Въведение


Разработване на мисловни картистраница2/3
Дата28.04.2017
Размер0.69 Mb.
1   2   3

Разработване на мисловни карти
Въведение:


Мисловните карти са един от най-добрите начини човек да организира знанието си по определена тема, да представи визуално идея или концепция. След като усвоите основните принципи на изготвянето на мисловни карти, ще можете да ги адаптирате към индивидуалните си нужди, стил на учене и според желаните резултати.

Всяка мисловна карта започва с една концепция поставена в центъра, която може да бъде представена от дума и/или изображение. Може да съдържа визуални елементи като кръгове, квадрати идруги символи, рисунки или снимки.Разклоненията водят началото си от централна концепция и могат да бъдат направени в различни цветове и форми.Всяко разклонение може да бъде представнео по много начини ида бъде свързано с останалите разклонения. Обикновено, когато се използват думи, се използва по една ключова дума за всяко разклонение.Мисловните карти могат да се разработват на ръка или с помощта на специален софтуеър. Мисловните карти, разработени на ръка са по-адаптивни към личния стил на учене, докато мисловните карти направени със софтуеър позволяват по-лсеното включване на снимки и графични изображения.Защо използването на мисловни карти е важно за детското развитие?
2.1. Ползи за деца, които имат когнитивни затруднения:

- за децата с дислексия е по-лесно да възприемат идеи и концепции чрез процес на визуализация, а мисловните карти предлагат именно това

- мисловните карти улесняват, както процеса на преподаване, така и процеса на учене

- мисловните карти помагат за синтезирането на голям обем от информация по една тема или една идея

- мисловните карти помагат, както за запаметяването, така и за припомнянето и използването на информацията след това.
2.2. Ползи за всички деца

Структурата на мисловните карти наподобява структурата на мозъка – информацията не е линеарна, а е представена като мрежа от взаимосвързани елементи. Това означава, че информацията се съхранява в мозъка чрез различни пътеки и всяка от тях може да доведе до разгръщане на цялостната картина. Мисловните карти подпомагат развитието на уменията за учене и са добър помощник и активатор на паметта.

Допълнителна информация:

- T. Buzan, The mind map book - http://www.thinkbuzan.com/uk/products/books

- T. Buzan, Mind Maps for Kids: An Introduction http://www.thinkbuzan.com/uk/products/books

- T. Buzan, Mind Maps for Kids: Max Memory and Concentration - http://www.thinkbuzan.com/uk/products/books

- T. Buzan, Mind Maps for Kids: Study Skills - http://www.thinkbuzan.com/uk/products/books

Необходими материали:

Вижте секция „как” при описанието на всяка дейност. .


Дейности, подходящи за предучилищна и начална училищна възраст:


Дейност 1: Рисуване на мисловна карта

Дейност 2: Мисловни карти – чрез моделиране, изрязване и апликиране


Дейнсоти, подходящи за начална училищна възраст

Дейност 3: Мисловни карти – комбиниране на рисунки и текст


Описание на дейностите:


Дейност 1: Рисуване на мисловна карта
Защо

Цел на дейността:
 • да подпомогнете развитието на функциониращ учебен процес

 • да подпомогнетеразвитието на дългосрочната памет

 • да подпомогнете детето във воденето на записки, които да използва по-късно

 • да помогнете на детето да разве собствения си път на учене

 • да помогнете на детето да развие способността си за визуализация

Как

1. За да представите на учениците си мисловните карти и начина им на употреба използвайте любимата им тема или тема, която е актуална и интересна.

2. Помолете детето или група от деца да изброят неща свързани с тази тема – например, всичко, за което се сещат и се отнася за пролетта.

3. Помогнете на децата да поставят в центъра на мисловната карта темата изписана с думи или представена с някаква картинка

4. Накрая, помолете децата да нарисуват тези неща около основната тема и да свържат центъра с останалите рисунки или думички.
Докато правите всичко това, се постарайте децата да се забавляват и да бъдат креативни.

Необходими материали:


- Листове хартия размер A4 size – препоръчват се за по-малки ученици, разположени хоризонтално, за да има място за цялата мисловна карта


- Материали за рисуване – според предпочитанията на детето в различни цветове

- Фигури за очертаване на различни форми – по желание, дву- или три-измерни


- Шаблони за мисловни карти – по избор, нека детето само избере или нарисува своя модел, можете да изберете подходящ от тук:
http://www.worksheetworks.com/miscellanea/graphic-organizers/star.html


Дейност 2: Мисловни карти – чрез моделиране, изрязване и апликиране

Ползите и стратегиите са същите като тези използвани при рисуването.
Мисловна карта на селскостопански животни
Дейност 3: Мисловни карти – комбиниране на рисунки и текст
Ползите и стратегиите са същите като тези използвани при рисуването.

В ранна възраст избягвайте използването на символи при изготвянето на мисловни карти – вместо това избирайте по-прости и по-лесни за разбиране рисунки


По-късно, когато децата свикнат с използването на мисловни карти, бихте могли да ги използвате за

 • Учене на уроци (като разработвате мисловна карта за всеки урок)

 • Създаване на план за писане на есе / съчинение

 • Организиране на речниковия фонд (създаване на синонимни гнезда, групиране на думите по функции или по теми)

 • Бихте могли да принтирате мисловна карта в уголемен мащаб и да я закачите на стената в класната стая


Следете за

Трудности, които децата с дислексия биха могли да имат при изготвянето на мисловни карти
 • Да разбират концепции и абстракции

 • Дешифрирането (разчитането) на мисловната карта при последваща употреба

 • Използването на мисловни карти при планиране на есета

 • Използването на мисловни карти при илюстрирането на урок

За да помогнете на децата да разберат идеята на мисловните карти, бихте могли да започнете със следната игра:
Играта се нарича „Детективи”. Детето влиза в ролята на детектив и рисува това, което му казвате. Избройте едни след други различни предмети, действия, чувства, състояния.
След това нека детето разгледа собствените си рисунки и да ви обясни какво е нарисувало. Така детето поетапно ще визуализира думата, ще я нарисува, ще запомни кода, който е използвало, за да я нарисува и ще успее да го разчете.
Разменете си ролите и докато рисувате и обяснявате рисунките си, помогнете на детето да разбере в по-голяма степен идеята на играта.
Играта ще върви по-гладко, ако предварително подготвите списък със съществителни, прилагателни, местоимения, глаголи и наречия.
Погрижете се думите да съответстват на възрастта и интересите на детето и с времето постепенно усложнявайте задачата. Много важно е детето да се забавлява и да има позитивно отношение към това, което прави.
Позволете на детето само да избере кои думи да ви даде да нарисувате. След като представите играта на всички деца, помолете ги да играят заедно, за да се упражняват.
5.3 Визуализация
Какво имаме предвид под „подходи за визуализация”?
Визуализацията като част от учебния процес в предучилищна и начална училищна възраст не разчита само на видяното:
Виждам нещо -> Разпознавам го ->Разбирам какво е то
По-скоро се основава на преживяване, в което водеща роля има зрението. Процесът на учене при децата е по-скоро холистичен и емоционален.
-> Нещо важно, свързано с детската тревожност, което трябва да имате предвид:
В ранна възраст учебният процес е сам по себе си стресиращ. Като стресът може да бъде, както позитивен, така и негативен, а ученето изисква влагането на много енергия и се случва доста бързо. Тъй като децата не успяват да филтрират информацията, така както го правят възрастните, емоционалното влияние е много силно.
Когато е налице когнитивно затруднение, позитивният стрес може да се превърне в тревожност, която пък да премине в депресия, опити за криене и желание за самоизолация.
Дейностите за визуализация могат да допринесат за преодоляването на негативния стрес и да увеличат положителната самооценка чрез подобряване на самовъзприемането, възприемането на околния свят и осъзнаване на начина, по който другите възприемат света.
Визуализацията трябва да доведе до резултат, който да е четим, разбираем и да се съхрани от мозъка за по-късна употреба. Когато се появи явление, подобно на визуализираното, индивидът използва предишния си опит, за да реагира на новото събитие.
Когато е налице когнитивно затруднение, този опит може да бъде изгубен и индивидът да бъде принуден да започне отначало.
По време на процеса на визуализация входящата информация се свързва с емоциите в общ визуален опит, обхващащ цялата картина.

Защо процесът на визуализация е важен за детското развитие?
Визуализацията е важна за пространственото осъзнаване на индивида и позиционирането му в един предзададен физически и социален свят (напр., възрастните са едри (големи), децата са малки).
Визуализацията дава възможност за възприемане на реалния свят в неговите форми и цветове и води до полисензорното му възприемане, на чиято основа се случва аналитичното възприемане (подпомогнато от родителите и учителите – процес, който се подобрява с израстването).
Ползи за децата с когнитивни затруднения


 • Визуализацията подпомага развитието на паметта

 • Визуализацията подпомага възприемането на реалността

 • Подпомага способността за осъзнаване на връзката между физическия свят и мисловните му репрезентации

 • Ако се прилагат правилно техниките за визуализация, намаляват стреса по време на учене в ранна възраст

 • Визуализацията подпомага изживяването в група основаващо се на визуално представяне (както като изпълнители, така и като наблюдаващи)Ползи за всички деца:


 • Визуализацията подпомага развитието на паметта

 • Визуализацията подпомага възприемането на реалността

 • Подпомага способността за осъзнаване на връзката между физическия свят и мисловните му репрезентации

 • Ако се прилагат правилно техниките за визуализация, намаляват стреса по време на учене в ранна възраст

 • Визуализацията подпомага изживяването в група основаващо се на визуално представяне (както като изпълнители, така и като наблюдаващи)

Предучилищна възраст
Дейност 1: Нашият свят е вълнуващ и красив (подготвителна дейност за подреждане на стаята и създаване на подходяща обстановка)
Защо

Цел на дейността:


Целта на тази дейност е да помогне на децата да се чувстват добре и да създаде достатъчно стимули за здравословно когнитивно и емоционално развитие.
Важно е децата да живеят и учат в среда, в която могат да се движат свободно и да стимулират всичките си сетива. Свободното движение е пряко свързано с визуализацията и помага на децата да свържат това, което виждат, с общия опит от опознаването на околния свят.
В допълнение на това, е изключително важно децата да растат в среда, която е безопасна и ги кара да се чувстват щастливи, където могат да учат и споделят на спокойствие преживяванията и емоциите си с връстниците и възрастните.
Как

Необходими материали:


- рисунки по стената – сцени от популярни детски приказки и истории

- любими герои – като част от рисунките, под формата на кукли и кукли за театър

- книжки с илюстрации

- табла с букви и цифри

- места за ролеви игри (с комплекти за готвене, шиене, правене на прически, т.н.)

Следете за

Трудности, които децата с дислексия могат да имат при изпълнението на тази дейност / неща, на които да обърнете внимание:


Учителите трябва да бъдат внимателни да не претоварват децата със стимули за учене и визуализация. Постарайте се да съобразите средата с възрастта и интересите на децата. Децата в по-ранна възраст реагират по-добре на по-опростени картини без разсейващи детайли. При подготовката на табла с букви и цифри за деца, учещи се да четат и пишат, също се старайте да избягвате ненужни, разсейващи и объркващи елементи.
Предучилищна и начална училищна възраст
Дейност 1: Визуални игри чрез интерпретация
Защо

Цел на дейността:


Този тип игри помагат на децата да развиват уменията си за визуална комуникация. Децата участващи в ролята на актьори ще се научат да визуализират дадено съобщение, децата в ролята на зрители ще се научат да фокусират вниманието си и да декодират изпратеното съобщение.
Как

Необходими материали:

- материали, необходими за изработването на кукли за театър, костюми, декори

- материали за изработване на малка временна сцена за театър


Описание на дейността:
Нека децата изработят свои собствени декори и кукли за театър. Куклите могат да бъдат направени от ръкавички или чорапки, например. С помощта на изработените кукли децата ще разиграят пред връстниците си малки сценки, разказващи истории или просто показващи емоции.
-> Добра идея е да насърчите децата да коментират видяното/изиграното след това. Хубаво би било също така да зададете някакъв въпрос предварително и децата да търсят отговора му по време на играта. По този начин ще им помогнете да се съсредоточат.
-> Като техен учител вашата роля е да подкрепите, както децата, които играят, така и децата, които са в ролята на зрители. Изпращането на визуални съобщения е толкова важно, колкото тяхното възприемане и правилно интерпретиране.
Следете за

Трудности, които децата с дислексия могат да имат при изпълнението на тази дейност / неща, на които да обърнете внимание:


В ролята на актьори децата с дислексични трудности могат да имат проблеми със:

 • Следенето на последователността на действието

 • Следване на инструкциите (от учителите или от връстниците)

 • Интерпретиране на даден герой или роля по време на ролева игра

 • Добре би било да насърчите децата да развиват сценария според вътрешния си свят и усещания. Това ще намали тревожността им и ще им помогне да развият по холистичен начин процеса на възприемане на света, от който визуализацията е само началния етап.

 • Колкот по-малко ограничения поставяте пред децата, толкова по-добре, но нека това никога не е без каквито и да е правила. Фокусирайте се върху възможността за установяване на комуникация посредством визуализация, свързваща актьорите и зрителите.

 • За детето би било по-ценно да му помогнете да учи чрез повече свобода на изразяването, отколкото да следва определени инструкции, които просто ще го накарат да направи нещо определено.

В ролята на зрители децата с дислексични трудности могат да се затруднят да:

- Следят последователността на действието

- Да фокусират вниманието си


- > За да им помогнете да се съсредоточат, бихте могли да им възложите специална задача, като например: „Знам, че можеш да изгледаш следващата сцена много внимателно и накрая да кажеш на всички ни как зайчето успява да построи къщичката си.” Ако въпреки това детето се затрудни, се постарайте да му помогнете с отговора, така че да не се почувства стресирано и длъжно да отговори вярно.

Дейност 2: На какво ти прилича?
Защо

Цел на дейността:

Целта на тази дейност е да окуражи децата да използват въображението си и да бъдат креативни. Чудесна е за развиване на детското абстрактно и асоциативно мислене.
Как

Необходими материали:

- Хартия, цветни моливи и бои
Описание на дейността:
Децата работят по двойки. Едното дете ляга на пода върху голям лист хартия в статична или изобразяваща движение позиция. Другото дете очертава тялото му с молив. След това децата разглеждат получилата се фигура и се опитват да кажат на какво им прилича. Оцветяват я с цветните бои и я превръщат в чуден фантастичен герои, за който се опитват да измислят истории.
Следете за

Трудности, които децата с дислексия могат да имат при изпълнението на тази дейност / неща, на които да обърнете внимание:


Децата с дислексия могат да се затруднят да мислят абстрактно. За да се подпомогне абстрактното мислене се разчита на множество визуални стимули.

Трансформирайки очертанията си във фантастични герои, децата развиват въображението и абстрактното си мислене. Работата по двойки позволява на децата да мислят заедно и по този начин се избягва фрустрацията в случай на затруднение.


За развиване на въображението и абстрактното мислене можете да използвате всякакви други техники – мастилени петна, фигурки от плат и хартия, облаци.


- > Освен за тази цел, можете да приложите техниката с очертаване на тялото и за визуализиране на уроци по биология, например. Може учениците да нарисуват различните системи в човешкото тяло или пък да визулизират процентното съдържание вода в човешкия организъм като оцветят 7/10 от фигурата.


Дейност 3: Измери света (училището), измери себе си и нещата, които смяташ за важни
Защо

Цел на дейността:


Училището / детската градина е мястото, където децата трябва да растат без да изпитват тревожност. Важно е, те да успяват да визуализират себе си в заобикалящия ги свят, чувствайки се в безопасност и изпитвайки положителни емоции.
Тази дейност помага на децата да различат разнообразните форми чрез наблюдение и измерване: в началото като части от средата (класната стая, обикновена стая), а след това и като части от играчките, книгите, т.н. След като са измерили класната стая (средата) и обектите в нея, децата продължават с измерването като измерват и себе си.
Целта на тази дейност е да помогне на децата да опознаят и разберат заобикалящата ги среда и чрез сравнение да осъзнаят връзката си с нея.
Как

Необходими материали: • Обекти, намиращи се в училището и в класната стая

 • Личните вещи на децата

 • Стандартен метър за измерване


Описание на дейността:
За първата фаза на измерването всеки ученик сам избира своя начин за измерване (пръсти, крачки, педи) и започва да измерва всички части на класната стая / училището. Ролята на учителя е да насърчи учениците да коментират и наблюдават, за да подобри зрителното възприятие и сравнение.
След като са измерили обектите в заобикалящата ги среда, децата трябва да измерят себе си и личните си вещи (кукли, плюшени играчки), използвайки стандартен метър и отбелязвайки своя ръст и размера на играчките си на стената.
Добре е тази дейност да се прави периодично, за да помогне на учениците да осъзнаят процеса на порастване.
Следете за

Трудности, които децата с дислексия могат да имат при изпълнението на тази дейност / неща, на които да обърнете внимание:


Процесът на измерване не изисква никакъв особен подход. Важно е обаче учителите да насърчават децата да наблюдават и правят сравнения.

5.4. Информационни и комуникационни технологии за подкрепа на учениците с дислексия
Какво представляват информационните и комуникационни технологии

Терминът информационни и комуникационни технологии се отнася до хардуерни инструменти и оборудване и софтуерни програми, използвани за обработка и съхранение на данни и изпращане на съобщения.

Обикновено под информационни и комуникационни технологии (ИКТ), разбираме:
- компютри
- хардуерно оборудване (принтери, монитори, клавиатури, памети, тонколони и т.н.)
- мобилни телефони
както и
- операционни системи и програми, които да ги накарат да работят.


 • Защо говорим за въвеждане на ИКТ в ранното образование?

Децата в днешно време са заобиколени от компютри и мобилни телефони от ранна възраст. Те използват компютрите и телефоните на родителите си за забавление и за игра, изследвайки по този начин сами възможностите на ИКТ. Повечето хардуерни и софтуерни инструменти са лесни за работа и децата ги използват по интуиция (тоест няма нужда никой да ги учи как да ги използват).

Като преподаватели ние имаме възможност за използваме ИКТ за образователни цели правейки по този начин учебния процес по-интересен, атрактивен и интерактивен за детето.


От друга страна обаче ние трябва да направим всичко възможно да предпазим децата от вредна употреба на ИКТ.


В тази глава представяме на Вашето внимание прости компютърни програми и дейности, които да приложите на практика в предучилищното и началното образование. Като в същото време, вие ще подкрепите процеса на обучение на децата с дислексични трудности.Защо въвеждането на ИКТ в ранното образование е важно за детското развитие?

Ползи за децата, които вероятно имат дислексични трудности:

В ранна възраст децата с дислексия имат полза от използването на ИКТ, за да развиват концептуалното си мислене, да се справят с някои затруднения в четенето и организирането на личното си време.

Ползи за всички деца:

Информационните и комуникационните технологии правят процеса на учене по-интерактивен и помагат на децата да развият чувство на собственост над това, което научават. Повечето програми са лесни са използване и грешките се коригират в процеса на самата им употреба, избягвайки по този начин фрустрация при несправяне. Повечето образователнии програми дават възможност за мултисензорно учене (картини, текст, звуци, музика, управление чрез мишка и клавиатура). В ранна възраст ученето чрез ИКТ е под формата на игра и забавление.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница