Всичко за стажа /помагало за студентиДата13.10.2018
Размер82.15 Kb.
Всичко за стажа

/помагало за студенти/Какво представлява стажът?

Стажът е възможност за студентите да придобият опит и практически умения в конкретна среда по време на следването си. Стажът е начин за създаване на контакти, средство за натрупване на увереност, първа стъпка в твоята кариера.


Да проведеш стаж означава:

 • Да обогатиш теоретичните си познания с конкретни практически умения;

 • Да развиеш работни навици;

 • Да се запознаеш с новите технологии, които навлизат в бизнеса, и с дейността на някои от компаниите, които присъстват на пазара;

 • Да придобиеш специфични професионални умения;

 • Да подобриш своите знания за успешно представяне, комуникация, работа в екип.


Провеждането на стаж ще ти помогне:

 • Да придобиеш реалистична представа за работата, която те интересува;

 • Да провериш мотивацията, интересите и целите си по отношение на изучаваната специалност;

 • Да се ориентираш в перспективите за реализация на пазара на труда;

 • Да установиш полезни професионални контакти в организацията;

 • Да започнеш работа след приключване на стажа или след дипломирането си.


Кога да търсиш стаж?

Ако искаш след завършване на университета да си намериш работа, която да ти е по специалността, добрите оценки не са достатъчни. Работодателят предпочи онези, които могат да се похвалят с реален трудов опит. Така че, правилният отговор е „Възможно най-скоро.”


Как и къде да търсиш стаж?

Все повече работодатели обявяват свободни стажантски позиции, които можеш да откриеш в Кариерния център при университета, на уеб сайтовете на компаниите, в обяви, публикувани в специализираните медийни сайтове, по време на изложенията “Ден на кариерата” и „Стажове” (които се провеждат в централното фоайе на 4-ти учебен копус на Филиала), както и на Националните дни на кариерата, организирани от Jobtiger в Пловдивския панаир.


Колко продължава стажът?

Стажовете протичат по различен начин – с продължителност от един до няколко месеца през лятото или по няколко часа на ден. Летните стажове могат да се провеждат на пълен работен ден или на ненормирано време в зависимост от компанията.


Платен или неплатен е стажът?

Може да бъде със или без заплащане, в зависимост от организацията.


Проучи работата

Научи повече за работата, която те интересува – какво е търсенето и предлагането на специалистите на пазара на труда; кои дейности са най-търсени. Прегледай информацията в специализираните издания, сайтове на браншови организации за предпочитаните от теб сектори. Консултирай се с кариерния консултант на територията на университета.


Обявата за стаж

Обявата за стаж трябва да е точна и изчерпателна. Съдържа следните задължителни компоненти:  • информация за фирмата – име, профил на дейност, координати, адрес за контакт;

  • описание на стажантската позиция и нейното местоположение – задължения и отговорности, свързани с работата, условията – тип заетост, договор;

  • изисквания към кандидатите;

  • оферта – заплащане, възможности за професионално развитие, форми на допълнително стимулиране;

  • документи, срок и начин на кандидатстване.


Правила за кандидатстване за стаж

Когато решиш да кандидатстваш за стаж, внимателно прочети обявата и се убеди, че разбираш изискванията по нея и отговаряш на тях. Документите за кандидатстване трябва да са изрядни; форматирани правилно и без правописни грешки. Не забравяй, че чрез документите ти за теб се изгражда първото впечатление. Почти винаги се изискват автобиография и мотивационно писмо. Изпрати документите на езика, на който е написана обявата.Как да съставиш автобиография?

Основен документ при кандидатстване за стаж е автобиографията. Наричана още СV (от латинското Curriculum Vitae – описание на живота) тя има една основна цел – да ти помогне да стигнеш до желаната стажантска позиция.

Автобиографията представя стегнато и ясно факти – опит, умения и качества, които да доказват, че си подходящ кандидат. Тя създава първото впечатление за теб пред работодателя, затова е изключително важно да е добре обмислена, грамотно написана и прегледно оформена.
Защо да представяш автобиография?

В твоята автобиография работодателят ще търси ясна и добре структурирана информация за: • твоите предимства – качествата и уменията ти;

 • твоето образование – компетенции, знания, дейности, отговорности.

Преди да започнеш да пишеш автобиография си, внимателно прецени дали разбираш изискванията, посочени в обявата, и дали позицията, за която кандидатстваш, отговаря на твоите възможности и умения.

За да предизвикаш интереса на работодателя към теб, така че той да те покани на интервю, е важно автобиографията ти да направи отлично впечатление с перфектен външен вид и аргументирано съдържание.Една добра автобиография съдържа:

Въпреки че има много опити за въвеждане на единен стандарт, няма общоприет формат за писане на автобиография. Напоследък най-предпочитан от работодателите е европейският стандарт за писане на CV, в който всички секции са ясно обособени. Автобиографията трябва да е прегледно и грамотно написана. Информацията да е съдържателна, добре структурирана, вярна, аргументирана.


Мотивационно писмо

То описва убеждението на кандидата, че той отговаря на изискванията за съответната позиция.

Основната цел на мотивационното писмо е да убеди работодателя, че притежаваш необходимите качества и умения и имаш желание и готовност да заемеш позицията, за която кандидатстваш. Често именно то е решаващо при избора кой кандидат да бъде поканен на интервю.

Когато пишеш внимателно мотивационното писмо, е добре да се водиш по следната схема: привличане на внимание, предизвикване на интерес, обосноваване на мотивацията си за работа, насърчаваш съответната реакция от страна на работодателя.

В твоето мотивационно писмо работодателят търси ясен и добре обоснован отговор на следните въпроси:


 • Отговаряш ли и в каква степен на изискванията за дадената стажантска позиция – образование и умения;

 • Дали предварително си проучил фирмата, в която кандидатстваш.

 • Личната ти мотивация да кандидатстваш точно в тази фирма, за тази позиция.

 • Доколко аргументирано, логично и граматически вярно съумяваш да представиш себе си и мотивацията си за работа.


Основните елементи на мотивационното писмо са:

Координати - мотивационното писмо трябва да има получател и подател. Добави и дата на подаване на писмото.

Въведение

Още в тази част трябва да съумееш за привлечеш вниманието на работодателя и да го накараш да прочете писмото ти докрай. Тук трябва да акцентираш на: • длъжността, за която кандидатстваш – ако е посочен референтен номер на обявата, не пропускай да уточниш това, защото много работодатели набират стажанти за различни длъжности по едно и също време;

 • откъде знаеш за обявената длъжност;

 • защо кандидатстваш за тази позиция.

Мотивация

Главна част на твоето писмо трябва да отговаря на въпроса “Защо работодателят да избере теб?” Включи информация за: • качествата и способностите си – наблегни върху силните си страни, които биха заинтересовали работодателя. Опиши образованието и опита, които имаш и които ще бъдат полезни в бъдещата ти дейност в тази фирма.

 • готовност за работа – изрази мотивация и готовност да работиш в тази фирма. Тук е моментът да защитиш евентуални слаби страни в автобиографията си – изискванията, на които не отговаряш в пълна степен.

 • изложи твоите познания за компанията – посочи основните предимства на компанията, които са те привлекли да кандидатстваш за конкретната позиция.

 • заяви твоите цели в кариерата.

 • информация за връзка с теб – завърши с благодарност към работодателя за отделеното време и подчертай, че си на разположение за интервю с него. Увери се, че си дал пълна информация за обратна връзка с теб.

 • не забравяй да подпишеш писмото.

Допълнителни насоки

 • Мотивационното писмо трябва да е кратко и интересно за работодателя;

 • Мотивационното писмо няма заглавие и не е структурирано по секции както CV-то.

 • Обвържи своите умения с изискванията за обявената длъжност – посочи какво ти можеш да направиш за работодателя.

 • В описанието на уменията и отговорностите, които си имал до момента, включи ключови думи от обявата за стажантската позиция.

 • В писмото трябва да се усеща твоят личен стил на изразяване.

 • Демонстрирай умение и желание за работа.

 • Оформи писмото добре – с отчетливи параграфи, качествена хартия.

Как да се подготвим за интервю за работа

Интервюто ти дава възможност да докажеш своята квалификация пред работодателя и е полезно да бъдеш добре подготвен. За целта: проучи органицацията; имай предвид конкретната позиция; сравни квалификацията си с изискванията на позицията; упражни се заедно с приятел или роднина.


Интервюто


Бъди на мястото навреме; Научи името на интервюиращия и го поздрави с уверено ръкостискане; Дръж се добре с всеки, който срещнеш; Отпусни се и отговаряй кратко и стегнато на всеки въпрос; Използвай подходящ и правилен език, без разговорни думи; Отговаряй между 20 сек и 2 минути на всеки въпрос; Използвай езика на тялото, за да покажеш своя интерес – използвай очен контакт и не стой отпуснато и прегърбено.
Задавай въпроси за позицията и организацията, но избягвай въпроси, чиито отговори могат лесно да бъдат намерени на интернет сайта на компанията; Говори отчетливо, уверено, спокойно и без да бързаш; Старай се да използваш изрази като “Знам, че мога да правя...”, “Искам тази работа, защото....”, “За мен най-важното е да ...”; След интервюто благодари на събеседника си за проявеното внимание.

Съвет: Ако все пак не се чувстваш уверен, преди интервюто или още при изготвянето на портфолиото потърси съвет от специалист. На твое разположение са кариерните специалисти в университета, служителите от бюрата по труда, както и консултанти в агенциите за подбор на персонал.

И не забравяй – ако не бъдеш избран за дадената позиция, то не е защото не си подходящ като специалист или личност, а защото не отговаряш на предварителните критерии и изисквания само за конкретното стажантско място.


Въвеждене в работата

В началото ще ти е нужно време, за да се ориентираш в средата. Затова повечето компании имат въвеждащата седмица, през която да се адаптираш към работното си място и организацията. Възможно е да преминеш начално обучение, което включва представяне на компанията, нейните правила на работа и очаквания за твоята роля по време на стажа.


Ментор/Наставник

Обикновено се възлага на по-опитен член от екипа или мениджър да отговаря за стажантите. Ролята му е да те съпътства и да те въведе в работата. Постоянно поддържай контакти с ментора си.


Задължение

Спазвай изискванията за работно време и служебните задължения.


Обучение на стажантската позиция

Постарай се да получиш колкото се може повече полезни знания и умения, постоянно търси начини да научиш повече. Бъди активен – участвай в срещите, води си записки, задавай въпроси, прави предложения.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница