За инвестиционно предложение за израждане на нова сграда овчарник, с размери 78х14 м, в границите на имот с номер 090619 в землището на с. Войново, общДата22.10.2018
Размер11.51 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за израждане на нова сграда – овчарник, с размери 78х14 м, в границите на имот с номер 090619 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа и монтаж на доилна инсталация към съществуващата овцеферма в имот с номер 201055 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя И. Неделчев инвестиционно предложение за израждане на нова сграда – овчарник, с размери 78х14 м, в границите на имот с номер 090619 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа и монтаж на доилна инсталация към съществуващата овцеферма в имот с номер 201055 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа, представлява изменение и разширение на предложение, което попада в обхвата на т. 1, буква “д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС – Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1) и на основание чл.93, ал.1, т.2 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 4770/4771 от 17.10.2016 г.Копие на писмото е изпратено в Община Кайнарджа, Кметство село Войново и ОДБХ-Силистра.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница