Всяко дете научава. Всяко дете успявастраница3/17
Дата10.10.2017
Размер1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

I.4Основни директиви и препоръки - Успех за всяко дете


В класните стаи на Алберта могат да се срещнат богато разнообразие и смесица от ученици с широк спектър от способности, интереси, произход, езици, култури и региони. Трябват целенасочени действия, за да сме сигурни, че тези са обхванати и че всяко дете има шанс да успее в училище.

Препоръки

Подобряване на резултатите на деца и младежи от местното население /индианци и ескимоси/

27. Внедряване и осигуряване на подходящи ресурси за Първите нации, /индианци и ескимоси/ метисите и Програмата Инуит.

28. Осигуряване на всеки ученик от Първите нации, който живее в резерват, възможност да учи в училище със същата субсидия като всяко друго дете .

29. Осигуряване на възможност за присъствие на родителите на деца от Първите нации да участват в управлението на училищата, ако имат значителен брой деца от такъв произход в училището.

30. Предизвикване на дискусии с местните власти и централното управление с цел да се обърне повече внимание на образованието на учениците от Първите нации.

31. Прокарване на подходящи инициативи, които да стимулират повече членове на Първите народи и метиси да стават учители.

32. Осигуряване на грижа за индиански и ескимоски деца в риск и подкрепата им още преди да са тръгнали на училище.

33. Предприемане на стъпки, които да подсигурят добрата подготовка на младите хора от Първите народи и метисите за след гимназиално образование и като работна сила.

34. Подсигуряване на гладко преминаване на учениците метиси от резервата и метиското училище към общественото училище.

35. Установяване на родителски центрове за по-здрава връзка с родителите и подпомагане на огромните родителски умения, нужни, за да се помогне на децата да тръгнат на училище подготвени.

36. Подсигуряване на всички училища с повече деца от коренните етноси с добре обучени образователни помощници по контаките дом-училище, за да им помогнат да интегрират училището в общността си и да развият здраво сътрудничество между семейството и училището.

37. Изследване и внедряване на нови управленски модели за училищата в ескимоските селища.

38. Развитие и внедряване на разширени коренно-езикови и културни програми .

39. Подсигуряване на директно участие на индианци и ескимоси в разработването на учебни планове и подготовката на преподаватели за местното население по всички учебни предмети.

40. Продължаване практиката да се дава възможност за избор на родителите от коренните етноси за образованието на техните деца.

41. Установяване на Национален център за високи постижения в образованието на коренното индианско и ескимоско население.Към нуждите на всяко дете

42. Подсигуряване на подходяща грижа за децата със специални нужди, интегриращи се в редовни класове, включително:  • Достъп до професионален придружител

  • Достъп до подходящи учебни ресурси и устройства (например Брайл)

  • Подкрепа от специален помощник-учител

  • Координирани услуги със здравни центрове, Служби в услуга на децата и семейството, обществени организации и родителски центрове

  • Достатъчно време за учителите да организират и планират програмите и допълнителните услуги с помощник-учители, други професионалисти и обществените агенции.

  • По-малобройни класове.

43. Осигуряване на такива обучаващи учителите програми и дейности, които да ги подготвят за работа с различни деца, включително и деца със специални нужди.

44. Обезпечаване на учителите с подходяща подкрепа за развитие и внедряване на индивидуални план-програми за децата със специални нужди.

45. Разширяване на една система от ранна диагностика и интервенция с цел да се подсигури идентифициране и подпомагане в подходящи програми на децата със специални нужди още преди да стигнат до училище.

46. Осигуряване и провеждане на подходящо обучение и професионално развитие на помощник учителите, които работят с деца със специални нужди.

47. Обезпечаване на постоянни субсидии за децата със специални нужди от първа група в детската градина до 12 клас.

48. Разширяване възможностите за учениците със специални нужди да продължат своето обучение след средно образование или оказване на помощ при започването на работа.

49. Развитие на национална стратегия с използването на СуперНет като средство за разширяване на програмите и развитие на предизвикателните възможности за талантливи и надарени деца.

Осигуряване на подкрепа за деца от различни езици и култури

50. Осигуряване на децата, за които английският (или френският) не е роден език и има нужда от значително подобряване и техните учители, на достъп до подходящо оценяване, програми, обучаващи ресурси, професионална и парапрофесионална помощ, необходима за техните нужди.

51. Разширяване на финансирането на английския като втори език, за недостатъчно добре владеещите английски, и подобряването на френския език на децата в детските градини.

52. Създаване на национални стандарти за оценяване на ученици с английски като втори език; ученици, които не са отлични в английския; и френскоговорящи ученици, както и обезпечаване на финанси за тяхното обучение до постигане на съответния стандарт.


I.5Основни директиви и препоръки - Постигане на целите


Яснотата при набелязване на целите е особено важно. Учениците искат да знаят, до каква степен постигат целите си и доколко са готови за новите предизвикателства. Родителите искат да знаят колко добре техните деца научават (спрямо средното ниво и в сравнение с националните стандарти). А и обществото заслужава да знае доколко добре образователната система подготвя младите хора за тяхното бъдеще. Високо ценените национални тестови програми трябва да бъдат поддържани и постоянно подсилвани.

Препоръки

Насърчаване на подобрението в училище, изследванията и иновациите

53. Да гарантираме, че основният фокус на образователните планове на училището и управата му продължава да бъде върху подобряване постиженията на учениците.

54.  Да продължаваме да подкрепяме изследванията и новаторските практики за подобряване на резултатите на учениците.

Поддържаме и подобряваме националните тестове за постижения

55. Да поддържаме и подобряваме постоянно националните тестове за постижения за 3, 6 и 9 клас, като се уверим, че:  • Националните тестове за постижения продължават да се използват като системна проверка на това колко добре се справят учениците с националните стандарти.

  • Резултатите от тестовете се използват заедно с текущите оценки от работата в клас, за да се направляват плановете за подобряване на ученическите постижения.

  • Тестовете се увеличават във времето с включване на разнообразни задачи, които позволяват на учениците да демонстрират своите умения в пълен размер, включително и възможността да прилагат получените знания, да мислят критично и да изразяват своите мисли и идеи.

56.  Развитие и внедряване на тест по изкуства на френски език за трети клас.

57.  Редовни доклади за резултатите от националните тестове като част от постоянното информиране на родителите, и то в контекст, който им помага да разбират и интерпретират резултатите.Поддържане и постоянно подобряване на изпитите за диплома

58. Поддържане и развитие на изпитите за диплома, като се спазва балансът между въпроси с множество отговори и въпроси, изискващи писмен отговор по всички предмети.Поддържане на текущото оценяване в клас

59. Обезпечаване на всички учители с достъп до висококачествени оценителски материали и практики, основани на презентации и от последна дума на педагогическите постижения.Осигуряване на албертинската общественост с национално обхватна информация и отчетност

60. Осигуряване на постоянна, разбираема, съдържателна и прозрачна информация за хората на Алберта относно постиженията на албертинските ученици.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница