Въпроси и отговори Вх номер 1, получен на 17. 09. 2012 г.: ВъпросДата22.07.2016
Размер9.79 Kb.
Въпроси и отговори

Вх.номер 1, получен на 17.09.2012 г.:

Въпрос:

В изискванията към кандидатите (Обяснителен документ – ІІІ.2.3- Икономически и финансови възможности, „Изискуеми документи и информация“) е посочено:

За всяка сделка се указва контрагент, релевантен на изискването предмет на сделката, обем на сделката (без ДДС)“.

Повечето наши клиенти, в това число всички с военно, космическо и друго машиностроително производство, считат, че размерите на изпълнение на проектите за създаване на система за управление на ресурсите на предприятието (ERP) е класифицирана информация, която не подлежи на разпространение.На основание на горното, моля да разрешите за всяка сделка да се декларира надхвърлянето на прогнозната стойност от 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева на доставката на специализиран софтуер, посочена в т.ІІ.2 „Количество или обем на обекта на процедурата“ на Обяснителния документ.

Отговор:

Вземайки предвид, че евентуални клаузи за конфинденциалност по изпълнени сделки може да изискват гарантиране поверителността на информация, получени документи или други данни по сключените договори и в случай, че сделките надхвърлят прогнозната стойност от 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева, ЗММ-ХАСКОВО АД приема в колона Обем на сделката (без ДДС) в Декларацията - списък по години (2009, 2010 и 2011), кандидатите да посочат: „Повече от 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева“.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница