Всички детски площадки да отговарят на стандартите за безопасност. КоментарДата28.10.2018
Размер51.16 Kb.
Предложения ОТ анкетите и първото обществено обсъждане на ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА Търговище ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. с КОМЕНТАРИ ЗА ТЯХНАТА приложимост и ДОПУСТИМОСТ


 1. Всички детски площадки да отговарят на стандартите за безопасност.

Коментар: Това е нормативно изискване, с което Община Търговище и длъжна да се съобрази и ще бъде включено в Общинския план за развитие, като за голяма част от площадките общината ще трябва да осигури финансирането сама.


 1. Направа на булевард „Крайречен” с още две платна.

Коментар: Само част от булеварда попада в зона за въздействие на ИПГВР на Търговище и няма как обекта да бъде включен за разширение този програмен период.


 1. Елекронни услуги за граждани – справка по Интернет за данъците.

Коментар: Подобен проект ще бъде включен Общинския план за развитие.


 1. Направа на пътя Ловец – Алваново – отсечка от около 2 км. неасфалтирана.

Коментар: Изграждането на пътя ще бъде включено в ОПР.


 1. Липса на път Съединение – Алваново, продължение от Дралфа до Алваново.

Коментар: За тази отсечка липсват финансови възможности за изпълнение през периода.


 1. Постоянна станция за измерване чистотата на въздуха с данни в Интернет за обществено ползване.

Коментар: Подобни дейности не се финансират по оперативни програми и не са от компетенциите на Община Търговище.


 1. Закрит плувен басейн и многофункционална спортна зала.

Коментар: В ИПГВР са включени за ремонт двете големи спортни зали в град Търговище. Закрит плувен басейн не може да бъде включен в ОПР за този програмен период.


 1. Създаване на високотехнологичен парк.

Коментар: Подобен проект ще бъде заложен в ОПР.


 1. Изграждане на старчески дом.

Коментар: Подобен проект ще бъде заложен в ОПР.


 1. Реставрация, консервация и превръщане на Мисионис в привлекателен за туристи обект.

Коментар: Подобен проект ще бъде заложен в ОПР с отговорна за финансирането му институция Министерство на културата, тъй като обектът е от национално значение.


 1. Намиране на инвеститор за възстановяване работата на летището и създаване на Логистичен център – Търговище.

Коментар: Подобен проект ще бъде заложен в ОПР.


 1. Разкриване на филиали на ВУЗ-ове в града.

Коментар: В ОПР не може да се залагат подобни дейности. Финансирането им е въпрос на университетска политика на всеки ВУЗ и възможност за издръжката на още филиали.


 1. Общинска фирма за чистота да обслужва и селата – косене и почистване.

Коментар: Във всички села са поставени контейнери и се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Проблем, който кметовете трябва да решат е масовото изхвърляне на растителни отпадъци в контейнерите. ОП „ФЛОРА” коси обществените тревни площи според възможностите си. Въпрос на култура е собствениците на имоти по селата да косят и почистват край имотите си самостоятелно. Този проблем като цяло не е обект на решаване в ОПР.


 1. Решаване на проблема с отвеждането на дъждовните води в с. Алваново – денивелация от 50-70 м.

Коментар: Проблемът не може да намери решение през следващия планов период по финансови и технически причини.


 1. Ремонт на площада и стадиона в Макариополско.

Коментар: Подобен проект ще бъде заложен в ОПР.


 1. Благоустрояване на парк, детска и спортна площадка в Макариополско.

Коментар: Подобен проект ще бъде заложен в ОПР.


 1. Ремонт на І-во СОУ и ІІ-ро СОУ, които не са включени в ИПГВР.

Коментар: За ремонт на тези училища няма възможност за осигуряване на финансиране от ОП „Региони в растеж”, тъй като не попадат в зона за въздействие на ИПГВР. Ремонтите могат да се заложат по преценка на Община Търговище от новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. В тази програма има предвидено финансиране за СМР на образователни институции, останали извън зоните за въздействие на ИПГВР, но праграмата е на етап – проект и не е окончателно приета. Друг вариант е Общината да задели средства за текущи ремонти в рамките на капиталовата си програма. Двете училищка могат да бъдат предвидени и за оборудване на някой кабинети по новата програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.


 1. Нова оптимизация на училищната мрежа – закриване на училищата в с. Руец, с. Подгорица и с. Голямо Ново.

Коментар: Този проблем не е обект на решаване в ОПР.


 1. Северозападен опорен център на Търговище да бъде с две водещи села – Дралфа и Голямо Соколово.

Коментар: Няма основания за разширяване мрежата от опорни центрове. Дралфа е избрано, защото има средищно училище.


 1. Ремонт на църквата и джамията в с. Голямо Соколово, изграждане на спортна площадка в селото и трайна настилка за гробищния парк.

Коментар: Спортна площадка може да бъде заложена в ОПР. Църквата и джамията могат да се заложат, като отговорни за разработването на проектите са съответно църковното настоятелство и мюфтийството. Трайни настилки в гробищен парк е недопустима за финансиране дейност от европейските фондове.


 1. От слабите страни на SWOT анализа да се махне липсата на ПЧП.

Коментар: Ще бъде коригирано.

 1. Като слаба страна в SWOT анализа да се добави, че липсват работни места за високо квалифицирани млади хора.

Коментар: Ще бъде отразено.


 1. В силни страни да се включи – „богат културен живот и развита образователна система”.

Коментар: Това е отразено в социално-икономическияанализ, но не е типична силна страна за SWOT анализа. Общината не е университетски център, образователната система вероятно ще бъде оптимизирана още и ще се закриват училища. Богатият културен живот е факт в почти всяка българска община. Този факт също е подчертан в социално-икономическия анализ.


 1. Да се включат в плана проекти за интеграция на ромите и ремонт на инфраструктурата в кв. Малчо Малчев.

Коментар: В ОПР ще бъдат предвидени проекти – тип меки мерки за интеграция на ромите и работа с ромски деца и родители за решаване на проблема с ранното отпадане от училище. Що се касае до инфраструктурата – кв. Малчо Малчев не попада в зона на ИПГВР и няма възможност за ремонти там в рамките на новия програмен период.


 1. В главната цел на плана да се включи: „създаване на интелигентни производства за привличане и задържане на високо квалифицирани кадри”.

Коментар: Ще бъде отразено.


 1. Ремонт, реставрация и възможности за поддръжка на ключови културно исторически забележителности – сгради, паметници, парковата среда и инфраструктурата към тях: всички музейни сгради /Хаджи Ангелова къща, Археологическа експозиция /старото училище „Хаджи Руси”/, училище „Св.Седмочисленици” /Славейково училище/, Захариева къща, Свещарова къща, къща-музей „Никола Симов”; Художествена галерия „Никола Маринов” и къщата на Стефан Куцаров; сградата на Земеделската банка; стария храм „Усп.Пр.Богородици” и храм „Св.Иван Рилски”.

Коментар: Подобен проект ще бъде включен в ОПР, но на този етап не са много ясни източниците на финансиране за голяма част от къщите – паметници на културата. Земеделска банка ще бъде ремонтирана и сградата е включена в ИПГВР на Търговище. За двата храма финансирането трябва да бъде осигурено от църковните настоятелства и/или синода.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница