Владимир Димитров КабаковДата19.10.2018
Размер84.59 Kb.Europass

автобиография


Лична информация
Име, презиме, фамилия

Владимир Димитров КабаковНационалност

българин

Дата на раждане

23/11/1968

Пол

МъжПрофесионален опит
Дати

Заемана длъжност или позиция

Основни дейности и отговорности

Име и адрес на работодателя


Дати

07/2015 - до момента

Главен секретар на ИА ЕСМИС

Административно ръководство на администрацията на агенцията в изпълнение на законовите разпореждания на министъра и изпълнителния директор. Ръководство, координация и контрол относно функционирането на администрацията по спазването на нормативните актове.


ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

ул. "Гурко" №6, 1000 София, България


06/2013 – 07/2015Заемана длъжност или позиция

Директор на дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки"

Основни дейности и отговорности

Организация и управление на собствеността и стопански дейности.;

Контрол и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда ЗОП,Име и адрес на работодателя

ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

ул. "Гурко" №6, 1000 София, България
Дати

03/2011 - 06/2013Заемана длъжност или позиция

Ръководител отдел „Контрол на парични преводи и платежни операции“

Основни дейности и отговорности

Организация и управление на дейността на отдел „Контрол на парични преводи и платежни операции ”;. Ръководство, координация и контрол на дейностите, свързани с парични преводи и платежни операции.

Име и адрес на работодателя

„Български пощи“ ЕАД

Ул. "Академик Стефан Младенов №1", 1000 София,България

Дати

03/2010 - 09/2010

Заемана длъжност или позиция

Директор на дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет"

Основни дейности и отговорности

Организация и управление на бюджетните и финансово-счетоводните дейности;

Вътрешен финансов контрол. Контрол и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда ЗОП, НВМОП и НВСОП.Име и адрес на работодателя

ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

ул. "Гурко" №6, 1000 София, България

Дати

10/2009 - 02/2010

Заемана длъжност или позиция

Директор на дирекция „Финанси, стопански дейности и управление на собствеността".

Основни дейности и отговорности

Организация и управление на бюджетните и финансово-счетоводните дейности;

Дейности свързани с управление и контрол на собствеността на ИА „ЕСМИС”.

Вътрешен финансов контрол. Контрол и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, НВМОП и НВСОП.


Име и адрес на работодателя

ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

ул. "Гурко" №6, 1000 София, България

Дати

12/2005 - 10/2009

Заемана длъжност или позиция

Държавен инспектор

Основни дейности и отговорности

Контрол по дейността на администрацията, оценки и анализи на финансови и корупционни рискове. Отговорности, свързани с ефективността на извършваните проверки.

Вътрешен финансов контрол. Контрол по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, НВМОП и НВСОП.Тестване и прилагане на контролни процедури.Име и адрес на работодателя

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

ул. "Гурко" №6, 1000 София, България

Дати

01/2000 - 12/2005

Заемана длъжност или позиция

Ръководител Инспекторат

Основни дейности и отговорности

Контрол по дейността на администрацията. Оценки и анализи на финансови и корупционни рискове.

Отговорности свързани с дейността и управление на инспектората.

Вътрешен финансов контрол. Контрол по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, НВМОП и НВСОП.

Тестване и прилагане на контролни процедуриИме и адрес на работодателя

Министерство на транспорта и съобщенията

ул. "Дякон Игнатии" №4, 1000 София, България

Дати

03/2002 - 06/2006

Заемана длъжност или позиция

Председател на съвета да директорите

Основни дейности и отговорности

Дейности по ръководство и контрол.

Изготвяне и управление на бюджети.

Отговорност за цялостната дейност на дружеството.


Име и адрес на работодателя

Параходство «Българско речно плаване» ЕАД

пл. "Отец Паисий" №2, 7000 Русе, България

Дати

09/1998 - 05/2000

Заемана длъжност или позиция

Ръководител сектор „Финансов контрол”

Основни дейности и отговорности

Извършване на финансови ревизии и проверки.

Отговорности свързани с дейността на сектор "Финансов контрол"

Вътрешен финансов контрол. Контрол по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, НВМОП и НВСОП. Тестване и прилагане на контролни процедури


Име и адрес на работодателя

Комитет по пощи и далекосъобщения

ул. "Гурко" №6, 1000 София, България

Дати

09/1995 - 09/1998

Заемана длъжност или позиция

Финансов инспектор-ревизор

Основни дейности и отговорности

Извършване на финансови ревизии и проверки.

Вътрешен финансов контрол.Име и адрес на работодателя

Държавна инспекция по съобщенията

бул. "Шипченски проход", 1000 София, България


Образование и обучение


Дати

09/1991 - 09/1995

Наименование на придобитата квалификация

Магистър - „Счетоводство и контрол”

Основни предмети/застъпени професионални умения

1. Счетоводство

2. Финансов контрол

3.Финанси и финансов анализ


Име и вид на обучаващата или образователната организация

Университет за национално и световно стопанство

1000 София, България

Дати

04/2009 - 04/2009

Основни предмети/застъпени професионални умения

Проект„Подобряване на вътрешния контрол върху дейността на администрацията”

Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет „Прозрачна и почтена държавна администрация”Име и вид на обучаващата или образователната организация

Международна фондация „Иброамерика” за публична администрация и политики. FIAPP

1000 София, България

Дати

06/2008 - 06/2008

Основни предмети/застъпени професионални умения

Обучение по превенция и противодействие на корупцията.

Проект PHARE BG 2005/017-353.09.01Име и вид на обучаващата или образователната организация

Планет АД, GTZ

1000 София, България

Дати

12/2007 - 12/2007

Основни предмети/застъпени професионални умения

Обучение по повишаване на капацитета на Комисията за координация на работата по борба с корупцията в държавната администрация и правосъдието.

Проект Europe Aid/124449/D/SUP/ D6Име и вид на обучаващата или образователната организация

Контракс – София ЕАД

1000 София, България

Дати

3/2005 - 3/2005

Основни предмети/застъпени професионални умения

Обучение по работа и защита с класифицирана информация съгласно ЗЗКИ.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Министерство на транспорта и съобщенията

1000 София, България

Дати

05/2004 - 05/2004

Основни предмети/застъпени професионални умения

Специализиран курс за превенция и противодействие на корупцията.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Център за специализация и подготовка на ръководни кадри - МВР.

1000 София, България
Страница / - Автобиография на

Владимир Димитров Кабаков


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница