Ваня кастрева началник на риоДата25.07.2016
Размер163.9 Kb.
35. Средно общообразователно училище

Добри Войников”

Гр.София, район Лозенец, ул. Добри Войников № 16

Тел: 866-10-60; 963-37-31; 866-95-21
ОДОБРЯВАМ:..................................

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО

СОФИЯ-ГРАД

У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н


по Наредба №6 от 2001 г. – непрофилирани паралелки

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (V – VІІІ клас)

ОТ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

София, 2013 година

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.
V, VІ, VІІ, VІІІ клас І срок – 18 учебни седмици
ІІ срок – 16 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

ІI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ№ 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ 

ОСНОBHA 

прогимназиален етап 

Класове 

ОБЩО

 

КЛАСОВЕ VI 

VII 

VІІІ

V-VIIІ 

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 

34 

34 

34 

34 
 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

A.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) 

1. 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

 

680

 

Български език и 

170 

170 

170 

170

680

 

литература 
2. 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

 

 

 

 

442

 

I чужд език 

119 

119 

102 

102

442

 

 

3,5 

3,5  3
3. 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 

 

 

 
680

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 
 

Математика 

136 

136 

136 

136

544

 

  4
 

Информационни 

34 

34 

34 

34

136

 

технологии 
4. 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

442

 

История и цивилизация 

68 

68 

51 

51

238

 

 

1,5 

1,5 
 

География и икономика 

51 

51 

51 

51

204

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 
5. 

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

510

 

Човекът и природата 

85 

85 

 
170 

 

 

2,5 

2,5 

 

 
 

Биология и здравно 

 

 

68 

68 
 

образование 

 

 

136

 

Физика и астрономия 

 

 

51 

51 

102

 

 

 

 

1,5 

1,5 
 

Химия и опазване на 

 

 

51 

51 

102

 

околната среда 

 

 

1,5 

1,5 
6. 

ИЗКУСТВА 

 

 

 

 

442

 

Музика 

51 

68 

51 

51 

221

 

 

1,5 1,5 

1,5 
 

Изобразително изкуство 

68 

51 

51 

51

221

 

 1,5 

1,5 

 1,5 
7. 

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 
170

 

Домашна техника и 

51 

51 

 
102

 

икономика 

1,5 

1,5 

 

 
 

Технологии 

 

 

34 

34 

68

 

 

 

  1
8. 

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 

 

 

 
306

 

Физическо възпитание и 

85 

85 

68 

68
 

спорт 

2,5 

2,5  2
 

ОБЩО ЗА ЗП 

918 

918 

918 

918

3672

 

 

27 

27 

27 

 27
Б. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА

102 

102 

102 

102

408

 

 ПОДГОТОВКА (ЗИП)  3
1.

I чужд език – АЕ/НЕ

34

34

34

34

1361

1

1

1
2.

II чужд език – РЕ

68

68

68

68

2722

2

2

2
 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП 

1020 

1020 

1020 

1020

4080

 

 

30 

30 

30 

30 
B. 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА 

136 

136 

136 

136

544

 

ПОДГОТОВКА (СИП)  4
1.

I чужд език – АЕ/НЕ

34

34

34

34

1361

1

1

1
2.

II чужд език – РЕ

68

34

34

34

1702

1

1

1
3.

По избор

34

68

68

68

2381

2

2

2
 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП

1156 

1156 

1156 

1156

4624

 

Съгласувал: ................................................

. ................................................................................

Старши експерт по организация на средното образование

Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебният предмет „Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито съгласно:  • чл.16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП;

  • чл.21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;

  • заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образванието и науката.

В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образванието и науката, учениците от V, VІ, VІІ клас изучават в 6 (шест) часа на класа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.).

ІІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ.

  1. Този учебен план дава възможност за надграждане на общообразователния минимум по английски, немски и руски език като се използват учебните часове за задължителноизбираема подготовка /ЗИП/.

  2. Обучението в часовете по задължителноизбираема подготовка се осъществява по учебни програми, разработени от съответните преподаватели и утвърдени от Началника на РИО на МОН.

  3. Учебните часове по СИП, до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от бюджета на училището и желанието на родителите.

  4. Училищният учебен план е приет на педагогически съвет на 9.09.2013 г. с протокол № 12.

  5. Училищният учебен план е утвърден със заповед № УД-423 / 10.09.2013 г. на директора на училището.

Директор: ………………

( Анна Калчева)

Съгласувал: ................................................

..........................................................................................................Старши експерт по организация на средното образование
Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница