За 2014година за финансираните обекти от продажба на нефинансови дълготрайни активи / § 40Дата17.08.2018
Размер25.55 Kb.
П Р О Г Р А М А - П Р О Е К Т

за 2014година

за финансираните обекти от продажба на нефинансови дълготрайни активи / § 40 /Параграф

Ф-я

ОБЕКТ


Средства

/лв/

§54

придобива-не на земя06

Придобиване на земя

75 000

§52

придобиване на ДМА06

Обособени обекти от сгради в с.Дъбене и с.Климент

10 000

§51

основен ремонт ДМА06

Основен ремонт на сгради и обекти общинска собственост - на бул.”Освобожсение”№26, ап.№28, ет.6 в гр.Карлово и други

4 000

§51

основен ремонт ДМА06

Реконструкция на помещения за архив в сграда на Общинска администрация- Карлово

37 200

§51

основен ремонт ДМА06

За проектиране и основен ремонт на общински обект в гр.Пловдив, ул.”Хр.Г.Данов”

34 380

§53

придобиване на НДМА06

Изготвяне на задание за ОУП на община Карлово

24 000

§53

придобиване на НДМА06

Поетапно изготвяне на ОУП на община Карлово, І-ви етап

90 000

§51

основен ремонт ДМА06

За изготвяне на инвестиционен проект и благоустрояване на ул.”32” и ул.”32а”, с.В. Левски

17 000

§51

основен ремонт ДМА06

Изготвяне на ПУП и ИТП за кръгови кръстовища на вход/изход, гр. Карлово

25 000

§51

основен ремонт ДМА06

Изготвяне на идеен инвестиционен проект за реставрация и адаптация на вилата на Евлоги Георгиев в кв. 146 а, гр. Карлово

6 000

§51

основен ремонт ДМА06

Реконструкция на водопровод и настилки на ул.”Бяла река”, гр.Карлово

433 000


§52

основен ремонт ДМА06

Изграждане на паркинг в кв.163 при МБАЛ, гр.Карлово

264 000ОБЩО:

1 019 580База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница