З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 гДата09.04.2018
Размер61.51 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09 – 213
с. Иваново 02.06.2010 г.


ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Тръстеник, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-2495/31.05.2010 г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.

З А П О В Я Д В А М:

ОПРЕДЕЛЯМ ЦВЕТОМИР ИВАНОВ БОДУРОВ, с постоянен адрес: с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.
1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 73362, както следва:

имот №

дка

собственик

ползвател118025

2,022

НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДОНЧЕВА

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ118027

2,007

МИЛКА АТАНАСОВА ДИНОВА

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ118029

1,360

СИЯ ПЕТКОВА ДОНЧЕВА

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ119005

4,000

АРИФ СЕЙДАЛИЕВ ЯЙОР

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ119008

4,067

ОБЩ.ИВАНОВО

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ119021

2,934

ОБЩ.ИВАНОВО

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ119045

2,011

ПЕТКО БЕНЕВ ТОДОРОВ

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ120018

1,423

ОБЩ.ИВАНОВО

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ120019

2,400

ОБЩ.ИВАНОВО

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ120021

0,986

ИЛИЯ ГРИГОРОВ ПЕТКОВ

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ120035

0,548

БОСИЛА ДИМИТРОВА РАДКОВА

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ121022

3,002

ОБЩ.ИВАНОВО

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ121046

1,000

ИВАН МИТЕВ БОРИСОВ

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ122025

3,390

ПЕНА ВЛАДИМИРОВА МЛАДЕНОВА

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ123009

1,070

ОБЩ.ИВАНОВО

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ123019

4,001

ЮЛИЙ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ124006

28,803

ЮЗЕИР МУСТАФОВ АСАНОВ

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ124026

7,496

ЙОРДАН БЕНЕВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ125003

8,500

АНКА ЗРАВКОВА ИВАНОВА

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ126017

19,997

ЛАЗАР ХЕНРИ АЗИЕЛОВ И ЛИЗА АЗИЕЛОВА

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ126023

0,700

ОБЩ.ИВАНОВО

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ126043

12,500

ГИРГИНА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ126044

6,749

ПАВЛИНА ТРИФОНОВА ЛАЗАРОВА

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ126045

7,749

ВАЛЕНТИНА ТРИФОНОВА НЕДЕЛЧЕВА

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ126049

8,103

ЮСЕИН АСАНОВ-ХАСАНОВ СЕЛИМОВ

ЦВЕТОМИР БОДУРОВ

 

 

136,818

15,00

2052,27  1. РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2009/2010 г. за землището на с. Тръстеник е 15.00 лв /петнадесет лева / на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ ЦВЕТОМИР ИВАНОВ БОДУРОВ, да внесе сумата 2 052,27 лв /две хиляди петдесет и два лева и двадесет и седем стотинки/ по извънбюджетната сметка на община Иваново IBAN BG55UBBS80023300199810 BIC UBBSBGSF, ОББ, клон Русе в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на заповедта., за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.


КМЕТ: .............................

/ Д. Матеева /
Каталог: docs -> Obiavi -> 2010
2010 -> Община иваново
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 г
2010 -> Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница