В землището на с. Бърложницастраница1/5
Дата20.07.2018
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4   5

Списък- Приложение № 1 за пасища, мери и ливади за индивидуално ползване


В землището на с. Бърложница:

07541.10.49-пасище,мера с площ 0,070 дка.,м.“Станци“, V категория

07541.50.154-ливада с площ 1,495 дка., м.“Равни камък“, V категория

07541.50.155-ливада с площ 1,149 дка., м.“Равни камък“, V категория

 07541.61.126-пасище,мера с площ 1,370 дка., м.“Банковица“, ІХ категория

07541.64.11-ливада с площ 1,462 дка., м.“Дългото“, VІ категория

07541.64.10-ливада с площ 5,518 дка., м.“Дългото“, VІ категория

07541.64.9-ливада с площ 2,600 дка., м.“Дългото“, VІ категория

07541.26.6-пасище,мера с площ 0,553 дка., м.“Грас падина“, VІ категория

07541.54.113-пасище с храсти с площ 5,808 дка., м.“Бистричанка“, V категория

07541.36.46-пасище с храсти с площ 1629,497 дка., м.“Брод“, Х категория

 07541.61.125-пасище,мера с площ 68,640 дка., м.“Раздолци“, Х категория

07541.36.1-пасище,мера с площ 42,351 дка., м.“Бърден“, ІХ категория

07541.61.123-пасище,мера с площ 6,094 дка., м.“Долна нагаляница“, Х категория

07541.50.156-ерозирана ливада с площ 14,256 дка., м.“Балинска бара“, VІ категория

07541.60.36-пасище с храсти с площ 6,526 дка., м.“Лисичи дупки“, Х категория

07541.59.14-пасище,мера с площ 0,189 дка., м.“Суревище“, Х категория

07541.54.114-пасище,мера с площ 0,261 дка., м.“Суревище“, Х категория

07541.61.129-ливада с площ 29,103 дка., м.“Поята“, ІХ категория

07541.60.37-пасище,мера с площ 3,454 дка., м.“Росуле“, Х категория

07541.29.1-ливада с площ 10,184 дка., м.“Грас падина“, VІ категория

07541.50.1-ливада с площ 1,012 дка., м.“Равни камък“, V категория

07541.50.21-ливада с площ 1,947 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.50.58-ливада с площ 1,343 дка., м.“Раздолци“, V категория

07541.050070-ливада с площ 0,800 дка., м.“Раздолци“, V категория

07541.50.82-ливада с площ 1,645 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.50.84-ливада с площ 3,943 дка., м.“Поята“, V категория

07541.50.119-ливада с площ 0,591 дка., м.“Раздолци“, VІ категория

07541.50.120-ливада с площ 0,700 дка., м.“Раздолци“, V категория

07541.50.124-ливада с площ 0,658 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.50.130-ливада с площ 2,764 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.50.133-ливада с площ 1,697 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.50.134-ливада с площ 0,690 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.50.135-ливада с площ 4,110 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.50.136-ливада с площ 4,880 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.50.139-пасище с храсти с площ 1,722 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.50.141-пасище с храсти с площ 10,206 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.50.146-ливада с площ 2,386 дка., м.“Нагаляница“, V категория

07541.51.7-използв.ливада с площ 2,431 дка., м.“Вирове“, VІ категория

07541.51.20-използв.ливада с площ 1,800 дка., м.“Вирове“, VІ категория

07541.51.33-използв.ливада с площ 0,855 дка., м.“Поята“, VІ категория

07541.52.59-ливада с площ 3,886 дка., м.“Дългото“, VІ категория

07541.53.17-използв.ливада с площ 1,370 дка., м.“Долни раздолци“, V категория

07541.54.105-ливада с площ 1,206 дка., м.“Вискян“, V категория

07541.54.106-ливада с площ 1,973 дка., м.“Вискян“, V категория

07541.58.4-използв.ливада с площ 1,013 дка., м.“Бело поле“, Х категория

07541.58.6-използв.ливада с площ 2,014 дка., м.“Лука“, Х категория

07541.58.10-използв.ливада с площ 1,199 дка., м.“Суревище“, Х категория

07541.58.15-използв.ливада с площ 2,175 дка., м.“Калин чукар“, Х категория

07541.58.43-използв.ливада с площ 0,777 дка., м.“Гола рудин“, ІV категория

07541.58.44-използв.ливада с площ 3,640 дка., м.“Суревище“, ІV категория

07541.58.60-използв.ливада с площ 1,327 дка., м.“Поята“, ІV категория


07541.58.61-използв.ливада с площ 9,194 дка., м.“Бело поле“, ІХ категория

07541.58.62-използв.ливада с площ 3,063 дка., м.“Суревище“, ІХ категория

07541.58.64-използв.ливада с площ 3,810 дка., м.“Бело поле“, ІХ категория

07541.58.65-използв.ливада с площ 15,308 дка., м.“Бело поле“, ІХ категория

07541.58.69-използв.ливада с площ 0,129 дка., м.“Суревище“, Х категория

07541.59.9-пасище,мера с площ 3,567 дка., м.“Суревище“, Х категория

07541.60.5-пасище,мера с площ 1,446 дка., м.“Камик“, Х категория

07541.60.11-пасище,мера с площ 1,868 дка., м.“Камик“, Х категория

07541.60.14-пасище,мера с площ 4,001 дка., м.“Камик“, Х категория

07541.60.21-пасище,мера с площ 1,996 дка., м.“Камик“, Х категория

07541.60.24-пасище,мера с площ 0,927 дка., м.“Камик“, Х категория

07541.61.3-пасище,мера с площ 3,140 дка., м.“Бърден“, ІХ категория

07541.61.5-пасище,мера с площ 18,834 дка., м.“Бърден“, ІХ категория

07541.61.13-пасище,мера с площ 3,709 дка., м.“Бърден“, ІХ категория

07541.61.38-пасище с храсти с площ 9,460 дка., м.“Разкръске“, ІХ категория

07541.66.2-ливада с площ 3,144 дка., м.“Камик“, Х категория


07541.24.28 - пасище, мера с площ 8,687 дка, м.Бахалинска бара, Х категория

07541.52.98 – ливада с площ 1,101 дка, м. Ровина, VI категория

07541.54.109 - пасище,мера с площ 1,753 дка., м.Суревище, Х категория

07541.50.78 - ливада с площ 1,980 дка, м. Раздолци, V категория

07541.58.18 - пасище,мера с площ 3,112 дка., м.Суревище, Х категория

07541.58.73 - ливада с площ 17,523 дка, м. Вискян, V категория

07541.52.59 – ливада, с площ 3.885 дка, м.Дългото, кат. VІ
В землището на с. Драготинци:

23474.1.21-пасище,мера с площ 0,971 дка., м.“Герен“, VІ категория

23474.6.3-пасище,мера с площ 5,974 дка., м.“Краставица“, VІ категория

23474.8.1-ливада с площ 11,064 дка., м.“Краставица“, V категория

23474.13.5-пасище,мера с площ 8,352 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.14.2-пасище,мера с площ 5,085 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.14.29-ливада с площ 0,637 дка., м.“Орлова круша“, V категория

23474.24.8-пасище,мера с площ 2,813 дка., м.“Яйчарица“, Х категория

23474.24.29-пасище,мера с площ 2,403 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.24.38-пасище,мера с площ 0,281 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.24.64-ливада с площ 1,094 дка., м.“Стубол“, ІV категория

23474.24.66-ливада с площ 1,348 дка., м.“Стубол“, ІV категория

23474.24.71-пасище,мера с площ 0,840 дка., м.“Стубол“, Х категория

23474.24.84-ливада с площ 0,862 дка., м.“Дома“, Х категория

23474.24.88-пасище,мера с площ 0,190 дка., м.“Краставица“, Х категория

23474.27.8- пасище,мера с площ 70,899 дка., м.“Краставица“, Х категория

23474.28.10-пасище,мера с площ 9,935 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.28.30-пасище,мера с площ 15,019 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.28.34-пасище,мера с площ 38,744 дка., м.“Краставица“, Х категория

23474.30.1-пасище,мера с площ 44,455дка., м.“Краставица“, ІХ категория

23474.30.8- пасище,мера с площ 25,724 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.30.14-пасище,мера с площ 2,783 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.30.18-ливада с площ 0,285 дка., м.“Краставица“, V категория

23474.30.28-ливада с площ 0,220 дка., м.“Падина“, Х категория

23474.30.42-пасище,мера с площ 3,329 дка., м.“Краставица“, ІХ категория

23474.32.9- пасище,мера с площ 17,604 дка., м.“Падина“, ІХ категория

23474.32.10-пасище,мера с площ 3,874 дка., м.“Краставица“, V категория

23474.32.17-пасище,мера с площ 4,661 дка., м.“Краставица“, ІХ категория

23474.32.19-пасище,мера с площ 6,192 дка., м.“Краставица“, ІХ категория

23474.32.24-пасище,мера с площ 3,002 дка., м.“Краставица“, ІХ категория

23474.32.28-пасище,мера с площ 0,864 дка., м.“Лозище“, ІХ категория

23474.32.36-пасище,мера с площ 5,557 дка., м.“Краставица“, ІХ категория

23474.35.4-пасище,мера с площ 4,368 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.35.8-пасище,мера с площ 7,059 дка., м.“Орлова круша“, V категория

23474.36.1-пасище,мера с площ 2,444 дка., м.“Краставица“, V категория

23474.36.3-ливада с площ 0,189 дка., м.“Краставица“, V категория

23474.36.8-пасище,мера с площ 0,781 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.36.23-пасище,мера с площ 18,834 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.36.28-ливада с площ 1,955 дка., м.“При поята“, Х категория

23474.36.30- ливада с площ 1,333 дка., м.“При поята“, Х категория

23474.37.1-ливада с площ 0,340 дка., м.“Мъртвина“, VІ категория

23474.37.3-ливада с площ 0,300 дка., м.“Мъртвина“, VІ категория

23474.37.4-ливада с площ 0,282 дка., м.“Мъртвина“, VІ категория

23474.37.5-ливада с площ 0,402 дка., м.“Мъртвина“, VІ категория

23474.37.6-ливада с площ 0,491 дка., м.“Мъртвина“, VІ категория

23474.37.8-ливада с площ 0,484 дка., м.“Прогон“, VІ категория

23474.37.10-ливада с площ 0,966 дка., м.“Мъртвина“, VІ категория

23474.37.11-ливада с площ 1,480 дка., м.“Мъртвина“, VІ категория

23474.37.14-ливада с площ 0,547 дка., м.“Мъртвина“, VІ категория

23474.37.16-ливада с площ 0,682 дка., м.“Краставица“, V категория

23474.40.6-пасище,мера с площ 5,812 дка., м.“Ручина падина“, Х категория

23474.42.3-пасище,мера с площ 12,277 дка., м.“Шумак“, VІ категория

23474.42.4-пасище,мера с площ 5,272 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.42.5-пасище,мера с площ 5,001 дка., м.“Шумак“, VІ категория

23474.45.1- пасище,мера с площ 100,798 дка., м.“Синоров въртоп“, Х категория

23474.45.4-пасище,мера с площ 12,313 дка., м.“Краставица“, ІХ категория

23474.45.7-пасище,мера с площ 0,675 дка., м.“Краставица“, Х категория

23474.46.4-пасище,мера с площ 3,782 дка., м.“Краставица“, Х категория

23474.47.2-пасище,мера с площ 14,779 дка., м.“Краставица“, Х категория

23474.47.3-пасище,мера с площ 8,210 дка., м.“Краставица“, Х категория

23474.47.4-пасище,мера с площ 20,540 дка., м.“Краставица“, Х категория

23474.48.1-пасище,мера с площ 0,574 дка., м.“Сврачица“, Х категория

23474.52.4-пасище,мера с площ 16,814 дка., м.“Андрак“, Х категория

23474.53.9-пасище,мера с площ 43,239 дка., м.“Шумак“, Х категория

23474.53.11-пасище,мера с площ 0,072 дка., м.“Шумак“, Х категория

23474.53.13-пасище,мера с площ 13,767 дка., м.“Шумак“, Х категория

23474.54.3-пасище,мера с площ 0,199 дка., м.“Лука“, Х категория

23474.54.17-пасище,мера с площ 2,680 дка., м.“Герен“, Х категория

23474.54.29-пасище,мера с площ 11,665 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.54.34- пасище,мера с площ 191,231 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.54.35-пасище,мера с площ 5,712 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.54.50-пасище,мера с площ 4,546 дка., м.“Сврачица“, Х категория

23474.55.19-пасище,мера с площ 0,495 дка., м.“Селище“, VІ категория

23474.55.36-пасище,мера с площ 9,466 дка., м.“Реката“, V категория

23474.55.103-ливада с площ 3,286 дка., м.“Шумак“, Х категория

23474.55.104-пасище,мера с площ 27,797 дка., м.“Конярница“, Х категория

23474.55.165-пасище,мера с площ 4,057 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.55.166-пасище,мера с площ 14,947 дка., м.“Ливаге“, Х категория23474.55.170-пасище,мера с площ 3,171 дка., м.“Ливаге“, Х категория
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница