З а п о в е д №14 оа 861 гр. Пловдив, 08. 04. 2014 гДата26.10.2018
Размер120.89 Kb.


О Б Щ И Н А П Л О В Д И В

гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

З А П О В Е Д

14 ОА 861гр. Пловдив, 08.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.


Н А Р Е Ж Д А М:  1. Определям местата за обявяване на избирателните списъци – част I и част II, на територията на община Пловдив по административни райони, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед.

  2. Избирателните списъци да бъдат обявени на определените в Приложение № 1 от настоящата заповед места по райони и публикувани на интернет страницата на община Пловдив в посочените срокове, съгласно чл.41 ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс.

  3. Настоящата заповед да се обяви публично, като копие от същата се предостави на РИК-16, Пловдив.

  4. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Пловдив.


ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ

Кмет на община Пловдив

Съгласували:
Ангелина Топчиева

Секретар на община Пловдив
Илиан Иванов

Директор дирекция ПНО
Изготвил:

Людмила Узунова

Началник отдел ГРАО

Приложение №1

към заповед №14ОА 861/08.04.2014 г. на кмета на община Пловдив
МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 25.05.2014 Г.
РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”

Код на района

на избирателната секция

Място за обявяване на избирателния списък

001

от 001 до 003

СОУ "Патриарх Евтимий" - голяма сграда на ул."Иван Вазов" № 19

001

004, 007, 008

СОУ "Патриарх Евтимий" - малка сграда на ул."Иван Вазов" № 19

001

005, 006

Национална Търговска Гимназия , бул."Руски" № 50

001

от 009 до 011, 014, 015

ОУ „Антим I” – ул. „Захари Стоянов” №86

001

012, 013, 016, 017

СОУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Васил Априлов” №3

001

от 018 до 022

ОУ „Алеко Константинов” – ул. „Божидар Здравков” № 3а

001

от 023 до 026

НХГ „Цанко Лавренов” – ул. „Янко Сакъзов” №2

001

от 027 до 036

ОУ „Петър Берон” – ул. „Ген. Д.Николаев” №46

001

от 037 до 042

ПГ „Електротехника и електроника” – бул. „Пещерско шосе” №26

001

043, 044

ОУ „Кочо Честименски” – ул. „Севастопол” № 28

001

от 045 до 052

СОУ „Цар Симеон Велики – ул. „Лука Касъров” №13

001

от 053 до 057

ОУ „Георги Бенковски” – ул. „Антон Папазов” №18

001

от 058 до 065, от 067 до 069

СОУ „Паисий Хилендарски” – ул. „Родопи” №48

001

066, от 074 до 078

ОУ „Душо Х. Деков” – ул. „Богомил” №32

001

070

Занималня – ул. „Петко Д. Петков” №36

001

071,079

Музикален клуб „П. Славейков” – ул. „Петко Д. Петков” №37

001

072

Занималня – ул. „Кап. Райчо” №48

001

073, от 080до 082, 100

ПГ „Битова Техника” – ул. „Иван Перпелиев” №2

001

от 083 до 089

СОУ „Любен Каравелов” – сграда 2 –Ул. „Мара Гидиг” №37

001

090, 091, 093

Пчеларско дружество „Акация” – ул. „Весела” №31

001

092

ОУ „Княз Александър I” – ул. „Хан Кубрат” №15

001

от 094 до 096

ОДК–Пловдив – бул. „Шести септември” №193

РАЙОН „ИЗТОЧЕН”

Код на района

на избирателната секция

Място за обявяване на избирателния списък

002

от 001 до 008

Група магазини на ул. “Острец”, североизточно

от училището и Детска ясла № 33002

009

Фоайето на общежитието на ул. “Ландос“ № 24

002

от 010 до 020

Стола на СОУ « Симон Боливар»

002

от 021 до 030

Сградата на ССУДУС “Д-р Белинов” на ул. “Прохлада”

002

от 031 до 037

Сградата на ССУДУС “Д-р Белинов” на ул. “Прохлада”

002

от 038 до 043

Сградата на ССУДУС “Д-р Белинов” на ул. “Прохлада”

002

от 044 до 053

Магазини /северозападно от кръстовище - ул. “Крайна” с ул. “Батак”/ и фоайето на ОУ „ Пенчо Славейков”- допълнителен вариант/

002

от 054 до 059

Приемна -„Младежко селище“, ул.“Ген. Радко Димитриев “ №33

002

от 060 до 064

Остъклен учителски вход на ОУ “Васил Левски” от ул. “Ралица” /и Детска Ясла №19 - допълнителен вариант /


002

от 065 до 070

Обущарница на пазар “Чайка”;

Кафе “ Моншери ” на ул. “Лев Толстой”

РАЙОН „ЗАПАДЕН”

Код на района

на избирателната секция

Място за обявяване на избирателния списък

003

от 001 до 005

ОУ „Елин Пелин”, ул. „Ген. Колев” №42

003

006, 039

РЗИ , ул. „Перущица” №1

003

от 007 до 013

ОУ „Васил Петлешков”, бул. „Пещерско шосе” № 131

003

014

Студентски общежития , ул. „Царевец” №2

003

от 015 до 024

СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Явор” № 31

003

от 025 до 031

ОУ “Драган Манчов”- ул. „Чимшир” № 11

003

от 032 до 038, 040

СУ “Васил Левски”- бул. „6-ти септември” № 1

003

от 041 до 046

ОУ „Тодор Каблешков”, ул. „Елена” №6

003

047

ФИЛКАБ АД, ул. „Коматевско шосе” № 82


РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Код на района

на избирателната секция

Място за обявяване на избирателния списък

004

от 001 до 006, от 011 до 013, от 037 до 043

Читалище „Георги Търнев”, бул. „България” № 146

004

007, 008

Клон на Банка ДСК, ул. „Васил Левски” № 101

004

от 024 до 030

Колонада-витрина , бул. „България” № 182

004

от 009 до 010, от 017 до 023

Помещение до очна клиника „Луксор”, бул. „България” № 49

004

031, 032

Детска педагогическа стая, ул. „Ян Хус” № 7

004

от 014 до 016, 033

Магазин, ул. ”Дилянка”

004

от 034 до 036

Детска млечна кухня, ул. ”Пантелей Генов”

004

от 044 до 051

Клуб на пенсионера, ул. ”Хан Телериг” № 5

004

от 052 до 055

Пощенски клон № 3, ул. ”Благовест” № 2а

004

от 056 до 060

Ресторант ”Елеванто”, ул. ”Огражден” № 10

004

от 061 до 065

Клуб на пенсионера, ул. ”Гонда вода” № 1


РАЙОН „ЮЖЕН”

Код на района

на избирателната секция

Място за обявяване на избирателния списък

005

от 001 до 010

Салона на старата данъчна служба на ул.”Трети март”

005

011, 012

Клуб на глухите на ул.”Пере Тошев” /до Китайския ресторант/

005

от 013 до 015, 028, 031, 032

Клуб на пенсионера на ул.”Кичево”

005

016

Ресторант „Марая” на ул. „Скопие” №43А

005

017, 018, 021, от 033 до 034

Празния магазин на ул.”Н.Карев” №51

005

019, 020, 022

Книжарницата на ул.”Кичево”

005

023, 029

Ресторант „Марая” на ул. „Скопие” №43А

005

от 024 до 027, 030

Клуб “Дейзи – бар” на ъгъла на ул.”Пере Тошев” и ул.”Кичево”

005

035, 036, 037

На сградата на районната администрация – ул.”Македония” № 73а

005

от 038до 040, от 044 до 047

Районна поща – ул. „Д.Талев” №49

005

от 041 до 043, 048, 049, 072, 074, 075

СОУ “Кирил Философ” – ул. „Г.Кондолов” №46

005

от 050 до 052

Книжарницата на ул.”Г.Кондолов” /до у-ще “К.Философ”/

005

от 053 до 056

Магазин “Кратос 22” в парка на ул.”Студенец”

005

057, 063

Магазин на бул.”Н.Вапцаров” №118

005

058

Кафе “Локото” на ул.”Константин Геров”

005

059, 062

Физкултурен салон на ЦДГ “Здравец” на ул.”Г.Икономов” №12а

005

060, 061

Пансион за стари хора – ул. „Коматевско шосе” №28

005

064

Заведение “Самурай” – ул.”Георги Икономов”

005

от 065, до 067

Магазин “Слънчеви лъчи” – ул. „Михалаки Георгиев” № 25

005

068, 079

Сладкарница „Бялата къща” – ул.”Стефан Стамболов”

005

069, 070, 071

Ресторант “Атали”, ул.”Павел Калпакчиев”

005

073

ОУ “Димитър Талев” – ул. „Кузман Шапкарев” №1

005

от 076 до 078

Входа на училище “Стоян Михайловски”

005

079

Сладкарница “Бялата къща” ул.”Ст.Стамболов”

005

от 080 до 084, 086, 087

Помещение /бивш склад/ на ул.”Георги Икономов” - до магазин DM

005

085

Ресторант “Ротондата” на ул.”Д.Талев” №120

005

от 088 до 095

Клуб на пенсионера в кв.”Коматево”


РАЙОН „ТРАКИЯ”

Код на района

на избирателната секция

Място за обявяване на избирателния списък

006

от 001 до003, от 009 до 014

Блок 16 – партер юг - ЖК „Тракия”, бл. 16

006

от 004 до008, от 015д о 020

СОУ „Черноризец Храбър” - ЖК „Тракия”, ул. „Съединение” 9

006

от 021 до 036

СОУ „Димитър Матевски” - ЖК „Тракия”, ул. „Съединение” 26

006

от 037 до 055

СОУ „Св. Софроний Врачански” ІІІ корпус - ЖК „Тракия”,

ул. „Съединение” 53006

от 056 до 071

СОУ „Св. Седмочисленици” - ЖК „Тракия”, ул. „Съединение” 81

006

072

КСУ „Св. Георги” - бул. „Цариградско шосе” 102

006

073

ДВХФУ „Хаджи Г. Павлов” - бул. „Цариградско шосе” 106База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница