В землището на с. Бърложницастраница3/5
Дата20.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5

В землището на с.Гургулят:

18133.1.3-пасище,мера с площ 3,338 дка., м.“Вишая“, Х категория

18133.2.4-пасище,мера с площ 6,521 дка., м.“Стубел-поята“, ІV категория

18133.2.6-пасище,мера с площ 22,747 дка., м.“Язовичи дупки“, Х категория

18133.2.7-пасище,мера с площ 13,294 дка., м.“Язовичи дупки“, Х категория

18133.2.8-пасище, мера с площ 0,501 дка., м.“Стубел-поята“, ІV категория

18133.2.17-пасище,мера с площ 2,214 дка., м.“Стубел“, Х категория

18133.2.34-пасище,мера с площ 2,510 дка., м.“Шумак“, Х категория

18133.2.43-пасище,мера с площ 0,475 дка., м.“Стубел“, ІV категория

18133.2.45-пасище,мера с площ 1,172 дка., м.“Дражул“, ІV категория

18133.2.56-пасище,мера с площ 4,316 дка., м.“Стубел-мъртвина“, VІІІ категория

18133.2.60-пасище,мера с площ 0,978 дка., м.“Стубел-мъртвина“, VІІІ категория

18133.2.62-пасище,мера с площ 4,456 дка., м.“Стубел-мъртвина“, VІІІ категория

18133.2.63-пасище, мера с площ 7,106 дка., м.“Корубие-преслап“, VІІІ категория

18133.2.72-пасище,мера с площ 0,559 дка., м.“При поята“, ІV категория

18133.3.1-пасище,мера с площ 26,407 дка., м.“Кантарковица“, Х категория

18133.3.4-пасище,мера с площ 8,500 дка., м.“Свръшка бара“, Х категория

18133.3.7-пасище,мера с площ 4,397 дка., м.“Ристин чукар“, Х категория

18133.3.8-пасище,мера с площ 20,274 дка., м.“Ристин чукар“, Х категория

18133.3.9-пасище,мера с площ 2,736 дка., м.“Свръшка бара“, Х категория

18133.3.36-пасище,мера с площ 1,714 дка., м.“Пиздица“, Х категория

18133.3.37-пасище,мера с площ 6,044 дка., м.“Пиздица“, Х категория

18133.3.41-пасище,мера с площ 33,999 дка., м.“Пиздица“, V категория

18133.3.44-пасище,мера с площ 4,853 дка., м.“Пиздица“, Х категория

18133.3.52-пасище,мера с площ 55,520 дка., м.“Свръшка бара“, Х категория

18133.4.10-пасище,мера с площ 0,333 дка., м.“Симеонови върби“, V категория

18133.4.11-пасище,мера с площ 0,760 дка., м.“Симеонови върби“, V категория

18133.4.15-пасище,мера с площ 12,603 дка., м.“Шумак“, V категория

18133.6.5-пасище,мера с площ 1,723 дка., м.“Макра“, V категория

18133.6.19-пасище,мера с площ 1,796 дка., м.“Макра“, V категория

18133.10.6-пасище,мера с площ 36,315 дка., м.“Пеклюк“, Х категория

18133.10.13-пасище,мера с площ 1,286 дка., м.“Пеклюк“, Х категория

18133.11.2-пасище,мера с площ 12,045 дка., м.“Върли дол“, VІ категория

18133.11.4-пасище,мера с площ 13,863 дка., м.“Върли дол“, VІ категория

18133.11.6-пасище,мера с площ 6,460 дка., м.“Пости кладенец“, VІ категория

18133.11.11-пасище,мера с площ 1,999 дка., м.“Пости кладенец“, VІ категория

18133.15.19-пасище,мера с площ 0,081 дка., м.“Ковачевица“, V категория

18133.6.8-пасище,мера с площ 1,654 дка., м.“Макра“, V категория

18133.7.1-пасище,мера с площ 0,694 дка., м.“Чукар“, V категория

18133.7.2-пасище,мера с площ 0,358 дка., м.“Чукар“, V категория

18133.7.14-пасище,мера с площ 1,723 дка., м.“Църквище“, V категория

18133.7.16-пасище,мера с площ 1,180 дка., м.“Църквище“, V категория

18133.7.21-пасище,мера с площ 10,114 дка., м.“Реката“, V категория

18133.7.22-пасище,мера с площ 1,127 дка., м.“Църквище“, V категория

18133.7.33-пасище,мера с площ 2,062 дка., м.“Чукар“, V категория

18133.2.2-пасище,мера с площ 4,521 дка., м.“Корубие“, VІІІ категория

18133.2.3-пасище,мера с площ 4,395 дка., м.“Стубел-поята“, V категория

18133.2.9-пасище,мера с площ 1,102 дка., м.“Стубел“, ІV категория

18133.2.11-пасище,мера с площ 0,523 дка., м.“Стубел“, ІV категория

18133.2.13-пасище,мера с площ 7,858 дка., м.“Йованова падина“, ІV категория

18133.2.14-пасище,мера с площ 1,728 дка., м.“Йованова падина“, ІV категория

18133.2.20-пасище,мера с площ 8,954 дка., м.“Язовичи дупки“, Х категория

18133.2.22-пасище,мера с площ 10,509 дка., м.“Стубел“, ІV категория

18133.3.22-пасище,мера с площ 24,145 дка., м.“Свръшка бара“, Х категория

18133.3.30-пасище,мера с площ 0,814 дка., м.“Пиздица“, Х категория

18133.3.31-пасище,мера с площ 6,337 дка., м.“Пиздица“, Х категория

18133.3.48-пасище,мера с площ 2,733 дка., м.“У реката“, Х категория

18133.3.54-пасище,мера с площ 2,536 дка., м.“ м.“Свръшка бара“, Х категория“

18133.4.2-пасище,мера с площ 1,136 дка., м.“Конопнище“, V категория

18133.500.151-пасище,мера с площ 36,688 дка., м.“Кантарковица“, Х категория

18133.500154-пасище,мера с площ 27,901 дка., м.“Корубие“, Х категория

18133.500.155-пасище,мера с площ 11,298 дка., м.“Средобърдие“, Х категория

18133.500.156-пасище,мера с площ 2,763 дка., м.“Бел.пладнище“, Х категория

18133.500.158-пасище,мера с площ 24,338 дка., м.“Бел.пладнище“, Х категория

18133.500.159-пасище,мера с площ 9,468 дка., м.“Корубие“, Х категория

18133.500.160-пасище,мера с площ 8,359 дка., м.“Бръбор“, Х категория

18133.500.161-пасище,мера с площ 9,582 дка., м.“Маловка“, Х категория

18133.500.162-пасище,мера с площ 11,999 дка., м.“Пости кладенец“, Х категория

18133.500.165-пасище,мера с площ 10,973 дка., м.“Викала“, Х категория

18133.500.166-пасище,мера с площ 5,859 дка., м.“Средобърдие“, Х категория

18133.500.169-пасище,мера с площ 10,507 дка., м.“Листници“, Х категория

18133.500.172-пасище,мера с площ 4,099 дка., м.“Симеонови върби“, Х категория

18133.500.184-пасище,мера с площ 1,489 дка., м.“Муйна ливада“, Х категория

18133.500.185-пасище,мера с площ 3,432 дка., м.“Муйна ливада“, Х категория

18133.500.205-пасище,мера с площ 3,062 дка., м.“Шопка“, Х категория

18133.500.206-пасище,мера с площ 10,959 дка., м.“Шопка“, Х категория

18133.500.214-пасище,мера с площ 0,856 дка., м.“Козарица“, Х категория

18133.2.59 - пасище,мера с площ 2,018 дка., м.“Стубел -мъртвина“, VIII категория

18133.2.68 – ливада, с площ 4,155 дка, м.Лагатор, Х категория

18133.3.5 - пасище,мера с площ 20,815 дка., м.“Ристин чукар, Х категория

18133.6.50 - пасище,мера с площ 10,799 дка., м.“Божилов дол“, V категория

18133.10.10 - пасище,мера с площ 7,255 дка., м.“Яз“, Х категория

18133.9.31 - пасище,мера с площ 1,999 дка., м.“Божилова бара“, V категория

18133.9.82 – пасище, мера с площ 5.842 дка , м.Габровица, кат. V

18133.2.76 – пасище, мера с площ 15.035 дка , м.Дражул, кат. ІV

18133.2.15 - пасище, мера с площ 1.626 дка , м.Йованова падина, кат. IV

18133.2.38 - пасище,мера с площ 5,169 дка., м.Шумак, Х категория

18133.2.46 - пасище,мера с площ 1,394 дка., м.Дражул, IV категория

18133.2.47 - пасище,мера с площ 0,975 дка., м.Дражул, IV категория

18133.2.66 - пасище,мера с площ 3,539 дка., м.Дражул, IV категория

18133.2.76 - пасище,мера с площ 15,035 дка., м.Дражул, IV категория

18133.3.38 - пасище,мера с площ 1,154 дка., м.Ленкова воденица, Х категория

18133.3.42 - пасище,мера с площ 3,118 дка., м.Симеонови върби, Х категория

18133.3.43 - пасище,мера с площ 1,046 дка., м.Ленкова воденица, Х категория

18133.4.33 - пасище,мера с площ 1,058 дка., м.Конопнище, V категория

18133.4.38 - пасище,мера с площ 6,299 дка., м.Шумак, V категория

18133.4.39 - пасище,мера с площ 4,092 дка., м.Шумак, V категория

18133.4.42 - пасище,мера с площ 1,325 дка., м.Реката, V категория

18133.4.45 - пасище,мера с площ 1,070 дка., м.Конопнище, V категория

18133.4.52 - пасище,мера с площ 0,320 дка., м.Падина, V категория

18133.4.56 - пасище,мера с площ 2,566 дка., м.Падина, V категория

18133.5.25 - пасище,мера с площ 3,618 дка., м.Дома, IV категория

18133.5.32 - пасище,мера с площ 0,408 дка., м.Дома, IV категория

18133.6.40 - пасище,мера с площ 2,649 дка., м.Божилов дол, V категория

18133.9.53 - пасище,мера с площ 33,493 дка., м.Боте, VIII категория

18133.9.61 - пасище,мера с площ 10,714 дка., м.Габровица, V категория

18133.9.64 - пасище,мера с площ 1,451 дка., м.Божилова бара, IV категория

18133.9.65 - пасище,мера с площ 16,658 дка., м.Янчи конярник, V категория

18133.9.67 - пасище,мера с площ 0,176 дка., м.Янчи конярник, V категория

18133.9.68 - пасище,мера с площ 0,754 дка., м.Габровица, V категория

18133.9.70 - пасище,мера с площ 5,967 дка., м.Габровица, V категория

18133.9.71 - пасище,мера с площ 14,213 дка., м.Габровица, V категория

18133.10.29 - пасище,мера с площ 2,010 дка., м.Яз, Х категория

18133.24.72 - пасище,мера с площ 5,002 дка., м.Средобърдие, Х категория

18133.20.16 - пасище,мера с площ 36,559 дка., м.Шопка, Х категория

18133.46.154 - пасище,мера с площ 27,895 дка., м.Корубие, Х категория

18133.60.13 - пасище,мера с площ 2,244 дка., м.Козарица, Х категория
В землището на с.Ракита:

61964.101.33 – пасище, мера с площ 2,138 дка; м.“Росуле“, Х категория

61964.104.22 – пасище с храсти с площ 3,087 дка; м.“Скоруша“, VІ категория

61964.122.12 – пасище, мера с площ 5,148 дка; м.“Пуйно поятище“, ІV категория

61964.122.31 – пасище, мера с площ 1,336 дка; м.“Крачуйчица“, Х категория

61964.122.32 – пасище, мера с площ 2,646 дка; м.“Крачуйчица“, Х категория

61964.1.3 – пасище, мера с площ 197,431 дка; м.“Смърдан“, Х категория

61964.2.19 – пасище, мера с площ 13,314 дка; м.“Бъжляк“, Х категория

61964.2.20 – пасище, мера с площ 24,445 дка; м.“Валозче“, Х категория

61964.5.51 – пасище, мера с площ 1,621 дка; м.“Стари пояти“, Х категория

61964.7.17 – пасище, мера с площ 1,000 дка; м.“Чуклина“, Х категория

61964.10.43 – пасище, мера с площ 51,439 дка; м.“Сварог“, Х категория

61964.10.46 – пасище, мера с площ 7,423 дка; м.“Градище“, Х категория

61964.11.12 – пасище, мера с площ 25,569 дка; м.“Овнарник“, Х категория

61964.12.1 – пасище, мера с площ 45,353 дка; м.“Жежниче“, Х категория

61964.13.19 – пасище, мера с площ 95,849 дка; м.“Петкова падина“, Х категория

61964.15.3 – пасище, мера с площ 30,927 дка; м.“Жожин дол“, Х категория

61964.15.13 – пасище, мера с площ 14,722 дка; м.“Жожин дол“, Х категория

61964.16.8 – пасище, мера с площ 10,916 дка; м.“Яйчарица“, Х категория

61964.17.13 – пасище, мера с площ 37,401 дка; м.“Крива ливада“, Х категория

61964.19.11 – пасище, мера с площ 0,209 дка; м.“Пуйно поятище“, ІV категория

61964.22.8 – пасище, мера с площ 6,020 дка; м.“Върла страна“, Х категория

61964.26.24 – пасище, мера с площ 12,865 дка; м.“Брест“, Х категория

61964.26.30 – пасище, мера с площ 20,204 дка; м.“Чуке“, Х категория

61964.27.5 – пасище, мера с площ 4,527 дка; м.“Расовач“, Х категория

61964.27.7 – пасище, мера с площ 1,232 дка; м.“Расовач“, Х категория

61964.28.10 – пасище, мера с площ 15,771 дка; м.“Ракитска станция“, VІ категория

61964.29.40 – пасище, мера с площ 2,623 дка; м.“Мечи камък“, VІ категория

61964.29.42 – пасище, мера с площ 5,772 дка; м.“Дупна могила“, V категория

61964.30.4 – пасище, мера с площ 0,717 дка; м.“Йованова падина“, V категория

61964.30.34 – пасище, мера с площ 5,571 дка; м.“Йованова падина“, V категория

61964.30.43 – пасище, мера с площ 3,262 дка; м.“Край дол“, V категория

61964.31.1 – пасище, мера с площ 6,458 дка; м.“Задине“, V категория

61964.31.16 – пасище, мера с площ 0,342 дка; м.“Йованова падина“, ІV категория

61964.31.21 – пасище, мера с площ 4,154 дка; м.“Йованова падина“, ІV категория

61964.32.1 – пасище, мера с площ 7,828 дка; м.“Дълга ливада“, V категория

61964.32.3 – пасище, мера с площ 3,972 дка; м.“Смърдан“, V категория

61964.33.1 – пасище, мера с площ 2,998 дка; м.“Дълга ливада“, Х категория

61964.33.4 – пасище, мера с площ 3,916 дка; м.“Дълга ливада“, Х категория

61964.34.13 – пасище с храсти с площ 1,400 дка; м.“Старите пояти“, Х категория

61964.36.15 – пасище, мера с площ 33,568 дка; м.“Долна река“, VІ категория

61964.36.30 – пасище, мера с площ 1,119 дка; м.“Света троица“, VІ категория

61964.37.1 – пасище, мера с площ 7,616 дка; м.“Долна река“, VІ категория

61964.37.11 – пасище, мера с площ 1,309 дка; м.“Осое“, VІ категория

61964.37.22 – пасище, мера с площ 10,564 дка; м.“Кривошие“, VІ категория

61964.37.23 – пасище, мера с площ 16,067 дка; м.“Вардар“, VІ категория

61964.37.25 – пасище, мера с площ 1,103 дка; м.“Долна река“, VІ категория

61964.38.11 – пасище, мера с площ 6,793 дка; м.“Долняк“, VІ категория

61964.38.12 – пасище, мера с площ 2,936 дка; м.“Долняк“, VІ категория

61964.40.1 – пасище, мера с площ 2,742 дка; м.“Слог“, VІ категория

61964.40.38 – пасище, мера с площ 0,807 дка; м.“Липина страна“, VІ категория

61964.41.24 – пасище, мера с площ 1,503 дка; м.“Володер“, VІ категория

61964.42.9 – пасище, мера с площ 0,406 дка; м.“Кривошие“, VІ категория

61964.45.34 – пасище, мера с площ 15,226 дка; м.“Селище“, ІV категория

61964.45.43 – пасище, мера с площ 5,417 дка; м.“Осое“, Х категория

61964.48.4 – пасище, мера с площ 3,051 дка; м.“Вуйна падина“, Х категория

61964.48.12 – пасище, мера с площ 11,774 дка; м.“Вуйна падина“, Х категория

61964.53.22 – пасище, мера с площ 1,975 дка; м.“Гьорин дол“, VІ категория

61964.55.1 – пасище, мера с площ 9,237 дка; м.“Явор“, Х категория

61964.69.1 – пасище, мера с площ 8,472 дка; м.“Градина падина“, ІV категория

61964.24.38 - пасище,мера с площ 2,728 дка., м.“Божилица“, Х категория

61964.6.28 – ливада с площ 2,022 дка; м.“Чуклина“, Х категория

61964.7.15 – ливада с площ 3,596 дка; м.“Чуклина“, Х категория

61964.9.22 – ливада с площ 5,734 дка; м.“Драгин дол“, Х категория

61964.9.25 – ливада с площ 11,167 дка; м.“Драгин дол“, Х категория

61964.10.18 – ливада с площ 7,731 дка; м.“Сварог“, Х категория

61964.10.37 – ливада с площ 2,587 дка; м.“Сварог“, Х категория

61964.11.35 – ливада с площ 1,336 дка; м.“Жежниче“, Х категория

61964.12.20 – ливада с площ 7,002 дка; м.“Чифлик“, Х категория

61964.12.24 – ливада с площ 6,226 дка; м.“Явор“, Х категория

61964.17.1 – ливада с площ 6,395 дка; м.“Яйчарица“, Х категория

61964.17.5 – ливада с площ 9,223 дка; м.“Крива ливада“, Х категория

61964.17.9 – ливада с площ 6,021 дка; м.“Крива ливада“, Х категория

61964.24.25 – ливада с площ 11,403 дка; м.“Божилица“, Х категория

61964.25.3 – ливада с площ 5,006 дка; м.“Голема нива“, V категория

61964.27.22 – ливада с площ 1,447 дка; м.“Родиловец“, Х категория

61964.28.6 – ливада с площ 1,779 дка; м.“Ракитска станция“, ІV категория

61964.28.9 – ливада с площ 9,357 дка; м.“Ракитска станция“, VІ категория

61964.28.28 – ливада с площ 8,862 дка; м.“Локва“, VІ категория

61964.28.30 – ливада с площ 2,310 дка; м.“Локва“, VІ категория

61964.28.32 – ливада с площ 2,013 дка; м.“Локва“, VІ категория

61964.28.37 – ливада с площ 3,008 дка; м.“Локва“, VІ категория

61964.28.50 – ливада с площ 3,161 дка; м.“Бубрек“, ІV категория

61964.29.7 – ливада с площ 3,664 дка; м.“Бубрек“, ІV категория

61964.29.64 – ливада с площ 9,864 дка; м.“Бубрек“, V категория

61964.30.39 – ливада с площ 5,773 дка; м.“Йованова падина“, V категория

61964.30.40 – ливада с площ 8,266 дка; м.“Йованова падина“, V категория

61964.30.42 – ливада с площ 2,980 дка; м.“Край дол“, V категория

61964.31.19 – ливада с площ 1,469 дка; м.“Йованова падина“, ІV категория

61964.31.20 – ливада с площ 2,157 дка; м.“Йованова падина“, ІV категория

61964.31.28 – ливада с площ 1,321 дка; м.“Село“, ІV категория

61964.31.29 – ливада с площ 0,144 дка; м.“Село“, ІV категория

61964.31.30 – ливада с площ 0,103 дка; м.“Село“, ІV категория

61964.31.36 – ливада с площ 0,164 дка; м.“Задине“, V категория

61964.31.37 – ливада с площ 4,575 дка; м.“Задине“, ІV категория

61964.31.38 – ливада с площ 0,213 дка; м.“Задине“, V категория

61964.31.43 – ливада с площ 0,456 дка; м.“Село“, ІV категория

61964.31.52 – ливада с площ 1,437 дка; м.“Колибе“, ІV категория

61964.32.14 – ливада с площ 5,158 дка; м.“Смърдан“, ІV категория

61964.32.16 – ливада с площ 1,984 дка; м.“Смърдан“, ІV категория

61964.32.31 – ливада с площ 1,213 дка; м.“Смърдан“, ІV категория

61964.33.11 – ливада с площ 6,709 дка; м.“Дълга ливада“, ІV категория

61964.33.16 – ливада с площ 4,575 дка; м.“Смърдан“, ІV категория

61964.33.33 – ливада с площ 2,850 дка; м.“Смърдан“, ІV категория

61964.33.36 – ливада с площ 0,453 дка; м.“Смърдан“, ІV категория

61964.34.37 – ливада с площ 0,486 дка; м.“Смърдан“, VІ категория

61964.35.14 – ливада с площ 7,502 дка; м.“Заина поята“, VІ категория

61964.35.19 – ливада с площ 3,575 дка; м.“Света троица“, VІ категория

61964.36.8 – ливада с площ 0,660 дка; м.“Долна река“, V категория

61964.36.14 – ливада с площ 5,872 дка; м.“Село“, VІ категория

61964.36.18 – ливада с площ 5,956 дка; м.“Света троица“, VІ категория

61964.37.17 – ливада с площ 1,177 дка; м.“Кривошие“, VІ категория

61964.37.24 – ливада с площ 3,192 дка; м.“Долна река“, VІ категория

61964.38.7 – ливада с площ 0,686 дка; м.“Кошари“, ІV категория

61964.38.17 – ливада с площ 1,396 дка; м.“Острило“, VІ категория

61964.40.2 – ливада с площ 0,764 дка; м.“Край дол“, VІ категория

61964.40.5 – ливада с площ 1,019 дка; м.“Край дол“, VІ категория

61964.43.6 – ливада с площ 2,000 дка; м.“Кривошие“, VІ категория

61964.48.10 – ливада с площ 2,979 дка; м.“Божиловец“, Х категория

61964.51.16 – ливада с площ 10,410 дка; м.“Райкова глава“, Х категория

61964.53.9 – ливада с площ 5,047 дка; м.“Джукина нива“, VІ категория

61964.55.12 – ливада с площ 0,853 дка; м.“Явор“, Х категория

61964.55.41 – ливада с площ 1,031 дка; м.“Явор“, Х категория

61964.57.1 – ливада с площ 1,438 дка; м.“Пиздица“, Х категория

61964.57.2 – ливада с площ 2,759 дка; м.“Пиздица“, Х категория

61964.57.4 – ливада с площ 2,406 дка; м.“Пиздица“, Х категория

61964.65.3 – ливада с площ 1,963 дка; м.“Кривошие“, VІ категория

61964.69.3 – ливада с площ 6,906 дка; м.“Градина падина“, VІ категория

61964.69.4 – ливада с площ 4,243 дка; м.“Градина падина“, VІ категория

61964.69.5 – ливада с площ 2,207 дка; м.“Градина падина“, VІ категория

61964.70.1 – ливада с площ 8,438 дка; м.“Кривошие“, VІ категория

61964.71.10 – ливада с площ 5,250 дка; м.“Дълбочище“, V категория

61964.72.12 – ливада с площ 2,347 дка; м.“Градина падина“, ІV категория

61964.72.18 – ливада с площ 3,155 дка; м.“Градина падина“, ІV категория

61964.67.16 – ливада с площ 2,871 дка; м.“Извор“, VІ категория

61964.69.3 – ливада с площ 6,906 дка; м.“Градина падина“, VІ категория

61964.69.4 – ливада с площ 4,243 дка; м.“Градина падина“, VІ категория

61964.69.5 – ливада с площ 2,207 дка; м.“Градина падина“, VІ категория

61964.70.1 – ливада с площ 8,438 дка; м.“Кривошие“, VІ категория

61964.71.10 – ливада с площ 5,250 дка; м.“Дълбочище“, V категория

61964.72.12 – ливада с площ 2,347 дка; м.“Градина падина“, ІV категория

61964.72.18 – ливада с площ 3,155 дка; м.“Градина падина“, ІV категория

61964.72.19 – ливада с площ 0,993 дка; м.“Градина падина“, ІV категория

61964.41.22 – ливада с площ 0,352 дка, м.“Володер“, VІ категория

61964.57.15 – ливада с площ 2,813 дка, м.“Гьорин дол“, Х категория

61964.57.16 - ливада с площ 0,498 дка, м.“Гьорин дол“, Х категория

61964.57.17 – пасище, мера с площ 1,655 дка, м.“Гьорин дол“, Х категория

61964.58.1 - ливада с площ 3,808 дка, м.“Балин дол“, ІV категория

61964.58.5 - ливада с площ 2,665 дка, м.“Балин дол“, ІV категория

61964.58.8 - ливада с площ 10,899 дка, м.“Балин дол“, ІV категория

61964.61.3 - ливада с площ 3,746 дка, м.“Крушие“, ІV категория

61964.61.14 – пасище, мера с площ 4,024 дка, м.“Крушие“, Х категория

61964.61.24 - ливада с площ 4,961 дка, м.“Зейна падина“, Х категория

61964.61.25 - ливада с площ 9,416 дка, м.“Зейна падина“, Х категория

61964.62.20 – пасище, мера с площ 1,489 дка, м.“Пладненица“, V категория

61964.64.13 - ливада с площ 6,088 дка, м.“Цървило“, V категория

61964.1.25 – ливада с площ 1,090 дка, м.Разкръсие, Х категория

61964.2.9 - ливада с площ 4,977 дка, м.Рейна река, IV категория

61964.2.12 - ливада с площ 0,482 дка, м.Рейнарека , IV категория

61964.3.1 - ливада с площ 3,070 дка, м.Рейна река, IV категория

61964.3.3 - ливада с площ 3,311 дка, м.Рейна река, IV категория

61964.3.17 - ливада с площ 3,826 дка, м.Рейна река, IV категория

61964.4.7 - ливада с площ 3,689 дка, м.Рейна река, IV категория

61964.4.12 - ливада с площ 6,587 дка, м.Рейна река, Х категория

61964.4.16 - ливада с площ 4,704 дка, м.Рейна река, Х категория

61964.4.23 - ливада с площ 3,398 дка, м.Рейна река, Х категория

61964.5.10 - ливада с площ 3,572 дка, м.Стари пояти, IV категория

61964.5.12 - ливада с площ 1,312 дка, м.Стари пояти, IV категория

61964.5.21 - ливада с площ 2,456 дка, м., Стари пояти, IV категория

61964.5.22 - ливада с площ 4,310 дка, м., Стари пояти, IV категория

61964.7.20 - ливада с площ 16,287 дка, м., Чуклина, Х категория

61964.36.8 - ливада с площ 0,660 дка, м., Долна река, V категория

61964.72.12 - ливада с площ 2,347 дка, м., Градина падина, IV категория
В землището на с.Гълъбовци:

18294.1.16 – пасище, мера с площ 2,062 дка; м.“При яза“, VІ категория

18294.1.17 – пасище, мера с площ 3,294 дка; м.“При яза“, VІ категория

18294.1.19 – пасище, мера с площ 8,523 дка; м.“Деянова воденица“, Х категория

18294.1.31 – пасище, мера с площ 3,432 дка; м.“Деянова воденица“, Х категория

18294.1.32 – пасище, мера с площ 3,798 дка; м.“Деянова воденица“, Х категория

18294.1.34 – пасище, мера с площ 6,454 дка; м.“Сухи дол“, V категория

18294.1.43 – пасище, мера с площ 1,092 дка; м.“Сухи дол“, V категория

18294.1.47 – пасище, мера с площ 8,131 дка; м.“Ливадата“, Х категория

18294.1.54 – пасище, мера с площ 17,360 дка; м.“Калина бара“, V категория

18294.1.57 – пасище, мера с площ 0,363 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.1.63 – пасище, мера с площ 12,864 дка; м.“Умнище“, ІХ категория

18294.2.11 – пасище, мера с площ 0,296 дка; м.“Църквище“, Х категория

18294.2.13 – пасище, мера с площ 3,035 дка; м.“Драйна чешма“, V категория

18294.2.15 – пасище, мера с площ 3,021 дка; м.“Драйна чешма“, V категория

18294.2.16 – пасище, мера с площ 1,937 дка; м.“Църквище“, Х категория

18294.2.17 – пасище, мера с площ 0,288 дка; м.“Църквище“, Х категория

18294.2.18 – пасище, мера с площ 1,062 дка; м.“Църквище“, Х категория

18294.2.27 – пасище, мера с площ 0,380 дка; м.“Църквище“, Х категория

18294.2.43 – пасище, мера с площ 0,803 дка; м.“Драйна чешма“, V категория

18294.2.46 – пасище, мера с площ 0,358 дка; м.“Драйна чешма“, V категория

18294.2.60 – пасище, мера с площ 5,435 дка; м.“Длъкшан“, VІ категория

18294.2.69 – пасище, мера с площ 7,007 дка; м.“Ром воденица“, Х категория

18294.2.77 – пасище, мера с площ 0,074 дка; м.“Ром воденица“, Х категория

18294.2.81 – пасище, мера с площ 0,452 дка; м.“Ром.яз“, Х категория

18294.2.82 – пасище, мера с площ 8,071 дка; м.“Ром.яз“, Х категория

18294.2.90 – пасище, мера с площ 1.146 дка; м.“Пещерница“, V категория

18294.2.99 – пасище, мера с площ 4,972 дка; м.“Църквище“, Х категория

18294.2.108 – пасище, мера с площ 4.582 дка; м.“Буц.дол“, Х категория

18294.2.109 – пасище, мера с площ 2.783 дка; м.“Буц.дол“, Х категория

18294.2.115 – пасище, мера с площ 0,126 дка; м.“Ром воденица“, Х категория

18294.2.135 – пасище, мера с площ 1.394 дка; м.“Ром воденица“, Х категория

18294.3.33 – пасище, мера с площ 2,345 дка; м.“Ранина круша“, Х категория

18294.3.36 – пасище, мера с площ 9,254 дка; м.“Валози“, V категория

18294.3.43 – пасище, мера с площ 6,179 дка; м.“Брег“, Х категория

18294.3.46 – пасище, мера с площ 4,964 дка; м.“Брег“, Х категория

18294.4.12 – пасище, мера с площ 1,216 дка; м.“Криворащница“, Х категория

18294.4.21 – пасище, мера с площ 12,711 дка; м.“Смърдан“, Х категория

18294.4.22 – пасище, мера с площ 10,681 дка; м.“Смърдан“, Х категория

18294.4.23 – пасище, мера с площ 1,318 дка; м.“Смърдан“, Х категория

18294.4.51 – пасище, мера с площ 0,933 дка; м.“Криворащница“, Х категория

18294.4.58 – пасище, мера с площ 6,598 дка; м.“Смърдан“, Х категория

18294.4.64 – пасище, мера с площ 0,639 дка; м.“Равнище“, Х категория

18294.4.97 – пасище, мера с площ 2,539 дка; м.“Равнище“, Х категория

18294.5.1 – пасище, мера с площ 0,556 дка; м.“Станци“, Х категория

18294.5.6 – пасище, мера с площ 13,369 дка; м.“Пожилян“, Х категория

18294.5.8 – пасище, мера с площ 30,810 дка; м.“Пожилян“, Х категория

18294.5.9 – пасище, мера с площ 11,691 дка; м.“Грънчарица“, VІ категория

18294.5.22 – пасище, мера с площ 22,726 дка; м.“Алексина падина“, Х категория

18294.5.26 – пасище, мера с площ 39,487 дка; м.“Чонгерица“, V категория

18294.5.27 – пасище, мера с площ 20,788 дка; м.“Пожилян“, Х категория

18294.5.32 – пасище, мера с площ 9,332 дка; м.“Найденова падина“, ІV категория

18294.5.33 – пасище, мера с площ 3,419 дка; м.“Найденова падина“, ІV категория

18294.5.34 – пасище, мера с площ 0,394 дка; м.“Найденова падина“, ІV категория

18294.5.35 – пасище, мера с площ 1,020 дка; м.“Найденова падина“, ІV категория

18294.6.8 – пасище, мера с площ 0,532 дка; м.“Старо селище“, Х категория

18294.6.11 – пасище, мера с площ 0,502 дка; м.“Старо селище“, Х категория

18294.6.12 – пасище, мера с площ 0,634 дка; м.“Старо селище“, Х категория

18294.6.17 – пасище, мера с площ 2,381 дка; м.“Старо селище“, Х категория

18294.6.18 – пасище, мера с площ 3,498 дка; м.“Старо селище“, Х категория

18294.6.19 – пасище, мера с площ 2,149 дка; м.“Старо селище“, Х категория

18294.6.20 – пасище, мера с площ 2,009 дка; м.“Старо селище“, Х категория

18294.6.29 – пасище, мера с площ 0,432 дка; м.“Ал.падина“, VІІІ категория

18294.6.32 – пасище, мера с площ 0,962 дка; м.“Суревище“, Х категория

18294.6.37 – пасище, мера с площ 45,505 дка; м.“Опицветски говедарник“, Х категория

18294.6.38 – пасище, мера с площ 2,901 дка; м.“Шезуб“, Х категория

18294.6.44 – пасище, мера с площ 10,092 дка; м.“Шезуб“, Х категория

18294.6.54 – пасище, мера с площ 2,596 дка; м.“Старо селище“, Х категория

18294.6.55 – пасище, мера с площ 2,032 дка; м.“Старо селище“, Х категория

18294.6.57 – пасище, мера с площ 16,487 дка; м.“Ал.падина“, VІІІ категория

18294.6.58 – пасище, мера с площ 21,380 дка; м.“Ал.падина“, VІІІ категория

18294.6.59 – пасище, мера с площ 15,131 дка; м.“Мердж.тръне“, Х категория

18294.6.60 – пасище, мера с площ 40,777 дка; м.“Мердж.тръне“, Х категория

18294.6.61 – пасище, мера с площ 24,166 дка; м.“Калин орман“, Х категория

18294.6.72 – пасище, мера с площ 8,973 дка; м.“Ал.падина“, VІІІ категория

18294.6.87 – пасище, мера с площ 1,280 дка; м.“Козарник“, Х категория

18294.6.89 – пасище, мера с площ 16,567 дка; м.“Козарник“, Х категория

18294.6.96 – пасище, мера с площ 0,441 дка; м.“Старо селище“, Х категория

18294.7.9 – пасище, мера с площ 2,376 дка; м.“Въртоп“, VІІІ категория

18294.7.14 – пасище, мера с площ 2,229 дка; м.“Войвод.могила“, Х категория

18294.7.16 – пасище, мера с площ 3,720 дка; м.“Войвод.могила“, Х категория

18294.7.24 – пасище, мера с площ 1,795 дка; м.“Войвод.могила“, Х категория

18294.7.26 – пасище, мера с площ 1,779 дка; м.“Крива ливада“, VІІІ категория

18294.7.30 – пасище, мера с площ 239,867 дка; м.“Леяци“, VІІІ категория

18294.7.34 – пасище, мера с площ 0,060 дка; м.“Леяци“, VІІІ категория

18294.7.38 – пасище, мера с площ 1,818 дка; м.“Мала войвод.могила“, Х категория

18294.8.2 – пасище, мера с площ 0,113 дка; м.“Дворни места“, Х категория

18294.8.3 – пасище, мера с площ 0,615 дка; м.“Дворни места“, Х категория

18294.8.8 – пасище, мера с площ 0,183 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.9 – пасище, мера с площ 0,122 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.10 – пасище, мера с площ 0,151 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.11 – пасище, мера с площ 0,143 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.13 – пасище, мера с площ 0,086 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.8.15 – пасище, мера с площ 0,078 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.8.17 – пасище, мера с площ 0,287 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.8.18 – пасище, мера с площ 0,094 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.8.29 – пасище, мера с площ 2,905 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.30 – пасище, мера с площ 0,276 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.33 – пасище, мера с площ 0,446 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.35 – пасище, мера с площ 1,875 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.36 – пасище, мера с площ 0,310 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.38 – пасище, мера с площ 1,043 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.39 – пасище, мера с площ 0,525 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.40 – пасище, мера с площ 1,109 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.41 – пасище, мера с площ 1,093 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.44 – пасище, мера с площ 0,238 дка; м.“Селото“, Х категория

18294.8.45 – пасище, мера с площ 0,431 дка; м.“Пеклюк“, Х категория

18294.8.49 – пасище, мера с площ 0,503 дка; м.“Пеклюк“, Х категория

18294.8.54 – пасище, мера с площ 0,283 дка; м.“Пеклюк“, Х категория

18294.8.55 – пасище, мера с площ 0,559 дка; м.“Пеклюк“, Х категория

18294.8.56 – пасище, мера с площ 0,489 дка; м.“Пеклюк“, Х категория

18294.8.76 – пасище, мера с площ 0,726 дка; м.“Гург.река“, Х категория

18294.8.77 – пасище, мера с площ 0,462 дка; м.“Пеключка река“, VІІІ категория

18294.8.78 – пасище, мера с площ 0,830 дка; м.“Пеключка река“, VІІІ категория

18294.8.83 – пасище, мера с площ 127,875 дка; м.“Пеклюк-лицето“, Х категория

18294.8.84 – пасище, мера с площ 0,651 дка; м.“Селото“, Х категория

18294.8.85 – пасище, мера с площ 4,784 дка; м.“Чешмата“, Х категория

18294.8.86 – пасище, мера с площ 5,334 дка; м.“Селото“, Х категория

18294.8.87 – пасище, мера с площ 2,820 дка; м.“Червени брег“, Х категория

18294.8.95 – пасище, мера с площ 1,406 дка; м.“Реката“, Х категория

18294.8.97 – пасище, мера с площ 0,119 дка; м.“Дворни места“, Х категория

18294.8.105 – пасище, мера с площ 0,798 дка; м.“Дворни места“, Х категория

18294.8.108 – пасище, мера с площ 1,904 дка; м.“Дворни места“, Х категория

18294.9.7 – пасище, мера с площ 1,542 дка; м.“Чавчи камък“, Х категория

18294.9.11 – пасище, мера с площ 5,713 дка; м.“Чавчи камък“, Х категория

18294.9.14 – пасище, мера с площ 362,356 дка; м.“Чепаризица“, Х категория

18294.9.27 – пасище, мера с площ 2,451 дка; м.“Балдеш“, V категория

18294.9.36 – пасище, мера с площ 8,500 дка; м.“Чавчи камък“, Х категория

18294.10.16 – пасище, мера с площ 1,076 дка; м.“Селото“, Х категория

18294.11.12 – пасище, мера с площ 0,229 дка; м.“Селото“, Х категория

18294.11.43 – пасище, мера с площ 0,685 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.78 – пасище, мера с площ 0,205 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.79 – пасище, мера с площ 0,258 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.80 – пасище, мера с площ 0,494 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.81 – пасище, мера с площ 0,606 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.82 – пасище, мера с площ 0,418 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.83 – пасище, мера с площ 0,087 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.85 – пасище, мера с площ 0,649 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.95 – пасище, мера с площ 0,265 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.96 – пасище, мера с площ 0,308 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.97 – пасище, мера с площ 0,342 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.98 – пасище, мера с площ 0,038 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.99 – пасище, мера с площ 0,247 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.102 – пасище, мера с площ 0,294 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.104 – пасище, мера с площ 0,294 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.109 – пасище, мера с площ 0,164 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.115 – пасище, мера с площ 0,341 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.118 – пасище, мера с площ 0,036 дка; м.“Реката“, VІ категория

18294.11.129 – пасище, мера с площ 0,036 дка; м.“Селото“, Х категория

18294.68.22 – пасище, мера с площ 31,254 дка; м.“Крива ливада“, VІІІ категория

18294.500.156 – пасище, мера с площ 11,388 дка; м.“Равнище“, VІ категория

18294.500.158 – пасище, мера с площ 3,165 дка; м.“Долно бабке“, VІ категория

18294.500.159 – пасище, мера с площ 8,153 дка; м.“Долно бабке“, VІ категория

18294.2.145 - пасище, мера с площ 43,926 дка, м.Църквище, Х категория

18294.142.155 – пасище, мера с площ 2,321 дка, м.Шил.пладнище, VI категория

18294.2.137 – пасище, мера с площ 22,783 дка, м.Пещерница, V категория

18294.7.49 – пасище, мера с площ 49,121 дка, м.Войвод.могила, Х категория

18294.4.112 - пасище, мера с площ 2,408 дка, м.Стубел, IV категория

18294.6.100 - пасище, мера с площ 9,593 дка, м.Шезуб, Х категория

18294.6.107 - пасище, мера с площ 13,572 дка, м.Плетен кладенец, Х категория

18294.4.108 - пасище, мера с площ 8,348 дка, м.Градище, Х категория

18294.6.111 - пасище, мера с площ 2,839 дка, м.Козарник, Х категория

18294.6.105 - пасище, мера с площ 22,150 дка, м.Шезуб, Х категория

18294.4.122 - пасище, мера с площ 4,317 дка, м.Криворащница, Х категория

18294.4.114 - пасище, мера с площ 3,713 дка, м.Криворащница, Х категория

18294.4.127 - пасище, мера с площ 15,608 дка, м.Криворащница, Х категория

18294.7.48 - пасище, мера с площ 39,754 дка, м.Требежина, Х категория

18294.5.67 - пасище, мера с площ 3,848 дка, м.Найденова падина, IV категория

18294.5.69 - пасище, мера с площ 29,774 дка, м.Студен кладенец, Х категория

18294.7.42 - пасище, мера с площ 8,115 дка, м.Войвод.могила, Х категория

18294.7.54 - пасище, мера с площ 76,680 дка, м.Мала войв.могила, Х категория

18294.8.110 - пасище, мера с площ 2,930 дка, м.Гург.река, Х категория

18294.8.112 - пасище, мера с площ 0,424 дка, м.Гург.река, Х категория

18294.9.48 - пасище, мера с площ 5,676 дка, м.Чавчи камък, Х категория


1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница