Всяко дете научава. Всяко дете успявастраница2/17
Дата10.10.2017
Размер1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

I.1Основни директиви и препоръки - Готови за учене


Семената на успешното учене се посяват доста преди детето да тръгне на училище. Децата се нуждаят от здравословен и грижовен старт в живота, ранно диагностициране на проблемите, които биха се отразили на тяхното учене и от възможност тези проблеми да бъдат преодолявани преди да тръгнат на училище.

Препоръки

Подкрепа на ролята на родителите

1.Установяване на родителски центрове в страната с тясна връзка към началните училища.Разширяване на програмите в детската градина

2. Залагане на нови програми в детските градини.

3. Залагане на целодневни програми в детските градини.

Координиране на услугите за децата

4. Осигуряване на по-добра координация на програмите за детските градини, обезпечени от правителството и на общинско ниво.


I.2Основни директиви и препоръки - Какво учат децата


Алберта има отличен учебен план. Той осигурява разумен баланс между четенето и математиката, разбирането на историята, географията и световните събития, знания за частните науки, докосване до изкуствата, поддържане на добра физическа форма, учене на езици и добиване на опит в най-различни кариерни области. Този баланс трябва да се поддържа. Основното предизвикателство е да се обезпечи постоянното обновяване и ревизиране на учебния план – така че той да остане една точна, разумна и висококачествена учебна програма. Особено важно е също така училищата да помагат на младите хора да осъзнаят, че дипломата от средното образование е най-малкото условие за влизане в работната среда. Твърде много албертински ученици отпадат от училище, преди да са го завършили, и твърде малко продължават обучението си след дипломиране.

Препоръки

Очакване на ясни резултати и ценности

5. Осигуряване ясните резултати от обучението и очакванията да продължат да са налице и подсигуряване на тези очаквания с набор от ценности, които да са заложени и прокарвани във всяко училище.

 6. Поддържане и подобряване на учебния план на Алберта

Поддържане и постоянно подобряване на изчерпателния учебен план на Алберта чрез:


 • Постоянен акцент на най-важните области като езици, изкуства, математика, обществени науки и частни науки;

 • Възможност за децата да се наслаждават на произведенията на изящните изкуства, учене на езици, поддържане на активен и здравословен начин на живот, изучаване на нови професии, развиване на специфични за тях умения.

Допълнително трябва да се преразгледат следните специфични области:

 • Изящни изкуства – Всички деца трябва да имат възможността да учат и да пробват изящни изкуства на всеки етап от образователната система. Те трябва да са задължителни до 9 клас и с възможност да бъдат избирани от 10 до 12-ти.

 • Науки за кариера и нови технологии (НКТ) – Програмата по този предмет трябва да се обновява постоянно, за да е сигурно, че посреща истинските нужди на учениците и им осигурява точно необходимия опит в различни професионални дейности.

7. Представяне на нова програма за всички ученици от детската градина до 12 клас.

8. Осигуряване на всеки ученик с възможност да учи втори език.

9. Уверяване, че когато се залага нов учебен план, то:


 • Е подсигурена съответното обезпечаване на детайлна специализация за учителите по него. Че е налично подсигуряване с нови обучителни ресурси.

 • Са създадени условия да се изясни на учители и ученици дали новите курсове в гимназията ще се приемат като входящи нива за следващите форми на обучение.

 • Са създадени механизми за бързо и ефикасно отстраняване на всякакви проблеми, които могат да възникнат.

10. Подобряване на преминаването на ученика от клас в клас и от училище в училище чрез осигуряване на по-добра комуникация, координирани планове и подходяща подкрепа за учениците.

11.  Подготовка на следващото поколение

Развитие и внедряване на всеобхватна стратегия за цялата провинция с цел осигуряване на завършване на средно образование за 90 процента от учениците след 4 годишно обучение в гимназиите.

 12. Извършване на всеобхватен и независим преглед на висшето образование в Алберта.


I.3Основни директиви и препоръки - Училището, от което се нуждаем


Училищата трябва да са места, където отличните постижения са емблема за всичко, което се прави. За да могат всички деца да научават и да успяват, училищата трябва да оперират като професионални обучаващи общности, отдадени на постоянно подобряващи се резултати. Учениците трябва да са в класове, където да могат да получават цялото внимание, което заслужават, да имат достъп до подходяща подкрепа от педагогически съветници, както и от друга подкрепа, и училищата трябва да бъдат център на координирани услуги за учениците. С една силна обществена образователна система като основа, родителите трябва да продължават да имат своя избор сред обществените и самостоятелни училища, франкофонските училища, алтернативни програми, училища с харти, /експериментални училища// дистанционното обучение, виртуални, частни училища и обучение у дома.

Препоръки

Развитие на професионални обучаващи общества

13.  Изискване към всяко училище да оперира като професионална обучаваща общност, посветена на постоянното подобряване на постиженията на учениците.Внедряване на стандарт за броя на децата в паралелка

14.  Установяване и внедряване на единен за цялата провинция стандарт за средния брой на децата в паралелка в компетенциите на училището. • На мястото на юридическото ограничаване или сурови и бързи закони – трябва да има гъвкавост при определяне броя на децата в една паралелка

 • Училищните власти трябва да приемат и прилагат изискванията на закона за брой деца в една паралелка като средна величина. Това означава, че не всеки клас трябва да отговаря на средния стандарт, а като цяло броят на децата в училището.

 • Предлаганият среден стандарт за провинцията като цяло трябва да бъде::

  • Детска градина и до 3 клас – от 3 до 17 деца в група

  • 4 до 6 клас - 23 ученици

  • 7 до 9 клас - 25 ученици

  • 10 до 12 клас - 27 ученици.

 • Когато образуват паралелки, училищата трябва да се съобразяват с някои критерии. Най-общо – класовете от деца със специални нужди, класовете с ученици, чийто първи език не е английски, както и класове с уязвими и рискови деца трябва да бъдат с по-малък брой от предложения в стандарта. По-малки трябва да са и класовете, където се налагат съображения по сигурността на учениците, каквито са професионалните училища.

 • Училищните власти и провинцията трябва да правят отчет в годишен доклад за средния размер на паралелките, като обяснят как и защо са били спазени или не изискванията.

 • Провинцията трябва да осигури адекватно финансиране, за да даде възможност на училищните власти да посрещнат нуждите си по размера на паралелките. Информация за средния брой на учениците в паралелка трябва да бъде включена в профила на всяко училище и използвана, за да се определя нивото на финансиране на провинцията.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница