Въпросник за изпита по право на европейския съюзстраница1/4
Дата27.10.2017
Размер0.58 Mb.
  1   2   3   4
ВЪПРОСНИК ЗА ИЗПИТА ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


 1. Обединителните процеси в Европа след Втората световна война – военни, политически и икономически международни организации.

 2. Интеграция и междуправителствено сътрудничество – понятия. Етапи на икономическата интеграция.

 3. Планът “Шуман”. Създаване на ЕОВС – цели, предмет и институции.

 4. Опитите за създаване на военна (ЕОО) и политическа (ЕПО) общности. Предмет, институционна структура и причини за неуспеха на проектодоговорите за ЕОО и ЕПО.

 5. Създаване на ЕИО и ЕОАЕ – цели, предмет, институции.

 6. Довършване, разширяване и задълбочаване на Общностите.Среща в Хага 1069г.Подемът в европейската интеграция в средата и края на 80-те години. Единният европейски акт.

 7. Договорът от Маастрихт за Европейски съюз – структура и съдържание.

 8. Договорът от Амстердам – изменения и допълнения в ДЕО и ДЕС.

 9. Договорът от Ница.

 10. Опитите за приемане на Конституция за Европа.

 11. Договорът от Лисабон

 12. Правна характеристика на ЕС. Правосубектност, членство, засилено сътрудничество.

 13. Европейско гражданство – понятие и основни права на гражданите на ЕС. Харта на основните права на ЕС.

 14. Компетентност на ЕС – видове. Принципите на субсидиарност и пропорционалност.

 15. Обща характеристика на правото на ЕС. Съотношенията му с МПП и с вътрешното право на държавите-членки.

 16. Първични източници на общностното право – правен анализ на учредителните договори.

 17. Производно право - актове на институциите и мястото им в правната йерархия.

 18. Източници на общностното право в широк смисъл – договори, сключени от Общността, договори, сключени от държавите-членки, неписани източници.

 19. Принципите за непосредствена приложимост и директен ефект на общностното право.

 20. Принцип за примат (върховенство) на общностното над националното право.

 21. Обща характеристика на институционния механизъм на ЕО и ЕС.

 22. Европейски съвет, Съвет на ЕС и КОРЕПЕР.

 23. Европейски парламент.

 24. Европейска комисия.

 25. Европейска сметна палата и Европейска инвестиционна банка.

 26. Консултативни органи – Икономически и социалин комитет, Комитет на регионите, Комитет по заетостта.

 27. ОПОВОС – цели и инструменти, функции на Върховния представител. Обща политика за сигурност и отбрана.

 28. Процесът на вземане на решения – нормотворчески процедури.

 29. Обща характеристика на съдебната система. СЕС и международните съдилища. СЕС и националните съдилища.

 30. Функции на Съда и видове компетентност.

 31. Съд на ЕС – състав, организация, процедури.

 32. Общ съд – създаване, състав и компетентност на общия съд. Обжалване на решенията на съда. Съд на публичната служба.

 33. Дела за отмяна на актове на институциите.

 34. Дела за неправомерно бездействие на институциите.

 35. Дела за извъндоговорна отговорност на ЕС.

 36. Дела за установяване на неизпълнение от държавите-членки на задълженията им, произтичащи от общностното право.

 37. Тълкувателна компетентност на СЕС..

 38. Европейско споразумение за асоцииране на България с ЕО – структура, съдържание, институционален механизъм. Развитие на отношенията между България и ЕС. Критерии за членство и процедура за приемане в ЕС.

 39. Договорът за присъединяване към ЕС.

Източници:

1.Жасмин Попова – учебника е писан преди промените от 2009г. – основен учебник

2.Жан Пол Жаке – Институционално право на ЕС3.Договори за ЕС съдебна практика на издателство Сиби – основно

Изпита – тест – открит

Европейско гражданство – политическа и правна връзка на индивида с дадена държава.


06.02.2011г.

Европейска общност за въглища и стомана от 1952.

Интеграция – думата се появява през 50-те години.

Интеграционните формация са израз на новата философия на обединяване започнала веднага след ІІ Световна война.

Каква е крайната цел?

Федералисти – крайният резултат – организация от федерален тип

Други- съюзисти– организация от суверенни държави

Жан Моне – крайната цел – процес на развитие, константа в този процес според него е духа на изобретателя.

Годините след Втората световна война. Разруха, икономическият организъм е блокиран, разрушена е банковата система, не работят комуникациите. Европите са две – две ценностни системи, два свята, които граничат непосредствено и се отричат взаимно.

Уинстън Чърчил през 1946г. в Англия произнася думите: „желязна завеса раздра Европа….”

Колониалната система е фактор, който подрежда държавите в класация по мощ и присъствие.

Европа е в разруха. САЩ увеличават производството си за годините на войната над 200 пъти, извършена е доларовата реформа. Доларът става международна валута. 51% от световното злато се намира във Форд Нокс. Проекта „Манхатън” 1945г. – демонстриран с двата ядрени взрива в Хирошима и Нагасаки.

В тези условия се появява идеята за Обединена Европа – в Западна Европа. Образът на Обединена Европа се появява в кризи. Идеята за Европейски съединени щати, Европейска федерация, Европа без граници. Войните са един от най-страшните бичове за Европа, където войните са за граници – и двата световни военни конфликта тръгват от Европа.

Кант – трактат „Вечният мир”…

1948г. в Хага се свиква конгрес на европеистите. Събитието е грандиозно – над 1000 участника и огромен медиен интерес. Там се обособяват двата полюса – федералистите и съюзистите. Председател на конгреса е бил Уинстън Чърчил. Конгреса приема три документа.

Съвет на Европа – самостоятелна организация.

Европейски Съвет – институция на ЕС – 1952г. ЕОВС е факт.

1948г. в икономическата декларация е записано, че определени отрасли от икономиката трябва да се поверят на над национална институция

В политическата декларация – да се създаде съд,… 1950г. Съд за правата на човека Страсбург

5 май 1949г. е датата, когато се създава Съвета на Европа – първата следвоенна международна организация на Западна Европа. Учредителки – 10 държави. Материализация на мощните обединителни процеси в чисто политическите нива. Най-често използваната дума е солидарност и, че само заедно можем да преодолеем тежката ситуация. Държавите правят това което умеят – т.е. международни организации – които се правят от първата половина на ХІХ век – обединения за постигане на общи цели.

Съвета на Европа е първата политическа организация.

Във военно политическите измерения – 1947г. Договор за съвместна отбрана между Лондон и Париж.

1948г. Франция, Великобритания и Бенелюкс (Люксембург, Белгия и …) – Брюкселски пакт – военна организация за съвместна отбрана срещу Германия. - т.нар. Западен съюз

Стартират нови преговори горните 5 плюс САЩ и Канада – и на 4 април 1949 – Северноатлантическия договор НАТО – втори военно политически съюз.

Какво се случва в икономиката? – плана Маршал 1947г. Американската програма за възстановяване на следвоенна Европа. Джордж Маршал – държавен секретар на САЩ – изразил готовността на САЩ да помогне за възстановяване на Европа. 1947г. конференция в Париж – Декларация на Молотов – че СССР няма да участва във възстановяването на Европа. (Конгреса в САЩ приема закон за това). Програмата остава само в Западна Европа. 1949г. Москва – Съвет за икономическа взаимопомощ – идея изпратена до всички, но реализирана на Изток.

За да получаваш помощ – да направиш нещо – САЩ – държавите да създават международни организации и през 1948г. се създава ОЕИС – организация за европейско икономическо сътрудничество.

Съвета на Европа – към днешна дата обединява Европа в реални граници. Има Комитет на министрите на външните работи, конгрес. Има Парламентарна асамблея на Съвета на Европа ПАСЕ. Кой е основният принос на тази организация? – в хуманитарната сфера – права на човека, околна среда, образование, наука, културно наследство, проблеми на младежта, икономически измерения доколкото са свързани с предходните. Замислена е организацията като своеобразна лаборатория на общо европейско съзнание, принадлежност към съдбата на континента. Синьото знаме със звездите е флага на Съвета на Европа от 1956г.( Знака на НАТО – Розата на ветровете) Към флага на Съвета на Европа се отдава чест като на национален флаг, химна – Ода на радостта.

1986г. Брюксел решава да използва същата символика. От 1992г. ние като част от Съвета на Европа използваме този флаг. Броят на звездите – 12 са от самото начало. 12 е символ на съвършенство и прогрес (светлата дузина). Приносът на тази организация и значим – по линия на нея са създадени много конвенции регулиращи отношенията между държавите в различни области. Първата – Европейска конвенция по правата на човека – с нея е създаден и Съд по правата на човека в Стразбург (Елзас – Франция – с невероятно мобилна граница, така, че хората там не знаят каква националност имат); Рамкова конвенция за защита правата на малцинствата; Поредица конвенции в областта на околната среда ( за естествените хабитати); свързани със статута на журналистите; медии – Телевизии без граници; Конвенция която забранява насилието по стадионите (ние сме страна по тази конвенция); Конвенция, забраняваща унизително отношение към лишените от свобода.

НАТО – членове сме от 2004г. Най-пресния натовски член е Албания. Разширява се няколко пъти:

- 1952г. се присъединяват Гърция и Турция;

- 1954г.- се присъединява ФРГ

На 7май 1955г. в сила присъединяване на ФРГ, на 14 май – Варшавския договор.

-1984г. е приета Испания

-1997г. – Полша, Унгария, Чехия

-2004г. 7 държави – и България

-2010г. Албания

Варшавски договор – до 1991г. когато по волята на членуващите прекратява своята дейност.

НАТО – липсва контрапункт.

Цитат то Пелопонеските войни – за войната за Александрия.

НАТО в момента е единствената колективна система за отбрана с аргумента за непредвидимост на процесите и непредвидимост на райони извън Европа – Близкият Изток. НАТО е адаптивен съюз към променящата се обстановка – Атлантически съвет – на министерско ниво. Две структури – за ядрено и международно планиране. Секретариат – в Брюксел. 21 комитета. Всичко това е политически структури. 3 военни командвания – за Европа, за Атлантика и за Северна Америка. Такава институционална конструкция позволява да членувате в НАТО и да не воювате – Франция излиза от военните структури, аналогично – Испания с референдум. НАТО създадена като инструмента на конфронтацията, надживя конфронтацията. Строго географска рамка. Съюз на Европа и Северна Америка през Атлантика.

Западния съюз – днес се нарича Западно европейски съюз.

ОЕИС – става ОИСР през 1962г. – Г24 – ЕБВР – финансов инструмент за помощи, проекти и т.н. не е институция на ЕС.

Жан Моне – роден в Коняк. В годините на войната е в екипа на Рузвелт – отговарял за икономическото осигуряване на победата. След това в екипа на Дьо Гол и там отговаря за икономическото осигуряване на възстановяването. Пише текст за създаване на Европейска икономическа интеграционна общност с Френска инициативна. Декларация от 9 май 1950г. която се чете във Външно министерство на Франция от Шуман и остава в историята с името на този който я чете – Плана Шуман ( Робер Шуман). В този документ е представена философията на обединението – изхода от ситуацията е солидарност изградена върху:


 • сливане на интересите – общият знаменател на интересите е в икономиката затова идеята е икономическа общност. А идеята е тежката металургия и въгледобива да бъде поверено на наднационален орган с много широки правомощия – взима решения които задължават държавите, въпреки, че не е изграден на принципа на представителството. Органа се състои от независими експерти – той определя квоти, определя пазари, той задължава и решава.

 • Да се гради стъпка по стъпка – по етапно. Затова е вярно, че интеграцията е процес и динамизма е характерен. Нормативната база е в непрекъснато развитие.

След като прехвърляш правомощия на този върховен орган ти ограничаваш суверенитета. Всяко участие в международна организация е форма на ограничаване на суверенитета. В конкретния случай това ограничаване на суверенитета е многократно по-голямо. Но ако можеш да сметнеш какво ще спечелиш – махнеш митата, при регулация от върховен орган ще избегнеш ситуация на свръхпроизводство и т.н. Защо именно тези два отрасъла? – защото обединението освен икономически просперитет цели и стабилност. За Франция северната граница е проблем – Париж трябва да има гаранции, че Германския милитаризъм няма да се възроди, дори само по линия на американския капитал навлизащ в Западна Германия. Така като се направи анализ на това, че мирните договори не се спазват, всъщност е най-добре да контролираш стомана и въглищата, използвани за войната, в името на обща, хуманитарна власт. 9 май 1950г. вече не е деня на капитулацията за Германия, а дена на Европа.

Интеграционно ядро – Франция, ФРГ, Италия, Белгия, Люксембург и Холандия.

Франция на Дьо Гол влиза в обединението да си върне блясъка на върховна сила. Германия до началото на…..е с неуреден статут – две Германии и т.н. Италия – има един невероятен проблем – с големи икономически асиметрии в териториите – Милано, Торино, Неапол – индустриален триъгълник, останалата част е невероятно красива и бедна. Това означава, че солидарността ще доведе до туширане на тези вътрешни икономически асиметрии.

Белгия, Люксембург и Холандия осъзнават, че ако успееш да си балансьор можеш да успееш.

1951г. подписан, ратифициран и приет в 6 държави – първата интеграционна общност. В сила от 1952г.

Институция на висшата власт – експертна -нивото на което се взимат решения

Съвет на Министрите

Парламентарна Асамблея – с чисто консултативна функция.

Съд - още при старта първата общност си е създала собствена юрисдикция

В сферата на икономиката държавите са готови да жертват суверенитет.

След успеха на проекта Плевен е лансиран втори проект, който предлага създаването на европейска отбранителна общност. Тези 6 държави са го подписали. Става дума за армиите – единна европейска армия под единно командване. Собствен контингент – за опазване на вътрешния ред, за охрана на държавен глава и за действия в т.нар. отвъдморски територии (колонии). С много външна политика вътре. Логиката – създадохме интерграционна област в тежката металургия и надграждаме, това е дългосрочна стратегия. Договора е подписан и 1954г. Франция отказва ратификация и договора остава в архив. През 1992г. тази идея ще се случи, но тогава е било рано за нея.

Паралелно с проекта Плевен се работи по проекта – Европейска политическа общност – на крачка от обединение от федерален тип – с обща армия, двукамерен парламент. Провала на проекта Плевен повлича и този проект. Осъзнава се, че трябва да бъдат внимателни в ограничаването на суверенитета, и това което е успешно в икономиката трудно ще намери място в политическата сфера. През 1955г. конференции в Месина и Венеция – излъчен е експертен екип който работи 2 години и на 5 май 1957г. в Рим са подписани 2 договора.

1.Европейска общност за атомна енергия – ЕОАЕ

2.Европейска икономическа общност.

Комисия

Парламентарна асамблея

Съд

Взето е решение, че трите общности ще имат една парламентарна асамблея и един съд.1965г. трите общности започват да се управляват от едни и същи институции. Договор за сливане на институциите – в сила от 1967г.

През 1967г. приключва изграждането на интеграционните формации – задълбочават се интеграционните процеси по вертикала и по хоризонтала.

Езиците са 23, а страните 27. Има балтийски език. Айрищ – ирландски.

Държавите са 6 до 1973г. – първо разширяване на членския състав – тези общности са открити за нови членове. Обединенията имат регионален характер.

Великобритания променя стратегията си, защото отказва да участва в началото. Два пъти кандидатства и два пъти Франция казва – не. ФРГ изравнява икономическата си мощ с политическият си капацитет. През 1970г. е подписан договор между Бон и Москва. Двете Германии са приети в ООН и двете Германии започват да си говорят.

Лидерството на Франция е застрашено и Лондон е необходим. Тогава Франция сваля ветото от членството на Великобритания. Преговори с Норвегия, Ирландия, Великобритания и Дания. Норвегия не влиза – защото на референдум отказват членство. Норвегия член на Шенген, член на Европейска асоциация на безмитна търговия. 1992г. се подписва споразумение. Ползва се от каквото има нужда от ЕС. Норвегия е енергийно независима, учредител на НАТО. Посоката на разширение е Север, Запад.

Следващо разширение на Юг – 1981г. – Гърция въпреки негативната позиция на Комисията започва преговори. 1986г. Испания и Португалия. И трите държави са бедни. Но това са подстъпите към Северна Африка и Средиземноморието.

Регионална общностна политика – да тушира икономическите асиметриите в обединението. Стават 12 – до 1995г. когато се преговаря с 4 държави – Норвегия – отказва; новите са Финландия, Австрия, Швеция. Високо развити и с идентични икономически показатели.

Изтока е важен заради пазара. Разширение на изток – тема от началото на 90-те години.

13 молби за нови членки – в т.ч. и Турция

1993г. – критериите които са формулирани за членство - групи:

1. Политически - демократични институции, права на човека, права на малцинствата – да е чиста от етнически напрежения

2. Икономически – да произвеждаш конкурентноспособно

3.Правни – страната ни да е в състояние да поеме изцяло acquis communautaire – правни постижения (аки комунитер). Хармонизация на националното законодателство с acquis communautaire и да е способна за членство.

Решение за старт на преговорите – 1997г. започват преговори с 6 държави - Полша, Унгария, Чехия, Естония (балтийска държава), Словения (98% словенци и 2% италианци) и Кипър.

През 1999г. решение за старт на преговорите с България, Литва, Латвия, Словакия и Малта. С Турция преговорите стартират през 2005г.

От 2000г. имаме статут на преговаряща държава. През 2001г. смениха формулата на преговорите – до тогава 15+12 след това 15+10+2.

В момента преговори с Турция и с Хърватска, Исландия. Въпроса за Западни Балкани.

Задача – да трансформират пазара между страните във вътрешен, но така че страните да си останат суверенни. Пазара – както пазара на една държава. Ако се заменят учредителните договори в Конституция ще стане Федерация.

Най-съблазнителното нещо е Вътрешният пазар.

Идеята е изграждане на Вътрешен пазар. Той е факт едва от 01.01.1993г. Стъпка по стъпка – тръгват от познатото – от митническия съюз – две стъпки – Зона за свободна търговия – 2 или повече държави се договарят стоките да се движат без мито. Митата се определят централно, митническата бариера е по всички външни граници. Не събират мита, митата отиват в бюджета на обединението. Трябва да се освободят и производствените фактори – раб.сила, капитала и услугите. Още при старта са провъзгласени 3 общи политики:

1. Обща търговска политика – държавите вече не могат да подписват двустранни търговски договори

2. Обща транспортна политика

3. Обща селскостопанска политика

Евро – обща валута, която е признак на държавността. Критерии от Маастрих. 19 държави са приети еврото – последно Естония (Кипър, Словакия).
07.02.2011г.
Правна характеристика на обединенията.

Основна специфика на интеграцията е динамизма. Договорите за учредяване, подписани Париж 1952 и двата римски от 1957 в сила от 1958г. Те са класически международни договори. (Международни договори – свободно изявена вола между два или повече субекта за възникване, изменение и прекратяване на взаимни права и задължения). За да се внасят промени в тези учредителни договори става също с договор. Няколко ревизионни договора с които се внасят промени в учредителните договори. Учредителните и ревизионните договори формират т.нар. първично право на ЕС. До средата на 80-те години няма промени, или ако има с малък характер.

Първата генерална ревизия – 1986г. Членският състав е удвоен. Междувременно са се случили събития: 1968г. – митническият съюз е факт – свалени са всички прегради пред свободното движение на стоки, в действие е единна митническа тарифа и единна търговска политика; първи стъпки за валутна политика; в ход е селскостопанската политика. Митническият съюз е факт предсрочно. Падат цените като ефект от махането на митата. Резултатите от интеграцията са положителни. През 70-те години процеса е в застой. Тогава се разразява една от най-тежките енергийни кризи – Арабският свят разбра значението на петрола. Срещи на Г-7 за енергийната криза. Тогава стартира Хелзингския процес – т.нар. период на разведряване, когато двете Европи си проговарят – СССЕ – Съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа. Регулярни срещи през 3 годни – сега е постоянно действаща организация ОССЕ – Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (участват и САЩ и Канада + всички европейски страни).

Два провала да се политизират икономическите формации. Икономически асиметрии вътре, което забавя интеграционните процеси. Следва проекта Фуше – френска инициатива – предлагат да се подпише договор за политически съюз – 1962г. (името на шефа на експертният екип).

Да се намери механизъм за външно политическа съгласуваност, ако не може политически съюз. Съзнава се риска от провал, ако предприетите стъпки н бъдат премерени заради отнемане на суверенитет на страните-членки.

1969г. – среща на най-високо равнище в Хага – държавите които са 6 трябва да дадат отговори на 3 въпроса: 1. Разширяване

 2. По-ефективни действия в областта на селскостопанската и валутната политика

 3. Идеята интеграционните процеси да навлизат в нови сфери

На тази среща в Хага се взима решение без да се подписват договори да се създаде механизъм за координация чрез доклади – Докладите Давиньон - да бъде създаден механизъм за външно политическа координация на базата на доклади, без да се подписват договори. Изграждат европейско политическо сътрудничество.

След Хага 1969г. зачестяват срещи на най-високо равнище. Държавният глава на Франция е президента.

1974г. в Париж главите на правителствата и държавите ръководители сами се кръщават Европейски съвет. На това ниво с консенсус (без вот – никой да не е против – един да каже „не” не се гласува). (единодушие – упражняваш правото си на глас; абсолютно мнозинство – 50+1 с кворум; обикновено – 50+1 без кворум), се приемат направленията в които ще се търси съгласие. Това отива в Съвета на министрите, департаменти, група на кореспондентите (дипломат-кореспондент – отговаря за комуникацията), следват работни групи по отделните политически проблеми. Този механизъм започва на базата на 3 Давиньонски доклада.

Темата за демократичен дефицит - критики – 70-те години – период на евроскептицизъм. Брожения на ниво общество.

1979г. Парламентарната асамблея в самото начало е било решено да се формира посредством преки и всеобщи избори – първите са през 1979г. – за първи път се провеждат тези европейски избори. Този за първи път избран състав с прекия вот на гражданите започва да се изживява като истински парламент и пишат проект за Конституция – проекта Спинели (италианец, евродепутат, федералист). (Проекта на Крокодилския клуб – екипа на Спинели се е събирал да пише текстовете в Кръчма – Кродолския клуб – крокодилско писмо №1…№2…№ и т.н. – идея за европейско гражданство, идея за …). Проекта Спинели остава в архив, защото парламента няма такива правомощия. Но по-късно тези идеи се реализират.

Думичката съюз – присъства непрекъснато в текстове и говорене. 1992г. е подписан Договор за Европейски съюз. „Нов етап в изграждането на един по-тесен съюз” – задълбочаване на интеграционните процеси. През 1974г. записват като програмна задача до края на 70-те години цялата съвкупност да се трансформира в ЕС. ЕПС е в действие към 1974г. – те имат в предвид не само икономическата, но и политическата интеграция.

Лео Индеманс – белгийския премиер през 1975г. представя концепция за ЕС. Политическите обединения плашат. Неговата концепция остава в архив, но има 3 постулата които се следват стриктно:


 1. Политическите и икономическите аспекти от обединението ще се осъществяват от едни и същи институции

 2. Европа е близо до гражданите – Европа на гражданите – битка с демократичния дефицит. От 1986г. Парламентарната асамблея се нарича Европейски парламент

 3. Европа на различните скорости – държави които могат или искат могат да се развиват с по-бързи темпове.

Натрупват се много проблеми през този период. Основният – да се ускори довършването на процесите свързани със създаването на вътрешния пазар. 1986г. – проект на промените. В Брюксел е подписан Единен европейски акт. Организацията на политическа координация да получи …. Да не е с доклади. За първи път през тази година в текстовете на учредителните договори се включват норми за политическите измерения на обединението. Влиза в сила през 1987г. Това е първият ревизионен договор и се поставя цел - до 1992г. да бъде изграден вътрешният пазар окончателно. Промените които стават – разширяват се правомощията на Парламента. Той започва да участва осезаемо в процеса на вземане на решения. Гласуването в Съвета на министрите ( това е нивото на което се взимат решения) – как гласува този съвет? Именно на това ниво трябва да се получи сливане на интересите, което отличава класическите форми на сътрудничество от обединението. Практиката – единодушие при вота. В международното право има един свещен принцип – записан в Устава на ООН – суверенно равенство на всички държави. Проекция на този принцип е единодушие на всички. ОСС, Комитета на министрите – по същият начин – всяка една от държавите може да наложи вето. Съвета на министрите координира политики, управлява вътрешния пазар, вземат се решения по корекции на учредителните договори. В текста на Учредителните договори – как гласува Съвета на министрите? – с мнозинство, ако не е предвидено друго (другото – единодушие или квалифицирано мнозинство – 2/3 или 3/4). По въпроси свързани с вътрешния пазар – Съвета взема решение с квалифицирано мнозинство. За финансиране на селскостопанската политика – Великобритания прави скандали – участието и в бюджета е много голяма, най-много пари гълта селскостопанската политика, а Великобритания не е аграрна страна, затова Великобритания си иска тези пари. Дьо Гол изтегля всички представители на Франция във всички институции - „Криза на празния стол” – 6 месеца и подписват Люксембургски компромис – преговорите да продължават докато не се постигне единодушие – никога не е прибягвано до този компромис.

Люксембург – съд на ЕО от 1952г. Към средата на 80-те години съда е затрупан с дела. Поставя се и друг въпрос – по-добра съдебна защита на гражданите. (Съд на ЕС, общ съд и специализирани съдилища). Да бъде създаден първоинстанционен съд – за дела на частно правни субекти. Съда става по-оперативен и има по-добра защита на частно правните субекти, защото решенията на този съд могат да се атакуват пред друга инстанция – постигнато с първата ревизия на учредителните договори.

От 1957 г- до края на 70 – години – една ревизия. От тогава до края на ХХ в. – три ревизии.

Следваща ревизия – Договор за ЕС – от Маастрих – холандско градче, през 1992г. Страните са още 12. Договора е ревизионен но създава развитие в две направления – неикономически. Възприемат „графиката на гръцкия храм”. Договора за ЕС не отменя Учредителните договори, а внася само промени в тях. Не създава нови формация. ЕС се състои от 3 общности и общите политики.

І-ви стълб – ЕО, ЕОАЕ, ЕОВ – наднационалните институции имат най-голяма власт …Интеграционният модел е само тук.

ІІ-ри стълб – ЕПС – проблеми на сигурност, обща отбранителна политика в перспектива (1992г.) Запазен периметър за междуправителствено сътрудничество. Няма наднационални институции. Съда не упражнява контрол върху актовете от втори стълб

ІІІ-ти стълб – сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Вътрешни граници няма от 1965г. Контрола по границите е премахнат. Още от 1975г. съществува комисия ТРЕВИ – тероризъм, екстремизъм и т.н., международна организирана престъпност, обучение на полицейски кадри. Шенгенска система, която ангажира всички системи на вътрешния ред – местният полицай получава светкавична информация по 4 показателя: дали е правило нарушения, дали е издирвано, изгонвано, дали е обект на специални проучвания (разузнаването дали се интересува от него).

Трите стълба са под една и съща институционална шапка – това е гръцкият храм.

Формиране на трите етапа и критериите от Маастрих за въвеждането на еврото; създаването на европейско гражданство; създаване на консултативен комитет по регионите; ролята на парламента, който може да блокира процеса на вземане на решения. Правомощията растат – може да наложи вето.

Във Франция референдумите не са практика. (за влизането на Великобритания – да и за Договора за ЕС – на кантар). Датчаните провеждат референдум и казват – не. Влизането в сила се отлага. Дания да проведе референдум, като те поставят нови изисквания. Но това е сериозен сигнал и колкото повече се задълбочават интеграционните процеси толкова повече трудности ще се срещат.

Договора от Амстердам – 1997г. идеята му е да довърши реформите. Призрака на Източното разширяване. Да доусъвършенстват работата на институциите. Концентрират се върху вътрешните си проблеми. Т. нар. Засилено сътрудничество – идея за Европа на различните скорости. Разширяват случаите когато Парламента участва в процеса на взимане на решения. Развитие на ІІ и ІІІ стълб – във І№ върховен представител по обща външна политика и политика за сигурност - Хавиер Солана (нещо като постоянно лице на ЕС). Испанец – от академичните кръгове. Сега е баронеса Ащан. Във ІІ стълб – право на конструктивно въздържане – намек че не бива да пречиш на реализацията на това решение. Приемане на т.нар. външно политически стратегии – с Русия е първата. Най-голямата промяна е в ІІІ стълб – комунитаризиране – три направления от ІІІ са прехвърлени в І стълб – т.е. по тези три направления са прехвърлени: емиграция, визова политика и предоставяне на убежище – по тези политики се гласува с квалифицирано мнозинство – тези теми са свързани със свободата на движения – да се регулират с директиви, регламенти.

Амстердамският договор като чели не удовлетворява всичките амбиции. Оценките – минимализирани. Регламенти в областта на граждански и търговски дела – преминава в І-ви стълб.

Договор в Ница – преговорите са стартирали. Предстои разширяване. Трябва да се намалят квотите на държавите в парламента. Формирането на квалифицирано мнозинство – принцип на претегляне на гласовете – всяка държава с различна тежест – определящ е демографският принцип. Гласуването в Съвета – големите държави с по-голяма тежест. По Парижкият договор – не на демографски принцип, а на участие на държавата в производство на въглища и стомана. Изграждане на ЕК – големите 5 държави – право на па 2 имена, малките по 1 име за евро комисари. При 12 членки- 20 евро комисари. При разширяването - Испания и Полша са съизмерими – Полша също за 2 са щели да искат. Временно всяка държава ще има 1 има, но когато държавите станат 27 тогава евро комисарите ще бъдат по-малко от броя на държавите. Ница направи и втората съдебна реформа – със устава на ЕС могат да бъдат създавани специализирани съдилища за решаване на специализирани въпроси. Съд на специализирана служба – 7 членен състав – за решаване на дела на трудови, административни служители в администрацията на ЕС (20 000 души работят там). Второ съдилище – за права върху интелектуална собственост. Ирландия – отхвърли на първи референдум, след това нови договорености. Под знака на източното разширяване и страха от него протича договора в Ница. „Полския водопроводчик” който ще вземе работата на французите – символ на страховете, че работниците от източна Европа ще вземат работата на работниците от страните-членки. Договора влиза в сила през 2003г.

Преди Ница – сесия на Европейския съвет – сесия на Лакен – промени формата на преговорите. М. декември 2001г. – да се свика европейски конвент. Мандата му е договор за конституция за Европа. Замисля се мащабна промяна – с мотивация за ХХІ век и отговор на ЕС в състав 27 а в перспектива и още държави. До сега – ревизии – експертен екип за проекта, междуправителствена комисия която преговаря и подписва; ратификационна процедура и промените са в сила. При проекта за ЕПО – европейска политическа общност – екип законодатели да напишат проект за ЕПО. При Амстердамски договор – освен експерти+ хора от Комисията и други институции. 1999г. в Кьон – сесия за харта на ЕС за правата на човека – за основите права и свободи на човека, което звучи много конституционно. Написването на хартата е възложено на т.нар. малък конвент (конвент – Филаделфийски конвент, написал конституцията на САЩ). Конвент – учредително събрание – хартата да се напише от състав: представители на правителството, на нац.парламенти, на Комисията и на …..хартата е представена в Ница – прекрасна, но никой не я подписва, защото текстовете лъхат на конституция, което лъха на федерация. 2001г. голям конвент – 15 членуващи + преговарящи + Турция. ……. Евро депутати и представители на Комисията – задача – Да напише Договор за конституция за Европа. Договор, маскиран като конституция и конституция, маскирана като договор. Договора е подписан в Рим през 2004г. Девиз: Единни в многообразието. Договора започват ратификационните процедури – негативни реакция във Франция и Холандия с референдуми. Това блокира ратификационните процедури. Ние сме ратифицирали този договор. 2005г. подписваме новият договор, но в действие са текстовете след Ница защото ние се присъединяваме след това. ….Акт ако Конституцията е в сила, протокол ако Конституцията не влезе в сила. 2005- 2006г. остра криза в ЕС. Март 2007г. в Берлин – 50 години от Римските договори – честване- по време на тези тържества – решение – да се даде мандат на експертен екип за ревизионен подход. 100 дни отнема написването на ревизионен договор. Договора за Конституция за Европа е възпроизведен с 10 разлики. Откази: да не е един акт, един договор (Договор за ЕС и Договор за функциониране на ЕС – два равностойни учредителни договора в редакция след проблемите в Лисабон) М.декември 2007г. двата договора са подписани. Ирландия – референдум – гласуват и отказват. Великобритания и Полша – въпроса за Хартата – поискват дерогации от ангажименти, произтичащи от Хартата за основните права и свободи, която е включена в Конституцията. Сега тя е отделен акт. Президента на Чехия – не го подписва. Ирландците – за - на втори референдум, Чехския президент подписва. Двата договора от Лисабон са в сила от 1 декември 2009г.

Езика на съда в Люксембург е френски.

Основното в последната реформа – Люксембургският договор. „Гръцкият храм” вече го няма. Има само ЕС – който е правоприемник на общностите и е ЮЛ. Няма вече ЕС и общности. Няма стълбове и храм. Има ЕС – който функционира въз основата на двата договора. Специфика: има политики, няма стълбове,(съвместна отбрана, вътрешни работи и т.н.) ІІ стълб остава. В ІІІ стълб – Зона за свобода сигурност и справедливост е вече с интеграционния подход. До Лисабон председателството се ротира на 6м. сега постоянен председател – в името на по-добра приемственост– 2.5г. и възможност за втори мандат – ръководство и представляване на Европейския…..До 2014 г. – едно име в Комисията след това броя комисари на 2/3 от броя на държавите. Мандат 5г. за този мандат – едни държави, за другия – други – ротиране. Условие на Ирландците – при всеки мандат да номинират комисар. Комисия – абсолютна независимост на евро комисарите. 1999г. колективна оставка на Комисията – обвинение в корупция – „необосновано активно лобиране в интерес на…” – не се доказа това. Отказ от флаг, химн, валута и т.н. – правото на ЕС има абсолютно върховенство над националното законодателство – махнати от текста, но е така.


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница