "Медицински дейности" 13

дирекция "Надзор на заразните болести" 24

дирекция "Здравен контрол" 38

Обща численост 93

Приложение № 28 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Ямбол

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 12

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 12

Специализирана администрация, в т.ч.: 59

дирекция "Медицински дейности" 9

дирекция "Надзор на заразните болести" 14

дирекция "Здравен контрол" 26

дирекция "Лабораторни изследвания" 10

Обща численост 74

Приложение № 29 към чл. 30, ал. 2

Регионални здравни инспекции, в които се създава дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

1. РЗИ - Бургас

2. РЗИ - Благоевград

3. РЗИ - Варна

4. РЗИ - Велико Търново

5. РЗИ - Враца

6. РЗИ - Добрич

7. РЗИ - Кърджали

8. РЗИ - Ловеч

9. РЗИ - Плевен

10. РЗИ - Пловдив

11. РЗИ - Русе

12. РЗИ - Стара Загора

13. Столична РЗИ

14. РЗИ - Хасково

Приложение № 30 към чл. 30, ал. 3

Регионални здравни инспекции, в които се създава дирекция "Лабораторни изследвания"

1. РЗИ - Бургас

2. РЗИ - Благоевград

3. РЗИ - Варна

4. РЗИ - Велико Търново

5. РЗИ - Враца

6. РЗИ - Монтана

7. РЗИ - Плевен

8. РЗИ - Пловдив

9. РЗИ - Русе

10. РЗИ - Смолян

11. РЗИ - Стара Загора

12. Столична РЗИ

13. РЗИ – Ямбол

Приложение № 31 към чл. 36, ал. 1

Регионални здравни инспекции, които извършват държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения

1. РЗИ - Бургас

2. РЗИ - Варна

3. РЗИ - Враца

4. РЗИ - Пловдив

5. РЗИ - Русе1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница