Въпросник – Към ръководствата на рганизации на българи в чужбинаДата13.10.2017
Размер142.04 Kb.

Въпросник - Организации на българи в чужбина - Ралица Султанова – за контакти - rsoultan@ulb.ac.be


Въпросник – Към ръководствата на рганизации на българи в чужбина
Здравейте, скъпи сънародници.

В рамките на работата върху докторската си дисертация, провеждам социологическо изследване на организациите на българи в чужбина и техните членове.

Целта на проучването е да се представи обобщена картина на българските организации, на техните цели и проекти. За постигането на тази цел и за репрезентативността й е изключително важно голям брой организации да попълнят въпросника.

Ще бъда изключително благодарна, ако отделите от времето си за да отговорите на въпросника. Това ще Ви отнеме приблизително 15 минути. Ще бъдат публикувани единствено обобщени данни. При заявено желание от Ваша страна ще Ви изпратя анализа на анкетата.

Попълнените въпросници можете да ми изпратите по електронна поща, факс или по пощата. Координатите са посочени в края въпросника.

На ваше разположение съм за допълнителни въпроси.


С уважение Ралица Султанова

Изследовател в GERME, Université Libre de Bruxelles,

Изследването се провежда със съдействието на Държавна агенция за българите в чужбина към Министерски съвет.

Данни за организацията
Град  Държава 

Регистрирана Ако да, коя година       Според кое законодателство 

Статут 

Как се финансира организацията? членски внос дарения без финансиране

 публично финансиране от приемащата страна

 реклама друго 

Разполагате ли с помещение на организацията? 

Ако не, къде провеждате сбирките си? 

Имате ли библиотека на организацията? 

Имате ли платени длъжности в организацията? Ако да, кои?  Колко      

Име на организацията (организацията) 

Адрес на организацията 

e-mail  Лице за контакт 
Мисия на организацията

 


 

 


 
Какви са основните дейности на организацията

 


 

 


 

Организирате ли редовни сбирки на организацията? Ако да, с каква периодичност      

и с каква дейност?      
Дейности за периода януари 2003 – март 2004

Честване на български празници. Кои 

Концерти. Колко за периода      

Беседи, лекции, конференции. Колко       Теми 

Благотворителни акции – Насочени към подпомагане на 

по какъв начин 

 Предоставяне на практическа информация на членовете на организацията относно:

 работа и професионална квалификация административни въпроси

 свободно време жилище въпроси свързани с децата и образованието им

 визи и работни карти друго 

Посредническа дейност между България и страната, в която се намира организацията.

Каква? 

Предоставяне на информация за България на чужди граждани – бизнес, туризъм,

 култура, друго 

Издаване на вестник или списание на организацията. Периодичност  Тираж      

Организиране на курсове или на неделно училище по български език.

Организиране на курсове за изучаване на езика на страната, в която се намира организацията.

Публикации на членове на организацията в български медии. Относно 

Публикации на членове на организацията в чужди медии. Относно 

Изпратени становища и позиции към българските власти. Относно 

 

Изпратени становища и позиции към властите на страната в която се намира организацията.Относно 

 Други 


Интернет присъствие на организацията

Имате ли Интернет страница? имате ли онлаин-форум 

Ако да, бихте ли посочили адреса й 

Ако да, до колко е важно за организацията интернет присъствието й? 

Моля отбележете това, които е валидно за вашата организация.

основната част от дейността на организацията протича в Интернет. Членовете на организацията общуват само виртуално.

 Интернет е важен начин за комуникация между членовете, но организираме и не-виртуални срещи.

 Интернет е за нас единствено начин да достигнем с информация до членовете.

 Изпращаме покани и информация по електронна поща, но нямаме интерет страница.

 Не използваме нито Интернет, нито електронна поща.

 Други 
Връзки с други организации или организации.

Сътрудничите ли с други организации на българи в чужбина? 

Ако да, с кои? 

В какво се изразява сътрудничеството ви? 

Сътрудничите ли организации на имигранти от други страни. 

Ако да, с кои? 

В какво се изразява сътрудничеството ви? 

Работите ли съвместно с местни организации? 

На ниво : квартал град област друго 

В какво се изразява сътрудничеството ви? 

Работите ли съвместно с национални или международни организации (Червен Кръст, синдикати, Амнисти Интернационал и др.)? 

В какво се изразява сътрудничеството ви? 

Сътрудничите ли си с българското посолство и/или консулство 

Ако да, в какво се изразява сътрудничеството ви? 

 

Данни за членовете и симпатизантите на организацията
Брой членове       Брой симпатизанти       Брой активни членове      

Какви са необходимите условия за членство 

Професионалната принадлежност определяща ли е за членството в организацията1 .

Ако да, какви са изискванията спрямо професията? 

Имате ли членски внос Ако да, в размер на 

Коя възрастова група и най-силно представена сред членовете Ви: < 18г. 18-25г. 26-40г.

41-55г. 56 и > г.

Членове на организацията могат да бъдат :

 български граждани хора с български произход без ограничения друго      

Приблизително каква част от българите в града или района Ви участват в дейността или мероприятията на организацията?       %.

Кои са трите най-често срещани професии сред членовете на организацията?

   

Кои са според вас, трите първостепенни мотива, поради които хората стават членове на организацията?

   


Моля отбележете, това което е валидно за вашата организация

изцяло валидно

по-скоро валидно

по-скоро невалидно

изцяло невалидно

нямам мнение

Организацията е център на българската общност в града (страната).Една от основните цели на организацията е да запознае по-добре жителите на страната с България.Организацията е посредник между властите на страната в която се намира и България.Когато членовете на организацията искат да се информират за произтичащото в България те се обръщат първо към организациятаБи било добре организацията да разшири дейността си.Една от ролите на организацията е да въздейства върху политическият живот в България.Когато местната преса има нужда от информация за България, журналистите се обръщат към организацията.Сътрудничим добре с българското посолство.Организацията не се занимава с помощ за новопристигналите или бъдещи български имигранти.Една от ролите на организацията е да лобира за интересите на България.В организацията членуват и емигранти от преди 1989 и хора пристигнали в страната след това.Хората които са активни членове на организацията често членуват и са активни и в други организации.В нашите дейности се включват и легално и нелегално пребиваващи българи в страната.Съществува голямо текучество на членовете.Организацията се чуства близка до дадена политическа партия в България

Ако да, до коя ? 

Членове на организацията могат да бъдат привърженици на всички политически партии.

Какво е Вашето лично мнение относно следните твърдения
изцяло валидно

по-скоро валидно

по-скоро невалидно

изцяло невалидно

нямам мнение

За мен е изключително важно децата ми да говорят български.Бих отделял по 200$ годишно за подпомагане на България.Като българи сме длъжни да подпомагаме с каквото можем за развитието на България.Българите в чужбина със своите знания и умения са ресурс, към който българската държава би трябвало да се обръща по-често.Икономическото развитие на България не ме вълнува.Следя развитието на политическия живот в България.Ако можеше в България да получавам същата заплата като тук бих се върнал без да се замислям.Изпращам редовно пари или материална помощ на близки в България.Мисля да се установя в чужбина за постоянно.Независимо от настоящето ми местожителство и поданство винаги оставам и малко българин.В чужбина предпочитам да не се срещам с българи.Колкото по-далеч живея от България, толкова е по-важно да се виждам с други българи за да поддържам българската си идентичност.Трябва да се създаде международна организация, която да обединява всички организации на българи в чужбина.Приятелите и компаниите от България ми липсват.
Кои са нещата, които бихте искали да промените или да доразвиете в организацията през следващите години?
 

 


 

 


Относно попълващият въпросника
Кои бяха основните мотиви, поради които станахте член на организацията?

   

Каква е професията Ви? 

От колко години сте в страната? 

Моля посочете вашата функция в организацията 

Година на раждане      Пол : женски мъжски

Всякакви допълнителни материали, които искате да ми изпратите върху дейността на организацията биха ми били полезни (устав, отчети, рекламни материали, вестници и тн...)
Благодаря за вниманието
Ralitza Soultanova,

GERME - Groupe d'études sur l'Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l'Exclusion, Université Libre de Bruxelles,

av Jeanne, n°44, Institut de sociologie, CP. 124, 1050 Bruxelles, Belgique

Tél : +32-2-650.34.44, Fax : +32-2-650.46.59, Email : rsoultan@ulb.ac.be, web: www.ulb.ac.be/socio/germe


Изследването се осъществява с любезното съдействие на Държавна агенция за българите в чужбина към Министерски съвет.


бул."Дондуков" 2a, София 1000;

тел.: 986 14 92, 986 70 68; факс: 986 71 22

2a, Dondoukov Blvd., Sofia 1000, Bulgaria;tel.: 986 14 92, 986 70 68; fax: 986 71 22

e-mail: aba@aba.government.bg


1 Примерно организации на студенти, клуб на българските медици в чужбина и тн.

/

Каталог: socio -> germe -> chercheurs
socio -> П р а в н о и с т о р и ч е с к и ф а к у л т е т катедра «социология»
socio -> Катедра „социология” икономика и социология
socio -> Smart ideas wise decisions
socio -> Съдържание религия, етнос, цивилизация
socio -> Will Secular Religions continue in the future?
socio -> Настоящата книга няма претенцията да представлява пълно и подробно изложение на многоаспектната проблематика на социологията изкуството или да представлява пълен сбор от инструкции за изследователите
socio -> Правни аспекти на религиозната свобода в българия пламена Попова
socio -> IV. Социален и икономически анализ на ползването на морската среда IV. 1 Обща характеристика – определения, цели и задачи на социално-икономическия анализ IV. 2 Оценка на ползването на морската среда за периода 2006-2011 г
chercheurs -> Въпросник – Членове на организации на българи в чужбина


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница