З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 гДата08.06.2018
Размер92 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09- 265
с. Иваново 23.06.2010 г.

ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Щръклево, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-2896/17.06.2010 г. на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД-08-02/03/04/05/06/07/08/09/ от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.

З А П О В Я Д В А М:
ОПРЕДЕЛЯМ, ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ, с постоянен адрес: гр. Русе, област Русе, ул. „Алеи Възраджане” № 36.


  1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Щръклево, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 84049, както следва:


имот №

дка

собственик

ползвател

1

98045

2,800

ЦАНЬО СТОЯНОВ ЦАНЧЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

2

98046

1,001

ДИЧО ДИМОВ ДИЧЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

3

98047

0,600

ДИМО ЙОРДАНОВ КИРЯКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

4

98048

1,000

РАЙКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

5

98049

2,700

ДОНА ДАФИНОВА НИКОЛОВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

6

98051

1,000

ДАНИ ДИМИТРОВ ТАКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

7

98052

1,500

КРУСТЬО ТАКОВ КРЪСТЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

8

98053

1,500

ИВЕЛИН МАРИНОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

9

98054

1,000

ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

10

98058

1,000

САВА ДИМИТРОВ САВОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

11

98063

1,000

ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ПОМАКОВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

12

98064

1,420

ВЪРБА ВЪРБАНОВА ДОНЧЕВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

13

98065

2,801

РОЗА ВАЛЕРИЕВА АНГЕЛОВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

14

98066

1,301

МАРИЯ НЕДОВА НЕДЕЛЧЕВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

15

98067

0,620

ОБЩ.ИВАНОВО

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

16

98068

0,420

БОРИСЛАВ ДАНВ ВЕЛИКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

17

98069

0,300

ИВАН НИКОЛОВ КАМБУРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

18

98070

1,301

ГЕЦО ДАНЕВ КАМБУРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

19

98071

0,600

ЛАЗАР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

20

98072

0,349

ЙОРДАН КОЛЕВ ТРИФОНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

21

98073

0,420

ПЕТРАНА ГЕНОВА КИРЯКОВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

22

98074

2,201

ИЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

23

98075

3,000

ПЕТЪР МИХАЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

24

98077

1,400

МАРИЙКА МАРИНОВА ДАНЕВА-САВОВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

25

98085

3,007

ОБЩ.ИВАНОВО

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

26

98086

0,682

ЯНАКИ ПЕНЕВ ТОДОРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

27

98087

0,199

ОБЩ.ИВАНОВО

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

28

98088

4,000

ДАНА МИЛАНОВА ЯМБОЛИЕВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

29

100103

7,399

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

30

101008

3,000

НАДЕЖДА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

31

101030

9,501

АНТОАНЕТА МАРИНЧЕВА БАСАРБОЛИЕВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

32

101197

3,001

ДАНА НИКОЛОВА МЕЧКАЛИЕВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

33

102060

1,600

ИСМАИЛ ЮСЕИН БЕЛБЕРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

34

103049

4,648

МАРИЯ ЛАЗАРОВА МЕЧКАЛИЕВА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

35

103051

0,500

ТОДОР ВЕЛИКОВ ОБРЕШКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

36

103052

1,000

ГЕНО ЖЕКОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

37

103082

31,899

ЛИЛЯНА ГЕЦОВА МАНОВСКА

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

38

103150

10,078

СИМЕОН ИЛИЕВ ЙОНКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

39

103171

1,498

ИВАН АТАНАСОВ ГАТЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

40

103175

2,000

ХРИСТО НЕНОВ ХРИСТОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ115,246
  1. РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2009/2010 г. за землището на с. Щръклево е в размер на 18 лв /осемнадесет лева/ на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ, да внесе сумата 2 074,43 лв /две хиляди седемдесет и четири лева и четиридесет и три стотинки/ по извънбюджетната сметка на община Иваново в IBAN BG55UBBS80023300199810 BIC UBBSBGSF, ОББ, клон Русе в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на заповедта, за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.КМЕТ: .............................

/ Д. Матеева /

Каталог: docs -> Obiavi -> 2010
2010 -> Община иваново
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 г
2010 -> Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница