What Is Visual Basic?страница1/4
Дата25.07.2016
Размер284.82 Kb.
  1   2   3   4

Introducing Visual Basic

 
What Is Visual Basic?


Visual Basic е програмния език за Access. Той се използва по същите причини, заради които използвате макроси - за да свържете обектите от приложение в една система. Разликата е, че Visual Basic предоставя много по прецизен контрол над обектите, в сравнение с макросите.

When to Use Visual Basic Instead of Macros


Кога се налага да превключите към Visual Basic? Това зависи от вашето желание.
Why Use Visual Basic?

Вие ще пожелаете да използвате Visual Basic вместо макроси, ако е налице кое да е от следното:

 •     Да направите Вашето приложение лесно за управление. Когато използвате голямо количество макроси, които са отделни обекти, за Вас може да е трудно да ги управлявате. Обратното, когато използвате Visual Basic за да управлявате събития, Вашия код е вграден в приложението. Ако се премести форма или отчет от едно приложение в друга база от данни, то Visual Basic кода, които е елемент на формата или отчета се премества заедно с тях. (Код е термина за това, което създавате с езика за програмиране.)

 •     Създаване на функции. Access включва много вградени или intrinsic, функции - като IPmt функцията, която изчислява лихвените проценти на вложение за даден период. Тези функции може да се използват за извършване на изчисления, без да е необходимо да се правят сложни изрази от страна на потребителя, като могат да бъдат включвани и в потребителски функции.

 1. See Also For more information on creating a function, see “Creating Your First Function” later in this chapter.

 •     Управление на съобщенията за грешки. Когато се случи нещо неочаквано в едно приложение и Access изведе съобщение за грешка, това за неподготвените потребители на Вашето приложение може да е доста мистериозно. Чрез Visual Basic можете да откриете появила се грешка и да изведете по-понятно за потребителя съобщение, или да заставите приложението да направи нещо друго.

 1. See Also For more information on handling errors in your application, see Chapter 8, “Handling Run-Time Errors.”

 •     Създаване и управление на обекти. В много от случаите най-лесно е създаването и управление на обекти в Design view. Но съществуват и ситуации, когато се налага създаването и управлението на обекти посредством код. Чрез Visual Basic може да се създават и управляват всички обекти в базата от данни, включително и самата тя.

 •     Изпълнение на действия на системно ниво.Може да използвате RunApp action в макрос за да стартирате друго Windows или MS-DOS приложение, но не можете да направите нищо повече с един макрос. Чрез Visual Basic можете да направите проверка дали един файл изобщо съществува, да използвате dynamic data exchange (DDE) за връзка с други Windows приложения, както и да извиквате функции от Windows dynamic-link libraries (DLLs).

 •     Управление на единичен запис. Може да използвате Visual Basic за управлението на всеки отделен запис, докато макросите работят с цялата съвкупност от записи едновременно.

 •     Предоставяне на аргументи на кода. Аргумента е стойност, която съдържа допълнителна информация, изисквана от някои действия. Аргументите за макрос се задават при неговото създаване и не могат да се променят когато макроса се изпълнява. При Visual Basic можете да задавате стойности за аргументите когато се изпълнява кода. За тази цел могат да се използват променливи като аргументи, което дава голяма гъвкавост на ползващите Visual Basic.

Tip Although you can have both macros and Visual Basic code in your application, you may find it easier to use Visual Basic exclusively once you get started programming. If you have macros in your application, Access can automatically convert them to event procedures or modules that perform all the equivalent actions in Visual Basic code.

In form or report Design view, use the Convert Macros To Visual Basic command (Tools menu, Macro submenu). For global macros that aren’t attached to a specific form or report, use the Save As/Export command (File menu) to save the macro as a module. For more information, search the Help index for “macros, converting.”


Why Use Macros?

След като сте запознати с причините за използване на Visual Basic, може да си зададете въпроса има ли някакви причини за използване на макроси. Макросите имат своето място в много приложения. Те са един лесен начин за изпълнение на прости операции като отваряне и затваряне на форми, показване и скриване на ивиците с бутони, стартиране на отчети.

Единствено чрез макрос може да се правят присвоявания на клавиши и клавишни комбинации.


How an Event-Driven Application Works


Събитието (event) е действие разпознавано от форма, отчет или контрол (control). Всеки тип обект в Access автоматично разпознава група от събития и изпълнява за всяко от тях специфични стандартни действия. Когато желаете форма, отчет или контрол да реагира на едно събитие по различен от стандартния начин, то трябва да се напише на Visual Basic event procedure за това събитие.

Какво се случва в едно управлявано от събития приложение: 1. 1.    Потребителят стартира приложението и Access отваря startup формата, определена в Startup диалоговата кутия.

 2. 2.    Startup формата, или контрол от нея приема събитието. То може да бъде генерирано от потребителя (чрез клавиш или мишка) или чрез код

(например събитието Open когато се отваря формата).

 1. 1.    Ако има event procedure кореспондираща със събитието тя се изпълнява.

 2. 2.    Приложението очаква следващото събитие.

Note Some events automatically trigger other events. For example, when the MouseDown event occurs, the MouseUp and Click events immediately follow.
Event-Driven vs. Traditional Programming

В управляваните чрез събития приложения, потребителят или системни събития стартират event procedure. По този подход последователността на изпълнението на процедурите зависи от последователността на появяването на събитията, които ги активизират.

See Also For information on events, see Chapter 6, “Responding to Events.”
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница