Уважаеми ученици, Съобщаваме ви, че пмг „Иван Вазов”Дата11.04.2017
Размер46.42 Kb.

Уважаеми ученици,

Съобщаваме ви, че ПМГ „Иван Вазов” кандидатства и спечели участие за вас в програмата „Евроскола”. Чрез нея около 500 европейски ученици от училища във всички страни-членки на Европейския съюз прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, в "заседания на комисиите" и в "пленарни заседания", разискват и гласуват резолюции по важни за ЕС въпроси. Разискванията се водят на френски и английски език.  От мига, в който пристигнат в ЕП, учениците вече не представляват своето училище, а стават част от многоезичните работни групи, сблъскват се с многообразието на различните етнически и лингвистични особености. Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите-членки, се допринася за развитието на европейско съзнание.

Денят, в който 24 ученици от ПМГ „Иван Вазов” ще бъдат участници в работата на Европейския парламент е 11 март, 2011 г.

Пътуването от Димитровград до Страсбург и обратно ще се извърши с автобус. Всеки участник в групата е желателно да разполага с европейска здравноосигурителна карта към датата на пътуването (гр. Хасково, пл. Градска болница, 0885918828)Денят на "Евроскола" преминава по следния начин:

 • На първото заседание посоченият от всяка група говорител е поканен да я представи на език, различен от майчиния му.

 • Всяка група се разделя на шест, като всеки ученик участва в не повече от една подгрупа. Участниците в тях обсъждат актуални европейски въпроси.

 • В края на деня всеки участник получава сертификат за участието си, подписан от Председателя на ЕП.

Групата на ПМГ „Иван Вазов” ще включва по 8 ученици от 10, 11 и 12 клас.

За участие в нея могат да се кандидатират ученици от посочените класове, които:

- са навършили 16 години

- имат успех за 2009-2010 учебна година не по-малко от Мн. Добър (4.50)

- нямат наложено наказание от ПС, което е валидно в момента

Желаещите да участват в „Евроскола” ученици, трябва да подадат в срок до 14:30 часа на 8 февруари (вторник) в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов” следните документи:


 1. Заявление до Директора на ПМГ „Иван Вазов” за участие в Програма „Евроскола”.

 2. Декларация за съгласие от родител.

 3. Мотивационно писмо, адресирано до Директора на ПМГ „Иван Вазов”.

Заявление и декларация могат да се вземат и по време на грипната ваканция от канцеларията на ПМГ.

Подборът на учениците ще се извърши чрез конкурс, включващ следните елементи:

 1. Текстът на мотивационното писмо (до 5 точки)

 2. Устна беседа по английски език (до 35 т.)

 3. Тест върху институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа (до 25 т.)

 4. Индивидуален принос на ученика за утвърждаване името на ПМГ „Иван Вазов” през последната година и половина - лични постижения и участия в инициативи (до 35 т.)

Всички ученици, подали заявления за участие, трябва да присъстват на среща за изясняване на организационни въпроси на 8 февруари (вторник) в кабинет №2 от 14:30 часа.

Беседата по английски език ще се проведе на 9 февруари (сряда) от 14:45 часа.

Тестът върху институциите на ЕС и Съвета на Европа ще се проведе на 11 февруари (петък) от 14:45 часа.

За съдържанието на мотивационното писмо виж приложение 1, за теста свързан с ЕС и Съвета на Европа виж приложение 2, а за проверката по английски език – приложение 3.КЛАСИРАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ПО ВИПУСКИ (за 10, за 11 и за 12 клас).

Всички одобрени ученици задължително трябва да участват в допълнителна подготовка върху темите, които ще бъдат обсъждани в Страсбург. Дните за нея ще бъдат обявени по-късно.
Цялата информация можете да намерите и в сайта на ПМГ „Иван Вазов”. С въпроси може да се обръщате и към г-жа Ненова и г-н Тодоров.

Приложение 1

Указания за мотивационното писмо

То трябва да бъде адресирано до Директора на ПМГ „Иван Вазов”, да е около 1 страница и може да се опира на следните пунктове:

Защо искам да участвам в Деня на „Евроскола”?

Какви е моето отношение към правата и отговорностите, които са свързани с европейското гражданство?

Защо смятам, че точно аз съм подходящ за участие в представителната група на ПМГ „Иван Вазов”?

Кои са моите силни страни? Например, знания, умения от различен вид, опит...

В кои училищни дейности активно съм участвал?

Какви лични постижения имам през учебната 2009-2010 година и през първия срок на учебната 2010-2011 година?

Приложение 2

Тест върху история, институции и актуални документи на Европейския съюз и Съвета на Европа

Теми

За информация

Съвет на Европа и Европейски съд по правата на човека

http://www.coe.bg/?menu=council&submenu=16&itemid=1850

http://www.bgidlo.org/new/files/tema5.pdf

Символи на Съвета на Европа и ЕС

http://europa.eu/abc/index_bg.htm

http://www.horizonti.bg/evro/symbols.htm

Институции на ЕС (Европейски съвет, Съвет на ЕС, Европейски парламент, Европейска комисия, Европейска централна банка, Съд на Европейските общности, Европейски омбудсман)

http://europa.eu/abc/index_bg.htm

http://www.europe-now.info/eu_financial_institutions.htm

http://www.europarl.bg/view/bg/European_Parliament.html

Договор от Лисабон

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_bg.htmПриложение 3

Проверката по английски език ще се проведе под формата на разговор (дискусия) по двойки от заявилите участие.

Двойките ще се определят на случаен принцип по випуски преди началото на интервюто.

Оценителите може да се включват с насочващи въпроси, но от учениците ще се очаква да разработят зададената тема основно под формата на дискусия помежду си.

Примерни теми по випуски:

X клас:

1. Do you support the total ban of smoking in public places? Use reasons and examples.

2. Do you think that violence among students is affected by TV, films and computer games? Use reasons and examples.

3. Some people believe that the Earth is being harmed (damaged) by human activity. Others feel that human activity makes the Earth a better place to live. What is your opinion? Use specific reasons and examples to support your answer.XI клас:

 1. Achievements; Celebrations

 2. Ways of relax

 3. Some people believe that the Earth is being harmed (damaged) by human activity. Others feel that human activity makes the Earth a better place to live. What is your opinion? Use specific reasons and examples to support your answer.

XII клас:

 1. Technology

 2. Working Environments

 3. Helpers


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница