Вяра регионален месечник за живота и проблемите на хората с увреждания плевен май 2005 24 май ден на българската култура и писменостДата27.09.2017
Размер137.04 Kb.

ВЯРА

РЕГИОНАЛЕН МЕСЕЧНИК


ЗА ЖИВОТА И ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПЛЕВЕН май 200524 май ден на българската култура и писменост
Данаил Мицев на 70 години

Достигайки достолепни житейски върхове, не всеки човек намира сили да направи равносметка на стореното и пропуснатото и да го направи достояние на другите. Че и да покаже старателно премълчавани свои пристрастия. Данаил Мицев искрено и непретенциозно ни поднася своята богата душевност в книгата си „Небесен звън”. Едва ли това е само стихозбирка с поетичните откровения на живописеца Данаил Мицев! Илюстрациите са подбрани прецизно от собствената творческа галерия. И може би стиховете и размислите за изкуството илюстрират рисунките, живописните картини, портрети. Такава хармония е присъща на изстрадалите, но превъзмогнали болката и огорчението, силни духом люде, какъвто безспорно е Данаил Мицев.

Стиховете, включени в „Небесен звън” са искрени и неподправени картини, стон по родния край- малкото плевенско село Крета, в което на 20 юни 1935 година е роден художника. Носталгията по преживяното краи реките Вит и Дунав описва с поетичен акварел в пейзаж. В палитрата на чувствата доминира любовта и прекнонението пред майката и бащината къща.

В поетичната си изповед Данаил Мицев, работил 30 години като художник-приложник, включва и свои разсъждения за смисъла на изкуството, качеството на художествения продукт, възприятията и оценките на зрителя. Те са адресирани към мислещия, проницателния човек, който може да открие страст в материята в която работи.

„Важно е да направиш нещо и да бъдеш разбран-другото е празна работа”, твърди Данаил Мицев. Той сътвори стихосбирката „Небесен звън”, уважаеми читателю! Убедени сме, че ще го разберете.Валя Минкова

СОЦИАЛЕН ПОДХОД

Кръгла маса по въпросите на хората с увреждания

239 829 хора с увреждания са подали молби за социална оценка. Това съобщи социалният министър Христина Христова във стъпителното си слово по проблемите на хората с увреждания. На 86 276 души вече е направена социална оценка и от 7 март е започнало изплащането на добавките със задна дата.

Подадени са и 13 830 молби за изплащане на помощи за деца с увреждания. За тази година помощта е в размер на 105 лева и се изплаща от януари.

Министър Христова подчерта, че е минало времето на универсалните решения на проблемите на хората с увреждания. Новият Закон за интеграцията на хората с уврежданияе добра стъпка в това отношение, защото той категорично се разделя с медицинския подход и се отнася към човека с увреждане индивидуално, като към социално същество. Стремежът е да се осигури на тези хора възможност да се трудят, защото трудът е най-интегриращият фактор.

Министър Христова изрази убедеността си, че от подобни дискусии излизат полезни предложения и препоръки, които са добър ориентир за подобряване на нормативната база. Тя отдели специално внимание на необходимостта от повишаване на статута на социалния работникДимитрина Каракирова

Да сме като тях
Инсулинът на „Ново Нордиск” спаси нашия живот, а ръководството на „Ново Нордиск”– нашата организация

Като резултат от благотворителния жест на фирма Ново Нордиск членовете на Асоциация “Диабет” имат вече клуб.

Точно преди една година , като “великденски подарък” получихме предизвестие от Общината за освобождаване на помещението в което от 13 години Асоциацията е настанена със заповед на кмета тогава, д-р Александров.

Цели 13 години организацията е на пълна самоиздръжка, като основните й приходи идват от дейността на магазина към нея. Това е един период на непрекъсната борба за утвърждаване и изграждане на имидж. Плевенската организация на диабетиците не веднъж е сочена за пример между организациите в страната. Но, уви приватизацията стигна и до тази общинска собственост, в която е настанена Асоциацията.

От една година започна предсмъртната агония на организацията. Една година ръководството на Асоциацията води преговори и преписки с различни инстанции , които само си прехвърлят проблема и по чиновнически учтиво те препращат и завъртат в омагьосания кръг, докато ти се завие свят и започваш вече да не виждаш надписите по вратите на които чукаш. Чукаш, чукаш ...и си тръгваш с поредното обяснение , че това е задължение на другия чиновник, който би могъл да свърши тази работа много лесно. Да ! Ама стига да поиска.

Абе, чиновници, няма застраховани хора на този свят. Пред бога всички сме равни!

И така, една година ходене по мъките. Останало без помещение и без финансова подкрепа от никъде, дружеството не прекъсва своята дейност и връзката със своите членове. Намират се ентусиасти и въпреки трудностите, организационния живот продължава..

Брагодаря Ви диабетици, че ни повярвахте и не ни оставихте в тези трудни моменти. Вашата вяра и вашата подкрепа бяха основния стимул да продължим борбата за оцеляването ни. И ето, че се намери спасител. Организацията е жива и ще живее , защото все още има хора, които не разсъждават по чиновнически. Защото все още се намират хора, които работят с желание , със сърце и от душа. Да имаш сърце и да влагаш цялата си душа във работата си, значи да намериш път към решаване на проблемите. Ръководството на фирма” Ново Нордиск” работи с любов не само към работата си, а и към хората. Дано в България да се намират все повече такива хора и тя ще я пребъде.

Благодаря Ви, че Ви има. Благословени да сте!Председател на дружеството Мариана Пироева
РЗОК

списък на заболяванията,

освобождаващи задължително здравноосигурените лица от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.3 на закона за здравното осигуряване /ЗЗО/

От потребителска такса по чл.37, ал.3 на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:


I.Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза:

Туберкулоза на дихателните органи потвърдена бактериологично и хистологично с призната инвалидност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с призната инвалидност


Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично призната инвалидност

Туберкулоза на гръбначния стълб с призната инвалидност

Туберкулоза на тазо-бедрената става с призната инвалидност

Туберкулоза на колянната става с призната инвалидност


Туберкулоза на костите и ставите -Туберкулозен остеит с призната инвалидност

ІІ. Вродени аномалии:

Вродена хидроцефалия


Други вродени аномалии на мозъка – вродени мозъчни кисти, макрогирия, мегаленцефалия, вродена аномалия на мозъка, неуточнена/множествени аномалии на мозъка/

Анофталм / Киста на очната ябълка/ с призната инвалидност


Анофталм / Други форми на анофталм - агенезия/ с призната инвалидност

Микрофталм /криптофталм// с призната инвалидност


Вродена аномалия на лещата

Вродена катаракта с призната инвалидност

Вродена афакия с призната инвалидност


Сферофакия с призната инвалидност

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха – с призната инвалидност

Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт/ с призната инвалидност


Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ/ с призната инвалидност

Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици/ с призната инвалидностОбщ артериален трункус

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Дискордантно свързване на камерите с артериите

Дискордантно предсърднокамерно свързване


Тетралогия на Fallot


Вродени аномалии на сърдечната преграда

Други вродени аномалии на сърдечната преграда

Междукамерен септален дефект

Предсърднокамерен септален дефектМеждупредсърден септален дефект с призната инвалидност

Предсърднокамерен септален дефект с призната инвалидност

Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа – атрезия, инсуфициенция и стеноза с призната инвалидност


Атрезия на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност


Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа

Вродена стеноза на трикуспидалната клапаАномалия на Ebstein с призната инвалидност

Вродена стеноза на аортната клапа с призната инвалидност

Вродена инсуфициенция на аортната клапа с призната инвалидност

Вродена митрална стеноза с призната инвалидност


Вродена митрална инсуфициенция с призната инвалидност

Синдром на хипопластичното ляво сърце

Други вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност


Dextrocardia с призната инвалидност

Белодробна инфундибуларна стеноза с призната инвалидност

Аномалия на коронарните съдове с призната инвалидност

Вроден сърдечен блок с призната инвалидност

Други уточнени вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност

Вродени аномалии на големите артерии

Коарктация на аортата


Стеноза на аортата

Други вродени аномалии на аортата

Отворен ductus arteriosus

Вродени аномалии на големите артерии с призната инвалидност


Атрезия на белодробната артерия с призната инвалидност

Стеноза на белодробната артерия с призната инвалидност

Други вродени аномалии на белодробната артерия с призната инвалидност


Вродени аномалии на големите вени с призната инвалидност

Други вродени аномалии на периферната съдова система с призната инвалидност


Периферна артериовенозна аномалия с призната инвалидност

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система с призната инвалидност

Вродена аномалия на периферната съдова система, неуточнена с призната инвалидност

Други вродени аномалии на системата на кръвообращението с призната инвалидност

Артериовенозна аномалия на церебрални съдове с призната инвалидност

Други вродени аномалии на церебрални съдове с призната инвалидност


Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращението с призната инвалидност

Вродена белодробна кистоза с призната инвалидност

Вродени аномалии на белия дроб с призната инвалидност

Агенезия на белия дроб с призната инвалидност


Хипоплазия и дисплазия на белия дроб с призната инвалидност

Вродена бронхиектазия с призната инвалидност

Кистозна болест на бъбрека с ХБН

Други остеохондродисплазии

Osteogenesis imperfecta


Синдром на Down

Синдром на Edward и синдром на Patau

Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

ІІІ.Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата:


Захарен диабет с бъбречни усложнения

Захарен диабет с очни усложнения

Захарен диабет с неврологични усложнения

Захарен диабет с периферни съдови усложнения

Хипопаратиреоидизъм


Нанизъм, некласифициран другаде

Безвкусен диабет


Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест на Hartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi

Класическа фенилкетонурия

Други видове хиперфенилаланинемии

Кистозна фиброза

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

Наследствена еритропоетична порфирия

Порфирия кутанеа тарда

Други порфирии

Амилоидоза

ІV.Заболявания на сърдечно-съдовата система:

Ревматични болести на митралната клапа, с призната инвалидност


Митрална стеноза

Ревматична митрална инсуфициенция

Митрална стеноза и инсуфициенция

Други болести на митралната клапа

Болест на митралната клапа, неуточнена

Ревматични болести на аортната клапа с призната инвалидност

Ревматична аортна стеноза с призната инвалидност

Ревматична аортна инсуфициенция с призната инвалидност

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция с призната инвалидност

с призната инвалидност

Други ревматични болести на аортната клапа с призната инвалидност


Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена с призната инвалидност

Съчетано засягане на митралната и аортната клапи с призната инвалидност

Ревматични болести на трикуспидалната клапа с призната инвалидност

Хипертонична болест на сърцето с призната инвалидност

Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] с призната инвалидност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с призната инвалидност


Вторична хипертония с призната инвалидност

Остър инфаркт на миокарда с призната инвалидност

Стар инфаркт на миокарда с призната инвалидност

Сърдечна аневризма с призната инвалидност

Белодробно-съдова болест, неуточнена с призната инвалидност

Първична белодробна хипетония с призната инвалидност

Кардиомиопатия с призната инвалидност

Застойна сърдечна недостатъчност с призната инвалидност

Последици от субарахноидален кръвоизлив с призната инвалидност

Последици от вътремозъчен кръвоизлив с призната инвалидност

Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с призната инвалидност

Последици от мозъчно-съдова болест с призната инвалидност

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив с призната инвалидност

Последици от мозъчен инфаркт с призната инвалидност

Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка с призната инвалидностДруги мозъчно-съдови болести с призната инвалидност

V. Заболявания на дихателната система


Астма с призната инвалидност

Бронхиектатична болест с призната инвалидност

Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване

Друга хронична обструктивна белодробна болест с призната инвалидност

Пневмокониоза на въглекопачите с призната инвалидност и доказано професионално заболяване

Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества с призната инвалидност и доказано професионално заболяване

Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций с призната инвалидност и доказано професионално заболяване

Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване


Химични респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари с призната инвалидност и доказано професионално заболяване

Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции с призната инвалидност и доказано професионално заболяване


Други интерстициални белодробни болести с фиброза с призната инвалидност

VІ.Заболявания на храносмилателната система


Болест на Crohn [регионарен ентерит] с призната инвалидност

Улцерозен (хроничен) ентероколит с призната инвалидност

Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дроб с призната инвалидност

VІІ.Бъбречни заболявания:


Хронична бъбречна недостатъчност с призната инвалидност

VІІІ.Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането:

Рутинно послеродово наблюдение /до 45 дни след раждането/


Състояние на бременност

Наблюдение върху протичането на бременността при жена, подложена на висок риск

Родоразрешаване

ІХ.Заболявания на кръвта и кръвотворните органи:


Конституционална апластична анемия

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IХ

Други нарушения на кръвосъсирването

Х. Психични заболявания:


Шизоафективни разстройства

Разстройства на настроението [афективни разстройства]

Налудно разстройство

Умерена умствена изостаналост

Тежка умствена изостаналост

Дълбока умствена изостаналост

Продължава в следващия брой


Съставители:инж.Румен Петков, н.с.

Гена Дочева

Владимир Петков

За контакти: тел 064 805 3100888 033046


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница