Величка бончева койчева родена на 28. 09. 1932 г в Стара Загора. Завършва специалност „История” в су „Св. Кл. Охридски”Дата24.07.2016
Размер70.67 Kb.
ВЕЛИЧКА БОНЧЕВА КОЙЧЕВА
Родена на 28.09.1932 г. в Стара Загора. Завършва специалност „История” в СУ „Св. Кл. Охридски”. От 1955 г. работи в Исторически музей - Стара Загора като уредник, от 1964 г. е научен сътрудник и завеждащ отдел „История на България ХV-ХІХ в.”. От 1976 г. е старши научен сътрудник ІІ ст. до 1991 г. Член на СНРБ от 1968 г.

Почетен гражданин на Стара Загора от 5 октомври 2003 г.
1958 г.

 1. Септемврийското въстание в Старозагорски окръг [Биобиблиография]. - Стара Загора, 1958.


1959 г.

 1. Койчева, В. и Р. Тачева . Антифашистката борба в Старозагорски окръг [Биобиблиография]. - Стара Загора, 1959.


1960 г.

 1. Бобрата на Старозагорската партийна организация срещу общоделството 1901-1904 г. - Изв. ИИ на БКП, 7, 1960, с. 304-336.

 2. Буюклиев, Х. и В. Койчева. Стара Загора през погледа на старите автори и пътешественици. – МПК, 3, 1963, с.9-16.


1964 г.

 1. Старозагорското въстание през 1875 г. в непубликуваните спомени на четирима съвременници. - МПК, 4, 1964, с. 14-23.


1966 г.

 1. Койчева, В. и Н. Ганева. Националноосвободителни борби в Старозагорски окръг 1861-1876, [Биобиблиография]. - Стара Загора, 1966.

 2. Койчева, В. и др. История на Стара Загора. - С., 1966, с. 41-72.

Авт. кол.

1968 г.

 1. Николов, Д. и В. Койчева. Каменни надписи от ХVIII в. в Стара Загора. - ИЕИ, 11, 1968, с. 119.

 2. Захарий Княжески в Русе. - Изв. НМ - Русе, 3, 1968, с.75.


1969 г.

 1. Една оправка на коментара към народната песен за Гълъб войвода. - МПК, 1, 1969.


1970 г.

 1. Народностният облик на Старозагорската кааза около средата на ХIХ век. - ИБИД, 27, 1970, с. 281-295.


1971 г.

 1. Васил Левски и революционна Стара Загора. - Векове, 4, 1971, с. 13-15.

 2. Николов, Д. и В. Койчев. Каменни надписи от Старозагорско, свързани с дейността на еснафските организации през Възраждането. - МПК, 1, 1971.


1972 г.

 1. Календар на историческите събития в Старозагорски окръг. - Стара Загора, 1972, 101 с.


1973 г.

 1. Ганева, Н. и В. Койчева. Видни учители в Старозагорски окръг (1835-1944) : Библиография. – Ст. Загора, 1973, 150 с.

 2. Васил Левски и революционна Стара Загора .- Ст. Загора, 1973, 61 с.

 3. Васил Левски и Стара Загора. - Векове, 1, 1973, с. 76-79


1974 г.

 1. Сто години Старозагорско въстание 1875-1975 г. – Ст. Загора, 1974, с.

 2. Койчева, В. и Е. Пенева. Надгробни паметници от с.Тича, Сливенски окръг от 19 в. - ИБИД, 24, 1974, с. 355-370.

 3. Реликви, исторически места и паметници на Старозагорското въстание. - МПК, 4, 1974, с. 13-19.


1975 г.

 1. Старозагорското въстание 1875 г. Исторически места и паметници [Дипляна]. – Ст. Загора, 1975.

 2. Койчева, В. и К. Косева. Видни участнички в националноосвободителните борби и революционното движение [Дипляна]. – Ст. Загора, 1975.

 3. Койчева, В. и Н. Кънев. Дейци на националноосвободителните борби в Старлозагорски окръг. Старозагорското въстание 1875 г. Априлското въстание 1876 г. Сб. с биографични бележки. – Ст. Загора, 1975. с.

 4. Едно творческо сътрудничество. Иван Вазов и Атанас Илиев. - Хоризонт (Ст. Загора), 1, 1975, с. 106-111.

 5. Записките на Стефан Минчев за някои революционни комитети в Старозагорското въстание през 1875 г. - ИДА, 30, 1975, с. 77-106.

 6. Старозагорското въстание 1875 . - С., 1975, 100 с.

 7. Старозагорское восстание. - Bulgarien historical revu, 3, 1975, с. 28-42.

 8. Старозагорското въстание в "Записките на Захари Стоянов". - Хоризонт (Ст. Загора), 2, 1975, с. 67-72.


1976 г.

 1. 2Жените от Старозагорски окръг от Възраждането до наши дни . – Ст. Загора, 1976, 156 с.

 2. Койчева, В. и К. Косева . Музейните сбирки в Старозагорски окръг. – Ст. Загора, 1976, 28 с.

 3. Отгласи от въстанието. – Хоризонт (Ст. Загора), 1, 1976, с. 76-80.

 4. Четите в Старозагорското въстание през 1875 г. - ИМЮИБ, 1, Пловдив, 1976, с. 127-143.

 5. Нови данни около събитията в Стра Загора през октомври 1887 г. - ИМЮИБ, 1, Пловдив, 1976, с. 159-165.

 6. Нови експозиции в Сливенския музей.- ИМЮИБ, 1, Пловдив, 1976, с. 233-235


1977 г.

 1. От Кишинев до Стара Загора 12/22 април - 10/22 юли 1877 г. – В: Стара Загора- Шипка-Шейново 1877-1977. Сто години от Освобождението на България. Събития в Старозагорски окръг 1877-1878 г. Ст. Загора, 1977, с. 3-26.

 2. Койчева, В. и Н. Кънев. Поп Минчо Кънчев [Дипляна]. - С., 1977.

 3. Спомени на Минко Минев за освобождението. - Изв. на ДА, 34, 1977, с. 257-289.

 4. Петко Рачов Славейков в Стара Загора [Дипляна].- С., 1977.

 5. В Културно-исторически забележителности, Стара Загора. (Пътеводител). – С., 1977, 144 с.
  Авт. кол.:Д. Николов, Х. Буюклиев, М. Димитров, П. Коев, В. Койчева, К. Косева, Е. Пенева

 6. За формирането на българската буржоазия и за нейната роля през Възраждането в Старозагорско. - ИПр, 5-6, 1977, с. 258-263.

 7. Петко Рачов Славейков в Стара Загора : 150 г. от рождението на поета и 100 г. от участието в освобождението на Стара Загора. – Хоризонт ( Ст. Загора), 1, 1977, с. 61-71.


1978 г.

 1. Каменни паметници от черквата "Св. Георги" в с. Любенова махала, Сливенски окръг. - МПК, 4, 1978, с. 18-22.

 2. Вълков, В., Д. Николов, В. Койчева. Освобождението 1877-1878. [Албум]. – С., Партиздат, 1978.


1979 г.

 1. Койчева, В. и др. Стара Загора – Шипка - Шейново 1877-1878. - С., 1979.

Други авт.: В. Вълков, Д. Николов, Ив. Христов, Н. Кънев, Сл.Тодоров.

 1. Възстановяването на града 1879-1885 г. - В: Стара Загора от Берое до наши дни, Ст. Загора, 1979, с. 42-53.

 2. Възрожденски надгробни паметници в Старозагорския музей. - ИМЮИБ, 2, Пловдив, 1979, с. 91-102.


1980 г.

 1. Измерения на едно народополезно дело. - Хоризонт, 1, 1980, с. 108-115.

 2. Метохът в Стара Загора. - МПК, 3, 1980, с. 49-50.

 3. Първият регулационен план на Стара Загора. - МПК, 3, 1980, с. 16-20.

 4. Гражданската власт в Стара Загора по време на Освободителната война. - ИМЮИБ, 3, Пловдив, 1980, с. 107-114.


1981 г.

 1. Николай Павлович и Димитър Павлович в Стара Загора. - ИМЮИБ, 4, Пловдив, 1981, с. 77-86.


1982 г.

 1. Възрожденски организации в Старозагорско и тяхната роля във формиране на общественото мнение и поведение на населението . – В: България 1300 : Институция и държавни традиции, 2, София, 1982.

 2. Уроци по родолюбие. [Рецензия]. – Хоризонт (Ст. Загора), 2, 1982, с. 127-132.

 3. Протестантското мисионерство в Стара Загора и българската общественост през 50-те - 70-те години на ХIХ век. - ИМЮИБ, 5, Пловдив, 1982, с. 77.


1983 г.

 1. Възрожденската епоха в селищата на Старозагорски окръг според досегашните проучвания. – В: Старозагорски окръг в историческите изследвания, Стара Загора, 1983, с. 41-49.

 2. Списание "Знание" в културното развитие на Източна Румелия. - ИМЮИБ, 6, Пловдив, 1983, с. 63-72.


1984 г.

 1. Книга за учителя-възрожденец Ради Иванов Колесов.[Рецензия]. - Народна просвета, 1984, с. 104.

 2. Поп Минчо Кънчев, "Видрица". Спомени, записки, кореспонденция. - Векове, 3, 1984, с. 98-100.

 3. Благотворно творческо влияние. Чешката литература и славистика в творчеството на старозагорските възрожденски книжовници. - Хоризонт, 2, 1984, с. 98-108.

 4. Възрожденската книжнина от фонда на Старзагорския музей като извор за културно развитие на епохата. - ИМЮИБ, 7, Пловдив, 1984, с. 113-122.


1985 г.

 1. Неизпепеленото. – Хоризонт (Ст. Загора), 4, 1985, с. 149-162.

 2. А можеше "Символ-верую" да не стигне до нас. - Отечество, 1, 1985, с. 12-13.

 3. Паметта в каменни слова. – Хоризонт (Ст. Загора), 1, 1985, с. 90-97.

 4. Неизвестен документ за следосвобожденската история на Хасково. – ИМЮИБ, 8, Пловдив, 1985, с. 181-188.


1986 г.

 1. Кириломитодиевото дело и формиране на националното съзнание на населението в Старозагорско. – В: Страници от историята на българската култура, Ст. Загора, 1986.

 2. Кореспонденцията на поп Минчо Кънчев и българската общественост през 60-те и 70-те години на ХХ век. – Хоризонт , (Ст. Загора), 2, 1986.

 3. За хората и техния живот. 150 години от рождението на поп Минчо Кънчев. – Хоризонт (Стара Загора), 2, 1986, с. 98-105.

 4. Университетите на поп Минчо кънчев. 150 години от рождението му. - Отечество,19, 1986, с. 32-33.

 5. Нестор Марков като префект на Старозагорския департамент в светлината на непубликувани документи. – В: [Сто и петдесет] 150 години от рождението на Нестор Марков, Хасково, 1986.

 6. Приносът на книжовниците-преводачи от Старозагорски окръг в преводната възрожденска литература. - ИМЮИБ, 9, Пловдив, 1986, с. 95- 104.


1987 г.

 1. Съзаклятниците на Захра. - Наша родина, 5, 1987, с. 13-15.

 2. Исторически бележки. – В: Васил Левски и Старозагорски революционен окръг, Ст. Загора, 1987.

 3. Един съратник на Васил Левски. Димитър Николов -Заралията. - МПК, 2, 1987, с. 13-14.

 4. Апостолът, Стара Загора и съзаклятниците. – Хоризонт (Стара Загора), 2, 1987, с. 27-33.

 5. За последното пребиваване на Васил Левски в Стара Загора. - Векове, 6, 1987, с. 61-63.

 6. Новооткрита следа в най-ранния документ за Левски. - МПК, 2, 1987, с. 13-14

 7. Нови източници за учебното дело в Стара Загора след Освобождението. - ИМЮИБ, 10, Пловдив, 1987, с. 77-92.

 8. Г. Славов. По делата им ще ги познаете. - Отечество, 15, 1987, с. 12-13.


1988 г.

 1. Самарското знаме. - Дарители, 1, 1988, с. 7-10.

 2. Кирило-Методиевото дело и формирането на националното сазнание в Старозагорско през Възраждането. - Изв. на НИМ, 7, С., 1988, с. 195-201.

 3. Тракийските революционни комитети и планът за спасяването на Васил Левски. - ИМЮИБ, 11, Пловдив, 1988, с. 87-92.


1989 г.

 1. Вестник "Южна България" и Съединението. – В: Сто години от съединението на Южна и Северна България, Ст. Загора, 1989, с. 63-69.

 2. Диарбекирската кореспонденция на поп Минчо Кънчев като източник за обществено-политическата действителност през 70-те години на ХIХ век. – В: Поп Минчо Кънчев, Ст. Загора, 1989, с. 16-20.

 3. Народностни и верски насилия на османските поробители спрямо българското население в Старозагорския регион (ХIV - ХIХ в.). – В: Ислямизационни процеси в Старозагорско и Казанлъшко през епохата на османското владичество, 1, Ст. Загора, 1989, с. 3-11.

 4. Възрожденки. – Ст. Загора, 1989, 48 с.


1990 г.

 1. За да бъдем полезни на Отечеството. - Жената днес, 61, 1989, с. 29.

 2. 87. Н. Ганева и В. Койчева. Иван Вазов и Стара Загора. – С. Загора, 1990, 63 с.


1991 г.

 1. Светиниколското училище в Стара Загора 1841-1878 г. – Ст. Загора, 1991,140 с.

 2. Един ръкопис от възрожденската история на Стара Загора. - ИМЮИБ, 14, Ст. Загора, 1991, с. 125-141.


1994 г.

 1. Документи от архива на околийския смесен съвет в Стара загора за семейно-правните отношения след Освобождението. - ИМЮИБ, 17, Ст. Загора, 1994, с. 165-176.


2002 г.

 1. Възрожденска Стара Загора. Черти и образи. – Ст. Загора, 2002, 198 с.


2008 г.

 1. Археографска обработка, обяснителни бележки, речник на чуждите, остарели и диалектни думи, показалец на личните имена с коментар. – Славов, Х. Г. Хронологическо описание на по-важните и забележителни събития в град Стара Загора в черковно, училищво и общонародно отношение в ХІХ век, Ст. Загора, 2008, 291 с.


2012 г.

 1. Старозагорски хроники отпреди и след Освобождението. – Ст. Загора, 2012, 328 с.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница