За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница29/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


Няколко ВАЖНИ забележки към Таблица 2.:

1. Знакът( < ) означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод.Внимание и бележки при попълване на тези изчислени данни в Таблица № 1 на основание докладваното в настоящата Таблица 2 :

Съгласно усл. 4.1. на Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено разрешителното то в ГДОС операторът е докладвал всяко вещество, чието годишно количество е: • по-голямо от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл.1 се записват така: притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя надвишава записаната в таблицата над емисионния праг без скоби изчислено, а на средата в клетката има поставено тире "-", което всъщност представлява нашият праг, който сме надхвърлили;

 • по-малко от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл. 1 са записват така: притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя не превишава определения емисионен праг за даденото вещество, като се посочва стойността, реално получената, като мястото в средата на клетката на таблицата се отбелязва с тире ”-“, за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби, от долу на клетката се посочва изчисленото количество.

 • Докладва се и методът, използван за получаване на резултатите - ИЗЧИСЛИТЕЛЕН метод е ползван.

Таблица 3. Eмисии в отпадъчни води за 2013 год. (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) включени към канализацията на ВиК-оператора за гр. Варна


Параметър

Единица

НДЕ съгласно КР


Резултати от мониторинга /периодичен/


Честота на мониторинга


Съответ-ствие
Дебит пречистени отпадъчни води

m3/ден ср. ден

m3/ макс.час

m3/ ср. год.

ТЗ № 1 - 22.560

9.000

5 640.000
ТЗ № 2 -

132.000

15.000

35 000.000


10.000

3.333

470.000

15.120

5.040

710.000

Собствен мониторинг - 2 пъти през

2013 година


Да

Контролен мониторинг – извънреден

1 път през

2013 година


Да
От пробоотбиране на 28.02.2013 год. на изход ПСОВ - отразени резултати в ПРОТОКОЛ от изпитване:

   1. 139-ОВ / 07.03.2013 год. на ЛИК към “ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна,

рН

единици рН

6.50 ÷ 9.00

7.500 ±

0.100


1

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

300.00

2.000 ±

0.200


1

да

Азот амониев

mg/dm3

35.00

0.400 ±

0.030


1

да

Сулфати

mg/dm3

400.00

41.000 ±

2.000


1

да

Нефтопродукти

mg/dm3

15.00

< 0.100

1

да

Хром

/шест валентен/mg/dm3

0.50

< 0.010

1

да

Хром

/общ/


mg/dm3

2.50

< 0.010

1

да

Мед

mg/dm3

2.00

< 0.020

1

да

Никел

mg/dm3

2.00

0.070 ±

0.010


1

да

Цинк

mg/dm3

5.00

0.210 ±

0.030


1

да

Цианиди

/свободни/mg/dm3

1.00

0.032 ±

0.003


1

да

Цианиди

/общо/


mg/dm3

1.50

0.032 ±

0.003


1

да

Олово

mg/dm3

Не се регламентира

< 0.010

1

да

Всяка непряка

емисия на заустените количества води е докладвана

В ТАБЛИЦА 1;

колона 1, подколона 1 b.Kg за 2013 год.
От пробоотбиране на 13.09.2013 год. на изход ПСОВ - отразени резултати в ПРОТОКОЛ от изпитване:

   1. 396-ОВ / 16.09.2013 год. на ЛИК към “ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна,

рН

единици рН

6.50 ÷ 9.00

7.100 ±

0.100


2

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

300.00

10.000 ±

1.000


2

да

Азот амониев

mg/dm3

35.00

< 0.010

2

да

Сулфати

mg/dm3

400.00

395.000 ±

23.000


2

да

Нефтопродукти

mg/dm3

15.00

< 0.100

2

да

Хром

/шест валентен/mg/dm3

0.50

0.060 ±

0.005


2

да

Хром

/общ/


mg/dm3

2.50

0.061 ±

0.005


2

да

Мед

mg/dm3

2.00

0.250 ±

0.020


2

да

Никел

mg/dm3

2.00

1.950 ±

0.150


2

да

Цинк

mg/dm3

5.00

0.090 ±

0.010


2

да

Цианиди

/свободни/mg/dm3

1.00

0.003 ±

0.001


2

да

Цианиди

/общо/


mg/dm3

1.50

0.004 ±

0.001


2

да

Олово

mg/dm3

Не се регламентира

< 0.010

2

да

Всяка непряка

емисия на заустените количества води е докладвана

В ТАБЛИЦА 1;

колона 1, подколона 1 b.Kg за 2013 год.От пробоотбиране на 29.01.2013 год. на изход ПСОВ - отразени резултати в ПРОТОКОЛ от изпитване:

   1. 04-0071 / 08.02.2013 год. на акредитирата Регионална лаборатория – Варна (03)

при ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА към МОСВ.

рН

единици рН

6.50 ÷ 9.00

8.090 ±

0.050


3

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

300.00

< 6.070*

3

да

Азот амониев

mg/dm3

35.00

< 0.028*

3

да

Сулфати

mg/dm3

400.00

27.010 ±

1.210


3

да

Нефтопродукти

mg/dm3

15.00

< 2.100*

(тегловен)3

да

Хром

/шест валентен/mg/dm3

0.50

не е

обследван

Хром

/общ/


mg/dm3

2.50

< 0.001*


3

да

Мед

mg/dm3

2.00

0.0024 ±

0.0002


3

да


Никел

mg/dm3

2.00

0.0012 ±

0.0001


3

да

Цинк

mg/dm3

5.00

0.0117 ±

0.0004


3

да

Цианиди

/свободни/mg/dm3

1.00

< 0.006*

3

да

Цианиди

/общо/


mg/dm3

1.50

< 0.006*

3

да

Всяка непряка

емисия на заустените количества води е докладвана

В ТАБЛИЦА 1;

колона 1, подколона 1 b.Kg за 2013 год.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница