Върху околната среда изместване на път ііі-868 Девин – Михалково км 41+400 ÷ 59+408страница4/16
Дата28.12.2016
Размер1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2.4. Описание на експлоатацията на изместеното трасе на път ІІІ-868

Предимства и недостатъци на трасето в експлоатационни условия
спрямо варианта от 1998 год.


Предимствата на избрания червен вариант съгласно предпроектните проучвания са:

 • По-малка дължина на участъка по нов терен (11,850 км, от които 0,860 км тунел).

 • Използване на съществуващ път ІV-86834 до с.Лясково с дължина 8,7 км. След реконструкцията пътят се привежда към ІІІ клас и минава към държавната пътна мрежа, с което се освобождава от самостоятелно поддържане.

 • Жителите на с.Лясково получават пряка връзка с гр.Девин (с около 20 км по-къса от настоящата).

 • Строителството по предлагания вариант е по-безопасно за движението по съществуващия път.

 • Вариантът има най-ниска строителна стойност – с около 30 000 000 лв
  по-ниска от варианта от 1998 год.

 • С около 700 000 лв по-ниска стойност на отчужденията от варианта от 1998 год.

 • Вариантът има по-малки транспортно-експлоатационни разходи от варианта от 1998 год.

Едновременно с това недостатъците на избраното трасе са:

 • По-големи наклони от варианта от 1998 год., като максималният от 7,5% е с дължина 0,49 км (при варианта от 1998 год. максималният наклон е 6,49% при дължина 0,32 км).

 • В ситуация вариантът е най-тежък.

 • Достига кота 1080,00, която създава опасения за поддръжка в зимни условия и осигуряване на постоянна връзка на гр.Девин с вътрешността на страната.

Експлоатация на трасето в нормални и екстремни условия


Експлоатацията на изместения път ІІІ-868 в нормални условия не изисква допълнителни мерки, извън задължителните за сигурността на движението, свързани с маркировката по трасето, осветлението на тунела, поддръжката на пътното платно.

Експлоатацията на изместения път ІІІ-868 в екстремни (зимни) условия се определя от климатичната характеристика на района и максималната кота, до която се достига.

Около една четвърт от годината, във високите части на трасето на пътя, са дните със снежна покривка, но устойчива снежна покривка се наблюдава в около една трета от зимите.

Отрицателните температури на почвата, дните със слана и мъгла, скоростта на вятъра и валежите не определят изключителни изисквания по отношение на поддръжката на пътя във всички сезони на годината. В това отношение добър аналог е пътят до с.Лясково, който според кметство Михалково се поддържа в нормална експлоатация и при зимни условия, без да се създават затруднения както на службата по поддръжка, така и на транспортния поток.


Особености на експлоатацията и мерки за сигурност при експлоатацията на пътя


Особеностите на експлоатацията на изместеното трасе на път ІІІ-868 се определят от значителния брой криви, траншеен участък и участък с максималния за пътя наклон 7,5%. Тези условия определят особеността и мерките за сигурност на експлоатацията, които изискват:

 • движение с безопасна скорост;

 • поддръжка на канавките и добро отводняване на пътя при валежни и зимни условия;

 • поддръжка на водостоците;

 • контрол върху поведението на армонасипаните стени;

 • опесъчаване на пътното платно при зимни условия;

 • подходяща маркировка и сигнализация при мъгла и облачно време;

 • постоянна поддръжка по трасето на мерките за безопасност на движението (парапети, огради и др.).

Социална значимост


Изместването на път ІІІ-868 при осигуряване на непрекъсната и безопасна експлоатация е едно от условията за подобряване на пътната мрежа в община Девин. Новото трасе е малко по-дълго (с около 2 км от варианта от 1998 год.), но е определено по-лесно за изпълнение с по-леки мостови конструкции и то в съществуващата подлежаща на реконструкция част на пътя до с.Лясково. Спрямо състоянието на сега използвания път, без съмнение връзката на гр.Девин с вътрешността на страната се подобрява.

По време на експлоатация на пътя ще има разкриване на работни места за работещи по поддръжката на пътя. Броят на работните места е съпоставим с тези за сега съществуващия път.

Подобряването на пътната мрежа в община Девин (път ІІІ-868 е основен за общината) създава възможност за осъществяване на стратегията на общината в направления балнеолечение и туризъм, а с това води до подобряване на икономическите условия в района и условията на живот на засегнатото от изграждането на пътя население.

2.5. Използвани природни ресурси по време
на строителство и експлоатация


При строителството за изместване на път ІІІ-868 се използват основно следните суровини и материали:

Път

 • земни почви – изкоп 393 107 м3

 • скални почви – изкоп 246 390 м3

 • хумус 63 897 м3

 • плътен асфалтобетон 13 824 м3

 • неплътен асфалтобетон 13 926 м3

 • геомрежа 254 182 м2

Освен посочените суровини по време на строителството се използват и: стоманени предпазни огради, армировка, бетон (цимент). Пълна разбивка на необходимите количества природни ресурси ще се направи в Технико-работния проект.

Тунелен участък

 • скални почви – изкоп (портал) 7 250 м3

 • скални почви – изкоп (тунел) 860 м

 • цимент за циментация 840 м

 • бетонова облицовка (цименти) 4900 м3

 • плътен асфалтобетон 525 т

 • неплътен асфалтобетон 520 т

 • армировъчна мрежа 10 т

 • анкери L = 3,00 м 120 бр.

 • анкери L = 6,00 м 60 бр.

За тунела, както и за останалата част на пътя, уточняването на размера на използваните природни ресурси ще се извърши при Технико-работното проектиране.

По време на експлоатация използваните природни ресурси и материали са във връзка с поддръжката на трасето. Те са основно пясък (за опесъчаване при зимни условия), асфалтобетон при ремонти, подмяна на: метални огради и парапети, бордюри, маркировъчни знаци, осветителни тела за тунела.

Тяхното количество и пълна спецификация са предмет на Технико-работния проект.

Използваната електроенергия за осветление на тунела се доставя от трафопост на изход тунел при с.Лясково, свързан с електропровод 20 kV. Размерът на необходимата електроенергия годишно не е уточнен и ще се представи в Технико-работния проект.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница