Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържаниеДата20.07.2018
Размер411.67 Kb.
........................................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование на училището)

Утвърждавам!

..........................................................(име и фамилия, подпис, печат)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

по музика за 7. клас

Изготвил:

.........................................

(име и фамилия, подпис)


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 СЕДМИЦИ


по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка
1

2

3

4

5

6

7

8

9
1

1

Да преговорим…

Начален преговор

– Знае имената на поне трима съвременни български композитори и ги свързват с изучавано в клас произведение.

– Идентифицира визуално и слухово различни изпълнителски състави.

– Определя размери и изпълнява правилно изучавани равноделни и неравноделни метруми.

– Разпознава по тембър и на външен вид електронни/електрически.


„Непознати улици“ –

муз. и т. М. Мутафчиева, изп. „Мери Бойс Бенд“

„Пеперуда лятна пролетна“ – нар. песен

„Шест вариации за пиано върху тема от Петко Стайнов“ – Й. Гошев

„Приятели“ – муз. С. Диомов, текст Г. Белев

„Звездно съобщение от космическите сфери” – С. Лазаров

„Рози от юг” – Йохан Щраус-син

„От Карнобат до Тропикана” – Ж. Левитекуща оценка от устно изпитване2
Какво знаем в началото на седми на клас


Диагностика

– Проследява принципите на формообразуване и ги открива в подходяща музика.

– Коментира мястото на музикалните жанрове.

– Изпълнява теми от изучавани музикални произведения и ги свързва със съответната творба и автор.

– Разпознава по тембър и на външен вид музикални инструменти.

– Разпознава изучавани танци в творчеството на композиторите.

– Знае основните танцови движения на танц по избор.


„Що ми домилело, мамо“ – нар. песен

„Елено моме“ – нар. песен

„Изгряла е месечинка“ – нар. песен

„Снощи седенки кладохме” – нар. песен

„Теменужка и синчец“ – нар. песен (пеене по ноти)

„Менует” – Л. Бокерини

„Гавот” – Ж.-Б. Люли


тестово формиращо оценяване3

2

Музиката в живота на хората

Нови знания

– Пресъздава характера на песента при изпълнение.

– Разпознава по тембър съвременни музикални инструменти.

– Идентифицира пет творби от различни композитори.

„Деца на България“ – муз. С. Лобошки, т. Д. Кацарева

Звуков пример № 1:

Рапсодия „Вардар“ – П. Владигеров (среден дял);

„Малка нощна музика“ – В. А. Моцарт (първа част);

„Срещен марш“ – Д. Христов;

„Танго за теб“ –

Й. Цанков;

„Тракийско право хоро“.

„Непознати улици“ – муз. и т. М. Мутафчиева, изп. „Мери Бойс Бенд“


текуща оценка от устно изпитване4Упражнение

– Идентифицира пет творби от различни композитори

– Разпознава конфигурацията на изпълнителските състави в различни музикални практики.


„Деца на България“ – муз. С. Лобошки, т. Д. Кацарева

Рапсодия „Вардар”– П. Владигеров (среден дял);

„Малка нощна музика” – В. А. Моцарт (първа част);

„Срещен марш“ – Д. Христов;

„Танго за теб“ –

Й. Цанков;

„Тракийско право хоро“.

„Непознати улици“ – муз. и т. М. Мутафчиева, изп. „Мери Бойс Бенд“текуща оценка от устно изпитване5

3

Фолклорната музика в модерната и глобалната епоха

Нови знания

– Пресъздава характера на песен при изпълнение.

– Открива многогласие по характерни белези.


„Задявка“ – по нар. песен, ар. В. Ангелска и В. Кушев, изп. ВГ „Децата на Севлиево“

„Петър плет плете” – изп. А. Николова – Печенката и Д. Тодорова – гъдулка

„Пустоно лудо и младо“ – изп. група „Булгара“

„Закаснила е Лалица“ – обр. Жул Леви“, изп. женски хор „Български гласове – Ангелите”
6
Фолклорната музика в модерната и глобалната епоха

Упражнение

– Посочва конкретни примери на влияние на „глобалното“ в съвременната музика.

– Предлага подходяща музика за различни медийни форми.


Задявка“ – по нар. песен, ар. В. Ангелска и В. Кушев, изп. ВГ „Децата на Севлиево“

„Петър плет плете” – изп. А. Николова – Печенката и Д. Тодорова – гъдулка

„Пустоно лудо и младо“ – изп. група „Булгара“

„Елай моме“ – изп. група „Оратница“текуща оценка от устно изпитване7

4

Как звучи музиката

Нови знания

– Пресъздава характера на песента при изпълнение.

– Коментира ролята на изразните средства в слушана или изпълнявана музика.

– Разграничава по слух изучавани тонови трайности до осмина и ги свързва с графично изображение.

– Използва изразните средства като ориентир при разпознаването на инструментална творба.
диез
бемол
бекар
лад

„Песен без думи“ – П. Хаджиев (нотен текст)

„Тема с вариации върху френска песен“ за пиано – Волфганг Амадеус Моцарт

8Упражнение

– Коментира ролята на изразните средства в слушана или изпълнявана музика.

– Разграничава по слух изучавани тонови трайности до осмина и ги свързва с графично изображение.

– Проследява изразните средства в подходящи музикални творби, коментира ролята им и ги използва като слухова опора при разпознаване.

„Песен без думи“ – П. Хаджиев (нотен текст)

„Тема с вариации върху френска песен“ за пиано – Волфганг Амадеус Моцарт

„Валс“ № 2 – Д. Шостакович (за духов оркестър)


текуща оценка от устно изпитване9

5

Многогласие


Нови знания

– Пресъздава характера на песента при изпълнение.

– Познава основните видове многогласие в музиката, свързва ги със слушано произведение и автор.

– Открива многогласието по характерни белези


медии полифоничен многоглас хомофонен многоглас

рок музика

популярна музика

хепънинг

риалити формат топлисти

хитове


караоке
полифоничен многоглас
хомофонен многоглас
канон

Я кажи ми, облаче ле бяло – популярна песен

„Канон“ – Е. Манолов

„Аве Мария“ – Ф. Шу-берт


10Упражнение

– Пресъздава характера на песента при изпълнение.

– Познава основните видове многогласие в музиката, свързва ги със слушано произведение и автор.

– Открива многогласието по характерни белези.

– Разпознава по тембър и на външен вид старинни и класически инструменти.

– Определя принадлежност на музикални инструменти към установените в практиката видове и групи.

Я кажи ми, облаче ле бяло – популярна песен

„Канон“ – Е. Манолов

„Аве Мария“ – Ф. Шуберт

„Братко Жак“ – попул. френски канон (нотен текст)

„Канон“ – Й. Пахелбел (за стр. орк. и чембало)


текуща оценка от устно изпитване


11

6

Оратория


Нови знания

– Определя размера на песента.

– Изпълнява по слух и по графичен запис изучаваните ритмични групи и тонови трайности.

– Разграничава по слух изучавани тонови трайности до осмина и ги свързва с графично изображение.

– Открива многогласието по характерни белези.

– Проследява изразните средства в подходящи музикални творби, коментира ролята им и ги използва като слухова опора при разпознаване.


оратория

„До утре“ – муз. и ар. С. Диомов, т. М. Белчев

Оратория „Сътворението на света“ – Й. Хайдн (финална част)
12Упражнение

– Съотнася изучаваните нотни стойности с конкретни срички в текст на песен.

– Познава основните видове многогласие в музиката, свързва ги със слушано произведение и автор.

– Коментира ролята на изразните средства в слушана или изпълнявана музика.До утре“ – муз. и ар. С. Диомов, т. М. Белчев

Оратория „Сътворението на света“ – Й. Хайдн (встъпителна и финална част)

„Алилуя“ из ораторията „Месия“ – Г. Ф. Хендел


текуща оценка от устно изпитване


13

7

Магията на органа

Нови знания

– Коментира ролята на изразните средства в слушана или изпълнявана музика.

– Умее да слуша музика с определени задачи.

– Разпознава по тембър и на външен вид класически музикални инструменти.


токата и фуга

„Малкият принц“ – муз. М. Колев – Момчил, т. Д. Векилов – Дони,

изп. „Б.Т.Р.“Токата и фуга“ за орган, фа мажор, BWV 540 – И. С. Бах

Токата и фуга“, ре минор – И. С. Бах

14
Репетиция на хоров концерт

Наблюдение

– Идентифицира визуално и слухово различни изпълнителски състави.

– Знае особеностите на различни жанрове, изброява техни типични белези и коментира функцията им в миналото и днес.

– Открива многогласието по характерни белези.

Посещение на репетиция на хоров концерт, слушане на запис на хоров концерт в интернет и др.

самооценка


15

8

Принципи на формообразуване


Нови знания

– Синхронизира изпълнението си със съпровода и общата звучност и реагира на указанията и диригентските жестове на учите

– Знае особеностите на различни жанрове, изброява техни типични белези и коментира функцията им в миналото и днес.

– Отразява музикалните форми със свои графични символи.


сонатна форма
соната

„На ръба“ – муз. Е. Наумова и С. Георгиев – Siso, т. Е. Наумова, изп. Е. Наумова и С. Георгиев – Siso

Соната № 7, до мажор, К. 283 – В. А. Моцарт
16Упражнение


– Коментира ролята на изразните средства в слушана или изпълнявана музика.

Знае действието на формообразуващите принципи в сонатната форма.„На ръба“ – муз. Е. Наумова и С. Георгиев – Siso, т. Е. Наумова, изп. Е. Наумова и С. Георгиев – Siso

Соната № 7, до мажор, К. 283 – В. А. Моцарт (компилация от всички части)

Соната № 14 „Лунна“ – Л. ван Бетовен (първа част)


текуща оценка от устно изпитване


17

9

Симфония и инструментален концерт


Нови знания

– Познава характерни белези на жанровете от сонатно-симфоничния цикъл.

– Разпознава по характерна мелодия откъс от репертоара за слушане
симфония
инструментален концерт

„Ново време“ – муз. и т. В. Ангелска, ар. В. Кушев, изп. ВГ „Децата на Севлиево“

Симфония № 40 – В. А. Моцарт (компилация от всички части)

Концерт за пиано и оркестър № 1, си бемол минор, оп. 23 – П. И. Чайковски (първа част)


18
Сонатна форма

Обобщение

– Разпознава по характерна мелодия откъси от репертоара за слушане

– Знае действието на формообразуващите принципи в сонатната форма.

– Познава характерни белези на музикално-сценичните жанрове.

„Ново време“ – муз. и т. В. Ангелска, ар. В. Кушев, изп. ВГ „Децата на Севлиево“

Концерт за пиано и оркестър № 1, си бемол минор, оп. 23 – П. И. Чайковски (първа част)

Симфония № 40 – В. А. Моцарт (първа част)

Соната № 7, до мажор, К. 283 – В. А. Моцарт (първа част)текуща оценка от устно изпитване


19

10

Разнообразие на музикално-изпълнителските състави


Нови знания

– Идентифицира визуално и слухово различни изпълнителски състави.

– Определя принадлежност на музикални инструменти към установените в практиката видове и групи.

– Разпознава конфигурацията на изпълнителските състави в различни практики.

„Дългият път към дома“ – муз. и т. М. Мутафчиева, изп. „Мери Бойс Бенд“

„Мари Марийко” –

изп. група „Оратница”

„Brass'n'Roll” – изп. Брас бенд „Vivo Montana“

„Баба лук посела“ – Стефан Драгостинов, транскр. за смесен хор В. Георгиева, изп. хор „Черноморски звуци“


20
Музиката в миналото и съвременността

Преговор

– Коментира мястото на музикалните жанрове.

– Изразява лични предпочитания и изпълнява по избор песни от училищния и/или извънучилищния репертоар.

– Умее да слуша музика с определени задачи.

„Деца на България“ – муз. С. Лобошки, т. Д. Кацарева

„Я кажи ми, облаче ле бяло“ – попул. песен, изп. Дони и Момчил

„Петър плет плете”– изп. А. Николова – Печенката и Д. Тодорова

„Brass'n'Roll” – изп. Брас бенд „Vivo Montana“

„Закаснила е Лалица“, обр. Жул Леви, изп. женски хор „Български гласове – Ангелите“


текуща оценка от устно изпитване


21

11

Опера


Нови знания

– Пресъздава характера на песента при изпълнение.

– Изпълнява тема от изучавано музикално произведение и я свързва със съответната творба и автор

– Знае основни формообразу­ващи принципи в музиката и ги открива в изучавани музикални творби


опера
певчески гласове

Светът е за двама – муз. М. Нейкова, т. Д. Точев, изп. О. Горанов

Увертюра към оп. „Севилският бръснар“–

Росини

Ария на Фигаро из оп. „Сватбата на Фигаро“ – В. А. МоцартДует на Дон Жуан и Церлина из оп. „Дон Жуан“ – В. А. Моцарт

22Упражнение

– Проследява изразните средства в музикални творби, коментира ролята им и ги използва като слухова опора при разпознаване.

– Изпълнява по графичен запис изучаваните ритмични групи и тонови трайности.

– Познава характерни белези на музикално-сценичния жанр опера.

Светът е за двама – муз. М. Нейкова, т. Д. Точев, изп. Орлин Горанов

Увертюра към оп. „Сватбата на Фигаро“ – Моцарт

Ария на Фигаро из оп. „Сватбата на Фигаро“ – Моцарт

„Наздравица“ от първо действие на оп. „Травиата“ – Верди

Пeсен на Азучена из оп. Трубадур – Верди


текуща оценка от устно изпитване


23

12

Български изпълнители на световната сцена


Нови знания

– Познава основните видове многогласие в музиката.

– Разпознава по тембър и на външен вид класически инструменти.„Без радио не мога“ – м. Г. Костов, т. М. Спасов, изп. ВГ „Пим-пам“

„Вито хоро“ – ар. Д. Христова изп. квартет на хор „Мистерия на българските гласове“: О. Борисова, Д. Дамянова, Д. Спасов, М. Иванов

Концерт за пиано и орк. № 1, ми минор, първа част – Ф. Шопен, изп. Л. Ангелов

Концерт за цигулка и орк. № 5, трета част – Н. Паганини, изп. М. Минчевтекуща оценка от устно изпитване


24Упражнение

– Посочва поне три български музикални явления с международно признание.

– Възпроизвежда различни формати.„Без радио не мога“ – м. Г. Костов, т. М. Спасов, изп. ВГ „Пим-пам“

Ария на Тоска из II д. на оп. „Тоска“ от Дж. Пучини, изп. Р. Кабаиванскатекуща оценка от устно изпитване


25

13

Красотата на танца

Нови знания

– Коментира ролята на изразните средства в музика от различни жанрове и стилове.

– Пресъздава характера на песента при изпълнение.

– Разпознава изучавани танци в творчеството на композиторите.

– Разпознава по тембър музикални инструменти, класически инструменти.Балет

„Светът е сцена“ – муз. С. Лобошки, т. Б. Мирчев

Лебедова тема из балета „Лебедово езеро“ – П. И. Чайковски

„Испански танц“ из балета „Лебедово езеро“ – П. И. Чайковски


26Упражнение

– Познава характерни белези на музикално-сценичните жанрове – балет.

– Разпознава по тембър музикални инструменти, класически инструменти.


„Светът е сцена – муз. С. Лобошки, т. Б. Мирчев

Танц на Китри и Базил из балета „Дон Кихот“ – Л. Минкус

Танц със саби из балета „Гаяне“ – А. Хачатурян


текуща оценка от устно изпитване


27

14

Малката сестра на операта


Нови знания

– Знае основни формообразуващи принципи в музиката и ги открива в изучавани музикални форми и творби от училищния репертоар.

– Познава характерни белези на музикално-сценичните жанрове – оперета.оперетаДует на Бони и Щаси

из оперетата „Царицата на чардаша“ – И. Калман

Канкан из оперетата „Орфей в ада“ – Ж. Офенах

Песен на Адела из оперетата „Прилепът“ – Й. Щраус-син28
Опера, балет, оперета

Преговор

– Пресъздава характера на песента при изпълнение.

– Познава характерни белези на музикално-сценичните жанрове.

– Идентифицира творби от различни композитори.

Светът е за двама – муз. М. Нейкова, т. Д. Точев, изп. Орлин Горанов

Ария на Фигаро из оп. „Сватбата на Фигаро“ – Моцарт (тема)

Увертюра към оп. „Сватбата на Фигаро“ – Моцарт (начало)

Песен на Адела из оперетата „Прилепът“ – Й. Щраус-син (начало)

Лебедова тема из балета „Лебедово езеро“ – П. И. Чайковски (начало)


текуща оценка от устно изпитване


29

15

Музикалната сцена

Обобщение

– Коментира ролята на изразните средства в музика от различни жанрове и стилове.

– Познава характерни белези на музикално-сценичните жанрове.

– Разпознава изучавани танци в творчеството на композиторите.

– Разпознава конфигурацията на изпълнителските състави в различни практики.„Светът е сцена – муз. С. Лобошки, т. Б. Мирчев

„Испански танц“ из балета „Лебедово езеро“ – П. И. Чайковски

Канкан из оперетата „Орфей в ада“ – Ж. Офенбах


текуща оценка от устно изпитване


30
На спектакъл

Наблюдение

– Прави избор на програма за работа при възложена задача и аргументира избора си.

– Търси, събира, обработва на информация, в т.ч. и музикална, използвайки съвременните информационни технологии и интернет ресурси.

– Използва софтуер за запис и възпроизвеждане на музика


.

Посещение или гледане на опера или оперета, на балетна постановка и др.

самооценка


31

16

Поп и рок

Нови знания

– Разпознава по тембър и на външен вид съвременни – електронни/електрически музикални инструменти.

– Проследява принципите на формообразуване и ги открива в подходяща музика.популярна музика
рокмузика
попмузика


„Моята сила“ – муз. и т. С. Николов, изп. „Б.Т.Р.“

Адел – „Hello“ (интернет)

„Скорпионс“ – „House of cards” (интернет)


32Упражнение

– Умее да слуша музика с определени задачи.

– Разпознава конфигурацията на изпълнителските състави в различни практики.


„Моята сила“ – муз. и т. С. Николов, изп. „Б.Т.Р.“

„Queen“ – „The Show must Go On“ (интернет)
текуща оценка от устно изпитване


33

17

Мюзикъл и рокопера

Нови знания

– Знае особеностите на различни жанрове, изброява техни типични белези и коментира функцията им в миналото и днес.

– Познава характерни белези на музикално-сценичните жанрове мюзикъл, рок-опера.

– Знае основни начини за търсене, събиране, съхранение, обработка и разпространение на музикална информация.

– Чете текстове на песни на чужд език.мюзикъл
рок опера

„Нека влезе слънчевата светлина“ из мюзикъла „Коса“ – Дж. Рагни, Дж. Радо и Г. Макдермот

Пролог към „Уестсайдска история“ – Л. Бърнстейн (интернет)

Ария на Мария „Чувствам се хубава“ из „Уестсайдска история“ – Бърнстейн (интернет)

Hosanna из „Исус Христос суперзвезда“ – А. Л. Уебър (интернет)34
Популярна музика

Обобщение

– Разпознава по тембър съвременни електронни/електрически музикални инструменти.

– Знае смисъла и ролята на музиката в съвременни форми на развлечение.

– Идентифицира творби от различни композитори.

– Предлага подходяща музика за различни медийни форми.


„Моята сила“ – муз. и т. С. Николов, изп. „Б.Т.Р.“

„Нека влезе слънчевата светлина“ из мюзикъла „Коса“ – Дж. Рагни, Дж. Радо и Г. Макдермот

Ария на Мария „Чувствам се хубава“ из „Уестсайдска история“ – Бърнстейн (интернет)


текуща оценка от устно изпитване


35

18

Какво знаем в края на първи срок

Диагностика

– Използва изразните средства като ориентир при разпознаването на инструментална творба.

– Съотнася изучаваните нотни стойности с конкретни срички в текст на песен.

– Изпълнява тема от изучавано музикално произведение и го свързва със съответната творба и автор.

– Разпознава по характерна мелодия откъси от репертоара за слушане.Соната № 7, до мажор, К. 283 , първа част – В. А. Моцарт, откъс от II тема (нотен текст)

„Тема с вариации върху френска песен“ за пиано – В. А. МоцартТоката и фуга“ за орган, фа мажор – Й. С. Бах

Соната № 14 „Лунна“, първа част – Л. ван Бетовен

Дж. Росини – увертюра от оп. „Севилският бръснар“

„До утре“ – муз. и ар. С. Диомов, т. М. Белчев,

изп. ВГ „Петте сезона“


тестово оценяване

1736
Певчески гласове

Упражнение

– Разпознава по характерна мелодия откъси от реперто­ара за слушане

– Проследява изразните сред­ства в музикални творби, коментира ролята им и ги използва като слухова опора при разпознаване

– Изпълнява по слух и по графичен запис изучаваните ритмични групи и тонови трайности

Дует на Бони и Щаси

из оперетата „Царицата на чардаша“ – И. Калман

„Канкан“ из оперетата „Орфей в ада“ – Ж. Офенбах

Ария на Фигаро из оп. „Сватбата на Фигаро“ – В. А. Моцарт

Ария на Лепорело из оп. „Дон Жуан“ – В. А. Моцарт


текуща оценка от устно изпитване
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмиципо ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

37

1

Български фолклорни празници и обреди

Нови знания

– Знае народни песни, свързани с изучаваните обреди.

– Разпознава музика и коментира обреди от различни фолклорни области в – България, включително от своя регион.

– и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

– Определя размери и изучавани равноделни и неравноделни метруми.обред
обреден календар

„Великденска песен“ – муз. и ар. Александър Райчев, т. и изп. Б. Добрева

Г. Петков – „Коледна приказка“, изп. женски хор „Българските гласове – Ангелите“

„Невястице църноока“ – изп. „Сестри Бисерови“

38

2

Български фолклорни празници и обреди

Упражнение

– Знае народни песни, свързани с изучаваните обреди.

– Разпознава музика и коментира обреди от различни фолклорни области в България, включително от своя регион.

– Познава и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

– Открива в традиционната вокална музика на българите различни видове двуглас

– Знае имена на съвременни български композитори и ги свързва с поне едно тяхно произведение.

– Разпознава изучаваните обреди в подходящи примери.


„Великденска песен“ – муз. и ар. Александър Райчев, т. и изп. Бинка Добрева

Г. Петков – „Коледна приказка“, изп. женски хор „Българските гласове – Ангелите“

„Пеперуда лятна, пролетна“ – нар. песен

„Невястице църноока“ – изп. „Сестри Бисерови“

„Нестинарско хоро“ из бал. „Нестинарка“ – М. Големинов


текуща оценка от устно изпитване
39

3

Сватба

Нови знания

– Знае народни песни, свързани с изучаваните обреди.

– Разпознава музика и коментира обреди от различни фолклорни области в България, включително от своя регион.

– Познава и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

– Знае имена на съвременни български композитори и ги свързва с поне едно тяхно произведение.сватба


„Ела се вие, превива“ – нар. песен

„Сватба“ – Х. Тодоров, изп. женски хор „Мистерия на българските гласове“

„Фолклорен танц“ из бал. „Змей и Яна“ – Х. Манолов
40

4

Сватба

Упражнение

– Знае народни песни, свързани с изучаваните обреди.

– Разпознава музика и коментира обреди от различни фолклорни области в България, включително от своя регион.

– Познава и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

– Разпознава изучавани танци в творчеството на композиторите.

– Знае имена на съвременни български композитори и ги свързва с поне едно тяхно произведение.

„Ела се вие превива“ – нар. песен

„Сватба“ – Х. Тодоров, изп. женски хор „Мистерия на българските гласове“

„Фолклорен танц“ из бал. „Змей и Яна“ – Х. Манолов

„Танц на Змея“ из бал. „Змей и Яна“ – Х. Манолов

„Сватбено хоро“ – изп. ОНМ при БНР


текуща оценка от устно изпитване
41

5

Седянка и жътва


Нови знания

– Знае народни песни, свързани с изучаваните обреди.

– Разпознава музика и коментира обреди от различни фолклорни области в България, включително от своя регион.

– Осъзнава липсата на метрична пулсация. Различава безмензурна мелодия от метрически организирана.

– Познава и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.седянка
жътва


„Снощи се седенка кладеше“ – нар. песен, изп. К. Каменов

„Каля си жътва жънеше“ – нар. песен, изп. Г. Дурмушлийска

„Женала е дюлбер Яна“ – изп. Г. Хараламбиева и женски хор „Български гласове – Ангелите“

„Седянка“ – изп. ВГ „Децата на Севлиево“

42

6

Български фолклорни празници и обреди

Преговор

– Знае народни песни, свързани с изучаваните обреди.

– Разпознава характерни метрични явления.

– Разпознава равноделни и неравноделни метруми, определя метруми в подходящи примери.

– Определя размери и изпълнява правилно изучавани равноделни и неравноделни метруми.

– Разпознава музика и коментира обреди от различни фолклорни области в България, включително от своя регион.

– Познава и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

– Разпознава по звучност и състав различни състави.

„Снощи се седенка кладеше“ – нар. песен, изп. К. Каменов

„Каля си жътва жънеше“ – нар. песен, изп. Г. Дурмушлийска

„Женала е дюлбер Яна“ – изп. Г. Хараламбиева и женски хор „Български гласове – Ангелите“

„Седянка“ – изп. ВГ „Децата на Севлиево““текуща оценка от устно изпитване
43

7

От възрожденската музика до творчеството на съвременните български композитори

Нови знания

– Познава и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

– Знае имена на съвременни български композитори и ги свързва с поне едно тяхно произведение.

– Коментира ролята на изразните средства в музика от различни жанрове и стилове.

– Разпознава по звучност и състав различни оркестри, определя принадлежност на музикални инструменти към установените в практиката видове и групи.


„Хаджи Димитър“ – т. Х. Ботев, попул. песен

Българска рапсодия „Вардар“ – П. Владигеров

„Празнична увертюра“ – В. Стоянов

„Ръченица“ из симф. сюита „Тракийски танци“ – П. Стайнов


44

8
Упражнение

– Познава и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

– Знае имена на съвременни български композитори и ги свързва с поне едно тяхно произведение.

– Коментира ролята на изразните средства в музика от различни жанрове и стилове.

– Разпознава по звучност и състав различни оркестри, определя принадлежност на музикални инструменти към установените в практиката видове и групи.

– Изпълнява песни от училищния и извънучилищния репертоар.

„Хаджи Димитър“ – т. Христо Ботев, попул. песен

„Де е България?“ „Питат ли ме дей зората“) – орк. А. Ангелски (за духов оркестър)

Концерт за пиано и оркестър № 1, първа част – Дим. Христов, изп. М. Моллова


текуща оценка от устно изпитване
45

9

Българските композитори и фолклорът

Обобщение

– Познава и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

– Разпознава музика и коментира обреди от различни фолклорни области в България, включително от своя регион.

– Знае народни песни, свързани с изучаваните обреди.

– Знае имена на съвременни български композитори и ги свързва с поне едно тяхно произведение.

– Знае значението на обработка, кавърверсия, интерпретация и ги употребява правилно.

„Снощи се седенка кладеше“ –

нар. песен, изп. К. Каменов

„Каля си жътва жънеше“ – нар. песен, изп. Г. Дурмушлийска

„Ела се вие превива“ – нар. песен

Х. Тодоров – „Сватба“, изп. женски хор „Мистерия на българските гласове“

„Женала е дюлбер Яна“ – нар. песен, изп. Г. Хараламбиева и женски хор „Български гласове – Ангелите“текуща оценка от устно изпитване
46
Сватбите по света

Проект

– Знае основни начини за търсене, събиране, съхранение, обработка и разпространение на музикална информация

– Познава музика на други народи и етноси, като открива сходства и различия във фолклорните им традиции

– Възпроизвежда различни формати

Музика, подбрана от учениците

самооценка
47
Музика и медии

Нови знания

– Знае значението на обработка, кавърверсия, интерпретация и ги употребява правилно.

– Знае механизми за обособяване на хитове и топлисти.
медии
риалити формат
топлисти
хитове

„Вярвам в теб“ – муз. С. Михалев и П. Василев, т. С. Михалев, изп. група „Киора“

Симфония № 40, първа част – В. А. Моцарт

Симфония № 40, първа част – В. А. Моцарт (кавърверсия)

„Impossible” – изп. Дж. Артър (интернет)

48Упражнение

– Знае значението на обработка, кавърверсия, интерпретация и ги употребява правилно

– Коментира мястото на музиката в предавания по електронните медии.

– Предлага подходяща музика за различни медийни форми.

„Вярвам в теб“ – муз. С. Михалев и П. Василев, т. С. Михалев, изп. група „Киора“
Симфония № 40, първа част – В. А. Моцарт (кавърверсия)


текуща оценка от устно изпитване
49

13

Съвременно функциониране на музиката

Нови знания

– Познава и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

– Знае смисъла и ролята на музиката в съвременни форми на развлечение.хепънинг
караоке

„Вярвам“ – муз. С. Лобошки, т. Х. Димова

„Екорок“ – муз. В. Кушев, т. Т. Балова

Песни по избор на учениците.
50В

14

Съвременна музикална култура

обобщение

– Проследява принципите на формообразуване и ги открива в подходяща музика

– Знае смисъла и ролята на съвременни форми на развлечение

– Знае механизми за обособяване на топлисти

„Вярвам в теб“ – муз. С. Михалев и П. Василев, т. С. Михалев, изп. група „Киора“

„Вярвам“ – муз. С. Лобошки, т. Х. Димова, изп. И. Алексиева

„Еко рок“ – м. В. Кушев, т. Т. Балова, изп. ВГ „Трикси“


текуща оценка от устно изпитване
51

15

Музика и съвременни технологии


Нови знания

– Борави с програми за обработка на музика.

– Възпроизвежда различни формати.

– Прави избор на програма за работа при възложена задача и аргументира избора си.

„Лятна фиеста“ – муз. С. Лобошки, т. Б. Мирчев

„Орфееви гласове“ – муз. С. Лазаров

Queen – The Show Must Go On

(интернет)

52

16

Да си припомним…

Преговор

– Умее да слуша музика с определени задачи.

– Разпознава по тембър електронни/електрически музикални инструменти.

– Познава характерни белези на жанровете от сонатно-симфоничния цикъл.

– Знае народни песни, свързани с изучаваните обреди.

– Знае основните танцови движения на два танца по избор.

„Вярвам в теб“ – муз. С. Михалев и П. Василев, т. С. Михалев, изп. група „Киора“

„Каля си жътва жънеше“ – изп. Г. Дурмушлийска

Българска рапсодия „Вардар“ – П. Владигеров (фрагмент)

Концерт за пиано и оркестър № 1 – Дим. Христов, изп. М. Моллова (първа част, експозиция)

„Женала е дюлбер Яна“ – нар. песен, изп. Г. Хараламбиева и женски хор „Български гласове – Ангелите“


текуща оценка от устно изпитване
53

17

Какво знаем в края на седми клас

Диагностика

– Коментира мястото на музиката в предавания по електронните медии.

– Идентифицира творби от различни композитори.

– Посочва поне три български музикални явления с международно признание

– Знае народни песни, свързани с изучаваните обреди.


„Хаджи Димитър“ – т. Христо Ботев, попул. песен

Българска рапсодия „Вардар“ – П. Владигеров

„Празнична увертюра“ – Стоянов

П. Стайнов – „Ръченица“ из „Тракийски танци“

„Невястице църноока“ , изп. сестри Бисерови


тестово формиращо оценяване
54

18

Довиждане училище, здравей лято

Упражнение

– Пее най-малко пет песни по избор от училищния репертоар и ги интерпретира според възможностите си.

– Изразява лични предпочитания и изпълнява по избор песен от училищния и/или извънучилищния репертоар.

– Знае имена на чуждестранни и български композитори и ги свързва с поне едно тяхно произведение.

– Изразява лични предпочитания и слуша по избор произведения от учения музикален материал.

– Знае основни начини за търсене, събиране, съхранение, обработка и разпространение на музикална информация.

„Лятна фиеста“ – муз. С. Лобошки, т. Б. Мирчев

Музика и песни, подбрани от ученицитетекуща оценка от устно изпитване
Каталог: Razpredelenia-Bulvest -> 7kl2018bv
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
7kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Програма за разширена и допълнителна подготовка по български език и литература в избираеми учебни часове
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница