Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържаниестраница1/4
Дата07.08.2018
Размер0.64 Mb.
  1   2   3   4
........................................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование на училището)

Утвърждавам!

..........................................................(име и фамилия, подпис, печат)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

по история и цивилизации за 9. клас

Изготвил:

.........................................

(име и фамилия, подпис)

Съкращения: НП – начален преговор; НЗ – нови знания; У – упражнение; ОП – обобщение и преговор; ПД – практически дейности; К – контрол; ГП – годишен преговорКалендар

Тема

Вид на урока

Компетентности

като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности


Методи и форми на оценяване

Забележка

Седмица

Месец

НЗ

Друг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

IX


Каква знаете за... епохата на Новото време (XV – XХ век)
НП

1 уч. часНачален преговор на изученото в 8. клас
Работа с текст от учебника.

Сравняване на политическите модели на Англия, Франция и САЩ през ХVII – XVIII век по зададени опори. Сравняване на просветения абсолютизъм в Австро-Унгария и Русия. Характеризиране на века на национализма.Устно

Писмено


Самооценяване
1

IX


Каква знаете за... епохата на Новото време (XV – ХХ в.)
НП

1 уч. часНачален преговор на изученото в 8. клас
Работа с текст от учебника.

Графично представяне на обществената пирамида на съсловното и на класовото общество.

Обясняване на явлението индустриална революция по зададени опори.

Съпоставяне на идеите на либерализма, консерватизма и социализма.Устно

Писмено


Самооценяване
2

IX


Каква знаете за... епохата на Новото време (XV – ХХ в.)
НП

1 уч. часНачален преговор на изученото в 8. клас
Работа с текст от учебника.

Представяне на най-характерните белези на изкуството на Ренесанса, барока и класицизма. Посочване на примери за архитектурни образци в тези стилове.

Свързване на художници, представители на романтизма, импресионизма, реализма, с техните творби.

Систематизиране на най-значимите открития и нововъведения на индустриалните революции.Устно

Самооценяване


2

IX


Тест: входящо равнище
К

1 уч. часПроверка на знания и умения, формирани в 8. класПисмено

Тестови задачи за проверка на входящо равнище


3

X


Въведение в Съвременността – XX век в световната история

НЗ

1 уч. час


Използва хронологични и пространствени ориентири при определяне на съдържанието на съвременната епоха.

Разпознава основни черти на епохата.

Познава понятието съвременност.

Съвременност, национализъм, социализъм, аграризъм


Представяне на същността на съвременната епоха, нейната периодизация, начало и край.

Определяне на ролята на новите политически движения и новите обществени промени.

Анализиране на промяната в мястото и ролята на аристокрацията и новия начин на мислене.

Разпознаване на основни черти на съвременната епоха.

Работа с исторически документи.


Устно

Писмено

3

X


Блоково обособяване в Европа в навечерието на Първата световна война
У

1 уч. часПредставя по зададени показатели двата военнополитически блока в началото на ХХ век.

Обяснява причините за сбижаването на съюзниците. Систематизира причините за блоковото обособяване в Европа.

Извлича информация от изображения.

изолационизъм,

пацифизъм

Извличане на информация от различни исторически източници за двата военнополитически блока в началото на ХХ в.

Анализиране на изображения и свързване с исторически събития и идеи.

Изработване на презентация, представяща антивоенните настроения в Европа.


Устно

Писмено


Самооценяване
4

X


Първа световна война

НЗ

1 уч. час


Открива причини и последици от Първата световна война.

Прилага пространствени ориентири при проследяване на основни етапи на военни действия по време на Първата световна война.

Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически събития чрез ИКТ.

геноцид, федерализация

Извличане на информация от различни исторически източници. Разпознаване на понятия по зададени белези.

Разграничаване на причини и последици за историческо събитие.

Многоаспектно оценяване на последиците от Първата световна война. Работа с линия на времето и нанасяне на основните сражения на двата фронта.


Устно
4

Х


Участие на България в Първата световна война

НЗ

1 уч. час


Определя причините за включването на България в Първата световна война. Прилага пространствени ориентири при проследяване на основни етапи на военни действия на България по време на Първата световна война.

Извлича информация от различни източници за включването, участието и излизането на България от Първата световна война.

Оценява политическите и икономическите промени, настъпили в България след подписването на Солунското примирие.

Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически личности – цар Фердинанд, Александър Стамболийски.
Формулиране на причини и последици от участието на България в Първата световна война.

Проследяване с помощта на картата на промените в границите на България след Първата световна война.

Оценяване на измеренията на втората национална катастрофа за България.

Описание на историческа личност по зададени показатели – цар Фердинанд, Александър Стамболийски.Устно
5

Х

Първа световна война
У

1 уч. часПредставя по зададени показатели двата военнополитически блока в началото на ХХ век.

Открива причини и последици от Първата световна война.

Прилага пространствени ориентири при проследяване на основни етапи на военни действия по време на Първата световна война.

Познава основни етапи на военни действия по време на Първата световна война.

Описва и оценява ролята и участието на България в Първата световна война.
Откриване на причините и последиците от Първата световна война. Извличане на информация от различни исторически източници. Работа с историческа карта.

Разпознаване на понятия по зададени белези.

Разграничаване на причини и последици за историческо събитие.

Многоаспектно оценяване на последиците от дадено историческо събитие.

Създаване на писмен исторически текст.


Устно

Писмено


Самооценяване
5

Х

Версайско-Вашингтонска система

НЗ

1 уч. час


Използва хронологични и пространствени ориентири при обяснение на териториалните промени след Първата световна война.

Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.

Обяснява възникването, идеите и дейността на Обществото на народите.

Познава и оценява ролята на САЩ, Франция и Великобритания при налагането на Версайско-Вашингтонската система.

ратификация

Проследяване с помощта на карта на териториалните промени в Европа след Първата световна война.

Определяне на характера на подписаните мирни договори с победените държави.

Характеризиране на философията на Обществото на народите като нова световна организация. Сравняване на системата в Европа, наложена от Виенския конгрес през 1815 г. и Версайско-Вашингтонската система.

Нанасяне в таблица на политическите, икономическите и психологическите последици от Първата световна война.Устно

Писмено

6

Х

Международните отношения след Първата световна война
НЗ

1 уч. часОписва и обяснява промените в международните отношения след Първата световна война.

Извлича информация от писмени документи и изображения.

Описва обществените настроения и приемането на мирните договори в Европа.

Открива причините за сближаването между Германия и болшевишка Русия.

Оценява ролята на малките държави в установения нов световен ред след Първата световна война.

реваншизъм

Представяне на разположението на силите в Европа през 20-те години на XX век.

Определяне на ролята на Франция и Великобритания в международните отношения.

Оценяване на ролята на малките държави в установения нов световен ред след Първата световна война.

Описване на промените в международните отношения след Първата световна война.

Извличане на информация от писмени документи и изображения.


Устно

Самооценяване


6

Х

Франция между двете световни войни

НЗ

1 уч. час


Описва особеностите на политическия модел на Франция след Първата световна война.

Представя икономическите и социалните последици за Франция от Първата световна война.

Извлича информация от различни източници за развитието на Франция.

Оценява външнополитическите неуспехи на Франция след войната.

Дава примери за появата на нови десни и леви сили на френската политическа сцена.

Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически личности чрез ИКТ.

Голямата депресия, девалвация, Народен фронт

Описание на особеностите на френския политически модел след Първата световна война.

Представяне на икономическите и социалните последици от войната.

Работа с различни по вид исторически източници.

Оценяване на вътрешната и външната политика на Франция в периода след Първата световна война.

Съставяне на кратък исторически текст по зададени показатели.


Устно

Оценяване на самостоятелното учене


7

Х

Великобритания между двете световни войни

НЗ

1 уч. час


Описва особеностите на партийно-политическата система във Великобритания през 20-те и 30-те години на XX век.

Представя икономическите и социалните последици за Великобритания от Първата световна война.

Извлича информация от различни източници за развитието на Великобритания.

Оценява външната и колониалната политика на Великобритания след войната.

Сравнява политическото и икономическото развитие на Франция и Великобритания в междувоенния период.

Дава примери за влиянието на световната икономическа криза върху икономическото и социалното развитие на страната.

Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически личности и процеси чрез ИКТ.

трейдюнион, сатяграха

Описание на особеностите на партийно-политическата система във Великобритания през 20-те и 30-те години на XX век.

Представяне на икономическите и социалните последици от войната.

Работа с различни по вид исторически източници.

Оценяване на вътрешната, външната и колониалната политика на Великобритания в периода след Първата световна война.

Сравняване на политическото развитие на Франция и Великобритания и извеждане на тенденции в развитието на двете страни.

Подготовка и представяне на презентация за изявени лидери на трите основни политически партии във Великобритания –Консервативна, Либерална и Лейбъристка.Устно

Писмено


Оценяване на самостоятелното учене
7

XI

Съединените щати между двете световни войни

НЗ

1 уч. час


Описва особеностите на политическата система в САЩ и превръщането на страната в световна икомическа сила след войната.

Представя информация за най-всеобхватната икономическа криза, започнала с Голямата депресия.

Извлича информация от различни източници за развитието на САЩ.

Оценява политиката на изолационизъм, водена от САЩ след Първата световна война.

Сравнява особеностите демократичния политически модел на Франция, Великобритания и САЩ в междувоенния период.

Дава примери за значението на Новия курс на Рузвелт за излизане от икономическата криза на страната.

Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически личности и процеси чрез ИКТ.
Описание на особеностите на политическата система в САЩ и превръщането на страната в световна икономическа сила.

Представяне на информация за най-всеобхватната икономическа криза, започнала с Голямата депресия.

Работа с различни по вид исторически източници.

Оценяване на политиката на изолационизъм, водена от САЩ след Първата световна война.

Сравняване на особеностите демократичния политически модел на Франция, Великобритания и САЩ в междувоенния период.

Посочване на примери за значението на Новия курс на Рузвелт за излизане от икономическата криза на страната.

Подготовка и представяне на презентация за политическата кариера на Рузвелт.


Устно

Оценяване на самостоятелното учене


8

XI

Модели на демократично управление между двете световни войни
ПД

1 уч. часРазбира особеностите на демократичния политически модел чрез примера на САЩ, Франция и Великобритания.

Описва основни политически възгледи и идеи от периода между двете световни войни.

Обяснява значими проблеми във вътрешнополитическото и икономическото развитие на демократичните държави след Първата световна война.Извлича информация от писмени документи, изображения и схеми.

Търси, подбира и обработва информация по зададени показатели за исторически личности и събития чрез ИКТ.
Самостоятелно формулиране на въпроси към изображение.

Изработване на схема.

Изработване на презентация.

Съставяне на исторически текст по зададена тема.

Работа с текст от учебника.


Устно

Писмено


Оценяване на самостоятелното учене
8

XI

От Русия към СССР

НЗ

1 уч. час


Описва особеностите на политическата система, наложена в Русия след революциите от 1917 г.

Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени, довели до превръщането на Русия в СССР.

Представя информация за социалните и икономическите промени на болшевиките.

Описва Новата икономическа политика (НЕП).

Извлича информация от различни източници за развитието на СССР.

Дава примери за разлики в политиката, водена от Ленин и Сталин при изграждането на социализма.

Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически личности и процеси чрез ИКТ.

болшевизъм, есери, НЕП,

колективизация,

кулак


Разчитане на различни исторически източници.

Описание на прехода от Русия към СССР – налагане на нов политически модел.

Обясняване на целите и резултатите от НЕП.

Систематизиране на основните етапи при реализиране на плана на Сталин за изграждане на социализъм в страната.

Описание на историческа личност по зададени показатели – Ленин и Сталин.


Устно

9

XI

Фашизмът в Италия

НЗ

1 уч. час


Обяснява причините за появата на фашисткото движение.

Описва последиците от Първата световна война за Италия.

Описва противопоставянето между фашисти и комунисти след Първата световна война в Италия.

Извлича информация от различни източници за политическото и икономическото развитие на страната.

Познава основните характеристики на фашистката диктатура.

Описва исторически личности по зададени показатели – Бенито Мусолини.

фашизъм,

диктатура,

окупационна стачка, анархокомунизъм
Описание на последиците за Италия от участието и в Първата световна война.

Обясняване на причините, довели до появата на фашисткото движение.

Анализиране на политическите обстоятелства, довели Мусолини до власт.

Представяне на основните характеристики на фашистката диктатура.

Работа с различни по вид исторически източници.Устно

Писмено

9

XI

Националсоциализ-мът в Германия

НЗ

1 уч. час


Обяснява причините за появата на националсоциализма.

Описва последиците от Първата световна война за Германия и обяснява сътресенията в политическото ѝ развитие.

Описва влиянието на световната икономическа криза върху развитието на Германия.

Извлича информация от различни източници за политическото и икономическото развитие на страната.

Познава основните характеристики на нацистката диктатура.

Описва исторически личности по зададени показатели – Адолф Хитлер.

националсоциализъм (нацизъм), пуч, хиперинфлация, Райхстаг

Описание на последиците за Германия от поражението ѝ в Първата световна война.

Описание на отражението на Версайския договор върху националните чувства на германците и върху стопанството на страната.

Описание на проблемите на Ваймарската република: инфлация, репарационни плащания, безработица и политическа нестабилност в страната.

Посочване на последиците от френската окупация на Рурската област за германското стопанство и общество.

Анализиране на условията, при които се създава ГНСРП, и на промяната на влиянието ѝ.

Представяне на основните характеристики на нацистката диктатура.

Работа с различен по вид исторически източници.


Устно

Писмено


Оценяване на самостоятелното учене
Каталог: Razpredelenia-Bulvest -> 9kl2018bv
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Програма за разширена и допълнителна подготовка по български език и литература в избираеми учебни часове
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница