З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 гДата08.06.2018
Размер70.31 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД - 09 - 101
с. Иваново, 23.03.2010 г.
ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Церовец, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-944/26.02.2010 г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.

З А П О В Я Д В А М:
ОПРЕДЕЛЯМ КООП „ЧЕРНИ ЛОМ ” БУЛСТАТ 835033384 със седалище и адрес на управление с.Гърчиново, общ.Опака, обл.Търговище, рег. по Ф.Д.1663/1992г. е рег. на Търговишки окръжен съд, представлявано от Ален Маринов Аленов

  1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Церовец, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 78433 както следва:

имот №

дка

НТП

собственик

ползвател

1

1013

3,383

нива

ОБЩ. ИВАНОВО

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

2

3011

5,834

нива

НИКОЛАЙ МАРИНОВ КОЛЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

3

4003

15,001

нива

ДРАГНЕВ СТАНЕВ ДИМИТРОВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

4

4010

3,300

нива

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

5

4034

23,660

нива

ИВАН СТАНЕВ ГЕЦОВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

6

4038

3,298

нива

ОБЩ. ИВАНОВО

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

7

4062

8,549

нива

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ДРУМЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

8

5002

13,068

нива

РУСИ ХРИСТОВ РУСЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

9

6011

27,870

нива

СВЕЛОЗАР ИВАНОВ ДИЧЕВСКИ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

10

8011

5,000

нива

НАКО НАКОВ НЕДЕЛЧЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

11

9004

24,901

нива

АЛЕКСАНДЪР МЕДЕЛЧЕВ МАРЧЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

12

9070

3,592

нива

БОРИС КРЪСТЕВ ГАНЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

13

11015

2,700

нива

ТОНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

14

15002

8,102

нива

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

15

17039

6,995

нива

ПЕНЧО ГАТЕВ ПЕНЧЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

16

18028

8,300

нива

НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ЖЕЛЕВА

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

17

20098

7,000

нива

"ДЕЛТА" ЕООД

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

18

22027

16,106

нива

ДРАГНЕВ СТАНЕВ ДИМИТРОВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

19

22046

12,003

нива

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

20

22077

6,000

нива

ИВАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

21

23001

15,898

нива

МИТА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

22

26023

3,502

нива

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

23

26033

3,865

нива

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ДРУМЕВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

24

28001

0,500

нива

ИВАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

25

28002

0,501

нива

ТОДОРА ДИМИТРОВА КРАСТЕВА

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

26

28003

2,028

нива

ОБЩ. ИВАНОВО

ЗК "ЧЕРНИ ЛОМ"

 

Общо:

230,956

 

 

   1. РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2009/2010 г. за землището на с. Церовец е 15.00 лв /петнадесет лева / на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ КООП „ЧЕРНИ ЛОМ ” БУЛСТАТ 835033384 да внесе сумата от 3 464,34 лв /три хиляди четири стотин и четири лева и тридесет и четири стотинки/ по извънбюджетната сметка на община Иваново в IBAN BG55UBBS80023300199810 BIC UBBSBGSF, ОББ, клон Русе в срок от 20/двадесет/ работни дни от датата на подписване на заповедта., за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.КМЕТ: .............................

/ Д. Матеева /
Каталог: docs -> Obiavi -> 2010
2010 -> Община иваново
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 г
2010 -> Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница