Ваня трендафилова донева-ценкова родена в Стара Загора на 25. 01. 1967 г. Завършва су „Св. Кл. Охридски”Дата02.01.2018
Размер42.68 Kb.
ВАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ДОНЕВА-ЦЕНКОВА
Родена в Стара Загора на 25.01.1967 г. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност „Архивистика” през 1992 година. В Регионален исторически музей - Стара Загора работи от 2000 г. като екскурзовод и от 2006 г. като уредник в отдел "История на България ХV-ХІХ в.”. От 2011 г. е главен уредник на музея.
2004 г.

 1. Ценкова, В. и М. Минкова. Стара Загора, културно-исторически забележителности (дипляна). – Ст. Загора, 2004


2005 г.

 1. Минкова, М. и В. Ценкова. Монетите на Августа Траяна (дипляна). – Ст. Загора, 2005 г.

 2. Красимир Калчев (1954-2004). In memoriam. – ИМЮИБ, 21, Бургас, 2005, с. 289-291.


2006 г.

 1. Три варианта на интеграция на археологически обекти в съвременния архитектурен облик на Стара Загора. – ИМЮИБ, 22, Бургас, 2006, с. 182-186.


2007 г.

 1. Апостолите в революционното движение през периода 1869-1875 г. (Християнската символика в националноосвободителното движение). – В: [Сто и тридесет] 130 г. Старозагорска епархия, Ст. Загора, 2007, с. 111-115.

 2. 100 години Старозагорски исторически музей. - ИМЮИБ, 23, Сливен, 2007, с. 246-247.

 3. Стара Загора през погледа на френските пътешественици (ХV – 40-те год. на ХХ в.). – Изв. СЗИМ, 2, Ст. Загора, 2007, с. 383-388.


2008 г.

 1. Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. в бъдещата експозиция на Старозагорския музей. – В: [Петдесет] 50 години Национален парк-музей „Шипка”. 130 г. от Руско-турската война 1877-1878 г. и Шипченската епопея. Материали от научни изяви на НПМ „Шипка-Бузлуджа”, посветени на годишнините, Казанлък, 2008, с. 178-183.

 2. Ески Загра на страниците на Цариградски вестник (1850-1856). – В: Националноосвободителните движения в Българските земи и тяхното отразяване в музеите, Чипровци, 2008, с.129-132.

 3. За археологията и иманярството. – В: По пътя на миналото (сб. научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов), С., 2008, с. 85-87.

 4. Старините – свидетелства за историята на град Стара Загора. - Изв. СЗИМ, 3, Ст. Загора, 2008, с . 204-212.

 5. За светите новомъченици Трендафил Загорски и Игнатий Старозагорски. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, 3 - 2, В. Търново, 2008, с. 41-48.

 6. Музеят и медиите – възможности за комуникации. – В: Добри практики на музеите с медиите, Ст. Загора, 2008, с. 25-32.


2009 г.

 1. "Цариградски вестник" - източник на информация за живота в Ески Заара. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, 4, В. Търново, 2009, с. 267-276.

 2. Ценкова, В. и Г. Илиев. Добрите практики на музеите с медиите – един полезен форум. - ИМЮИБ, 24, Сливен, 2009, с. 308-312.

 3. Първостроителите на Стара Загора (дипляна), Ст. Загора, 2009.


2010 г.

 1. Д-р Хрисант Бодуров – „телесен и духовен лекар” на българите в Ески Загра. – ИМЮИБ, 25, Сливен, 2010, с. 193-207.

 2. Димитрова, С. и В. Ценкова. Постоянната експозиция на РИМ – Стара Загора – постижения, проблеми и алтернативи. – В: Добри практики: постоянни и временни експозиции – проблеми и постижения, Хасково, 2010, с. 9-11.


2011 г.

 1. Протестантската пропаганда в Ески Загра. – В: Societas classica, 5, В. Търново, 2011, с. 147-164.

 2. Благотворителността и дарителството през Възраждането в спомените на Хаджи Господин Славов. - Изв. на ИМ Кюстендил, 17, Кюстендил, 2011, с. 171-176.


2012 г.

 1. Знамето на Старозагорското въстание от 1875 г. - В: Юб. сб. – Доклади и научни съобщения от V нац. научна конф. «От регионалното към националното – история, краезнание и музейно дело» на ИМ – Полски Тръмбеш, В. Търново, 2012, с. 102-109.

 2. Димитрова, С. и В. Ценкова. Новая экспозиция старозагорского музея – зеркало актуальных проблем болгарского музейного дела. - В: Самарский край в истории России, 4. Материалы Межрегиональной научной конференции, посвященной 160-летию Самарской губернии и 125-летию со дня основания Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, Самара, 2012, с. 250-253.

 3. Готварската книга на П. Р. Славейков – най-старият рецептурник на български език. - В: Храната - сакрална и профанна, 2, Габрово, 2012 г, с. 225-238.

 4. Съграждането на православните храмове в Стара Загора през Възраждането. – В: Societas classica, 6, В. Търново, 2012, с. 390-400.


2013 г.

 1. Димитрова, С. и В. Ценкова. Музейни практики по отбелязване на годишнина на събития и личности. – В: Юб. сб. от нац. научна конф. «От регионално към национално – история, състояние, и тенденции на българския музей», В. Търново, 2013, с. 149-170.

 2. Съграждането на православните храмове в Стара Загора през Възраждането. - В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, 6, В. Търново, 2013, с. 390-400.

 3. Dr. Hrisant Bodurov and his first attempt at public health during Bulgarisn revival. – In: International Annual for History and Philosophy of Medicine, 6, Sofia, 2012, p. 26-30.


2014 г.

 1. Атанас Трифонов Илиев – изследовател на миналото, документиращ настоящето, с поглед към бъдещето. - В: Сб. доклади и научни съобщения от VІІ нац. научна конф. «От регионално към национално – дарителството», В. Търново, 2014, с. 397-401.

 2. Димитър Йоцов и Стара Загора. – ИМЮИБ, 26, Ст. Загора, 2014, с. 127-131.


2015 г.

 1. Димитър Йоцов и Александър Екзарх (по следите на един дарен документален архив). – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, 7, Велико Търново, с. 425-437.

 2. Средновековна Стара Загора – митове и легенди. - Известия на Старозагорския исторически музей, 5, Ст. Загора, 2015, с. 58-62.

 3. „Из историята на града Стара Загора” или една забравена поредица публикации на Атанас Т. Илиев. – Изв. на Старозагорския исторически музей, 5, Ст. Загора, с. 106-115.

 4. [Сто и четиридесет] 140 години от Старозагорското въстание. - История, ХХІІІ, 5, с. 552-553.


2016 г.


 1. Ценкова, Ваня. Протестантската пропаганда и българската общност в Стара Загора /50-те – 70-те години на XIX в./. – В: Сб. „От регионалното към националното”, Просветното дело и музеите, В. Търново, 2016, с. 37-54.

 2. Ценкова, Ваня. Паметта за Старозагорското въстание в спомените на А. Т. Илиев. – В: Изв. на Старозагорския исторически музей, VI, Ст. Загора, 2016, с. 66-77.

 3. Ценкова, Ваня и Вера Бонева. Дигитален каталог на изложбата „Сътворяването на свободата – Априлското въстание в българското изкуство”. – В: http://www.museology.bg/bg/library, В. Търново, 2016.

 4. Ценкова, Ваня. Фотодокументална изложба „Старозагорското въстание /1875 г./ - прелюдия към свободата. – В: Изв. на Старозагорския исторически музей,VI, Ст. Загора, 2016, с. 205-236.

 5. Ценкова, Ваня. Съграждането на православните храмове в Стара Загора през Възраждането. – В: сп. „Аязмо”,7, Ст. Загора, 2016, с. 23-31.

 6. Ценкова, Ваня. Старините – свидетелства за историята на град Стара Загора. – В: сп. „Аязмо”,5, Ст. Загора, 2016, с. 12-16.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница