З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 гДата05.02.2018
Размер44.82 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09 -483/04.11.2010 г.

ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Тръстеник, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-5454/04.11.2010 г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.

З А П О В Я Д В А М:
ОПРЕДЕЛЯМ "ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД, БУЛСТАТ 117673326, регистрирано по Търговския закон с Удостоверение № 117673326, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, област Русе, кв. „Възраждане”, бл. „Перущица”, представлявано от Росица Борисова Коева, чрез пълномощника си Милен Росенов Коев.
1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 73362, както следва:
имот №

дка

собственик

ползвател

1

112001

12,184

ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

2

113012

19,998

ДЖАМАИЛ ИБРЯМОВ ХОДЖОВ

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

3

113038

9,502

ЦАНКА БОРИСОВА СТОЕВА

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

4

113059

7,500

ИВАН ИВАНОВ РАДЕВ

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

5

114001

16,908

СКЕНДЕР ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

6

114014

15,400

ДОНКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

7

115011

2,299

РАДА ТОТЕВА ДИМИТРОВА

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

8

116005

9,899

АЙРИДИН ИСИДОВ ХОДЖОВ

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

9

116006

8,499

ЕДИЕ СЕЛИМОВА САЛИХОДЖЕВА ДЖЕЛИЛОВА

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

1

116014

0,548

ОБЩ.ИВАНОВО

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

11

117005

3,000

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КОНЕВА

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

12

118003

4,029

АТАНАС КОЛЕВ КОВАЧЕВ

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

13

118016

3,927

ОБЩ.ИВАНОВО

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД

14

118018

1,333

НИКОЛАЙ ГЕОГИЕВ ПЕТКОВ

"ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД115,026

  1. РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2009/2010 г. за землището на с. Тръстеник е 15.00 лв /петнадесет лева / на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ "ТЕРРА ГЛОУБ"-ЕООД, БУЛСТАТ 117673326 да внесе сумата от 1 725,39 лв /хиляда седемстотин двадесет и пет лева и тридесет и девет стотинки/ по извънбюджетната сметка на община Иваново IBAN BG29 IORT 7379 3300 0930 00, BIC IORT BGSF, ТБ ИНВЕСТБАНК, клон Русе в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на заповедта., за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.Димитър Дончев,
За кмет на община Иваново

(Заповед № РД-09-468/28.10.10 г.)Каталог: docs -> Obiavi -> 2010
2010 -> Община иваново
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 г
2010 -> Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница