За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница31/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Таблица 6. Шумови емисии – данни от 2012 год., които важат и за 2013 год., както и за периода до следващото обследване с периодика на всеки две години, т.е. – през 2014 год.


Място на измерването

по контура

от терена на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност при проботбиране с резултати отразени в

ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № 125 / 01.08.2012 год. през

съответствие

ДЕНЯ – 01.08.2012 год.

да / не /

не е мерено
НОЩТА
да / не /

не е мерено


Измервателен Контур - т. 1

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)57,80 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 2

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)58,60 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 3

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)58,40 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 4

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)60,30 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 5

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)58,50 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 6

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)59,30 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 7

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)58,40 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 8

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)57,90 ±

0,30 dB
не е мерено


да


Място на измерването

в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност при проботбиране с резултати отразени в

ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № 125 / 01.08.2012 год. през

съответствие

ДЕНЯ – 01.08.2012 год.

да / не /

не е мерено
НОЩТА

да / не /не е мерено


Ниво на

ШУМ

в мястото на

въздействие

~ 800 м


по посока на

бул. “Владислав Варненчик”

бл. 50

– гр. ВарнаЗа деня

55 dB (А);


За нощта

45 dB (А),

съгласно ХН 0-64 (ДВ, 16 / 1975 год.

– ОТМЕНЕНИ и

ЗАМЕНЕНИ 2006 год. с нови)


58,20 dB

не е мерено


да

L –

чрез изчисления
29,40 dB
да
Място на измерването

в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност при проботбиране с резултати отразени в

ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № 125 / 01.08.2012 год. през

съответствие

ДЕНЯ – 01.08.2012 год.

да / не /

не е мерено
НОЩТА

да / не /не е мерено


Ниво на

общата

звукова

мощност, Lp

За деня – dB (А);
За нощта – dB (А)

101,30 dBне е мерено


да


Таблица 7. Опазване на подземните води


Показател

Точка на пробовземане

Концен-трация

на подзем-ните води, съгласно КР

Резултат от мониторинга

Честота на монито-ринга

Съответ-ствие

Няма изисквания

- -

-

-

Таблица 8. Опазване на почвите

Показател

Концентрация в почвите/базово състояние/ съгласно КР

Пробо-вземна точка

Резултат от мониторинга

Честота на монито-ринга

Съответ-ствие

Няма изисквание

-

-

-


9. Аварийни ситуации


Дата на инцидента

Описание

на

инцидента

причини

Предприети действия

Плани-рани действия

Органи, които са уведо-мени

Няма регистрирани

аварийни ситуации през 2013 год.-

-

-

-

-


Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КРДата на оплакването или възражението

Преносител на възражението

причина

Предприети действия

Плани-рани действия

Органи, които са уведо-мени

Има един случай на постъпило устно оплакване от 17.04.2013 год.

Фирма,

в съседство на

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна от дейността на наемател на дружествотоУправителя на вътшна фирма е изразил недоволство от дейността на фирмата наш наемател - “Войл груп” ООД – гр. Варна по отношение на дейности извършвани на площадката ни с отпадъци от пластмаса, тяхното разтоварване и съхравняване преди да бъдат третирани. При това, същите са подали сигнал и в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ на “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”.
Извършена е на 17.04.2013 год. проверка от комисия на дружеството.

Проведен е разговор с Управителя на фирмата-наемател “Войл груп” ООД – гр. Варна, като отделно е изпратено предупреждение с писмото ни Изх. № 369-150 / 18.04.2013 год. Отделно, с писмо наш Изх. № 368-149 / 18.04.2013 год. дружеството ни отправи запитване до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ за това, до колко извършваните дейности са в правата на наемателя, съгласно издаденото им от тях – РЕШЕНИЕ за издаване на регистрационен документ № 03-РД-530-00 / 28.03.2013 год. Отговорната институция отреагира в законоустановеният срок. На 30.04.2013 год. се извърши проверка на място и се състави констативен протокол без предписание за наемателя ни, видно от което е, че тяхното дружество има право на такъв род дейност с някои неопасни отпадъци – включени в разрешителния им документ. Впоследствие е получен в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна писмен отговор от съответния РИОСВ – с писмо техен Изх. № С-2892 (2) / 17.05.2013 год. Видно от отговора е, че наемателя е в правомощие да изпълвяна тази дейност на площадката. От друга страна нашето дружество трябва да предприеме действия за извеждане от ген-плана на отдадената територия под наем, където се извършват услуги с отпадъци невключени на този етап и дейности с тях в настоящото КР № 25/2005 год. на МОСВ.В процедура за промени на настоящото КР № 25/2005 год., като сме в етап по издаване на необходими документи за представяне в МОСВ/ИАОС преди оформяне на Приложение № 5 на НУРИКР, след приключване на процедурите по Глава шеста на ЗООС, в случай, че такива се изискват.
РИОСВ – гр. Варна към МОСВ


КРАЙ на ГДОС-2013 на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна


………………...………………

Годишен Доклад по ОС – 2013 на “М Е Т А Л” АД – гр. Варна за изпълнение на дейностите,за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница