За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница13/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31Наимено-вание

на инстала-цията

и

процеса

Суровина

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/ dm2

покрита повърхност, Т / т продукт


Годишно разрешено коли-чество

по КР,


Дм2/г, кг/г.

Употребено годишно количество по КР за 2014 год.,

дм2/г, кг/г.Количество за единица продукт

за 2014 год.

Кг/ dm2

покрита повърхност,

Т / т

продукт


Съот-вет-ствие

1

2

3

4

5

6

7

Цех “Галваничен”
Инстала-ция

687

Разход за Детайли

1.019 кг/ кг продукт

69 000 кг/год.

-

-

-

Инстала-ция

687 реконстр.

Разход за Детайли

1.019 кг/ кг продукт

64 400 кг/год.

-

-

-Инстала-ция

687 реконстр. / код № на химикала,

но по вътрешна документация на оператора е Инсталация № 685 реконстр.


СУРОВИНА – ХИМИКАЛ

изразходвана за обработката на детайлите по

типови разходни

норми /ТРН/ -5-31, 5-32, 5-35, 5-37, 5-38, 5-41, 5-57, 5-31.1, 5-32.1, 5-38.1 и 5-41.1

1.019 кг/ кг продукт

И

годишно произведеноколи-чество
13 155,7359

кг/год.


Дейност под кода на ТРН:

  • 5-31 – Никелиране на детайли от ЦАМ;

  • 5-32Месинговане на детайли от ЦАМ;

  • 5-35 – Никелиране на детайли от месинг;

  • 5-37 – Месинговане на детайли от месинг;

  • 5-38 – Нанасяне кафяв никел върху детайли от ЦАМ;

  • 5-41 – Черен никел върху детайли от ЦАМ;

  • 5-31.1 – Никелиране на детайли от стомана;

  • 5-32.1 – Месинговане върху детайли от стомана;

  • 5-38.1 – Кафяв никел върху детайли от стомана;

  • 5-41.1 – Черен никел върху детайли от стомана.

Заб.:

Съответ-ствие

на упо-треба

в инста-лацията

1

2

3

4

5 ТРН - 6 (кг/кг)

7

6021030

Никелови аноди – “S” гранули

(0.0200) и след реконстр. -

0.0100

(1 352.40)

и след реконстр. -

644.00

131,5574 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,0100


да

6021087

Медни аноди – “S” гранули

(а бяха други - 10х100х1000)(0.0140) и след реконстр. -

0.0100

(966.0000)

и след реконстр. -

644.0000

115,7680 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,0100


да

6401014

Натриев цианид ГОСТ 8464-69

(0.0043) и след реконстр. -

0.0042

(289.8000)

и след реконстр. -

270.4800

48,6226 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,0042


да

6401071

Меден цианид

(0.0008) и след реконстр. -

0.0008

(54.0960)

и след реконстр. -

51.5200

Общо

9,2614 –


като от тях, по

5-31.1, 5-32.1,

и 5-41.1 имаме – 6,8384

а

по 5-31, 5-32, 5-41,5-38 и 5-38.1

имаме – 2,4230.има еднаквост –

0,00080

и

0,00080


да

6401103

Сярна киселина х.ч.

(0.0140) и след реконстр. -

0.00125

(966.0000)

и след реконстр. -

80.5000

16,4447 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1, 5-35,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,00125


да

6401072

Сярна киселина техн. БДС 1152/63

(0.0140) и след реконстр. -

0.00125

(966.0000)

и след реконстр. -

80.5000

0,0000 –

5-37.


има еднаквост –

0,00125


да

6401093

Никелов сулфат

ГОСТ 2665-44(0.0071) и след реконстр. -

0.0070

(483.0000)

и след реконстр. -

450.8000

Общо

92,0901 –

като от тях, по

5-31.1, 5-32.1,

и 5-41.1 имаме – 59,8363

а

по 5-31, 5-32, 5-35, 5-41, 5-38 и 5-38.1имаме – 32,2538.

има еднаквост –

0,00700

и

0,00700


да

6401094

Никелов хлорид

(0.0027) и след реконстр. -

0.0026

(183.5400)

и след реконстр. -

167.4400

Общо

34,2049 –

като от тях, по

5-31.1, 5-32.1,

и 5-41.1 имаме – 22,2249

а

по 5-31, 5-32, 5-35, 5-41, 5-38 и 5-38.1имаме – 11,9800.

има еднаквост –

0,00260

и

0,00260


да

6401095

Борна киселина

ГОСТ 2629-44(0.0036) и след реконстр. -

0.0035

(241.5000)

и след реконстр. -

225.4000

Общо

46,0451 –

като от тях, по

5-31.1, 5-32.1,

и 5-41.1 имаме – 29,9182

а

по 5-31, 5-32, 5-35, 5-41, 5-38 и 5-38.1имаме – 16,1269.

има еднаквост –

0,00350

и

0,00350


да

6402150

Калиевонатриев тартарат –

травиално наименование Сегнетова сол(0.0029) и след реконстр. -

0.0026

(195.1320)

и след реконстр. -

180.3200

Общо

29,8506 –

като от тях, по

5-31.1, 5-32.1,

и 5-41.1 имаме – 21,3701

а

по 5-31, 5-32, 5-41,5-38 и 5-38.1

имаме – 8,4805.
има еднаквост –

0,00250

и

0,00280


да

6405052

Обезмаслител 1 – Енпреп 1017 HCR

(0.0140) и след реконстр. -

0.00134

(946.6800)

и след реконстр. -

86.3000

Общо

6,1743 –


като от тях, по

5-31, 5-32 и 5-35 имаме – 6,1743

а

по 5-41 и 5-38имаме – 0,0000.

има еднаквост –

0,001340

и

0,001335да

6405053

Обезмаслител 2 – Енпреп 238

(0.0140) и след реконстр. -

0.00140

(946.6800)

и след реконстр. -

90.1600

11,9673 –

5-31.1, 5-32.1,

5-41.1 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,00140


да

6405056

Обезмаслител 3 – Енптреп RS

(0.0140) и след реконстр. -

0.00180

(946.6800)

и след реконстр. -

115.9200

8,2939 –

5-31, 5-32, 5-35,

5-41 и 5-38.


има еднаквост –

0,00180


да

6405058

Обезмаслител 4 – Енптреп OC

(0.0140) и след реконстр. -

0.0030

(946.6800)

и след реконстр. -

193.2000

25,6441 –

5-31.1, 5-32.1,

5-41.1 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,00300


да

6402277

Блясъкообразувател – тип 8 – т.е.,

Кюйивралк Е

(0.0012) и след реконстр. -

0.0005

(82.1100)

и след реконстр. -

32.2000

5,7884 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,00050


да

6402342

Блясъкообразувател – тип 2 – т.е.,

Топстар TR

Елекролитът отлага огледални бляскави покрития с добра и гладка повърхност.(0.0024) и след реконстр. -

0.004

(164.2200)

и след реконстр. -

257.6000

52,6230 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,00400


не –

ТРН

6402343

Блясъкообразувател – тип 3 – т.е.,

Топстар OF

(0.0006) и след реконстр. -

0.0004

(41.0550)

и след реконстр. -

25.7600

5,2623 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,00040


да

6402344

Блясъкообразувател – тип 4 – т.е.,

Топстар К

(0.000043) и след реконстр. -

0.0004

(2.8980)

и след реконстр. -

25.7600

5,2623 –

5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1,

5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,00040


не –

ТРН

6405054

Инхибитор с ПАВ – т.е., Актане К

(грешно подадено - 0.000043 – вярното е било – 0.00050) и след реконстр. -

0.0005

(грешно подадено - 2.8980 – вярното е било – 32.2000) и след реконстр. -

32.2000

Общо

4,2741 –


като от тях, по

5-31.1 и 5-32.1 имаме – 4,2447

а

по 5-41.1 и 5-38.1имаме – 0,0294.

има еднаквост –

0,00050


и

0,00050


не –грешка в ТРН

6401074

Натриев карбонат

3.00х10-4

след реконстр. -

18.6800

0,0000 –

5-38


и 5-38.1.


има еднаквост –

0,00029


да

6402374

Натриев тиосулфат

0.0010

след реконстр. -

64.4000

0,0000 –

5-38


и 5-38.1.


има еднаквост –

0,00100


да

6405055

Сол за декапиране – т.е., Актане КТ

(грешно подадено - 0.000043 – вярното е било – 0.00046) и след реконстр. -

0.00046

(грешно подадено - 2.8980 – вярното е било – 43.4240) и след реконстр. -

43.4240

Общо

2,1195 –


като от тях, по

5-31, 5-32 и 5-35 имаме – 2,1195

а

по 5-41 и 5-38имаме – 0,0000.

има еднаквост –

0,000460

и

0,000460


не –

грешка в ТРН6402333

Амониев хлорид

-

след реконстр. -

49.5900

0,0000 –

5-37.


има еднаквост –

0,00077


да

6402227

Оловен ацетат

0.0010

след реконстр. -

63.7560

0,0000 –

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,00099


да

6402232

Оцетна киселина

0.0010

след реконстр. -

57.9600

0,0000 –

5-38 и 5-38.1.има еднаквост –

0,00090


да

6021009

Месинг аноди

-

след реконстр. -

5.1520

0,0722 –

5-32, 5-32.1 и 5-37.има еднаквост –

0,00008


да

6401099

Солна киселина техн. БДС 1081/64

след реконстр. -

0.0150

след реконстр. -

966.0000

128,2207 –

5-31.1, 5-32.1,

5-41.1 и 5-38.1.


има еднаквост –

0,01500


да

6405057

Антик никел –

слабо алкален цианиден елекролит подходящ за покрития с цвят - антрацит върху цинк, мед, месинг, никел и сребро.след реконстр. -

0.0009

след реконстр. -

57.9600

0,0528 –

5-41 и 5-41.1.има еднаквост –

0,00090


да

6402381

Месинг –

Брасс 82

след реконстр. -

0.0014

след реконстр. -

90.1600

0,0722 –

5-32, 5-32.1 и 5-37.има еднаквост –

0,00140


да

6402274

Амоняк

след реконстр. -

0.00012

след реконстр. -

7.7300

0,0722 –

5-32, 5-32.1 и 5-37.има еднаквост –

0,00012


да

Забележка1:

ОПИС на суровини – химикали,

които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията в Инсталация 687 (реконструирана) след влизане в сила на КР № 25/2005 или са били включени без да се е налагала въобще употребата им в старата инсталация!1

Захарин

6х10-4

41.055

0

0

не

2

Натриева основа

2х10-4

13.524

0

0

не

3

Железен сулфат

7.8х10-5

5.313

0

0

не

4

Абсорбер –

Активен въглен

5х10-6

0.338

0

0

не

5

Калиев перманганат

1.8х10-5

1.208

0

0

не

6

Обезмаслител – Стал 91

0,014

946,68

0

0

не

7

Блясъкообразувател – тип 1

Бринил 44

0.0012

82.11

0

0

не

8

Блясъкообразувател – тип 2 – т.е.,

Ниамонд кристал 101 Е

0.0024

164.22

0

0

не

9

Блясъкообразувател – тип 3– т.е.,

Супфакт 46 М

6х10-4

41.055

0

0

не

10

Блясъкообразувател – тип 4 – т.е.,

Пурифер 82

4.3х10-5

2.898

0

0

не

11

Водороден прекис – перхидрол

1.4х10-5

0.966

0

0

не

Забележка 2:

През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 687 реконструирана по някои от упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за суровини в тази таблица да липсват данни.

В конкретния случай за 2014 год.,

представените данни, се отнасят само за процеси извършвани съгласно ТРН с №№ 5-31, 5-32, 5-35, 5-31.1, 5-32.1 и 5-41.1. По останалите процеси с ТРН с №№ 5-37, 5-38, 5-41 и 5-38.1 не са ползвани химикали през 2014 год.

Наимено-вание

на инстала-цията

и

процеса

Суровина

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/ dm2

покрита повърхност, Т / т продукт


Годишно разрешено коли-чество

по КР,


Дм2/г, кг/г.

Употребено годишно количество по КР за 2014 год.,

дм2/г, кг/г.Количество за единица продукт

за 2014 год.

Кг/ dm2

покрита повърхност,

Т / т

продукт


Съот-вет-ствие

1

2

3

4

5

6

7

Цех “Галва-ничен”
Инстала-ция 681

Разход за Детайли

1.00 кг/ кг продукт

190 000 кг/год.

-

-

-

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница