Висше богословско образование в българияДата09.01.2018
Размер30.38 Kb.

ВИСШЕ БОГОСЛОВСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ


Доц. д-р Милчо Ангелов

(Началник учебен отдел)


Приемането на България в Европейския съюз изисква хармонизиране на действащата образователна система с тази на останалите европейски страни. Всяко висше учебно заведение (в България днес те са 41), което желае даваното от него обучение и акредитация да бъдат международно признати, трябва да съобрази учебната си програма с изискванията на Европейската система за трансфер на образователни кредити (ECTS), при която продължителността на отделните степени не се измерва в години, а в брой придобити академични кредити. Две трети от всички страни членки на ЕС прилагат ECTS, с което се засилва автономията на образователните институции и се насърчава гъвкавостта на обучението.

Съобразно действащия Закон за висше образование в България се прилага стандартизираният европейски модел, който включва три образователни степени (бакалавър, магистър и доктор)1. Висше богословско образование се предлага в Богословските факултети на СУ ”Св. Климент Охридски”, НБУ, Шуменския университет, Великотърновския университет и във филиала на Пловдивския университет в гр. Кърджали. Евангелските деноминации получават право да предлагат алтернативно висше богословско образование през 2001 г. със създаването на Висшия евангелски богословски институт (ВЕБИ). Признаването от държавата на този институт е едно Божие чудо на ХХІ в.! То е доказателство за огромната Божия милост и същевременно е много отговорна задача.

ВЕБИ е създаден въз основа на действащите тогава деноминационни и надденоминационни училища, колежи и институти: БА “Логос”, Баптисткия богословски институт и Богословските колежи към СЕПЦ (петдесятни), ОБЦ (Обединени Божии църкви) и НА на ББЦ (Национален алианс на Българските Божии църкви). Сега ВЕБИ включва четири факултета, съответстващи на деноминациите учредители. Те са: Обединен богословски факултет (баптисти, конгрешани и методисти), Богословски факултет на СЕПЦ, Богословски факултет на ОБЦ и Богословски факултет на НА на ББЦ. За оптимизиране на учебното време се прибягва до обмен на студенти между отделните факултети, както и до общи лекционни курсове. Поддържа се съвместна учебна и научна работа с авторитетни преподаватели от Богословски факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”.

ВЕБИ е член на световната и европейската евангелски акредитационни асоциации; поддържа делови отношения с Евро–Азиатската евангелска акредитационна асоциация, която включва евангелските висши учебни заведения от бившия Съветски съюз. Членуването в тези организации и участието в ръководните им органи е признание за качеството на предлаганото тук обучение. Заедно с висококвалифицирания екип преподаватели от страната и чужбина това създава възможност за скорошно международно признаване на дипломите, издавани от ВЕБИ.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Във ВЕБИ студентът може да избере редовна или задочна форма на обучение. Съвместно със сродни европейски институти ВЕБИ участва в проект за разработване на дистанционно обучение. Като най-бързо разширяващата се форма на търговия в сферата на образованието тази разновидност предлага съвършено организирана система на мултимедийно обучение, основано на ECTS, при това без отделяне от работното място.
УЧЕБНА ПРОГРАМА

Съгласно европейските договорености учебната програма съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини се определят за всяко направление и представляват фундамента на обучението, избираемите го специализират според индивидуалните интереси, а факултативните надграждат допълнителни знания. Съществена част от цикъла на обучение е самостоятелната работа на студентите (курсови задачи, проекти, есета), която повишава и нивото на чуждоезиковата подготовка. Практическите занятия затварят кръга на обучението, което завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Студентите получават образователна степен бакалавър на богословските науки, с възможност по-нататък да продължат образованието си.

Желаещите да се обучават в първото и единствено по рода си у нас висше учебно заведение могат да получат подробна информа­ция в канцеларията на института. Няма ограничения за кандидатстване, но е желателно предварително участие в друга форма на обучение.

1 За повече информация вж. официалната интернет страница на Министерството на образова­нието и науката в РБ http://www.minedu.government.bg/info/struktura_obrazovanie.htm

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница