З а п о в е д №. Рд-02-11-893/26. 08. 2018г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1и т. 4 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България за обявяване на 27Дата15.10.2018
Размер12.95 Kb.

ОБЩИНА ВИДИН


Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bgЗ А П О В Е Д
№. РД-02-11-893/26.08.2018г.
На основание чл.44, ал.1, т.1и т.4 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България за обявяване на 27.08.2018г. за Ден на национален траур в Република България и предишни мои Заповеди с №№РД-02-11-553 от 04.06.2018г. и №РД-02-11-857 от 14.08.2018г. във връзка с провеждане на Видински панаир 2018г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Изменям срока за провеждане на Видински панаир 2018 година, като същият се удължава до 02.09.2018 година, включително.

II.ЗАБРАНЯВАМ на територията на Видинския панаир използването на озвучителна техника и жива музика, считано от 24.00 ч. на 26.08.2018г. до 10.00 ч. на 28.08.2018г.

III. Възлагам на Началник отдел „Контрол и опазване на обществения ред“ в Община Видин, извършването на контрол по спазването на настоящата заповед на територията на Видинския панаир.


Настоящата Заповед изменя предишни мои Заповеди с №№РД-02-11-553 от 04.06.2018г. и №РД-02-11-857 от 14.08.2018г.
Настоящата Заповед да бъде връчена на Директора на ОД на МВР – Видин за сведение и извършване на контрол, на Директора на РЗИ-Видин, на всички наематели на търговските обекти и атракциони на територията на Видинския панаир, на Началник отдел „КООР“ в Община Видин, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.инж. ОГНЯН ЦЕНКОВ /п/

Кмет на Община Видин


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница