З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 гДата27.08.2017
Размер29.77 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09 – 236
с. Иваново, 14.06.2010 г.

ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Тръстеник, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-2797/11.06.2010 г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.

З А П О В Я Д В А М:

ОПРЕДЕЛЯМ АБДУЛА ЮМЕРОВ ШИРОКОВЛИЕВ, с постоянен адрес: с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.
1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 73362, както следва:
имот №

дка

собственик

ползвател107012

8,418

ЮЗЕИР АЛИШ БЕКИРЕВ

АБДУЛА ШИРОКОВЛИЕВ107050

8,000

АТАНАС ДРУМЕВ ДЖАРНАВЛИЕВ

АБДУЛА ШИРОКОВЛИЕВ109004

6,497

ИВАН АТАНАСОВ ШОПОВ

АБДУЛА ШИРОКОВЛИЕВ110025

7,734

АНГЕЛ КОЛЕВ ДИМИТРОВ

АБДУЛА ШИРОКОВЛИЕВ111001

18,799

АНГЕЛЦАНЕВ АТАНАСОВ

АБДУЛА ШИРОКОВЛИЕВ111007

14,679

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

АБДУЛА ШИРОКОВЛИЕВ64,127
  1. РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2009/2010 г. за землището на с. Тръстеник е 15.00 лв /петнадесет лева / на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ АБДУЛА ЮМЕРОВ ШИРОКОВЛИЕВ, да внесе сумата 961,91 лв /деветстотин шестдесет и един лев и деветесет и една стотинка/ по извънбюджетната сметка на община Иваново IBAN BG55UBBS80023300199810 BIC UBBSBGSF, ОББ, клон Русе в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на заповедта., за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.КМЕТ: .............................

/ Д. Матеева /

Изготвил,

Мл.експерт:

/Й.Савчева/


Каталог: docs -> Obiavi -> 2010
2010 -> Община иваново
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 г
2010 -> Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница