Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. „Медика”Дата13.01.2018
Размер13.42 Kb.
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Медика” АД уведомява своите акционери, че започва изплащането на дивидентите от печалбата за финансовата 2008 година.

С решение на ОС на Дружеството от 15.06.2009 г. е разпределен дивидент от чистата печалба за 2008 година в размер на 0.07 (седем стотинки) лева на акция с номинал 1.00 (един) лев.

На акционерите физически лица, както и чуждестранните юридически лица ще бъде удържан еднократен данък в размер на 5% съгл. ЗКПО.

Изплащането на дивидентите на акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционен посредник ще се извърши чрез съответния инвестиционен посредник (през Централен Депозитар АД).

За останалите акционери, които нямат открити клиентски сметки при инвестиционен посредник изплащането ще става в брой на място в офисите на Дружеството на следните адреси:

- гр. София, район „Лозенец”, п. код 1164, пл. „Папа Йоан Павел II” № 1 (кръст. на бул. Евл. Георгиев и ул. Милин Камък), Бизнес център „България 2000”, ет. 3 – „Медика” АД, отдел Счетоводство – от понеделник до петък сутрин от 9:30 до 13 часа и след обяд от 14 до 17.30 часа;

- гр. Сандански, п. код 2800, Промишлена Зона - „Медика” АД, отдел Счетоводство - от понеделник до петък сутрин от 9:30 до 12.30 часа и след обяд от 13.30 до 17.30 часа.

Дивидентите ще се получават срещу документ за самоличност – лична карта.

Получаване на дивидента от трето лице е възможно единствено чрез нотариално заверено пълномощно от страна на акционера, който притежава правото да го получи.

Начална дата за изплащане на дивидента е 07.09.2009 година.
В случай, че имате въпроси и бележки, моля обръщайте се като към лице за контакт към г-н Ангел Колев, директор за връзка с инвеститорите на «МЕДИКА» АД, гр. София, на адрес: гр. София, район «Лозенец», пл. «Йоан павел ІІ» №1, Бизнес център «България 2000», ет. 3, телефон: (359 2) 96 00 470.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница