Великденско математическо състезание – 23. 04. 2016 5 класДата22.07.2016
Размер55.76 Kb.
СМБ – Секция „ИЗТОК“

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 23.04.2016

5 клас

Времето за решаване е 120 минути.

Всяка задача от 1 до 15 има само един правилен отговор. “Друг отговор“ се приема за решение само при отбелязан верен резултат. Задачите са разделени на групи по трудност: от 1 до 3 се оценяват с по 1 точки; от 4 до 6 – с по 3 точки; от 7 до 9 – с по 5 точки; от 10 до 12 – с по 7 точки и от 13 до 15 – с по 9 точки.

Име:………………………………...........................................................Училище:……………………………

Зад.1 Стойността на израза 135 . 20,16 – 201,6 . 3,5 е:

а) 201,6 б) 2016 в) 2,016 г) друг отговорЗад.2 Ученик от 5-ти клас е висок 99 см плюс една четвърт от височината си. Той е висок:

а) 1,22 м б) 1,32 м в) 1,42 м г) друг отговорЗад.3 Броят на триъгълниците във фигурата е:

а) 8 б) 16 в) 14 г) друг отговорЗад.4 Стойността на израза 4,44 − .(4,37 – .(4,4 – 4,5.0,4)) е:

a) 1 б) 2 в) 3 г) друг отговорЗад.5 Дължината на правоъгълник е с 2 мм по-малка от страната на квадрат с обиколка 34,8 см, а широчината му е с 2 мм по-голяма от страната на равностранен триъгълник с обиколка 18,6 см. Лицето на правоъгълника е:

а) 29,8 кв.см б) 49,7 кв.см в) 54,4 кв.см г) друг отговорЗад.6 Числото а е естествено и за него е изпълнено  Числото а е:

а) 3 б) 5 в) 24 г) друг отговорЗад.7 Кое е числото, към което ако прибавим 3, сборът разделим на 3 и от него извадим 3, ще получим отново 3?

a) 12 б) 9 в) 6 г) друг отговорЗад.8 Ако страната на едно квадратче от квадратната мрежа е 2 см, то лицето на триъгълника е:

а) 8 кв.см б) 32 кв.см в) 54 кв.см г) друг отговорЗад.9 Разделете на 4 части числото 54 така, че ако към първото число прибавим 2, от второто извадим 2, третото умножим по 2, а четвъртото разделим на 2, всички резултати ще бъдат равни. Най-голямото от числата е:

а) 20 б) 16 в) 18 г) друг отговорЗад.10 Четири квадратни салфетки са поставени така, както е показано на чертежа, и се застъпват на 2/3 от страните си. Ако обиколката на цялата фигура е 48 см, лицето й е:

а) 48 кв.см б) 58 кв.см в) 96 кв.см г) друг отговорЗад.11 Ани купила за Великден 4 яйца и 6 козунака и платила общо 9,60 лв., а Иво купил 2 яйца и 1 козунак и платил 2,20 лв. С колко лева 1 козунак е по-скъп от 1 яйце?

а) 0,85лв. б) 1,05лв. в) 1,25лв. г) друг отговор

Зад.12 Стойността на израза е:

а) б) в) г)друг отговор.Зад.13 Тялото от чертежа е съставено от кубчета с ръб 1 см. Лицето на повърхнината му е равна на:

а) 78 кв.см б) 40 кв.см в) 48 кв.см г) друг отговорЗад.14 Броят на всички делители на 2016 е:

а) 25 б) 28 в) 32 г)друг отговорЗад.15 Орелът решил да наблюдава как вълкът и лисицата ще се срещнат, движейки се по права линия един срещу друг, отдалечени на 40 километра. Скоростта на вълка е 45 км/ч, а на лисицата е 35 км/ч. Орелът бил там, където бил вълка и всички тръгнали едновременно, като скоростта на орела е 60 км/ч. Орелът летял до лисицата, връщал се до вълка и това се повтаряло, докато вълкът и лисицата се срещнали. Километрите, които е изминал орелът, са:

а) 20 км б) 30 км в) 40 км г) друг отговор
Отговори 5 клас

Зад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Отг

б)

б)

в)

в)

в)

г) 4

г) 15

б)

г)24

в)

а)

в)

б)

г) 36

б)

Зад.1 135 . 20,16 – 10,1 . 35 – 100,6 . 3,5 = 135 . 20,16 – 35.(10,1 + 10,06) = 20,16(100 – 35) = 2016. Отг. б) 2016

Зад.2 x = 1,32м. Отг. б) 1,32 м.

Зад.3 Отг. в) 14

Зад.4 Отг. в) 3

Зад.5 Отг. в) 54,4 кв.см

Зад.6 а е естествено и единственото такова е 4 Отг. г) 4

Зад.7 Отг. г) 15

Зад.8 Лицето на триъгълника S = Sправоъгълник – Sсин – Sжълт – Sзелен = 72 – 12 – 12 – 16 = 32 см2

Зад.9 Ако с a, b, c и d означим числата, то a + 2 = b – 2 = 2.c = откъдето може да се направи извод, че най-голямото от тях е d тогава: , , d = 24 Може да се реши и без уравнение, като се пробват различни числа от посочените отговори и ако не са те, да се увеличава най-голямото число. Отг. г) 24

Зад.10 Ако с а означим страната на квадратчето, то обиколката на фигурата е 4а + 2.6. а = 8а т.е. страната на квадрата е 48 : 8 = 6 см. Лицето е две цели салфетки плюс от лицето на една салфетка Отг. в) 96кв.см

Зад.11 Щом за 2 яйца и 1 козунак Иво е платил 2,20 лв., то 4 яйце и 2 козунака струват 4,40 лв. От парите, които Ани е платила за 4 яйца и 6 козунака изваждаме парите за 4 яйце и 2 козунака, т.е. получаваме колко струват 4 козунака 9,60 – 4,40 = 5,20 един козунак струва 1,30 лв. Едно яйце струва 0,45лв. Отг. а) 0,85лв.

Зад.12 Отг. в)

Зад.13 Всяка стена на кубче е по 1см2. Броят на стените – горе, долу, ляво, дясно, отпред и отзад са 40 Отг. б) 40 кв.см

Зад.14. Делителите са: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 12; 14; 16; 18; 21; 24; 28; 32; 36; 42; 48; 56; 63; 72; 84; 96; 112; 126; 144; 168; 224; 252; 288; 336; 514; 672; 1008 и 2016 т.е. общо 36 Отг. г) 36

Зад.15 За да се намери пътят изминат от орела, трябва да се намери времето, което той е летял до срещата на вълка и лисицата, т.е времето до срещата им. То е t = ½ часа и тогава пътят изминат от орела е S =60. ½ = 30 км. Отг. б) 30 км.

Бл. Маркова и В. Марков

БотевградПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница