Възлагателно писмо настоящото писмо се издава от рекламодателяДата09.08.2018
Размер40 Kb.
ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО
Настоящото писмо се издава от РЕКЛАМОДАТЕЛЯ:
…………………………………………………………… …………………………………………………….

/наименование на търговеца/


/седалище и адрес на управление, ЕИК/

Представлявано от …………………………………………………………………………………………………………………./имена и длъжност/
Адрес за кореспонденция; телефон; факс: ………………………………………………………………………….

С цел удостоверяване на обстоятелството за възлагане рекламното обслужване на РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ:


………..…… ………. ,

/наименование на рекламната агенция/

/седалище и адрес на управление, ЕИК/
Представлявана от

…………………………………………………....................................................................................../имена и длъжност/

Адрес за кореспонденция; телефон; факс: ……………………………………………………………………………


с правото да ме представлява пред „България он ер” ООД като преговаря и закупува от мое име и за своя сметка рекламно време в програмата на България он ер ООД, съгласно Общите условия за излъчване на телевизионни търговски съобщения в програмата на „България он ер” и действащата Рекламна Тарифа на „България он ер” за периода: от ….. 20…..до 20…..г.

1. РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ декларира, че притежава правото да използва с рекламни цели
името и/или търговската марка на продуктите и/или услугите – предмет на рекламната
кампания, както следва:

;

;;

2. РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ декларира, че:

- има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да използва с рекламни цели включените в рекламните материали графични и словесни марки, търговски девизи и послания, музикални, литературни и други защитени произведения, както и образите на лицата рекламиращи продукта и/или услугата;

- има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да рекламира продукта/услугата/марката, чието търговско съобщение възлага да бъде излъчено;

- е уредил отношенията, включително и имуществените, с авторите на рекламните материали, предоставени за излъчване, с всички други носители на авторски и сродни права, чиито произведения и изпълнения са включени в тях, в съответствие с изискванията на ЗАПСП и действащото приложимо законодателство, като е получил от носителите на права всички необходими разрешения за използването на създадените от тях обекти на авторско и сродно право за целите на телевизионното излъчване в програмата на „България он ер” ООД и е заплатил дължимите възнаграждения за това излъчване, вкл. и за кабелното препредаване на програмата на България он ер в мрежите на трети лица.

- търговското съобщение, чието излъчване се възлага са изработени в съответствие с изискванията на ЗРТ, ЗАПСП, ЗЗППТ, ЗМГО, ЗЗК, ЗЗ и останалото приложимо българско законодателство.
3. С настоящото Рекламодателят декларира, че представляваното от него дружество ще поеме цялата отговорност, ако вследствие нарушение на някоя от горните гаранции/декларирани обстоятелства спрямо собственика на програмите бъдат предявени каквито и да било претенции от трети лица и/или регулаторни/контролни органи и/или други. Декларирам, че ако излъчването на търговско съобщение в програмата на „България он ер” ООД се прецени от регулаторния орган като нарушение на действащото законодателство и той наложи административно-наказателна санкция във връзка с излъчването на търговско съобщение в програмата „България он ер” , дружеството, което представлявам, ще поеме за своя сметка заплащането на наложената имуществена санкция.
4. С настоящото писмо РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ заявява, че РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ има/няма* право да превъзлага на други рекламни агенции реализацията на рекламната кампания на посочените по-горе стоки/услуги в програмата на „България он ер”.

*Ненужното се зачертава.Дата :


РЕКЛАМОДАТЕЛ:

/имена и длъжност на представляващия/


РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ:

/имена и длъжност на представляващия/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница