Утвърждавам: П. Заместник-кмет на община бургас атанаска николоваДата18.12.2018
Размер192.51 Kb.

УТВЪРЖДАВАМ: П.
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

АТАНАСКА НИКОЛОВА

Разработване на уеб платформа Eкопедия „Черно море” по проект на община Бургас - "Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони – 4GreenInn"

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Проект "Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони – 4GreenInn" има за цел да реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта. Проектът се фокусира върху повишаване на местния капацитет за устойчиво управление на защитени територии и популяризиране на ефективно партньорство при управление на защитени територии, базирано на практически и значими за региона решения.


Основните дейности по проекта са – изследване и картиране на всички защитени зони в регионите по проекта в България, Украйна и Румъния; Създаване на обща база данни и съвместна уеб платформа – Екопедия Черно море; Развитие на демонстрационни модели на иновативни методи за използване на потенциала на защитените зони; Разработване на технически проекти за изграждане на природни посетителски центрове на Бургаско езеро - Вая, остров Браила, Румъния и Кейп Айа, Украйна. 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА


Кратко описание на услугата:
Екопедия Черно море ще бъде обща информационна платформа на защитените природни зони в региона на Черноморския басейн. Платформата ще бъде четириезична – на български, румънски, украински и английски.
Платформата ще даде възможност детайлно да се опишат и визуализират природните защитени зони в регионите на държавите партньори по проекта – България, Румъния, Украйна.

Платформата следва да включва информация за проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони” - 4GreenInn в следните категории: партньори по проекта, цели и дейности, резултати и продукти; виртуален посетителски център Вая( с възможност за добавяне на виртуални посетителски центрове на партньорите по проекта). Платформата следва да осигури модул за вътрешна комуникация и обмен на документи между партньорите по проекта.


1. Общи изисквания към публичната част на платформата:
- Изисквания към Системата за управление на съдържанието (CMS)

Системата за управление на съдържанието е отговорна за съхранението, контрола и публикуването на всички документи в сайта. Следва да осигури централизирано съхранение на данни, документи, изпълними файлове, чертежи, pdf документи, html, xml, flash, снимки, аудио, видео и др. в база данни и във файлова система: • Възможност за задаване на неограничен брой вложени структури, към които да има свързани документи, снимков материал и файлове за изтегляне.

 • Възможност за добавяне, подреждане, редактиране или скриване на всички елементи от хоризонталното и вертикално менюта в структурата на страницата.

 • Възможност за форматиране на текста на публикациите с подходящ редактор: смяна на шрифта, промяна на големината и цвета му, вмъкване на изображение, създаване на вътрешни и външни линкове, възможност за copy/paste от файлове на Word.

 • Възможност за редактиране на таблици: промяна на цвят на колонка, ред, размери, дебелина на рамката и др.

 • Възможност всяка информация (публикация) и снимки, които се качват, да бъдат прегледани как биха изглеждали в потребителската част и след това да бъдат публикувани. Промяна на реда на страниците и документите (опция за пренареждане на страници и документи в системата).

 • Възможност за скриване на страница, подстраница или рубрика при липса на информация в нея.

 • Възможност за добавяне на нови рубрики, както и премахване на съществуващи.

 • Възможност за създаване на хронологичен архив на материалите (документите) в дадена рубрика посредством интерактивен електронен календар – по дни/месеци/години и възможност за лесен достъп до архива от потребителите на страницата.

 • Снимките към дадена новина да бъдат без ограничение в броя и да има възможност да бъдат преоразмерявани на сървъра и преподреждани.

 • Административен панел за управление със следната функционалност:Правата за достъп трябва да се организират гъвкаво, на принципа на дефинирането на роли и присвояването на потребителите на набор от роли. Ролите се дефинират като достъп до набор от функции на системата и нейната информация. Могат да се обособят две основни роли: партньор по проекта с авторизация и достъп до предварително дефинирани информационни фондове и ресурси; качване на материали и администратор – пълен достъп до административната част на сайта

Информацията на всички страници, категории, подкатегории, крайни обекти в сайта, снимки към галерии, видове номенклатури, и всички данни към тях трябва да е напълно динамична – да може да бъде добавяна, редактирана или изтрита от системата за управление и редакция от администратора на сайта.

Брояч на посещенията

Сайтът следва да осигури възможност за статистика на посещенията (брояч на посещенията) по отделните страници и рубрики (новини, документи и др.) за посочен времеви период (по дни, седмици, месеци и години). Възможност за проследяване на източниците на трафик към сайта.

- Достъп от хора с увреждания

С цел осигуряване на възможност за ползване от хора с увреждания, да се предоставят следните функционалности: • промяна на големината (кегела) на текстовия шрифт;

 • връщане на стандартните настройки;

 • опростен изглед на страницата – в текстов вид;

 • да не се използват рамки (frames) в изграждането на страницата, които възпрепятстват специалните четци за хора с увреждания.

 • Ако има прикачен файл в запис, да се появява бутон за незрящи, който да сочи линка www.robobraille.org .

-Локализация на потребителя в портала

Навигацията на сайта трябва да позволява във всеки един момент и от всяка страница да се предоставя връзка към началната и към предишната страница, да се визуализира моментното положение на потребителя в сайта (път на достъпване до вътрешна страница).

- Дата и актуалност на информацията

Сайтът следва да осигури възможност за показване датата на актуалност (публикуване) на всяка информация.

- Автоматичен преглед

Сайтът следва да осигури възможност за автоматичен преглед на част от текста и визуализиране на типа на прикачения документ (doc, docx, xls, xlsx, pdf, rar, zip, rtf) и големината му.

- Страниране

Сайтът следва да осигури възможност за страниране - подреждане на информацията в страници в случаите, когато тя е в списъчен вид и съдържа елементи, които не се събират на един екран с предоставяне на навигационен елемент за преминаване от една страница в друга (предишна, следваща, първа, последна).

- Продукти

Сайтът следва да осигури възможност за онлайн разглеждане и изтегляне на продуктите по проекта от посетителите на сайта.

- Връзка с други портали и страници

Сайтът следва да осигури възможност за връзка с други електронни страници - външни интернет страници, важни за дейностите по Проекта или имащи връзка с нея – страницата на СОП Черноморски басейн http://www.blacksea-cbc.net/, интернет страниците на партньорите по проекта - burgas.bg; http://investinsevastopol.org/; http://www.adrse.ro/ и други. Отварянето на такива външни страници трябва да става в нов прозорец, за да е ясно за потребителя, че отваря ново приложение.

- Интерактивни Карти

Сайтът следва да осигури възможност за интерактивно изобразяване на карти или части от карти за показване на географското положение на обектите – защитени територии в регионите по проекта, със съпътстваща информация или снимка.- Web Камери

Сайтът следва да осигури възможност за добавяне на видео поток от Web Камери, като се предвиди технология за оптимизиране на трафика и броя връзки към отделна камера. (предвижда се монтиране на уеб камера/и на защитени обекти, които да осигуряват 24-часово видео наблюдение на по-късен етап на проекта)

- Качване и изтегляне

Сайтът следва да осигури възможност за качване и изтегляне на файлове във всякакви формати: JPEG, MPEG, PDF, HTML, DOC, DOCX, XLS, xlsx, TXT, PPT, pptx, PPS, GIF, WAV, MP3, SWF, AVI и др.

- Търсене

При визуализиране на резултатите от търсенето да се предостави и навигационния път в информационната структура, където се намира резултатът. Основните видове търсене са: • Базово търсене - тази функционалност трябва да присъства на всяка една страница в заглавната част и да съдържа панел, в който потребителят да въведе ключова дума.

 • Разширено търсене - тази функционалност трябва да позволява на потребителя да осъществи търсене по посочен филтър, по произволен текст или част от текст от съдържанието на документите и др. – от базата данни със защитени обекти в регионите по проекта

Функционалността за търсене осигурява като минимум следните възможности:

 • Търсене в съдържанието, в заглавието на документа и в заглавието на прикачени документи.

 • Търсене по ключова дума, израз и логически изрази в базата данни


Примерна Софтуерна архитектура на сайта:

Сайтът трябва да бъде изграден по най-съвременни технологии и изисквания съхраняващи данни, даващи сигурен достъп, а именно: • Сървър на приложението съхраняващ всички данни в сайта – потребители, обекти и всякакви други нужни релации и таблици;

 • WEB сървър на приложението осигуряващ клиентски достъп посредством на изброените по-долу Internet браузъри;
 • Изисквания към потребителския интерфейс

Общи изисквания:

 • визуализация на съдържанието следва да бъде с отзивчив дизайн за монитори с различна екранна разделителна способност; Страницата да се появява централно с автоматично разширяване в прозореца на потребителя от лявата част до дясната част на потребителя.

 • При използване на електронна препратка цветът на посещаваните страници, трябва да е различен от тези на непосетените

 • еднаква визуализация посредством широко разпространени web браузери като Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari и др.;

 • изчистен и подреден интерфейс;

 • проста навигация на дейностите и достъпа до информация; лесен за ориентиране и удобен за работа;

 • изрично потвърждение от потребителя при действие, което ще доведе до промяна на данните в системата.

Изисквания за визуално оформление:

 • да се използват "празните пространства", за да се акцентира върху важните елементи, като те се открояват сред останалите;

 • Използваните цветове да се съчетават с цветовете включени в логото на Проекта;

 • подобните елементи да се групират заедно;

 • да се спазват правилата за визуализация и да се използват логата на проекта, на финансиращата програма и ЕС, съгласно ръководството по СОП „Черноморски басейн“, публикувани на http://81.12.208.42/index.php/eng/Documents/Communication-materials. При необходимост Възложителят ще предостави Brand Style Guide на проекта

Изисквания за четливост:

 • Да се използва безсерифен шрифт – Arial, Helvetica, Tahoma, Trebuchet MS или сходни на тях.

 • да се избягват декоративните и курсивни шрифтове, поради недобра четимост;

Изисквания към потребителските команди/нужди:

 • при възникване на грешка системата изрично да извежда подходящо съобщение, показващо причината за възникването й, вместо неясни кодове или съкращения както и насоки за коригирането й;

 • да се маркират като неактивни команди, бутони и функции, които в дадения момент не са валидни;

 • навигационни елементи – да се предвиди схема за изобразяване на текущата позиция, което позволява на потребителя да си представи структурата на сайта, къде се намира по отношение на другите екрани и как да стигне до тях.

 • изискване за изрично потвърждение от администратора за извършване на важни, потенциално опасни или потенциално деструктивни команди - например изтриване на запис;

 • активиране на екрани с помощна информация автоматично (или предлагането им) в случай, че потребителят повтаря грешките си и предоставяне на лесен начин за връщане към нормалната работа след използването на екраните с помощната информация.


2. Основната част трябва да притежава следната функционалност:
Начална страница в която присъстват следните динамични карета:

 • случайно избрани 6 (или повече) от всички защитени зони се представят в стилен анимиран вид или снимка, кратко описание и линк ”виж още”. В страницата, която се отваря с линка „виж още“ се съдържа подробна информация за всеки обект Текста и снимките на зоните да има възможност да се генерират от базата данни на защитените зони на български, румънски, украински и английски, изследването State of the art research of protected areas in partners regions, предоставени от Възложителя. Минимална информация за всеки обект ще включва – тип защитена зона, местоположение, географски координати и изобразяването на зоната на карта, (чрез Гугъл или др.), информация за зоната, снимков материал и др. файлове за зоната. Към всяка зона да могат да се добавят неограничен брой точки, свързани с нея - посетителски центрове, важни естествени природни феномени, еко пътеки и маршрути. За всяка точка трябва да има възможност за въвеждане и изобразяване на информация като: местоположение, снимки, календар на събитията и др. Менюто следва да включва информация за проекта 4GreenInn в следните категории: партньори по проекта, цели и дейности, резултати и продукти; Виртуален посетителски център Вая – на по-късен етап от проекта ще се предостави 3D модел на посетителски център. Изпълнителят следва да предвиди възможност за интегриране на 3 D модела на платформата и виртуална разходка в него. Следва да се предвиди възможност за аудио озвучаване, за включване и изключване от посетителя – примерно запис на звуци и песни на птици или други природни елементи от защитените територии по проекта.

3. Изпълнителят следва да предвиди пререгистрация на домейна bs-ecopedia.eu от март 2015, както и осигуряване на хостинг и поддръжка на сайта за период от минимум 24 месеца. Изпълнителят следва да спази изискванията за публичност и визуализация на Съвместна Оперативна програма „Черноморски басейн“ 2007-2013 - http://www.blacksea-cbc.net/index.php/Documents/Communication-materials/Visibility-and-Communication-Templates-for-the-Projects2 и на Закона за авторското право и сродните му права.

Изпълнителят следва да осигури обучение на администратори на възложителя, както и софтуерна възможност за тяхната работа със системата.


4. Изисквания  за гаранционни условия, собственост и обучение
Гаранционни условия:

Изпълнителят следва да осигури, не по- малко от  24 месечна гаранционна поддръжка след приемане на страницата. В рамките на гаранцията всички нередности по отношение на нейната функционалност и оперативност, определени в настоящото техническо задание, да бъдат отстранявани своевременно и за сметка на Изпълнителя.

Гаранционното обслужване следва да се извършва чрез разрешен онлайн достъп до административния панел на страницата, или при необходимост на място в сградата на Община Бургас. Изпълнителят се задължава да извършва промени в дизайна и да добавя функционалности по искане на Възложителя по време на гаранционния срок.

Изпълнителят трябва да гарантира интегритет, надеждност и сигурност на информационната среда.


Собственост и вещни права

Собствеността и всички права върху готовия продукт – уеб платформа Екопедия „Черно море“ трябва да бъдат изцяло на Възложителя.

За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уебсайтове, електронни съобщения и т.н.) или чрез аудиовизуални материали, описаните мерки се прилагат аналогично. След приключване на проекта и одобряването му, програмният код (source code) трябва да бъде предаден на Възложителя.
Изпълнителят следва да осигури собствен снимков материал за графичното оформление на интернет страницата – минимум 20 снимки на защитени територии, описани в доклада Съвременно състояние на защитените зони в Югоизточния регион на България(предоставен от Възложителя) при спазване на изискванията за публичност и визуализация на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2007 – 2013 - http://www.blacksea-cbc.net/ и на Закона за авторското право и сродните му права.

Изпълнителят следва да осигури подходящо тестване на системата и обучение на администратори от страна на възложителя, както и софтуерна възможност за тяхната работа със системата. По време на обучението трябва да бъде предадено Ръководство на потребителя, съдържащо указания за администриране, публикуване, редактиране и поддържане на информацията на сайта.


5. База данни – структура и характеристики

Базата данни като структура от номенклатури ще следва тази, разработена в рамките на проекта с информация от изследването на защитените зони (State of the art research about the current condition of all protected natural areas in the partner regions) и ще бъде предоставена на изпълнителя от Възложителя. Базата данни е изработена в следния формат6. Етапи на проекта

Изпълнителят следва да представи собствен план-график за изпълнение с етапи и срокове, който се одобрява от Възложителя.

Основните етапи, през които трябва да се реализира проекта, са:


 • Продължаване на регистрацията на домейн bs-ecopedia.eu и хостинг

 • Разработване на Системен проект, включващ дизайн на началната страница и останалите страници на секциите и приемане от Възложителя.

 • Представяне на прототип/демо версия на сайта на Възложителя.

 • Съгласуване на прототипа на сайта с останалите партньори по Проекта.

 • Представяне на сайта с отразени забележки на Възложителя;

 • Обучение за работа и администриране на сайта;

Приемането на сайта става с приемно-предавателен протокол между Изпълнителя и Възложителя.
 1. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Общата максимална стойност на възложената по договора поръчка е в размер 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) лева с ДДС и включва всички дейности и всички разходи, необходими за качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка.
 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Вид на поръчката:

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.2. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Срокът за изпълнение на услугата е по предложение на участника, но не по-късно от 31.03.2015 г.3. Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок, за предаване на офертите за участие. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя, като несъответстващо на изискванията. При необходимост Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

4. Приемане на поръчката: Интернет портала се предоставя на Възложителя с програмния код (source code). Изпълнението на поръчката се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя.


 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Участникът следва през последните 3 (три) години считано към датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно договор/и с предмет, еднакъв или сходен на предмета на поръчката, за което се представя списък с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат подготовка на интернет страници или сходни системи или платформи. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата
Изисквания към съдържанието на техническото предложение
Всеки участник следва да изготви техническо предложение за изпълнение на поръчката, което да съдържа като минимум следното:
1. Цялостна концепция за съдържание и дизайн на портала на проекта;

2. План за изпълнение на предмета на поръчката – график с разпределение на дейностите

3. Предложени срокове за: осигуряване на хостинг и поддръжка на сайта (не по-кратък от 24 месеца), както и за отстраняване на повреди в сайта.
Концепцията на участника следва да не надхвърля 15 стр. и да съдържа подробно описание как ще бъде изпълнена поръчката и примерни варианти за дизайн на интернет портала на проекта и примерно решение за съдържанието на интернет портала.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерий за оценка – "икономически най-изгодна оферта".
Критерият за оценка на офертите – „икономически най–изгодна оферта“ ще се извърши по следната формула:

КОф =Т + С + Ц, приложима към всеки участник, където:

Коф – оценка на офертата

Т техническа оценка

С- предложен срок

Ц – финансова оценка

Като максималната оценка, която може да получи участник е 50 точки – 30 точки за техническо предложение, 10 точки за предложен срок и 10 точки за предлагана цена;

1. Техническа оценка

Техническото предложение за всеки участник ще бъде оценявано съгласно следната таблица:Критерии за оценка

Точки

Концепция за изпълнението и предложен дизайн

До 30 точки

Основно съответствие

Участникът е предложил концепция, която повтаря елементите и изискванията на техническото задание. Предложените варианти за дизайн са съобразени с изискванията на програмата. Структурирането на менютата е съгласно основните теми. Функционалността предоставя основната информация по проекта. Концепцията на участника е разписана по начин, който гарантира изпълнението в рамките на посочения от него срок.
10 точки

Добро съответствие

Участникът е предложил концепция, която предлага един или два допълнителни елемента над изискванията на техническото задание, адекватни с целите на платформата. Предложените варианти за дизайн са съобразени с изискванията на програмата. Структурирането на менютата е съгласно основните теми. Функционалността предоставя основната информация по проекта. Участникът е предложил варианти за олекотена версия на портала с възможност да се отваря през мобилни устройства. Концепцията на участника е разписана по начин, който гарантира изпълнението в рамките на посочения от него срок.20 точки

Много добро съответствие

Участникът е предложил концепция, която предлага един или два допълнителни елемента над изискванията на техническото задание, адекватни с целите на платформата. Предложените варианти за дизайн са съобразени с изискванията на програмата, като са интегрирани нестандартни графични и функционални елементи, които са напълно в синхрон с идеята на проекта, и създават единна визия с елементите и цветовете на програмата. Структурирането на менютата е съгласно основните теми. Функционалността предоставя основната информация по проекта, както и допълнителна релевантна информация по нестандартен начин, с иновативни елементи. Участникът е предложил варианти за олекотена версия на портала с възможност да се отваря през мобилни устройства. Концепцията на участника е разписана по начин, който гарантира изпълнението в рамките на посочения от него срок.30 точки

Обща оценка

До 30 точки

Оценка 10 точки се присъжда на техническо предложение, което покрива основните изисквания на Възложителя, но не предлага нищо допълнително или предложените допълнителни елементи не са приложими към тематиката на сайта и/или проекта.

Оценка 20 точки се присъжда на техническо предложение, което покрива основните изисквания на Възложителя и предлага определени допълнителни елементи, които биха допринесли за по-добра функционалност, по-добра визия и/или по-добро представяне на проекта.

Оценка 30 точки се присъжда на техническо предложение, което има предимства пред останалите предложения в степен да ги превъзхожда по отношение на всички от следните изброени: предложен дизайн, начин на структуриране и поднасяне на информацията, варианти за олекотена версия, допълнителни елементи.

Дефиниции на използваните в методиката за оценка прилагателни:

„Адекватен“ означава такъв, който напълно съответства на съответния предмет на разглеждане.

„Стандартен“ – в който липсва творчество, типов, с формален подход, без оглед специфичните характеристики и изисквания на предмета на поръчката.

„Иновативен“ означава съдържащ решение, което предлага по-нов, по-добър начин, носещ икономически, функционални или други ползи2. Показател – „Предложен срок” (С) – с максимален брой точки 10 т.

Оценката по този показател ще се извършва съгласно следната формула:

минималния предложен срок в дни/срок (не по-кратък от 30 дни), предлаган от участника х 10, където „минималния предложен срок ” е най-ниският предложен срок от участник, допуснат до участие и класиране; „срокът, предложен от участника” е срока, предложен от съответния участник, съгласно оферта му.

Предложението се оценява с оценка С, която се формира при спазване на следната формула:

С = (Минимален предложен срок / Предложен срок) х 10

3. Финансова оценка

Оценката по този показател ще се извършва съгласно следната формула:

минимална предложена цена/цена, предложена от участника х 10, където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до участие и класиране; „цената, предложена от участника” е цената, предложена от съответния участник, съгласно ценовата му оферта (в лева).

Ценовото предложение се оценява с оценка Ц, която се формира при спазване на следната формула:

Ц = (Минимална предложена цена / Предлагана цена) х 10

***********
Съгласували:

Атанас Сиреков

Директор Дирекция

„Информационно обслужване и технологии“

Йоана Ангелова

Ръководител на проект 4GreenInnИзготвил:

Доротея Янакиева

Координатор на проект 4GreenInnБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница