Втори тролей за хора с двигателни увреждания пуснаха в ПлевенДата09.08.2018
Размер63.5 Kb.
Втори тролей за хора с двигателни увреждания пуснаха в Плевен

Втори тролей, адаптиран за инвалидни колички, беше пуснат в движение от общинската фирма „Тролейбусен транспорт" в Плевен. По този начин се осигурява връзка на хората с двигателни проблеми от крайните квартали с болницата, центъра и зоните за отдих, съобщи БНР.

Адаптираните тролеи са обозначени със специален знак, поставен на предното стъкло. Рампата е монтирана на задната врата, където е бутонът за сигнализация. Качването и слизането с инвалидната количка ще отнема от 3 до 4 минути. Пътуването е с редовен билет или месечна карта. На телефона на диспечерите във фирмата ще може да се получава информация за графика на движение на специализираните тролеи. Засега обаче те не могат да покрият цялата градска мрежа. Реконструкцията им е на обща стойност 20 000 лева. Около 900 са хората с двигателни затруднения в Плевен. Над 30 използват за придвижване инвалидни колички.

Проект: Ремонт и обзавеждане на Салон за гимнастика

Реализирането на тази наша идея стана за немалкия период от шест месеца. Започнахме с разработването на проект към Програма малки грантове на Фондация Лале за закупуване на специализирани рехабилитационни уреди. За наша радост проектът ни беше одобрен и за Коледа вече бяхме закупили уредите.

Оставаше не малкия проблем с ремонта на помещението, което се намира в сутерен и беше необходимо не само боядисване, но и изграждане на вентилационна система за пречистване на въздуха. За извършване на всичко това подготвихме проект към Хуманитарната програма на Църквата на Исус Христос и светиите от последните дни. Проведохме разговори и с Ротари клуб Плевен центрум и благодарение на тяхното съдействие архитект ни изработи проекта за вентилационната система. Регионалният клон на Българска строителна камара, Плевен ни насочи към водещи фирми в строителството и в изграждането на вентилационни системи, които членуват в Българска строителна камара. Последваха месеци на посещения на фирмите от социалния работник и домакина, много проведени разговори за това какво е Дневният център, кого обслужва, защо да бъдем подкрепени и така успяхме от няколко фирми да съберем средства за закупуване на вентилатори, нагреватели и други включени в проекта на вентилационната система уреди, фирма ГБС Плевен предостави безвъзмездно тръбопроводите и монтира съоръжението.

Родителите на децата, посещаващи Дневния център, също не стояха на страна, а се включиха в почистването на стените преди боядисването. Подреждането на Салона за гимнастика бе много вълнуващ момент за специалистите от Дневния център, тъй като беше плод на много усилия, труд и време. А първото влизане на децата и младежите бе свързано с много емоции. Салонът за гимнастика е вече една реализирана мечта. Мечта, чието реализиране започна с подадената от Фондация Лале ръка.

Йорданка Валакова

Грижата за възрастните хора е един от приоритетите на правителството, в изпълнение на който бяха предприети много стъпки. Започна реализацията на множество програми и мерки и сега след първата година от управлението на коалиционното правителство мога да заявя, че отношението на държавните институции към проблемите на възрастните хора е променено. Институциите са станали по-чувствителни и отворени към решаването на техните проблеми. За първи път се провежда синхронизирана политика, с мерки в областта на пенсиите, социалното подпомагане и социалните услуги.

В областта на пенсиите се предприеха значителни стъпки, които нямат аналог, както през последните 15 години, така и от началото на пенсионната реформа. Предприеха се мерки за повишаване доходите на пенсионерите, като за първи път осъвременяването на пенсиите се извърши в началото на годината, а не в средата. Това се отрази на доходите на всички пенсионери. Особено загрижени сме за пенсионерите, които получават ниски пенсии и затова в средата на годината предприехме сериозни стъпни в областта на пенсиите. Определихме нов ред за минималните пенсии за трудова дейност, в резултат на което само за 6 месеца минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст нарасна с 23,18%. На повече от 1 млн. пенсионери увеличихме допълнително пенсиите. За по-малко от година пенсиите се увеличиха на два пъти и в резултат на това се подобри жизнения стандарт на повече от 70% от пенсионерите или за 20% от населението на страната.

Разработихме и прилагаме нова политика към възрастните хора, която е в съответствие с европейските принципи. На възрастните хора се предоставят нови и по-качествени социални услуги, като се отчитат индивидуалните потребности на всяко лице. Така например от началото на мандата на правителството разкрихме нови 31 алтернативни социални услуги, в ремонтирани или новопостроени сгради, съобразени с европейските изисквания, а именно 6 дневни центъра за стари хора, 4 дневни центъра за възрастни с увреждания, 8 защитени жилища и 13 Центъра за социална рехабилитация и интеграция. За по-малко от година повишихме с 53% капацитета на тези услуги. Осигурихме с 18,5% повече средства за развиване на социални услуги в общността, като тези средства са единствено и само за подобряване качеството на обслужването, издръжка, обзавеждане и оборудване.

Съществена част от политиката към възрастните хора следва да се осъществява на местно ниво в общините. Провеждаме политика за стимулиране предоставянето на социални услуги от неправителствени организации, които са по-близко до възрастните и по-добре познават техните потребности, като им предоставят услугите от които те действително имат нужда. Във връзка с това разработихме и нови стандарти за финансово осигуряване на тези услуги, като същевременно с това се предвижда и по-строг контрол при оказването на социалните услуги.

Разработихме и нови механизми за кандидатстване и реализиране правото на целево енергийно подпомагане. Изтеглихме далеч преди отоплителния сезон подаването на документите и възможностите за ползване на правата, така че възрастните хора да не изпитат негативното влияние на пазарната конюнктура и увеличаващите се цени на твърдото гориво и газта в началото на отоплителния сезон. Осигурихме и здравни грижи за самотни възрастни и възрастни със затруднено материално положение.

Освен всички тези стъпки и мерки важно е да отбележим, че ние създадохме нови регламенти, принципи и правила за провежданата политика, съчетани с едно ново, по-благоразположено отношение към нуждите на всички групи от обществото и по-специално към възрастните хора, към нашите майки и бащи, баби и дядовци.

Една от първите законодателни инициативи от началото на мандата на коалиционното правителство бе свързана със създаването на условия за защита на реалния ръст на пенсиите. В резултат на предприетите мерки през 2007 г. пенсиите на всички пенсионери ще се повишат с по-висок процент, който се определя от равното въздействие на инфлацията и осигурителния доход, т.е. от това което всички внасяме в пенсионния фонд. Затова си струва да се замислим и открито да говорим по тези проблеми и да проявяваме нетърпимост към невнасянето на осигурителни вноски или тогава когато се внасят върху възнаграждения, които са многократно по-ниски от получаваните в действителност.

В областта на социалното подпомагане възрастните са предмет на специални грижи. Създадохме множество нови регламенти, с които повишихме коефициентите и процентите за възрастните, така че те се подпомагат в съответствие с измененията в икономическата конюнктура. Искам предварително да съобщя, че в областта на подпомагането за осигуряване на отопление и осветление са предприети мерки, за да не се допусне ощетяване на лицата. Промени се и механизма за тяхното отпускане, като молбите се приемат от май месец и се даде възможност да се закупят съответните енергоносители по-рано, когато цените им са по-ниски. Също така предприехме редица мерки за по-добро целенасочване на целевите помощи за отопление на населението с ниски доходи и за пълно компенсиране увеличението на цените на енергоносителите. Увеличи се размерът на помощта за отопление с електро- и топлоенергия. Съществено увеличена е помощта за отопление с твърдо гориво, която достигна 170 лв. Много важно е да се отбележи, че размерите на помощите за отопление с топлоенергия бяха съобразени с утвърдените цени на топлофикационните дружества, като за първи път вече се покрива и такса мощност. За първи път се съобразихме и с по-широкото използване на природния газ като енергоносител и въведохме и месечна целева помощ за отопление с природен газ.

Сега когато гледам през призмата на една изминала година мога с удовлетворение да кажа, че са предприети значителни стъпки за подобряване статуса на пенсионерите и възрастните хора със затруднено материално състояние. Също така обаче си давам ясна сметка, че още много предстои, нещо повече базата от която тръгнахме бе много ниска. Не е възможно за една година да се решат проблеми, които са натрупани с десетилетия. Отговорно мога да заявя, че ще предприемем всички мерки за подобряване жизнения стандарт на хората и по-специално на възрастните и пенсионерите. И тук ми се струва, че трябва да отбележа, че всички ние трябва да проявяваме нулева толерантност към лицата, които недобросъвестно получават социални помощи и социални услуги. Не трябва да приемаме с безразличие и факта, че се злоупотребява с правата на хората с увреждания.

Министерството на труда и социалната политика провежда своята политика в сътрудничество и партньорство с организациите на работодателите, работниците и служителите и представители на неправителствените организации. Множество са консултативните органи, които подпомагат дейността на министерството, между тях са Националния съвет за насърчаване на заетостта, Националния съвет за професионална квалификация на работната сила, Националния съвет по условия на труд, Националния съвет за равните възможности на жените и мъжете, Националния съвет за социално подпомагане, Националния съвет за хората с увреждания. всеки един от тези органи осъществява своята дейност съгласно нормативната уредба и Правилниците за тяхната дейност. Те предвиждат винаги когато се разглеждат специфични въпроси и проблеми да се вземе под внимание и мнението на организации, които представляват тези интереси. Наскоро Министерския съвет одобри 14 организации за национално представителни, с което се създадоха възможности за участието им в процесите на вземане на решение. Обикновено въпросите и проблемите на възрастните хора и пенсионерите се разглеждат в тяхната цялост, защото те се нуждаят от специфични грижи, социални услуги, част от тях и от социално подпомагане и затова тези въпроси се разглеждат в Съвета за социално подпомагане и Съвета за интеграция на хората с увреждания. Организациите на и за пенсионери имат възможност за дискусии по въпроси, свързани с пенсионното осигуряване в рамките на Обществен съвет към Управителя на Националния осигурителен институт, където са представени всички пенсионерски организации. На този форум те могат да обсъждат конкретни казуси, като при необходимост могат да правят предложения до Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, в който са представени синдикатите, работодателите и правителството. Съгласно действащото законодателство Надзорния съвет на НОИ е органът, в който се разглеждат и обсъждат всички предложения за изменения в нормативните актове в областта на пенсиите, преди внасянето им в Министерския съвет или в Народното събрание. Организациите на пенсионерите имат и още една възможност за участие в процеса на вземане на решение чрез номиниране на общ представител за член на Икономическия и социален съвет.

В хода на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз се поеха множество ангажименти и се предприеха редица реформи във всички сфери на социалната област. България подписа с Европейската комисия Съвместен доклад за социално включване, в който са определени приоритети и политики, които пряко кореспондират с чл.15 и чл.23 на ревизираната Европейска социална харта. На практика без да са ратифицирани тези членове от Хартата се изпълняват заложените в тях мерки. Така например за интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда се предоставят данъчни стимули за работодатели, които наемат хора с увреждания. По програми и мерки на министерството на труда и социалната политика се субсидира заетостта на хора с увреждания, предоставят се и средстав за професионално обучение съобразно потребностите на работодателите, а също така и в зависимост от потребността на хората с увреждания. Финансират се и проекти за приспособяване на работната среда и работни места при наемане на хора с увреждания, а също така се стимулира и осъществяването на собствен бизнес от хора с увреждания. Покриват се и лихвите по ползвани кредити на хора с увреждания. В областта на социалната интеграция на хората с увреждания се въведе специфична социална оценка, с която се преценяват конкретните нужди на хората с увреждания. предоставят им се различни интеграционни добавки, само за информация бих посочила, че през тази година средствата за икономическа и социална интеграция на хората с увреждания са нараснали с повече от 65 на сто спрямо предходната година. Създадохме и нов регламент за предоставянето на помощни технически средства, а от началото на 2007 г. ще покриваме и ДДС за тези средства. В момента се анализира готовността на страната да се присъедини и към други части на Европейската социална харта

Даренията за физически лица пак ще намаляват данъциВъзможността фирми да получават данъчни облекчения, когато правят дарения на физически лица, е оставена в Закона за корпоративното облагане от депутатите от бюджетната комисия на парламента. Финансовото министерство бе предложило тези облекчения да отпаднат заради злоупотреби, при които фирми избягват данъци чрез фиктивни дарения на хора с увреждания. Според приетия от депутатите текст 10% от счетоводната печалба се признава за разход, ако дарението е в полза на хора с увреждания и технически помощни средства за тях, на социално слаби, на деца с увреждания и сираци. МФ искаше този текст да остане само за фондации, училища и фондове, но не и за отделни лица. За 2005 г. даренията за хора с увреждания от фирми са били 1.3 млн. лв., бе обяснено на депутатите от представител на МФ. С гласовете на управляващи и опозиция комисията прие единодушно данък печалба да падне на 10% от 1 януари 2007 г.

Център за индивидуално социално обслужванеМинистърът на отбраната и ИА “Социални дейности на МО”откриха първия Център за индивидуално социално обслужване. Той е част от проекта "Център за индивидуално социално обслужване", който реализира нов модел на прилагане на социалната политика на ведомството.

Проектът предвижда да бъдат изградени 12 центъра в големите военни гарнизони - София, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Велико Търново, Плевен, Карлово и Казанлък.

Целите на тези центрове са:

Създаване на непосредствен контакт между потребителите на социални услуги и ръководството на Министерството на отбраната;

Създаване на стройна система от социални услуги в Министерството на отбраната.

Предлагане на високо качество на социалните услуги.

Прозрачност, отзивчивост и бързина при предоставяне на социалните услуги.

Усъвършенстване на координацията между звената в рамките на Министерството на отбраната, както и с други административни структури.

В центровете ще се извършват различни видове дейности като:

Ръководство на кухните по Проект “Признателност”, предназначени за членовете на военнопатриотичните съюзи, които се намират в тежко здравословно и материално положение;

Осигуряване на карти за почивки и екскурзии;

Връзки с неправителствени организации на местно ниво;

Информация за наличните свободни места за кадрови военнослужещи;

Извършване на социален патронаж на семействата на загиналите, при изпълнение на служебния си дълг;

Организиране на спортната дейност и популяризиране на масовия спорт в Министерство на отбраната и Българската армия по места.

Практическо реализиране на материалното подпомагане в МО;

Осъществяване на допълнително социално подпомагане на семействата на военнослужещи, пострадали или загинали в мисии в страната и чужбина;

Консултации за здравно, обществено и пенсионно осигуряване;

Консултации за възнаграждения и обезщетения;

Консултации по застраховане;

Семейни и социални консултации;Социалните услуги, извършвани в центровете ще са насочени към кадровите военнослужещи, кадровите военнослужещи от резерва, гражданските лица от МО и БА, военноинвалидите, военнопострадалите, ветераните от войните, членовете на военно-патриотичните съюзи, семействата на участващите в задграничните мисии, децата и семействата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг.

Искат Масларова да открие Параолимпиадата в Шанхай

Министър Емилия Масларова се срещна със заместник-кмета на 18 милионния Шанхай Джоу Тай Тонг и с директора на Бюрото на гражданските дела Ксю Лин. Джоу Тай Тонг, който е и председател на организационния комитет за провеждането на Параолимпиадата в Шанхай през 2007 година, покани министър Масларова за откриването на олимпийските игри за хора с увреждания. Двамата са обсъдили някои основни проблеми в областта на социалната политика и обмениха мнения по изпълнение на задачите, които стоят пред Шанхай и Министерство на труда и социалната политика. Социалното подпомагане, работата с хората с увреждания и грижите за децата са били основна тема на разговора на министър Масларова с Ксю Лин, съобщават от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика. В последния ден от визитата си министър Масларова посети Помощен център за социални услуги и Дом за стари хора, обитаван от хора с ментални увреждания, самотни и здрави възрастни, сами пожелали срещу заплащане да живеят в дома. Тя бе запозната подробно с опита на двете социални заведения за начина на определяне на степента на инвалидност и засиления обществен контрол при разпределянето на социалните помощи, които се отпускат на хората с увреждания там.


Съставители:

Инж. Румен Петков, н.с. инж. Гергана Спиридонова

Гена Дочева Николинка Димитрова

Владимир ПетковЗа връзка :тел. 064 83 58 52, GSM 0888 033 046
Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница