З а п о в е д № рд-за-97 / 01. 10. 2012 гстраница4/4
Дата14.01.2018
Размер0.73 Mb.
1   2   3   4

ОБЩО:

 

 

541.141

10.00

5411.41

 

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.455

24.82

0.031

 

0.31

АНКО ЦВЯТКО АНКОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.91

24.89

0.91

10.00

9.1

ГАНЬО ПЕТРОВ МАРЕВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

2.275

24.1

2.094

10.00

20.94

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕНЧЕВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

1.455

24.2

1.455

10.00

14.55

ДАНАИЛ СТАНЕВ ДАМЯНОВ и

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

7.005

37.115

6.984

10.00

69.84

ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ДОБРЕВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

5.695

37.122

5.686

10.00

56.86

ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ДОБРЕВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

2.942

94.8

0.051

10.00

0.51

ИВАН ЦОЧЕВ ПЕТРОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.728

37.85

0.728

10.00

7.28

ИВАНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

3.184

21.43

0.062

10.00

0.62

ИГНАТ ЦАНКОВ ИГНАТОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.983

37.104

0.983

10.00

9.83

ИЛИЯ ЦОНЕВ МАНЕВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

1.546

37.103

1.546

10.00

15.46

КОСЮ МИТЕВ ХРИСТОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.267

21.1

0.106

10.00

1.06

КЪНА ГАНЧ. КАЧАМАКОВА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

1.365

21.39

1.365

10.00

13.65

МЕХМЕД И ХАВА ТАСКА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

1.365

24.32

1.365

10.00

13.65

МЕХМЕД И ХАВА ТАСКА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

6.186

24.72

6.186

10.00

61.86

МИЛКО ЦОНКОВ ЦОНКОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

1.82

21.22

1.82

10.00

18.2

НАДЕЖДА ДИМ. МАРКОВА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

2.729

21.5

2.509

10.00

25.09

НЕДА ЛАЗ. КОСТАДИНОВА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.673

37.84

0.673

10.00

6.73

НЕДА СТОЯНОВА ДАМЯНОВА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.782

37.88

0.782

10.00

7.82

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

1.27

24.9

0.217

10.00

2.17

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - ЗЕМИ ПО ЧЛ.19

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

2.683

37.82

0.029

10.00

0.29

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - ЗЕМИ ПО ЧЛ.19

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.81

94.7

0.069

10.00

0.69

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - ЗЕМИ ПО ЧЛ.19

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

1.911

24.3

1.911

10.00

19.11

ОСМАН МЕХМЕДОВ АЛИЕВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.91

24.24

0.898

10.00

8.98

ПЕНКА РАЙКОВА ДОБРЕВА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

3.275

37.124

0.007

10.00

0.07

ПЕНЧО НИКОЛОВ НЕНКОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

2.274

24.45

2.274

10.00

22.74

ПЕТКО МИНКОВ КАБАКОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.91

24.64

0.711

10.00

7.11

РАДА ДОБРЕВА ДОНЧЕВА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

0.91

24.38

0.91

10.00

9.1

РАДА ТОНЧЕВА СТОЯНОВА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

1.363

37.66

0.793

10.00

7.93

РАДА ТРИФОНОВА МИЛКОВА

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

6.005

21.2

6.005

10.00

60.05

РАЙКО СТАНЧЕВ РАЙКОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

2.733

24.71

2.33

10.00

23.3

СТОЯНКА МИТЕВА СПАСОВА и др.

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

1.819

24.52

1.795

10.00

17.95

СЪБИ ЦАНКОВ СЪБЕВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

8.097

24.11

0.003

10.00

0.03

ТИХО ГЕЧЕВ ПЕНКОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

3.638

24.8

0.041

10.00

0.41

ХРИСТО КРЪСТЕВ ПЕТКОВ

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

2.093

21.3

2.093

10.00

20.93

ЦАНКО СТАНЕВ ВАТЕВ

ОБЩО:

 

 

55.422

10.00

554.22

 


ІII. Дължимата сума по средната рентна вноска, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Богатово е в размер на 10,00лв/дка, определена с протокол от 13.02.2012г. на комисия, назначена със Заповед №РД-ЗА-3/03.02.2012г. на директора на ОДЗ – Габрово е както следва:


ЕКАТТЕ

Ползвател

Обработвана допълнителна площ

/дка/

Средна рентна вноска

/лв./

Сума за внасяне

/лв./

04555

БАЛЕЯ ЕООД

541.141

10.00

5411.41

04555

ДАФИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

55.422

10.00

554.22

 
596.56

10.00

5965.63


ІV. Неразделна част от настоящата заповед е карта и регистър към нея за разпределението на масивите за ползване в землището с. Богатово, ЕКАТТЕ 04555 - община Севлиево.

V. Настоящата заповед да се обяви в кметството на с.Богатово , в сградата на Общинска служба по земеделие – гр.Севлиево и да се публикува на интернет страниците на Областна дирекция «Земеделие» - Габрово и Община Севлиево.

VІ. Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на началника на ОСЗ – Севлиево.

VІІ. Обжалването се извършва по реда на АПК, чрез ОД „Земеделие”- Габрово, пред Административен съд – Габрово, в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.

САШКО СТАНЧЕВ

Директор на О Д »Земеделие» гр.Габрово

ПК/ГДАР


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница