За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница4/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

5-37 –

няма дейност kg/год.;5-38 –

няма дейност kg/год.;5-41 –

няма дейност kg/год.;5-31-1 –

8 363,3260 kg/год.;

5-32-1 –

262,4708 kg/год.;

5-38-1 –

няма дейност kg/год.;5-41-1 –

53,9204 kg/год.

12 755,4676

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-31 –

2 816,5877 kg/год.;

5-32 –

735,5904 kg/год.;

5-35 –

1 496,0522 kg/год.;

5-37 –

няма дейност kg/год.;5-38 –

няма дейност kg/год.;5-41 –

няма дейност kg/год.;5-31-1 –

7 244,7795 kg/год.;

5-32-1 –

414,5751 kg/год.;

5-38-1 –

няма дейност kg/год.;5-41-1 –

47,8827 kg/год.

15 522,2887

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-31 –

2 504,5831 kg/год.;

5-32 –

527,8460 kg/год.;

5-35 –

1 652,3250 kg/год.;

5-37 –

няма дейност kg/год.;5-38 –

няма дейност kg/год.;5-41 –

няма дейност kg/год.;5-31-1 –

7 532,3729 kg/год.;

5-32-1 –

3 258,9660 kg/год.;

5-38-1 –

няма дейност kg/год.;5-41-1 –

46,1957 kg/год.

18 981,1626

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-31 –

2 070,8150 kg/год.;

5-32 –

845,2880 kg/год.;

5-35 –

8 525,4880 kg/год.;

5-37 –

няма дейност kg/год.;5-38 –

няма дейност kg/год.;5-41 –

няма дейност kg/год.;5-31-1 –

4 716,6560 kg/год.;

5-32-1 –

2 767,6768 kg/год.;

5-38-1 –

няма дейност kg/год.;5-41-1 –

55,2388 kg/год.

1.3

Инсталация 681

2.6

Покритие с алкален или кисел цинк върху детайли от стомана или ЦАМ. Детайлите са насипни и се работи с барабан.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-02 – Поцинковане на детайли от ЦАМ – цветно;

 • 5-56 – Поцинковане на детайли от стомана – цветно;

 • 5-02-1 – Поцинковане на детайли от ЦАМ – бяло;

 • 5-56-1 – Поцинковане на детайли от стомана – бяло;

 • 5-51 (708) – Лакиране чрез потапяне на дребни детайли с воден лак, които са поставени в барабан.
190 000

kg/год.


52 070.9803

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-02 –

3 468,3466 kg/год.;

5-56 –

24 687,4852 kg/год.;

5-02-1–

7 736,0093 kg/год.;

5-56-1 –

9 360,6695 kg/год.;
5-51 (допълнително от Инсталация 692) –

6 818,4697

kg/год.
51 760.5777

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-02 –

3 214,5163 kg/год.;

5-56 –

28 075,3642 kg/год.;

5-02-1–

7 320,8124 kg/год.;

5-56-1 –

6 936,7708 kg/год.;
5-51 (допълнително от Инсталация 692) –

6 213, 1139

kg/год.
48 030,6608

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-02 –

5 226,2775 kg/год.;

5-56 –

25 174,6462 kg/год.;

5-02-1–

9 462,2651 kg/год.;

5-56-1 –

3 922,9598 kg/год.;
5-51 (допълнително от Инсталация 692) –

4 244,5122

kg/год.
56 120,5071

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-02 –

6 190,4101 kg/год.;

5-56 –

27 559,2190 kg/год.;

5-02-1–

14 167,3041 kg/год.;

5-56-1 –

8 203,5739 kg/год.

1.4

Инсталация 686

2.6

Байцване на детайли от месинг. Работи се за покритието, като елементите са поставени или на подвески или са в насипно състояние.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-40 – Байцване и пасивация на месингови детайли;

 • 5-42 – Друг вид байцване и пасивация на месингови детайли.
472 000

dm2/год.137 952,6800 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:5-40 –

137 952,6800 dm2/год.;

5-42 –

няма дейност dm2/год.

144 094,0000 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:5-40 –

144 094,0000 dm2/год.;

5-42 –

няма дейност dm2/год.

152 524,3600 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:5-40 –

152 524,3600 dm2/год.;

5-42 –

няма дейност dm2/год.

316 024,1000 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:5-40 –

316 024,1000

dm2/год.;5-42 –

няма дейност

dm2/год.


1.5

Инсталация 692 – демонтирана в периода от месеци:

Юни ÷ Юли

на 2011 год.

Инсталация 692 – (реконструирана)
2.6

Покритие на мед върху ЦАМ с последващо химическо декоративно почерняване и лакиране с течен лак. Дейността от тази инсталация, при нужда да се извършват такъв вид покрития, временно се разпределя да става в другите инсталации.


Дейността под кода на ТРН тук е посочена само за съпоставка с данните от изминалите периоди и този на преход през 2011 год.:
192 000

dm2/год.
6 532 000

dm2/год.68 978,6200 dm2/год. и

6 818,4697 kg/год.,

от които под кода на ТРН - без сборуване са:


5-48 –

33 228,3600 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 680);
5-53 –

35 750,2600 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 676) –
и

приключила окончателно през 2008 год.

5-52 –

няма дейност dm2/год.


Отделно имаме по

5-51 –

6 818,4697

kg/год.,(временно се извършва в Инсталация 681).


60 073,2000 dm2/год. и

6 213,1139 kg/год.,

от които под кода на ТРН - без сборуване са:


5-48 –

29 000,3800 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 680);
5-53 –

31 072,8200 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 676) –
и

приключила окончателно през 2008 год.

5-52 –

няма дейност dm2/год.


Отделно имаме по

5-51 –

6 213, 1139

kg/год.,(временно се извършва в Инсталация 681).


29 932,1200 dm2/год. и

7 183,7890 kg/год.,

от които под кода на ТРН - без сборуване са:


5-48 –

30 514,6200 dm2/год.,

като в периода:

01.01.2011 ÷ 31.05.2011 год. имаме –

14 988,1500 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 680) –

15 526,4700 dm2/год.;
5-53 –

29 932,1200 dm2/год.,

като в периода:

01.01.2011 ÷ 31.05.2011 год. имаме –

14 573,1500 dm2/год.,

(временно се извършва в Инсталация 676) –

15 358,9700 dm2/год.

и

приключила окончателно през 2008 год.5-52 –

няма дейност dm2/год.


Отделно имаме по

5-51 –

7 183,7890

kg/год.,

като в периода:

01.01.2011 ÷ 31.05.2011 год. имаме –2 939,2768 kg/год.,

(временно се извършва в Инсталация 681) –

4 244,5122 kg/год.


47 690,9300 dm2/год.,
от които под кода на ТРН - без сборуване са:
5-48 –

34 658,1500 dm2/год.;


5-53 –

33 793,4100 dm2/год.

и

приключила окончателно през 2008 год.5-52 –

няма дейност dm2/год.


Отделно имаме по

5-51 –

13 897,5200

kg/год.
1.6

Инсталация 676

(стара)


Инсталация 676

(реконструирана)2.6


Покритие на алкален цинк върху детайли от ЦАМ или стомана. Работи се с подвески.

Дейност под кода на ТРН:

 • 5-17 – Поцинковане на детайли изработени от ЦАМ и стомана – цветно;

 • 5-17-1 – Поцинковане на детайли изработени от ЦАМ и стомана – бяло;

 • 5-53 (708) – Лакиране чрез потапяне на месинг детайли с воден лак, които са окачени на подвески.
270 000

dm2/год.
1 200 000

dm2/год.

1 182 725,8300 dm2/год.,

от които под кода на ТРН за новата инст.:5-17 –

404 956,9800 dm2/год.;

5-17-1 –

742 018,5900 dm2/год.;

5-53 (допълнително от Инсталация 692) –

35 750,260 dm2/год.
1 191 864,8700 dm2/год.,

от които под кода на ТРН за новата инст.:5-17 –

417 358,7500 dm2/год.;

5-17-1 –

743 433,3000 dm2/год.;

5-53 (допълнително от Инсталация 692) –

31 072,8200 dm2/год.
585 525,7100 dm2/год.,

от които под кода на ТРН за новата инст.:5-17 –

525 159,1100

dm2/год.;5-17-1 –

45 007,6300 dm2/год.;

5-53 (допълнително от Инсталация 692) –

15 358,9700 dm2/год.


522 919,1700 dm2/год.,

от които под кода на ТРН за старата и за новата инст.:5-17 –

494 248,8600

dm2/год.;5-17-1 –

28 670,3100 dm2/год.1.7

Инсталация 600

2.6

Покритие с никел, сатен никел, хром върху детайли от полиран месинг. Работи се с подвески.

Дейност под кода на ТРН:

 • 5-61 – Никелиране на детайли от месинг;

 • 5-62 – Хромиране на детайли от месинг;

 • 5-63 – Сатиниране на детайли от месинг;

 • 5-64 – Галванично покритие сатин никел върху месингови детайли;

 • 5-65 – Измиване на детайли от месинг;

 • 5-81 – Нанасяне на черен никел върху никелирани детайли от ЦАМ и стомана;

 • 5-63-1 – Галванично покритие сатин никел-хром върху никелирани детайли израбонети от ЦАМ и стомана.
73 000

dm2/год.212,1900 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-61 –

133,9200 dm2/год.;

5-62 –

няма дейност dm2/год.;5-63 –

няма дейност dm2/год.;5-64 –

няма дейност dm2/год.;5-65 –

2 896,9100 dm2/год.;

5-81 –

3 181,3600 dm2/год.;

5-63-1 –

няма дейност dm2/год.6 803,7300 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-61 –

149,2200 dm2/год.;

5-62 –

няма дейност dm2/год.;5-63 –

няма дейност dm2/год.;5-64 –

няма дейност dm2/год.;5-65 –

3 888,4600 dm2/год.;

5-81 –

2 766,0500 dm2/год.;

5-63-1 –

няма дейност dm2/год.2 351,5900

dm2/год.,

от които под кода на ТРН:
5-61 –

224,6900 dm2/год.;

5-62 –

няма дейност

dm2/год.;

5-63 –

няма дейност

dm2/год.;

5-64 –

няма дейност dm2/год.;5-65 –

60,8400 dm2/год.;

5-81 –

2 066,0600 dm2/год.;

5-63-1 –

няма дейност

dm2/год.


7 292,1800

dm2/год.,

от които под кода на ТРН:
5-61 –

1 507,4100 dm2/год.;

5-62 –

няма дейност

dm2/год.;

5-63 –

няма дейност

dm2/год.;

5-64 –

няма дейност

dm2/год.;

5-65 –

1 682,5300 dm2/год.;

5-81 –

4 102,2400 dm2/год.;

5-63-1 –

няма дейност

dm2/год.


2

Цех

“Байц на стоманени ленти”2.6

Операцията байцване има за цел да отнеме окисния слой от повърхността на стоманата (FeO, Fe2O3 и Fe3O4), който се образува по време и след горещото валцуване на стоманените ленти.

В цеха се извършва повърхностна химическа обработка на стоманени ленти, като се ползва сярна киселина 10-25 % разтвор и добавки към нея, при което се получава чиста повърхност на метала за намаляване на триенето и гаратниране качеството на съответното покритие.
3 000 000

kg/год.


28 080 kg/год.

30 002 kg/год.

31 327 kg/год.

3 095 kg/год.

3

Локална

ПСОВ


на

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна в експлоатация от 1996 год.2.6

- Осигурява пречистена и омекотена оборотна вода за промивките на линиите в Цех “Галваничен”.

- Обработeни замърсени кисели и алкални води, които в смесен поток се заустват впоследствие към селищната канализационна схема на ВиК-оператора.49 140

m3/год.5 640

m3/год.9 674

m3/год.

470

m3/год.
14 286

m3/год.

670

m3/год.
16 435

m3/год.

750

m3/год.
17 170

m3/год.

740

m3/год.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница