Виолета Викторова Николова за образователна и научна степен „докторДата26.07.2017
Размер47.75 Kb.
С П И С Ъ К

на научните публикациина доц. д-р Виолета Викторова Николова


ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР
1. Николова В. - „Технологическо проучване на възможностите за подобряване качеството на виржинските и разширяване производството на пазарно търсените ориенталски тютюни”. Автореферат, ИТТИ, Пловдив, 2006.

2. Nikolova V. - Technological investigation on quality and possibilities for widening the production of market demanded oriental type tobaccos. Message I: Technological investigation on Djebel K 81”. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 12 (5): 645-653, 2006.

3. Николова В., Драчев Д. - „Изследване качеството на ориенталски тютюневи произходи на база обективни химични показатели”. Сборник доклади, Втора национална младежка научно-практическа сесия, Федерация на научно-техническите съюзи в България, Национален дом на науката и техниката, София, 29.03., 73-75, 2004.

4. Drachev D., Nikolova V. - Study on tobacco quality of Virginia variety group grown in Bulgaria. Message II: Technological study on the quality of Virginia tobacco introduced varieties grown in the districts of North Bulgaria”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 19 (2): 38-45, 2005.

5. Drachev D., Nikolova V., Nikolov N. - „Technological study on tobaccos of basmi group variety grown in different regions of Bulgaria. Message I: Technological study on the tobaccos of Krumovgrad sub-group variety”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 19 (3): 192-201, 2005.


1. ИЗСЛЕДВАНЕ СУШЕНЕТО НА ТЮТЮНИ ОТ РАЗЛИЧНИ СОРТОВИ ГРУПИ

1. Николова В. -Изследване възможностите за намаляване разхода на топлинна енергия при сушене на тютюн Виржиния”. Юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2003” - 50 години Университет по хранителни технологии – Пловдив, 15-17.10., Научни трудове, L (3): 359-364, 2003.

2. Nikolova V., Drachev D. - „Investigation on the impact of moisture content and duration of curing over Flue-Cured tobacco quality”. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 10 (2): 229-232, 2004.

3. Nikolova V. - Investigation on the leaf pigment modification during the curing process of Flue-Cured tobacco”. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 10 (3): 341-345, 2004.

4. Drachev D., Nikolova V., Petrova V., Shumarski N. - „Investigation Burley tobacco quality in horizontal stalk cut curing and using of desiccants. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 18 (3): 55-59, 2004.

5. Петрова В., Николова В., Драчев Д., Шумарски Н. - „Изследване на производствената ефективност при целорастенийно сушене на тютюн Бърлей с използване на десиканти ”. Юбилейна научна конференция с международно участие - 60 години ИТТИ – Пловдив, 03-05.11., Научни трудове, 322-326, 2004.

6. Петрова В., Николова В., Драчев Д. - „Икономическа ефективност на експериментални технологични решения при сушене на тютюн Виржиния”. Хранително-вкусова промишленост, 9: 15-16, 2004.

7. Nikolova V., Drachev D. - „Investigation influence on quality of different curing preparation of Flue-Cured tobacco”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 19 (1): 75-79, 2005.


2. ИЗСЛЕДВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТЮТЮНИ ОТ РАЗЛИЧНИ СОРТОВИ ГРУПИ

2.1. Сортова група „Басми”

1. Драчев Д., Николова В. -Проучване качеството на ориенталски тютюневи произходи от различни производствени райони”. Научна конференция с международно участие – Стара Загора, 03-04.06., Научни трудове, ІІ (1): 101-105, 2004.

2. Nikolova V., Drachev D., Nikolov N. - „Technological study on tobaccos of basmi group variety grown in different regions of Bulgaria. Message II: Technological study on tobaccos of Dzhebel sub-group variety”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 19 (3): 202-207, 2005.

3. Drachev D., Nikolova V. - „Technological study on the quality of tobacco varieties Dzhebel K 81 and Krumovgrad 90 grown in inconventional regions”. Тутун, 56 (7-8): 149-158, 2006.

4. Nikolova V. -Technological investigation on quality and possibilities for widening the production of market demanded oriental type tobaccos. Message ІI: Technological investigation on Krumovgrad 90”. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13 (1): 63-73, 2007.

5. Drachev D., Nikolova V. - „Comparative technological research on the quality of oriental tobacco from different regions and different crops”. Bulgarian Journal of Ecological Science „Ecology and Future”, VІ (2): 50-55, 2007.

6. Драчев Д., Николова В., Николов Н. - „Химикотехнологични показатели на тютюни от сортова група „Басми”, произведени в район Неврокоп”. Научно списание за селскостопанска и горска наука „Екология и бъдеще”, VІІІ (4): 30-36, 2009.

7. Николов Н., Драчев Д., Николова В. - „Химикотехнологическа оценка на тютюневи сортове от гръцки произход”. Научно списание за селскостопанска и горска наука „Екология и бъдеще”, VІІІ (4): 37-42, 2009.


2.2. Сортова група „Виржиния”

1. Nikolova V., Drachev D., Nikolov N. - „Investigation on Virginia tobacco quality”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 18 (3): 60-67, 2004.

2. Nikolova V., Drachev D., Nikolov N. - „Investigation on the typical nature of the bulgarian Virginia tobaccos”. Тутун, 56 (9-10): 183-189, 2006.

3. Николова В. - „Споредбена технолошка оценка на квалитетот на вирџиниски сорти тутун произведени во 2003, 2004 и 2005 година”. Тутун, 57 (7-8): 154-162, 2007.

4. Николова В. - „Технолошки карактеристики на сортите V 0514, V 0454 и PVH 19 произведени во различни реони во Р. Бугариjа”. Тутун, 57 (11-12): 252-263, 2007.
2.3. Сортова група „Бърлей”

1. Drachev D., Nikolova V. - Comparative technological study of the tobacco of Burley variety group grown in Bulgaria”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 20 (2): 188-194, 2006.

2. Popova V., Drachev D., Nikolova V. - Investigation on the burning properties of Burley tobacco grown in different regions of Bulgaria”. Тутун, 56 (7-8): 159-164, 2006.

3. Попова В., Николов Н., Драчев Д., Николова В. - „Физико-химична характеристика на качествени групи тютюн от сортова група Бърлей”. Международна научна конференция - Стара Загора, 07-08.06., Научни трудове, I (І): 125-130, 2007.

4. Nikolova V., Drachev D., Popova V. – „Formation of the quality profile of tobacco from Burley variety group in different regions of production in Bulgaria”. Bulgarian Journal of Ecological Science „Ecology and Future”, VІІ (1): 9-13, 2008.
3. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ИНТРОДУЦИРАНИ ТЮТЮНЕВИ СОРТОВЕ

1. Drachev D., Nikolov N., Nikolova V. - Technological evaluation of introduced Virginia type tobacco varieties”. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 10 (5): 591-597, 2004.

2. Николова В., Драчев Д., Николов Н., Запрянова П. - „Агротехническо и технологично проучване на интродуцирани сортове”. Юбилейна научна конференция с международно участие – 60 години ИТТИ – Пловдив, 03-05.11., Научни трудове, 314-321, 2004.

3. Nikolova V., Drachev D. - „Study on tobacco quality of Virginia variety group grown in Bulgaria. Message I: Technological study on the quality of Virginia tobacco introduced varieties grown in the districts of South Bulgaria”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 19 (2): 28-37, 2005.

4. Nikolova V. - Technological investigation on Virginia variety group tobacco. Message I: Technological investigation on Virginia type tobacco from different regions of South Bulgaria”. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13 (6): 657-671, 2007.

5. Nikolova V. - Technological investigation on Virginia variety group tobacco. Message II: Technological investigation on Virginia type tobacco from different regions of North Bulgaria”. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 14 (1): 48-55, 2008.


4. ИЗСЛЕДВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ТЮТЮНЕВИ СОРТОВЕ

1. Nikolova V., Drachev D. - „Technological study on Burley tobacco of Yambol region”. Тутун, 56 (3-4): 68-72, 2006.

2. Drachev D., Nikolova V., Popova V. - „Comparative technological evaluation of Zihna variety and bulgarian tobacco varieties of the basma ecotype”. Тутун, 56 (5-6): 109-115, 2006.

3. Drachev D., Nikolova V., Nikolov N. - „Technological qualities of Greek origin oriental tobacco”. Bulgarian Journal of Ecological Science „Ecology and Future”, VІ (4): 38-42, 2007.

4. Николова В., Николов Н., Драчев Д. - „Комплексна технологична оценка на ориенталски тютюни от района на гр. Гоце Делчев”. Научно списание за селскостопанска и горска наука „Екология и Бъдеще”, VІ (2): 30-33, 2007.

5. Drachev D., Nikolova V., Popova V., Nikolov N. - „Characterization of the general quality of Kentucky dark fire-cured tobacco grown in Bulgaria”. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13 (4): 467-473, 2007.


ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ
1. Драчев Д., Николова В. - „Класификация, изкупуване и промишлена обработка на ориенталски тютюн”. Наръчник, София, 1-51, 2004.

2. Диманов Д., Бозуков Хр., Запрянова П., Драчев Д., Николова В. – „Ръководство за отглеждане на ориенталски тютюн”. „Плевен – БТ” АД и „Български тютюн”, ISSN 0521 – 6680, 28-30, 2008.

3. Диманов Д., Бозуков Хр., Запрянова П., Драчев Д., Николова В. – „Ръководство за отглеждане на едролистни тютюни”. „Плевен – БТ” АД и „Български тютюн”, ISSN 0521 – 6680, 27-34, 2008.

4. Николова В., Симеонов Н., Драчев Д., Гушкова Й. - „Методика за експертна оценка на тютюни от различни сортови групи”, ИТТИ, Пловдив, 1-9, 2008.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница