Всяко дете научава. Всяко дете успявастраница4/17
Дата10.10.2017
Размер1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

II.Всеобхватен изследователски подход


Алберта - първият обзор след повече от 30 години

Първото задълбочено изследване на образователната система в Алберта през последните 30 години бе оповестено през юни 2002.

Образователната система в Алберта е известна като една от най-добрите в Канада, а може би и в световен мащаб. Едновременно с това, през последните тридесет години настъпиха много промени, и ако съдим за в бъдеще, тези промени ще се превърнат в постоянен фактор. Основната цел следователно е да проучим не само краткотрайни проблеми и затруднения в системата, а да надникнем зад актуалните за деня проблеми и да установим накъде са се запътили нашата провинция и нашето общество и как бихме могли да осигурим възможно най-подходящата образователна система. Основното предизвикателство е да се уверим, че децата и младежта на Алберта са добре подготвени за всичко, което бъдещето може да им поднесе.

Идеята да се направи обзор на образователната система произлиза първоначално от Alberta Future Summit (Върховно бъдеще за Алберта). Групи лица и организации, заинтересовани от образованието подкрепиха идеята за един цялостен обзор който да способства за изграждане на успешни стратегии за в бъдеще. Когато Указът за регламентиране на образователните услуги бе представен през 2002 г., той включваше обещание от страна на местното правителство да оповести обзора на образователната система.

От самото начало обзорът бе замислен като всеобхватен, насочен към бъдещето и обхващаш широк спектър от албертинци.

Деветчленна комисия по Образованието бе назначена, за да ръководи процеса и да изготви заключителни препоръки в седем широки сфери:


 • Подсигуряване на отлични постижения в класната стая,

 • Посрещане на нуждите на променящата се ученическа популация,

 • Подсигуряване на плавен преход към и през системата,

 • Фокусиране върху резултатите,

 • Изясняване на ролите, отговорностите и правомощията,

 • Подсигуряване на подходяща и практически приложима учебна програма,

 • Изграждане на висококачествена и устойчива система за в бъдеще

В рамките на тези широки сфери, от Комисията се очакваше да се отнесе към теми като размера на учебните паралелки; съотношението ученици - учители; часове за обучение за работа с деца със специални нужди; развитието на учебната програма; влиянието на глобализацията, технологията и променящата се демография.

По-специално, мандатът на Комисията имаше за цел да “подсигури препоръки и съвети за министъра на Образованието, по отношение на подсигуряване на устойчива основна образователна система, която да отговаря както на доживотните образователни нужди на учениците, така и на социално-икономическото благосъстояние на областта.”


II.1Разгръщането на всеобхватния процес


Обзорът беше обширен, включвайки процес на разширени консултации, обществени срещи, представяния и презентации, срещи с различните страни в боразователния процес и експертите, дискусии с учениците, срещи с водачите на индианци и ескимоси, посещения в училищата и цялостна изследователска програма. Списък с различните организации и хора, с които Комисията проведе срещи, може да бъде видян в Приложение 1.

Тази секция представя основните акценти от ключовите теми и идеи, представени на комисията по време на обширните консултации. Приложение 2 включва кратко изложение на всичко, което Комисията е установила по време на консултативния процес, както и кратко изложение на отговорите на учениците.

Освен заключителния доклад, Комисията изготви и един временен. Домашната ни работа продължи.....Представено беше предварително резюме за много от проблемите, засегнати по време на допитванията. Временният доклад бе издаден от министъра на Образованието през януари 2003 г.

II.2Допитване до жителите на Алберта


През септември 2002 Комисията започна широкообхватен процес на допитване до жителите на Алберта. Процесът включваше три основни компонента:

• Отговори в работната тетрадка, изготвена от комисията – тетрадка за отговори бе изготвена с подсигурена информация за състоянието на образованието и с повдигнати въпроси директно свързани с мандата на комисията. Отговорите в тетрадката са множество и хиляди попълнени тетрадки за отговори бяха върнати на Комисията. Обзор на отговорите в тестовите тетрадки може да бъде намерен в Приложение 2.

•  Обществени срещи – като приложение към работната тетрадка комисията проведе поредица от обществени срещи в девет области от провинцията. Обществените срещи бяха проведени между 16 октомври и 3 декември 2003 г. и бяха направени повече от 300 презентации. Освен това, Комисията посети и няколко училища из провинцията.

•  Предложения - освен презентациите, Комисията получи и писмени предложения... от различни хора и организации.

По време на обществената фаза от консултативния процес Комисията често чуваше, че:


 • Финансирането се възприема като неадекватно

 • След финансирането броят на учениците във всеки клас е най-сериозният проблем

 • Училищата имат нужда от адекватни ресурси и подкрепа не само по отношение на пари

 • Необходима е стегната и балансирана учебна програма

 • Учителите получават силна подкрепа, но много от тях се затрудняват да посрещнат разнообразните и предизвикателни нужди на своите ученици

 • Необходима е по-голяма подкрепа, за да се постигнат по-добри резултати при интегриране на децата със специални нужди

 • Изборът е силата на образователната система в Алберта при условие, че не се отклонява от стегнатата обществена образователна система.

II.3Изслушване на заинтересованите страни в образованието и експертите


К
"Обществената образователна система в Алберта в момента е известна и в Канада, Северна Америка, и като цяло в света. Посетителите идват и се възхищават на нашите постижения. У нас обаче се срещат някои признаци на недоволство и съмнение.”
лючов елемент от изработването на този обзор беше да изслушаме и да се учим от тези, които са директно свързани с образователната система в Алберта - учениците, родителите, учителите, училищните настоятелства, директорите и секретарите-касиери, Асоциацията на Учителите в Алберта, Асоциацията на Областните училищни съвети в Алберта, Колежът за Директори в Алберта, Асоциацията на училищните съветници, други заинтересовани страни, представителите на частните и акредитираните училища, и преподавателите по различни предмети. Комисията също така оцени огромната подкрепа, идеи и изчерпателна информация, подсигурени от служителите в Министерството на образованието в Алберта, както и в други правителствени отдели.

В добавка към това, Комисията бе щастлива да се срещне директно с различни хора с опит както в образованието, така и в множество други области от ранното детско развитие до финансите.

Като резултат от съветите, дадени от заинтересованите срани и експертите, основните акценти са:


 • Алберта има една от най-добрите образователни системи в света. Ние трябва да подкрепяме нашата система в моментите, в които тя е изправена пред различни предизвикателства;

 • Образователната система се нуждае от адекватно и предвидимо финансиране;

 • Училищата страдат от “порочен мандат” – трябва да посрещат разностранните нужди на учениците, дори извън рамките на образователната система;

 • Трябва да се обръща повече внимание на ранните детски години, така че децата да идват на училище готови да учат;

 • Без необходимата подкрепа сме изправени пред предизвикателства за интегрирането и подсигуряването на подходящи програми за децата със специални нужди;

 • Размерът на учебните паралелки е посочен като проблем, но без единно становище за разрешаването му;

 • Ролите и отговорностите трябва да бъдат ясни за всички хора, участващи в образователната система;

 • Да има адекватни фондове, които да подсигуряват добрата поддръжка на училищата, и те редовно да се обновяват. Необходими са още фондове за изграждане на нови училища, когато и където са най-необходими;

 • Подготовката на учителите и постоянното професионално квалифициране са особено важни за подобряване на училищата в Алберта;

 • Трябва да се предприемат мерки и за възстановяване на спокойствието и поддържането на трудовите взаимоотношения.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница